NE církevním restitucím
Hynek Fajmon

Jsem členem dvou organizací (ODS, evangelická církev), jež tzv. církevní restituce podporují. Můj názor je však opačný a mám pro to následující důvody.

Nesouhlasím s fundamentalistickým principem "Co bylo ukradeno, musí být navráceno". Tento princip je možné uplatňovat pouze v situaci, kdy se jedná o časové úseky trvající relativně krátkou dobu, tj. maximálně roky. Není to však možné uplatňovat v situaci, kdy se mají řešit křivdy vzniklé před 60 a více lety, a navíc bez společenské podpory.  

Nesouhlasím s tím, že církvím má být poskytnuta finanční náhrada, která je mnohem větší než v případě restitucí provedených po roce 1989. Výpočet této náhrady je naprosto neadekvátní. Připomínám, že restituenti byli v 90. letech zatíženi řadou závazků, včetně nutnosti ponechat v nájmu po dobu 10 let dosavadní nájemce z řad sociálních, školských a kulturních zařízení. Na církve se žádné takové závazky vztahovat nemají. Rovněž finanční kompenzace za nevydané pozemky byla v 90. letech mnohem nižší.  

Nesouhlasím rovněž s tím, že církve budou jedinou kompletně a nadstandardně odškodněnou částí společnosti, zatímco řada oprávněných nároků na vrácení půdy ze strany soukromých osob nebyla dosud dořešena, třeba veškerý český velkokapitál znárodněný již v roce 1945, včetně například majetku pana Bati, který nedostal v žádné restituci ani korunu.  

Vláda KSČ přinesla velké křivdy různým skupinám občanů a dalším subjektům. O odškodnění a restituci proběhla v 90. letech velká diskuse, kde se vyprofi lovaly tři základní postoje. Mluvčím prvního postoje byl Josef Lux, jenž říkal, že "vše, co bylo ukradeno, musí být vráceno". Mluvčím druhého postoje byl Václav Klaus, který Luxův přístup odmítal a prosazoval princip "zmírnění majetkových křivd". Konečně třetí přístup, prosazovaný levicí, jakékoliv restituce odmítal.  

Nakonec byla z těchto variant v zásadě prosazena ta, již reprezentoval Václav Klaus a ODS. Restituce byly provedeny, ale pouze dle principu zmírnění některých škod. I tak byl však jejich rozsah ve srovnání s ostatními státy jeden z největších. Jedinou položkou, která nebyla úplně vypořádána, jsou právě restituce církevního majetku. 

RESTITUCE PROBĚHLY  

Zde je nutné říci, že velká část tohoto majetku byla již v 90. letech církvím vrácena. Rovněž je třeba říci, že demokratický český stát poskytuje všem církvím každoročně se zvyšující rentu, jež slouží k jejich financování. Dnes tak prakticky všechny církve působící u nás mají největší početní stavy svých duchovních v celé historii, a to v situaci, kdy obsluhují historicky nejnižší početní stavy věřících. Zároveň jsme v situaci historicky největšího zadlužení českého státu. Kladu si otázku, zda to církvím stojí za to, aby v této situaci žádaly o tak obrovskou naturální a finanční restituci.  

SOUDNÍ NEARGUMENT  

Zastánci církevních restitucí často argumentují tím, že pokud vláda ten majetek nevydá, tak se církve začnou se státem soudit a stejně tento majetek získají. Důvodem má být jedno z rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Já této interpretaci nevěřím. Především nevěřím tomu, že by církve chtěly opakovat nechutnou soudní tahanici, kterou jsme zažili v případě pražské katedrály.  

Pokud by k takovým sporům došlo, tak by církve neměly žádnou šanci vysoudit finanční náhradu, a pokud by přece k takové situaci došlo, tak může stát provést okamžitou odluku církví od státu a přestat financovat jejich provoz. Žádné takové vyhrocení vzájemných vztahů si nepřeji, ale myslím si, že neadekvátní požadavky nyní vznášejí ke své škodě české církve.  

Ty se bez výjimky odvolávají na autoritu Ježíše Nazaretského. Měly by si tedy položit zásadní otázku, zda by právě On pro takový návrh hlasoval. 

Pan Fajmon přehlédl, že

Pan Fajmon přehlédl, že motivem pro církevní restituce je vyřešení mnohaletého problému odluky církví od státu, aby vnuci a pravnuci a prapra... nemuseli ze svých daní hradit provoz církví, charitu, péči o zchátralý kulturně významný církevní majetek. Proto také církevní restituce mají být řešeny speciálním zákonem. Z pragmatického hlediska je dohodnuté pojetí v delším horizontu pro stát a jeho občany výhodné.

"vyřešení mnohaletého

"vyřešení mnohaletého problému odluky církví od státu"

Tak ten problém vyřešte, resp. přinejmenším definujte, ouplně, a potom blábolte o motivech ... to pak už zajisté nebude zapotřebí.

Kdybyste se pane řediteli

Kdybyste se pane řediteli neutápěl sháňkou po názorech Vám blízkých, často dekadentních, lehce byste zjistil, jak úžasně komplikované jsou okolnosti kolem narovnání restitučního charakteru k majetku církví. K obecné spokojenosti tento problém nebude vyřešen nikdy. Z mnoha nálezů justičních orgánů i z řady zasvěcených analýz( třeba I.Novotné/Aghové na blogu IDnes) byste pochopil, že centrální snahou bylo zajistit odluku církve od státu již zákony v r.1991 a 1992(např.165/1992/Sb) kde k zamezení přispěl postoj HZDS, která usilovala o vlastní zásluhy na postavení církve na Slovensku. Ouplně definovat celý problém se nedaří ani justičním špičkám, přesto skutečný, pragmatický motiv v odluce církve od státu je nezpochybnitelný, což nechápe jen trapný blekota, který neovládá věcné a civilizovaně konkrétní vyjadřování.

O jaké odluce církve od státu

O jaké odluce církve od státu to melete, Blbnesi? - o tom současném dáru nedáru, protože skutečné veleloupeži politické třídy ve prospěch sebe sama a zpřízněných zájmových skupin?

Ano, Vy a celá tzv. pravicová odpovědnost pácháte sebevraždu - česky: jdete do prdele a stáhnete tam všechny.

EK: Motivace k odluce církve

EK: Motivace k odluce církve od státu je celkem jasná. Zejména je jasná odpůrcům velkorysých státních darů fláterníkům v době, když stát ořezává valorizaci důchodů a vymlouvá se při tom na krizi a nouzi a kdesi cosi. Nejasné (když pominu motivaci zřetelně kriminální) je pouze to, proč k té odluce Kalousek přihazuje 134 miliard. A proč v tom Kalouskovi sekunduje Nečasova ODS (opět - když pominu, že to dělají výhradně kvůli korytům). Panu Gardnesovi jsou tyhle podružnosti jistě jasné, tak by je mohl zveřejnit. Věcně a civilizovaně, jak to umí jenom on. ////

Za Atlantikem, v U.S.A. úspěšně působí odhaduji tisíce církví, které zdárně plní svoji společenskou úlohu. Samy se financují, samy si platí nájem nebo údržbu kostelíku (či spíše modlitebny), samy si platí kvalifikovaného pastora, nic nechtějí od státu. Ani na mzdu pastorovi, ani na provoz. Ba ani od státu nechtějí nic za to, že ve vzdálené budoucnosti od státu možná nebudou nic chtít. Tak copak KOMU poskytuje monsignor Duka takového, že to stojí za 134 miliard? ////

Nevím, zda je na vině nějaký

Nevím, zda je na vině nějaký militantní ateismus, ale v každém případě jste pane EK nepochopil, že zákon neřeší postavení církví ve státě, ale jen narovnání majetkových náležitostí. Přitom je základem k radikální změně postavení církví na ideální stav po vzoru Vámi zmíněné praxe v USA se zásadou, ať si věřící hradí náklady spojené s jejich vírou při trvalé odluce církví od státu. Na rozjezd této radikální změny historických poměrů, zejména řešení péče o významné kulturní památky i mzdové a provozní náklady bude stát po omezenou dobu přispívat z nevypořádané náhrady majetku 0,2 % z rozpočtu při současné úspoře dnešní rozpočtové úhrady. Nejde o žádnou významnou velkorysost ale o obyčejný pragmatický krok a toleranci k pokroku.

EK: Kdyby mně někdo věnoval

EK: Kdyby mně někdo věnoval 134 miliard, považoval bych to za velice významnou velkorysou štědrost. Dokonce i kdyby mně a mojí rodině zlodějský český stát VÚBEC NIC nedával, ale jenom nás přestal okrádat o daně do této výše, pořád by to byla velice významná velkorysá štědrost. Jsem si jistý, že Kalousek nic takového nechystá. ////

Takže mohu jenom obdivovat příznivce a podporovatele Kalouska a Nečase, pro které je mizerných 134 miliard zanedbatelnou prkotinou. ////

Jsem velice zvědavý, jaké další "pragmatické kroky a tolerance k pokroku" Kalousek s Nečasem chystají. Kromě svých blízkých a nepostradatelných podržtašků (obdarovávaných již nyní), komu dalšímu věnují nějaké ty mizerné, zanedbatelné stovky miliard? ////

Je-li "základem ke změně" směrem k tomu, že stát nebude církvím platit vůbec NIC, tento nyní navrhovaný dar 134 miliard, pak Kalousek a Nečas postupují podle strategie navržené kdysi Šimkem a Grossmannem: Na boj s obezitou se tělo se musí řádně posílit (obrovskou žranicí). ////

Opravdu zcela unikátní způsob

Opravdu zcela unikátní způsob myšlení. Něco jako když komunisté Vám zkonfiskují veškerý majetek a pak přijde nějaký Nečas, tento konfiskát Vám z větší částí vrátí a u Vás v Kocourkově bude Vaše okolí mu spílat, proč Vás tak obdarovává, k čemu ta štědrost, když ořezává důchodce.Mj. ty 2 miliardy představuje 60,-Kč/důchodce a při odpočtu dnešních církevních nákladů možná dokonce ještě zbyde na přilepšení důchodcům.

Těch 134 miliard tak

Těch 134 miliard tak jednoduše graficky vyvedených na plakátu má každého praštit do očí. Tedy i ty méně chápavé, kterých je v naší populaci dost. Socialisté používají tak hrubou demagogii, že už jenom z toho důvodu, v životě bych jim nemohl ve volbách dát hlas. Veřejnosti předkládají polopravdu. Dvě tisíciny ze státního rozpočtu Českou republiku snad nezruinuje. V případě, že zákon projde, lze očekávat neskutečnou řadu praktických problémů. Existují řády, kde je pouze pár řeholníků. Bez pomoci různých firem majetek nebude možné spravovat. Navíc Voršilky daly do rukou kritikům "dobrý" argument. Takže jednoduché to určitě nebude, ale vyrovnání s církvemi je snad poslední tečka za transformací. Případná privatizace státních a polostátních podniků už může pokračovat známou britskou cestou, tedy pomalu...

Pradědové dnešních farářů po

Pradědové dnešních farářů po staletí zdírali naše věřící pradědy. Naši otcové se tu křivdu pokusili napravit a obrali otce dnešních farářů o majetek. A tuto křivdu se teď snažíme napravit tím, že naše děti budou platit dětem dnešních farářů odškodné. Úžas.

Ale nikoho nezajímá, že se právě teď nám nevěřícím děje křivda, že ze svých daní přispíváme na platy dnešních farářů. Napravme nejdříve tohle a pak můžeme zkoumat minulost a hledat, kdo a z čeho, a taky komu ty křivdy odškodní.

V. Mlichu, zkuste se na to

V. Mlichu, zkuste se na to podívat trochu jinýma očima. Nebýt toho "zdírání" a to nejen od církve ale třeba i od šlechty, jak by asi vypadala naše krajina, města? Proč asi milióny turistů jezdí na návětěvu všech těch nádherných míst po celé naší republice? To jsem si uvědomil v poslední době. A to poukazuji pouze na to "hmotné". Dvě tisíciny státního rozpočtu ročně snad za to vyrovnání s církvemi stojí. A objektivně si lze přiznat, že katolická církev prokázala za ta staletí, že hospodařit se svým majetkem umí.

Vite co dostali moji

Vite co dostali moji prarodice za ukradene 4 kravy, mlaticku, samovaz a povinne patnactilete dodavky? HOVNO!

Posloucham primy prenos

Posloucham primy prenos ze
soudniho procesu s divci skupinou z
Moskvy.....KRESTANI!.....To si
zaramujte.....co to je nabozenska
demagogie!
A to zijeme v roce 2012!

Otázka vyrovnání se s

Otázka vyrovnání se s církvemi je tak složitá, že si netroufám vynášet soudy. Jenom si dovolím osobní poznámku/názor, která mě napadla v těchto dnech. Katolické církvi jsem vděčný už jenom za kulturní památky, které v naší zemi za staletí byly postaveny. Pomíjím celou řadu věcí ostatních. Těch pár desítek miliard bychom měli zaplatit bez mrknutí oka!

SCHICO...ale především se tu

SCHICO...ale především se tu nabízí všem, kteří např. nemají katolické vyznání víry, se konečně té církve zbavit...ekonomicky...zcela ji otrhnout od státního rozpočtu...udělejme to...

SCHICO...ale především se tu

SCHICO...ale především se tu nabízí všem, kteří např. nemají katolické vyznání víry, se konečně té církve zbavit...ekonomicky...zcela ji otrhnout od státního rozpočtu...udělejme to...

Pro jistotu uvádím: jsem

Pro jistotu uvádím: jsem křtěný jako evangelík, bez konfirmace...

SCHICO...znovu...absolutně

SCHICO...znovu...absolutně irelevantní...pakujeme jednu, jaksi evropsky kulturně povinnou položku ze státního rozopočtu mimo tento rozpočet...

SCHICO..znovu a

SCHICO..znovu a donekonečna....nejedná se o žádné RESTITUCE..jakákoliv analogie s jinými eventuálními restitučními nároky (zde Ba´ta, jiní restituenti) je zcela mimo a irelevantní...jedná se o VYROVÁNÍ dle nějakého konkrétního výčtového SEZNAMU...nevzniká zde žádný automatický, právně vymahatelný nárok...to všechno , co autor uvádí jsou irelevantní a s touto záležitostí NAPROSTO nesouvisející námitky...autor se nechává vléci pojmem RESTITUCE zcela mimo téma...

Vypadá to, že autor nemá

Vypadá to, že autor nemá ponětí o skutečné podstatě tzv. církevních restitucí. Kromě toho staví církve do pozice, ve které je chtějí mít leví i praví "liberálové", totiž trpěného (s velkým sebezapřením) prosebníka. Je-li opravdu přesvědčený, že církve žádné peníze nepotřebují, pak by se měl postavit na rynk a hrdě to vykřičet do světa. Místo toho straší, co všechno stát může církvím provést. Fuj!
A ještě se odvolává na Ježíše. Ten by dopadl, kdyby se prezentoval jako Fajmon!

Nakonec si dovolím připomenout Fajmonovi (pokud se vůbec obtěžuje tyhle poznámky číst) vrácení Lidového domu. Ten byl vrácen zcela proti znění zákona právnické osobě bez kontinuity, která desítky let neexistovala a byla exhumována jen za tímto jediným účelem.

Taky myslím, že Ježíš by

Taky myslím, že Ježíš by církevní potentáty vypráskal bičem tak jako to prý udělal za svého života.

Ježíš měl mezi "církevním

Ježíš měl mezi "církevním potentáty" nepřátele, ale i celou řadu přátel a dokonce vyznavačů.
Dnes je to stejné jako kdysi. Dělící čára nevede mezi věřícími a nevěřícími, ale mezi tím dobrým a zlým v každém z nás. Je na každém, čemu pomůže v tom svém vnitřním boji vyhrát. Nenávist je zlo.

SCHICO..asi v existenci

SCHICO..asi v existenci Ježíše nevěříš...v každém případě ti nic nebrání, Ježíšem operovat....tobě vadí ta církev jako správce víry...ty bys chtěl zavádět vlastní víru....jako Adolf, Josif Visarionovič a jiní mesiáši...

Máš v tom zmatek. Víra je

Máš v tom zmatek. Víra je jedna věc a organizace, která ji zneužívá, je věc druhá.

SCHICO...organizace (správce

SCHICO...organizace (správce víry) je důležitý..chaos do toho chceš soudruhu zavést ty, a hned bys využil skulinky a nařídil mi, co je vědecky správně...takové jako jsi ty, známe...od roku 1939 se jich tu vystřídalo...

bre: Při čtení článků pana

bre: Při čtení článků pana Fajmona mě často přepadá pocit, že je tam v té ODS asi omylem, že ho brali pro jeho jazykové schopnosti či co, že se ho nikdo neptal, co si vlastně myslí. Nebo ptal a on si tehdy nemyslel nic.
Výrok "Nesouhlasím s fundamentalistickým principem "Co bylo ukradeno, musí být navráceno" " a zejména jeho zdůvodnění, a dále zjevná nechuť omezit touto cestou bumbrlíčka stát, je dle mého, úplný opak toho co by občan očekával od politika ODS.
Další jeho snášení argumentů pro NE je trochu zpozdilé, když už je prakticky rozhodnuto a jen se vedou války v médiích o příští voliče. Že by se vedla i válka v ODS?

Budu se opakovat...ODS byla

Budu se opakovat...ODS byla zalozena v r.1991 jako strana, OBCANSKA, bez durazu na nabozenskou orientaci clenu. Tuto myslenku mi i tehdy potvrdil na muj primy dotaz pri navsteve zakladajiciho snemu v okresnim meste, kde jsem bydlel, i Vaclav Klaus. Proto mne velmi nemile prekvapily nasledne tanecky KDS(otec Benda) a pozdejsi jeji fuze s ODS. Varoval jsem tehdy pred pred zvysenim vlivu krestanskych politiku. Prvni kudla v zadech byl strujce SARAJEVA Pilip. Dalsi, uz definitivni konec ODS bude nasledovat v pristich dvou letech..mj. take zasluhou Bendy jr. jako prosazovatele koalicni pasti...cirkevniho majetku.

bre: Myslím, že to

bre: Myslím, že to náboženství trochu zveličujete. Šlo spíše o sbližování na principech, které ti "náboženští" uznávají jako správné už 2000 let. ODS byla tehdy strana, která ty principy hlásala také a věděla, že potřebuje spojence ve slušných lidech. Vidět církve odděleně od jejich podporovatelů je omyl. Podporovatelé nejsou jen ti co chodí do kostela, ale také spousty lidí, kteří chtějí, aby církve nadále dělaly to co dělají a i více, jak vidí v cizině. Cítí, že je to lepší než např. záštita nad Prague Pride (OBČANSKÁ to aktivita).

V absolutnich cislech prisla

V absolutnich cislech prisla ODS o 50% volicu....a ze je to nadbihanim flandakum...to vim ze sveho okoli....jsem povazovan pomalu za nesvepravneho, ze volim stale ODS. Prestoze ji prognozuji horky konec, chci byt u toho, az posledni bude zhaset:-D.....situci v soucasne ODS popsal vystizne pan Jiri Payne http://www.ceskapozice.cz/s?keys=payne

Bravo bre (bez !)

Bravo bre (bez !)

Ta permanentní válka v ODS

Ta permanentní válka v ODS není ani zdaleka takový problém, jako fakt, že tahle strana přišla o svou identitu,

Pane Havránku, já vím, že

Pane Havránku, já vím, že máte naspěch, já většinou taky, ale tohle Vaše -"ODS přišla o svou identitu", to mě zasáhlo.
Bojím se toho, nechci to připustit, ale kontra Vám řeknu asi tohle - ODS je na pranýři, takřka ze všech stran lynč. I dříve to tak bylo - Klaus věčně na háku.
Volby pořád za dveřma, flustrátů a natažených rukou plná republika. Nejméně bolestné je všechno odkývat. Semtam nějaký Mirek Dušínů nevydrží a skáče, že chce kodexy.

Možná, že tohle je úkol pro titana, který všechny seřve (nemyslím jen mou milou ODS) a zastřihne znovu kanadský trávník.

pane Fajmone, přečetl jsem si

pane Fajmone, přečetl jsem si vaše cynické pojednání. Obočí mám nahoře.

Enigmo - jsem ráda, za tuto

Enigmo - jsem ráda, za tuto Vaší poznámku. Pročetla jsem vše Pro i Proti a hlasovala bych pro Fajmonovu tézi. On snad by byl též pro "zmírnění majetkových křivd" jako Klaus. Ač je to nepopulární v konzervativním tábořem ale i mně připadá tato částka enormní. Nejsem křikloun socanů.
Myslím, že to vyrovnání by se dalo přehodnotit. Nemovitý majetek ihned vrátit. Duchovní, jako samoživitelé - kazatelé - úředníci Páně - vykonávající službu věřícím. Musí se uživit a opravit svůj majetek z nějakého kapitálu. (?!)

Věřím panu Bendovi, Nečasovi i Vám Enigmo, že tomu rozumíte, ale je to nafouklé, zpolitizované a jednostranně velkorysé.

Ta velkorysost není příliš

Ta velkorysost není příliš velkorysá. Zkusila jste někdy zjistit, jaké aktivity a v jaké hodnotě vykonávají církve a církevní spolky? Z největší části za peníze buď vlastní nebo vybrané v účelových sbírkách. A to jen část aktivit.

Gregory - tohle vůbec

Gregory - tohle vůbec nebereme v úvahu, protože do toho není vidět. Ale je dobře, že otevíráte i tuhle stránku. Financování z kasiček a milodarů je nepředstavitelné.

Neoficiální odhady mluví o

Neoficiální odhady mluví o miliardách až desítkách miliard ročně. Tohle by stát nikdy nedokázal. Část jde na církevní věci, ale většina na sociální a obdobné služby.
A další věc: stát i obce využívají valnou část zcizeného majetku církví - tu, která neleží ladem - bez jakékoliv kompenzace už desítky roků. Kolik miliard jim to vyneslo?

EK: Tohle by stát nikdy

EK: Tohle by stát nikdy nedokázal? A proboha proč by to stát měl dokazovat? Kdo tady nedávno připomínal 4 (slovy čtyři) úkoly státu? Ať si fláterníci páchají jakou chtějí dobročinnost, ale proč by to mělo OBČANY zajímat? A proč by jim to občané měli - prostřednictvím státu! - platit? ////

Zjistěte si na MPSV, kolik dobrodinců chce v Česku páchat dobročinnost. Když jim to šílený stát zaplatí! Desítky nadací, stovky občanských sdružení. Pomatený stát jim platí, a dobrodinci pak páchají tu svoji dobročinnost za peníze, které zbydou po uhrazení provozních nákladů. Fígl je samozřejmě v tom "po uhrazení provozních nákladů". Snad všichni chápete, že "po uhrazení provozních nákladů" nezbývá zhola nic, a i kdyby zbývalo, stejně to na nic rozumného a užitečného nepůjde. ////

bre: Dlouhodobě zde sleduji,

bre: Dlouhodobě zde sleduji, že jste jeden z nemnoha co zde církve podporují, za to vám dík. Mnoho lidí si neuvědomuje, u této věci restituce (hlásím, že to není restituce, ale zmírnění, navrácení atd. :-)), že se nejedná pouze o ty církevní funkcionáře, hodnostáře atd., ale zejména o velkou část občanů, kteří ty církve chtějí mít v pozici jak jim je nechali předkové před záborem komunisty. Je jich jistě méně než v době před 60 lety, ale je jich stále hodně. Jistě se jejich počty dají srovnávat s počty voličů politických stran, kde dnes málokdo protestuje proti platbám z rozpočtu za hlasy, včetně jejich zaměstnávání na pozicích, kde nemají žádnou kvalifikaci a za státní peníze. Z historie víme, že lid obecný dlouhou dobu podporoval církve jako správce nejpovolanějšího nejen pro věci víry, ale i pro věci veřejné. Bylo to proto, že církevní funkcionáři (ne moc vhodný výraz) daleko více reprezentovali myšlenky, které obyvatelstvo uznávalo jako smysluplné, než civilní správci země. Dnes je to posunuto už jinam, církve nejsou agresivním propagandistou jako politické strany, jsou na ústupu. Proto je dobře, že rozumní lidé ve vládní koalici tuto věc dotáhli do zdárného konce i přes odmítání Fajmonů.

Pane brekeke, pokud nebudete

Pane brekeke, pokud nebudete považovat můj názor za impertinentní, mám dojem, že jste věřící nebo dokonce "důstojný pán". Chtěla jsem napsat - milý čochtánku - ale to bych asi narazila, takže omluva.

bre: Měl jsem mezi širší

bre: Měl jsem mezi širší rodinou i důstojného pána i nějaké komunisty, všichni byli sympaťáci, ale obdivné a uctivé řeči se vedly mezi tetičkami jen o tom důstojném pánovi. Možná mě to ovlivnilo :-)

Jinak se mi líbí např. http://www.vesmirni-lide.cz , kde postupně se máte možnost během víkendu proklikat až k poznání kam ty prachy asi nepůjdou. :-)
A také si připomenete o co přicházíte, tím, že ničemu nevěříte.

Bre - Vy jste mi tedy zamotal

Bre - Vy jste mi tedy zamotal hlavu. Takové tornádo jsem netušila. Obávám se, že to nemohu zvládnout, mohla bych snadno udělat chybu.

Proč jste si dal ten záhadný nick nutno hledat v tom povznesení ? Nezlobíte se kvůli tomu Čochtánkovi ? Už to neřeknu.

Ještě k té víře - nikoliv, že nevěřím - já věřím hnedle všemu a taky všem důvěřuji.
(Jdu meditovat do přírody, už mě volají). Dík.

Věřme, že se to podaří

Věřme, že se to podaří dotáhnout. Už je to totiž i otázka morálky a pokud zlodějina zase vyhraje, bude to zas o něco horší. Tentokrát o hodně horší, jde o velkou věc.

Pozoruhodné je, že proti převodu Lidového domu z majetku státu do rukou ČSSD téměř nikdo neprotestoval, třebaže šlo o jasně protiprávní a protizákonný krok. Vlastníkem LD totiž bývala právnická osoba, která dávno zanikla a takových se restituce netýkaly. ČSSD ji však účelově založila znovu bez vazby na tu původní a prosadila vrácení majetku někomu, kdo neměl s původním majitelem vůbec nic společného.

Bohouš přišel s další nebezpečnou obezličkou zvanou církevní daň. Nehledě na to, že právě socani tuhle daň před lety zabili, je jasné, že by nešlo o odluku církve od státu, ale o jiný způsob závislosti na státu. Což - zdá se - socanům vyhovuje.

Mila Katko..souhlasim s

Mila Katko..souhlasim s Vami...nejhorsi je, ze tito pravoverni umozni vyhrat nekolik dalsich voleb levici...az tady vyhrajou socani s komunistama, tak ti "krestani" mohou chodit do kostelu klecet pred oltare, modlit se a nasledne si davat krenovy placky na bolava kolena....kdyz jsem pred 21 lety zakladal ODS...tak to mela byt OBCANSKA strana.A NE cernoprdelnicka partaj. Prvni zradce Klause byl Pilip....Prilezl ze starym Bendou s KDS. Nyni zlomi vaz ODSce mlady Benda. Taky byvala KDS. Pro mne, jedno positivum tenhle candrbal bude mit....Cirkve ztrati posledni zbytek moralniho kreditu, ktery jeste ma......on pan Fajmon pouze vidi trochu do budoucna...ODS si bohuzel podrizla vetev....Tech par Kuberu nebo Fajmonu na to nestaci.

Vaše nedorozumnění Jirko

Vaše nedorozumnění Jirko spočívá v tom, že ryze právní, morální problém vidíte zalitým zrakem ateistického radikála. Nechte věřícím víru a myslete si, že jde o zahrádkáře s jejich koloniemi, existujícími pravidly a významem po mnoho staletí, která byse stala základem, jako křesťanské filozofie, na které stojí Evropa.

Mozna mam oci

Mozna mam oci zalite(sic?)...historie Evropy mi ukazuje, ze od vzniku letopoctu nebylo jedine stoleti(i to posledni trvajici 12 let) bez obeti nevinnych lidi, jejichz krev zdobi krestansky kriz....ano...tradice krestanske Evropy je vybudovana na lidske krvi...

pane jiříku, budiž vám chvála

pane jiříku, budiž vám chvála za založení ODS. V diskuzi s paní Katkou jsem naznačil názor, s kterým jste se určitě ještě nesetkal. Ani nemohl. Je to premiera na Virtually. Pohled za roh a do budoucna? pane jiríku církev v moderní technické společnosti ztrácí svoje ovečky. S teoriemi o posmrtném životě, neviditelném a přitom všudypřítomném Bohu nelze uspět. A tak bude muset církev zesílit to, v čem je historicky nepřekonatelná. Empatie, pokorná služba a pomoc postiženým a potřebným. Úpřimná pomoc lidí, pro které je sebeobětování přirozeností. V oboru vzdělávání katolické školy a školky pro děti. To je to místo na trhu, když to tak škaredě vyjádřím. A jsme u té konkurence. Komunisté neukradli jenom majetky, ale také idee. Rozdíl je ten, že když se komunista ohání LIDem, pak myslí na voliče a člověk je pro něj zneužitelný kanenenfutr. Tato zvrhlost směřuje k upevnění své vlastní moci. Všechno je založeno na podvodu a lži. Řadovým sestrám nemůže komunistický cynik nikdy na poli humanity konkurovat. Samostatné, na státu nezávislé církve mají šanci, se plnohodnotně zapojit do struktury společenského dění státu a získat si obecné uznání společnosti. V západních státech lidé platí daň na církve. Jistě jste si všiml, že se Američan nestydí říct, že miluje boha. U nás nemyslitelné. Ve jménu boha, který představuje to dobré v nás, zachovávejme boží přikázání - nejkratší a nejvýstižnější kodex lidstva. Rozlišujme skutečné dobro konané ze svého, od pseudodobra. Z cizího, přerozdělovaného.

paní Katko, původní

paní Katko, původní Topolánkův návrh byl mnohem vyšší. Kompromis je těch 56%. Kdyby se tak stalo hned v roce 1992, kdy byl tento problém zasazen do zákona, ubylo by mnoho dohadů. Ty ztráty na majetku vinou blokačního ustanovení jsou nevyčíslitelné, i když tehdy dobře myšlené. Nikdo se nebaví o ušlém zisku, nikdo se nebaví o tom, že vrátit starou ruinu je sakra danajský dar. Mně ve Fajmonově článku nadzvedl ten cynismus v úvaze, jestli by se ta církev se státem vůbec soudila. Tato vyčůranost přece není podstata problému. Paní Katko, levice se především bojí toho, že samostatné a na státu nezávislé církevní organisace budou moci vyvíjet charitativní činnost pro opravdové chudé, staré a nemocné a tím by se stali obrovskými konkurenty v sociální politice. Zdravotní sestry, různé kurzy pro potřebné. Tak je to třeba v Německu. Když dělá levičák humbuk, nesmíte se nechat vtáhnout do kakofonie jeho skřeků. Vždycky za tím hledejte nějaké svinstvo.

Dobře - Enigmo - docela Vám

Dobře - Enigmo - docela Vám děkuji. Asi je můj pohled hodně povrchní, ale též vysvětlení tohoto vyrovnání nebylo dostatečné.
Není na místě hořekovat, proč se záležitost dovalila až do této doby, kdy je majetek znehodnocen. Těch kněží a jeptišek je na to málo (ženit se nesmí ), víra slábne, svět se mění. Tyto mé filosofie jen odvádí pozornost od podstaty.

Asi máte pravdu. Čas je TO vyrovnat a je to nejen podle křesťanské lásky, ale též ku prospěchu znovuzkříšení charitativní činnosti.

(ODS možná zaplatí taky, ale odpočinek jí může srovnat).