NE církevním restitucím
Hynek Fajmon

Jsem členem dvou organizací (ODS, evangelická církev), jež tzv. církevní restituce podporují. Můj názor je však opačný a mám pro to následující důvody.

Nesouhlasím s fundamentalistickým principem "Co bylo ukradeno, musí být navráceno". Tento princip je možné uplatňovat pouze v situaci, kdy se jedná o časové úseky trvající relativně krátkou dobu, tj. maximálně roky. Není to však možné uplatňovat v situaci, kdy se mají řešit křivdy vzniklé před 60 a více lety, a navíc bez společenské podpory.  

Nesouhlasím s tím, že církvím má být poskytnuta finanční náhrada, která je mnohem větší než v případě restitucí provedených po roce 1989. Výpočet této náhrady je naprosto neadekvátní. Připomínám, že restituenti byli v 90. letech zatíženi řadou závazků, včetně nutnosti ponechat v nájmu po dobu 10 let dosavadní nájemce z řad sociálních, školských a kulturních zařízení. Na církve se žádné takové závazky vztahovat nemají. Rovněž finanční kompenzace za nevydané pozemky byla v 90. letech mnohem nižší.  

Nesouhlasím rovněž s tím, že církve budou jedinou kompletně a nadstandardně odškodněnou částí společnosti, zatímco řada oprávněných nároků na vrácení půdy ze strany soukromých osob nebyla dosud dořešena, třeba veškerý český velkokapitál znárodněný již v roce 1945, včetně například majetku pana Bati, který nedostal v žádné restituci ani korunu.  

Vláda KSČ přinesla velké křivdy různým skupinám občanů a dalším subjektům. O odškodnění a restituci proběhla v 90. letech velká diskuse, kde se vyprofi lovaly tři základní postoje. Mluvčím prvního postoje byl Josef Lux, jenž říkal, že "vše, co bylo ukradeno, musí být vráceno". Mluvčím druhého postoje byl Václav Klaus, který Luxův přístup odmítal a prosazoval princip "zmírnění majetkových křivd". Konečně třetí přístup, prosazovaný levicí, jakékoliv restituce odmítal.  

Nakonec byla z těchto variant v zásadě prosazena ta, již reprezentoval Václav Klaus a ODS. Restituce byly provedeny, ale pouze dle principu zmírnění některých škod. I tak byl však jejich rozsah ve srovnání s ostatními státy jeden z největších. Jedinou položkou, která nebyla úplně vypořádána, jsou právě restituce církevního majetku. 

RESTITUCE PROBĚHLY  

Zde je nutné říci, že velká část tohoto majetku byla již v 90. letech církvím vrácena. Rovněž je třeba říci, že demokratický český stát poskytuje všem církvím každoročně se zvyšující rentu, jež slouží k jejich financování. Dnes tak prakticky všechny církve působící u nás mají největší početní stavy svých duchovních v celé historii, a to v situaci, kdy obsluhují historicky nejnižší početní stavy věřících. Zároveň jsme v situaci historicky největšího zadlužení českého státu. Kladu si otázku, zda to církvím stojí za to, aby v této situaci žádaly o tak obrovskou naturální a finanční restituci.  

SOUDNÍ NEARGUMENT  

Zastánci církevních restitucí často argumentují tím, že pokud vláda ten majetek nevydá, tak se církve začnou se státem soudit a stejně tento majetek získají. Důvodem má být jedno z rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Já této interpretaci nevěřím. Především nevěřím tomu, že by církve chtěly opakovat nechutnou soudní tahanici, kterou jsme zažili v případě pražské katedrály.  

Pokud by k takovým sporům došlo, tak by církve neměly žádnou šanci vysoudit finanční náhradu, a pokud by přece k takové situaci došlo, tak může stát provést okamžitou odluku církví od státu a přestat financovat jejich provoz. Žádné takové vyhrocení vzájemných vztahů si nepřeji, ale myslím si, že neadekvátní požadavky nyní vznášejí ke své škodě české církve.  

Ty se bez výjimky odvolávají na autoritu Ježíše Nazaretského. Měly by si tedy položit zásadní otázku, zda by právě On pro takový návrh hlasoval. 

Pan Fajmon přehlédl, že

Pan Fajmon přehlédl, že motivem pro církevní restituce je vyřešení mnohaletého problému odluky církví od státu, aby vnuci a pravnuci a prapra... nemuseli ze svých daní hradit provoz církví, charitu, péči o zchátralý kulturně významný církevní majetek. Proto také církevní restituce mají být řešeny speciálním zákonem. Z pragmatického hlediska je dohodnuté pojetí v delším horizontu pro stát a jeho občany výhodné.

"vyřešení mnohaletého

"vyřešení mnohaletého problému odluky církví od státu"

Tak ten problém vyřešte, resp. přinejmenším definujte, ouplně, a potom blábolte o motivech ... to pak už zajisté nebude zapotřebí.

Kdybyste se pane řediteli

Kdybyste se pane řediteli neutápěl sháňkou po názorech Vám blízkých, často dekadentních, lehce byste zjistil, jak úžasně komplikované jsou okolnosti kolem narovnání restitučního charakteru k majetku církví. K obecné spokojenosti tento problém nebude vyřešen nikdy. Z mnoha nálezů justičních orgánů i z řady zasvěcených analýz( třeba I.Novotné/Aghové na blogu IDnes) byste pochopil, že centrální snahou bylo zajistit odluku církve od státu již zákony v r.1991 a 1992(např.165/1992/Sb) kde k zamezení přispěl postoj HZDS, která usilovala o vlastní zásluhy na postavení církve na Slovensku. Ouplně definovat celý problém se nedaří ani justičním špičkám, přesto skutečný, pragmatický motiv v odluce církve od státu je nezpochybnitelný, což nechápe jen trapný blekota, který neovládá věcné a civilizovaně konkrétní vyjadřování.

O jaké odluce církve od státu

O jaké odluce církve od státu to melete, Blbnesi? - o tom současném dáru nedáru, protože skutečné veleloupeži politické třídy ve prospěch sebe sama a zpřízněných zájmových skupin?

Ano, Vy a celá tzv. pravicová odpovědnost pácháte sebevraždu - česky: jdete do prdele a stáhnete tam všechny.

EK: Motivace k odluce církve

EK: Motivace k odluce církve od státu je celkem jasná. Zejména je jasná odpůrcům velkorysých státních darů fláterníkům v době, když stát ořezává valorizaci důchodů a vymlouvá se při tom na krizi a nouzi a kdesi cosi. Nejasné (když pominu motivaci zřetelně kriminální) je pouze to, proč k té odluce Kalousek přihazuje 134 miliard. A proč v tom Kalouskovi sekunduje Nečasova ODS (opět - když pominu, že to dělají výhradně kvůli korytům). Panu Gardnesovi jsou tyhle podružnosti jistě jasné, tak by je mohl zveřejnit. Věcně a civilizovaně, jak to umí jenom on. ////

Za Atlantikem, v U.S.A. úspěšně působí odhaduji tisíce církví, které zdárně plní svoji společenskou úlohu. Samy se financují, samy si platí nájem nebo údržbu kostelíku (či spíše modlitebny), samy si platí kvalifikovaného pastora, nic nechtějí od státu. Ani na mzdu pastorovi, ani na provoz. Ba ani od státu nechtějí nic za to, že ve vzdálené budoucnosti od státu možná nebudou nic chtít. Tak copak KOMU poskytuje monsignor Duka takového, že to stojí za 134 miliard? ////

Nevím, zda je na vině nějaký

Nevím, zda je na vině nějaký militantní ateismus, ale v každém případě jste pane EK nepochopil, že zákon neřeší postavení církví ve státě, ale jen narovnání majetkových náležitostí. Přitom je základem k radikální změně postavení církví na ideální stav po vzoru Vámi zmíněné praxe v USA se zásadou, ať si věřící hradí náklady spojené s jejich vírou při trvalé odluce církví od státu. Na rozjezd této radikální změny historických poměrů, zejména řešení péče o významné kulturní památky i mzdové a provozní náklady bude stát po omezenou dobu přispívat z nevypořádané náhrady majetku 0,2 % z rozpočtu při současné úspoře dnešní rozpočtové úhrady. Nejde o žádnou významnou velkorysost ale o obyčejný pragmatický krok a toleranci k pokroku.

EK: Kdyby mně někdo věnoval

EK: Kdyby mně někdo věnoval 134 miliard, považoval bych to za velice významnou velkorysou štědrost. Dokonce i kdyby mně a mojí rodině zlodějský český stát VÚBEC NIC nedával, ale jenom nás přestal okrádat o daně do této výše, pořád by to byla velice významná velkorysá štědrost. Jsem si jistý, že Kalousek nic takového nechystá. ////

Takže mohu jenom obdivovat příznivce a podporovatele Kalouska a Nečase, pro které je mizerných 134 miliard zanedbatelnou prkotinou. ////

Jsem velice zvědavý, jaké další "pragmatické kroky a tolerance k pokroku" Kalousek s Nečasem chystají. Kromě svých blízkých a nepostradatelných podržtašků (obdarovávaných již nyní), komu dalšímu věnují nějaké ty mizerné, zanedbatelné stovky miliard? ////

Je-li "základem ke změně" směrem k tomu, že stát nebude církvím platit vůbec NIC, tento nyní navrhovaný dar 134 miliard, pak Kalousek a Nečas postupují podle strategie navržené kdysi Šimkem a Grossmannem: Na boj s obezitou se tělo se musí řádně posílit (obrovskou žranicí). ////

Opravdu zcela unikátní způsob

Opravdu zcela unikátní způsob myšlení. Něco jako když komunisté Vám zkonfiskují veškerý majetek a pak přijde nějaký Nečas, tento konfiskát Vám z větší částí vrátí a u Vás v Kocourkově bude Vaše okolí mu spílat, proč Vás tak obdarovává, k čemu ta štědrost, když ořezává důchodce.Mj. ty 2 miliardy představuje 60,-Kč/důchodce a při odpočtu dnešních církevních nákladů možná dokonce ještě zbyde na přilepšení důchodcům.

Těch 134 miliard tak

Těch 134 miliard tak jednoduše graficky vyvedených na plakátu má každého praštit do očí. Tedy i ty méně chápavé, kterých je v naší populaci dost. Socialisté používají tak hrubou demagogii, že už jenom z toho důvodu, v životě bych jim nemohl ve volbách dát hlas. Veřejnosti předkládají polopravdu. Dvě tisíciny ze státního rozpočtu Českou republiku snad nezruinuje. V případě, že zákon projde, lze očekávat neskutečnou řadu praktických problémů. Existují řády, kde je pouze pár řeholníků. Bez pomoci různých firem majetek nebude možné spravovat. Navíc Voršilky daly do rukou kritikům "dobrý" argument. Takže jednoduché to určitě nebude, ale vyrovnání s církvemi je snad poslední tečka za transformací. Případná privatizace státních a polostátních podniků už může pokračovat známou britskou cestou, tedy pomalu...

Pradědové dnešních farářů po

Pradědové dnešních farářů po staletí zdírali naše věřící pradědy. Naši otcové se tu křivdu pokusili napravit a obrali otce dnešních farářů o majetek. A tuto křivdu se teď snažíme napravit tím, že naše děti budou platit dětem dnešních farářů odškodné. Úžas.

Ale nikoho nezajímá, že se právě teď nám nevěřícím děje křivda, že ze svých daní přispíváme na platy dnešních farářů. Napravme nejdříve tohle a pak můžeme zkoumat minulost a hledat, kdo a z čeho, a taky komu ty křivdy odškodní.

V. Mlichu, zkuste se na to

V. Mlichu, zkuste se na to podívat trochu jinýma očima. Nebýt toho "zdírání" a to nejen od církve ale třeba i od šlechty, jak by asi vypadala naše krajina, města? Proč asi milióny turistů jezdí na návětěvu všech těch nádherných míst po celé naší republice? To jsem si uvědomil v poslední době. A to poukazuji pouze na to "hmotné". Dvě tisíciny státního rozpočtu ročně snad za to vyrovnání s církvemi stojí. A objektivně si lze přiznat, že katolická církev prokázala za ta staletí, že hospodařit se svým majetkem umí.

Vite co dostali moji

Vite co dostali moji prarodice za ukradene 4 kravy, mlaticku, samovaz a povinne patnactilete dodavky? HOVNO!

Posloucham primy prenos

Posloucham primy prenos ze
soudniho procesu s divci skupinou z
Moskvy.....KRESTANI!.....To si
zaramujte.....co to je nabozenska
demagogie!
A to zijeme v roce 2012!

Otázka vyrovnání se s

Otázka vyrovnání se s církvemi je tak složitá, že si netroufám vynášet soudy. Jenom si dovolím osobní poznámku/názor, která mě napadla v těchto dnech. Katolické církvi jsem vděčný už jenom za kulturní památky, které v naší zemi za staletí byly postaveny. Pomíjím celou řadu věcí ostatních. Těch pár desítek miliard bychom měli zaplatit bez mrknutí oka!

Pro jistotu uvádím: jsem

Pro jistotu uvádím: jsem křtěný jako evangelík, bez konfirmace...

Taky myslím, že Ježíš by

Taky myslím, že Ježíš by církevní potentáty vypráskal bičem tak jako to prý udělal za svého života.

Máš v tom zmatek. Víra je

Máš v tom zmatek. Víra je jedna věc a organizace, která ji zneužívá, je věc druhá.

Budu se opakovat...ODS byla

Budu se opakovat...ODS byla zalozena v r.1991 jako strana, OBCANSKA, bez durazu na nabozenskou orientaci clenu. Tuto myslenku mi i tehdy potvrdil na muj primy dotaz pri navsteve zakladajiciho snemu v okresnim meste, kde jsem bydlel, i Vaclav Klaus. Proto mne velmi nemile prekvapily nasledne tanecky KDS(otec Benda) a pozdejsi jeji fuze s ODS. Varoval jsem tehdy pred pred zvysenim vlivu krestanskych politiku. Prvni kudla v zadech byl strujce SARAJEVA Pilip. Dalsi, uz definitivni konec ODS bude nasledovat v pristich dvou letech..mj. take zasluhou Bendy jr. jako prosazovatele koalicni pasti...cirkevniho majetku.

V absolutnich cislech prisla

V absolutnich cislech prisla ODS o 50% volicu....a ze je to nadbihanim flandakum...to vim ze sveho okoli....jsem povazovan pomalu za nesvepravneho, ze volim stale ODS. Prestoze ji prognozuji horky konec, chci byt u toho, az posledni bude zhaset:-D.....situci v soucasne ODS popsal vystizne pan Jiri Payne http://www.ceskapozice.cz/s?keys=payne

Bravo bre (bez !)

Bravo bre (bez !)

pane Fajmone, přečetl jsem si

pane Fajmone, přečetl jsem si vaše cynické pojednání. Obočí mám nahoře.

EK: Tohle by stát nikdy

EK: Tohle by stát nikdy nedokázal? A proboha proč by to stát měl dokazovat? Kdo tady nedávno připomínal 4 (slovy čtyři) úkoly státu? Ať si fláterníci páchají jakou chtějí dobročinnost, ale proč by to mělo OBČANY zajímat? A proč by jim to občané měli - prostřednictvím státu! - platit? ////

Zjistěte si na MPSV, kolik dobrodinců chce v Česku páchat dobročinnost. Když jim to šílený stát zaplatí! Desítky nadací, stovky občanských sdružení. Pomatený stát jim platí, a dobrodinci pak páchají tu svoji dobročinnost za peníze, které zbydou po uhrazení provozních nákladů. Fígl je samozřejmě v tom "po uhrazení provozních nákladů". Snad všichni chápete, že "po uhrazení provozních nákladů" nezbývá zhola nic, a i kdyby zbývalo, stejně to na nic rozumného a užitečného nepůjde. ////

Mila Katko..souhlasim s

Mila Katko..souhlasim s Vami...nejhorsi je, ze tito pravoverni umozni vyhrat nekolik dalsich voleb levici...az tady vyhrajou socani s komunistama, tak ti "krestani" mohou chodit do kostelu klecet pred oltare, modlit se a nasledne si davat krenovy placky na bolava kolena....kdyz jsem pred 21 lety zakladal ODS...tak to mela byt OBCANSKA strana.A NE cernoprdelnicka partaj. Prvni zradce Klause byl Pilip....Prilezl ze starym Bendou s KDS. Nyni zlomi vaz ODSce mlady Benda. Taky byvala KDS. Pro mne, jedno positivum tenhle candrbal bude mit....Cirkve ztrati posledni zbytek moralniho kreditu, ktery jeste ma......on pan Fajmon pouze vidi trochu do budoucna...ODS si bohuzel podrizla vetev....Tech par Kuberu nebo Fajmonu na to nestaci.

Vaše nedorozumnění Jirko

Vaše nedorozumnění Jirko spočívá v tom, že ryze právní, morální problém vidíte zalitým zrakem ateistického radikála. Nechte věřícím víru a myslete si, že jde o zahrádkáře s jejich koloniemi, existujícími pravidly a významem po mnoho staletí, která byse stala základem, jako křesťanské filozofie, na které stojí Evropa.

Mozna mam oci

Mozna mam oci zalite(sic?)...historie Evropy mi ukazuje, ze od vzniku letopoctu nebylo jedine stoleti(i to posledni trvajici 12 let) bez obeti nevinnych lidi, jejichz krev zdobi krestansky kriz....ano...tradice krestanske Evropy je vybudovana na lidske krvi...

pane jiříku, budiž vám chvála

pane jiříku, budiž vám chvála za založení ODS. V diskuzi s paní Katkou jsem naznačil názor, s kterým jste se určitě ještě nesetkal. Ani nemohl. Je to premiera na Virtually. Pohled za roh a do budoucna? pane jiríku církev v moderní technické společnosti ztrácí svoje ovečky. S teoriemi o posmrtném životě, neviditelném a přitom všudypřítomném Bohu nelze uspět. A tak bude muset církev zesílit to, v čem je historicky nepřekonatelná. Empatie, pokorná služba a pomoc postiženým a potřebným. Úpřimná pomoc lidí, pro které je sebeobětování přirozeností. V oboru vzdělávání katolické školy a školky pro děti. To je to místo na trhu, když to tak škaredě vyjádřím. A jsme u té konkurence. Komunisté neukradli jenom majetky, ale také idee. Rozdíl je ten, že když se komunista ohání LIDem, pak myslí na voliče a člověk je pro něj zneužitelný kanenenfutr. Tato zvrhlost směřuje k upevnění své vlastní moci. Všechno je založeno na podvodu a lži. Řadovým sestrám nemůže komunistický cynik nikdy na poli humanity konkurovat. Samostatné, na státu nezávislé církve mají šanci, se plnohodnotně zapojit do struktury společenského dění státu a získat si obecné uznání společnosti. V západních státech lidé platí daň na církve. Jistě jste si všiml, že se Američan nestydí říct, že miluje boha. U nás nemyslitelné. Ve jménu boha, který představuje to dobré v nás, zachovávejme boží přikázání - nejkratší a nejvýstižnější kodex lidstva. Rozlišujme skutečné dobro konané ze svého, od pseudodobra. Z cizího, přerozdělovaného.

paní Katko, původní

paní Katko, původní Topolánkův návrh byl mnohem vyšší. Kompromis je těch 56%. Kdyby se tak stalo hned v roce 1992, kdy byl tento problém zasazen do zákona, ubylo by mnoho dohadů. Ty ztráty na majetku vinou blokačního ustanovení jsou nevyčíslitelné, i když tehdy dobře myšlené. Nikdo se nebaví o ušlém zisku, nikdo se nebaví o tom, že vrátit starou ruinu je sakra danajský dar. Mně ve Fajmonově článku nadzvedl ten cynismus v úvaze, jestli by se ta církev se státem vůbec soudila. Tato vyčůranost přece není podstata problému. Paní Katko, levice se především bojí toho, že samostatné a na státu nezávislé církevní organisace budou moci vyvíjet charitativní činnost pro opravdové chudé, staré a nemocné a tím by se stali obrovskými konkurenty v sociální politice. Zdravotní sestry, různé kurzy pro potřebné. Tak je to třeba v Německu. Když dělá levičák humbuk, nesmíte se nechat vtáhnout do kakofonie jeho skřeků. Vždycky za tím hledejte nějaké svinstvo.

Uložit

Uložit