Ne žabák či protekční dítě, ale talentovaný a cílevědomý policista
Vladimír Benák

 

Když tak poslouchám tu snůšku pomluv, lží a polopravd o novém policejním prezidentovi plk. Mgr. Martinu Červíčkovi, totiž že je protekčním dítětem bývalého ministra vnitra Langera, žabákem či rychlokvaškou, je mi z toho smutno. Nevím, zda je zatím neznalost věci či zlý úmysl, každopádně to však jsou vyjádření osob, které Červíčka neznají. Nabízím opačný pohled. Nikoli domněnky, ale fakta.

Znám Martina Červíčka od začátku jeho policejní kariéry, kdy počátkem devadesátých let jako mladý, talentovaný policista začínal na Okresním ředitelství PČR Náchod. Po absolvování policejní školy zde prošel všemi základními funkcemi pochůzkáře, později zpracovatele na základních útvarech. Nešlo si nevšimnout jeho zájmu o policejní práci a schopnosti učit se nové věci. Proto se také již ve svých 24 letech stal zástupcem vedoucího obvodního oddělení cizinecké policie. O dva roky později už byl vedoucím obvodního oddělení policie. Ve svých 28 letech se po výběrovém řízení stal vedoucím Služby cizinecké policie OŘ PČR Náchod.

Mezitím si dálkovým studiem na Policejní akademii ČR doplnil vzdělání ve stupni Bc. Poté absolvoval stáž na Službě kriminální policie OŘ Náchod. Po reorganizaci cizinecké policie nastaly problémy na tehdy největším útvaru Cizinecké policie, konkrétně na hraničním přechodu v Náchodě. Útvar měl v té době cca 75 policistů, devastovaly ho špatné mezilidské vztahy, a proto i výsledky činnosti útvaru byly mizerné. Po příchodu Martina Červíčka se útvar rychle začal měnit k lepšímu. Zcela nepochybně za tím byly Červíčkovy lidské, profesní a manažerské schopnosti. V té době si také dálkovým studiem na Univerzitě v Hradci Králové doplnil vzdělání na magisterský stupeň. Následně absolvoval výběrové řízení a stal se velitelem Služby kriminální policie na Okresním ředitelství Náchod.

Do nejvyšších policejních funkcí Martina Červíčka nepřivedl Ivan Langer, nýbrž já, a to v době, kdy jsem přechodně působil na Policejním prezidiu ČR. To já jsem tehdejšího policejního prezidenta gen. Mgr. Oldřicha Martinů upozornil na tohoto úspěšného policistu a doporučil jsem mu využít jeho schopností na té nejvyšší úrovni. Červíček úspěšně absolvoval výběrové řízení a stal se ředitelem Služby dopravní policie PČR. Do práce vnesl nové moderní manažerské přístupy a prosadil radikální změny k lepšímu, které kontrastovaly s tehdejší užívanou praxí.

Musím rovněž vyvrátit další mýtus a nepravdu, totiž že Ivan Langer Červíčka protekčně a bez výběrového řízení posadil do funkce ředitele policie hlavního města Prahy. Ne, on tam šel legálně na žádost, ve stejné hodnosti a tarifní třídě. Proč? Protože předtím prokázal své schopnosti a dovednosti. Do příchodu na policejní prezidium Martin Červíček ministra vnitra Langera osobně vůbec neznal.

Po nástupu do zmíněné funkce nastalo v Praze zděšení, jaký že to mladý venkovan tam přišel dělat pořádek. Praha je pro zvládnutí řízení chodu, dosahování výsledků a zvládnutí náročných mezilidských vztahů snad nejnáročnějším krajským ředitelstvím. Červíček se ale opět prokázal jako mimořádný talent. Myslím, že na jeho cit pro situaci vzpomínají pražští policisté jen a jen v dobrém.  

Další vývoj Červíčkovy policejní kariéry je díky médiím dostatečně znám. Začátkem roku 2011 se přihlásil do výběrového řízení na funkci policejního prezidenta po odstoupivším gen. Mgr. Oldřichovi Martinů. Dalšími uchazeči byli plk. Mgr. Lessy a plk. JUDr. Vorálek. Průběh tohoto tolikrát kritizovaného a zpochybňovaného výběrového řízení nechci hodnotit. Výsledkem každopádně bylo, že nový policejní prezident Petr Lessy Červíčka následně ustanovil do funkce náměstka SKPV a v první fázi dokonce jako svého statutárního zástupce. Události posledních dnů už jsou dostatečně známy. Po odvolání Petra Lessyho nabídl ministr vnitra, tak jak to stanoví zákon, funkci policejního prezidenta jednomu z jeho náměstků. Rozhodl se pro Červíčka.

Považuji to za tu nejlepší možnou volbu. A říkám to s hlubokou znalostí věci. Po těch více než dvaceti letech, co Martina Červíčka znám, jsem si jistý, že i tuto roli úspěšně zvládne a přesvědčí tak nejen policejní, ale hlavně občanskou veřejnost, že to byla správná volba.

Tedy žádný žabák, rychlokvaška či protekční dítě, nýbrž talentovaný a cílevědomý člověk. A hlavně dobrý policajt. Je na čtenáři, aby si celkový úsudek udělal sám.

Zjišťuji, že sympatizanti

Zjišťuji, že sympatizanti strany Svobodných si v "nechuti" vůči koalici a zejména ODS, nezadají se socialisty a komunisty. Nechápu je. Fyzika mně nešla, přesto mě napadá pojem vektoru.

Proč to nesmyslné srovnávání?

Proč to nesmyslné srovnávání? Ještě Vás nikdo nenařkl, že dýcháte a přijímáte potravu úplně stejně jako komunisti?

Nesmyslné? Dlouhodobě jsem

Nesmyslné? Dlouhodobě jsem absolvoval u Matějky školení v tomto duchu. Se Svobodnými se do určité míry shoduji s pohledem na Unii, ale co se týká vnitřní politiky - je to hrůza hrůz. Do znaku si dali berana. SSO = sekta a jsou na to hrdí, my jsme majitelé klíčů od pravdy...

Ale proč je srovnáváte se

Ale proč je srovnáváte se socialisty a s komunisty? Vždyť na každých dvou různých skupinách lidí najdete společné znaky. Jejich vyhledávání a srovnávání, potažmo nálepkování, není moc korektní argumentace.

pan plukovník Benák nás

pan plukovník Benák nás seznámil s panem plukovníkem Červíčkem jako člověk z druhé strany zákopu. Sám bez afér, popisuje karierní postup pana plukovníka Červíčka formou životopisu. To se nemůže líbit lidem blízkým levicovému destrukčnímu komandu. Červíček je člověk, který má viditelné kořeny v nižších patrech policie a viditelně těm dole rozumí. To ocenili odboráři okamžitě. S věrchuškou konflikty nemá, protože není konfliktní typ. Je to přemýšlivý aktivní člověk a má organizační schopnosti. NENÍ ZATÍŽEN KOMUNISTICKOU ZLOČINECKOU minulostí. Předpokládám, že to těm z vyšších patrech dojde a zápas skrečují. Jediné zranitelné místo pana Červíčka je jeho ODS starostka. Do té budou destruktoři šít. Poradím panu Červíčkovi, aby na blbé otázky redaktůrků odpovídal ve stylu, že ODS je ta strana, která vypudila komunisty s parlamentu a stála u revolučních změn přechodu od totality ke svobodě. ODS nepovažuje za stranu zločinců, kteří škodí této republice. ODS je demokratická strana a její politika je stále v porevolučnícm duchu. Takže nic není v prdeli, nic není nezákonné. Červíček je borec na konec, který ve třech dnech stihl zahladit spoustu problémů a uklidnit napětí.

Vážený Enigmo, vypudila je

Vážený Enigmo,

vypudila je tím, že jim dala poslanecká místa za ODS.

Normalne lzete pane Hrbku,

Normalne lzete pane Hrbku, mezi poslanci ODS nikdy nebylo vic byvalych komunistu jak 3%. Ono to vyplyva i ze stanov...Ale to je na vas moc slozite.

Muzete mi vyjmenovat, kteri poslanci za ODS byli v KSC?

Pane Hrbku, překvapujete mě,

Pane Hrbku, překvapujete mě, protože si cením Vaší znalosti faktů. Nevím, jak to vypadá nyní s počtem poslanců ODS, kteří byli v KSČ, ale pokud si pamatuji dobře, bylo jich skutečně minimálně. Srovnání pro ČSSD dopadlo katastrofálně.

Již delší dobu pane zeolite

Již delší dobu pane zeolite beru repliky pana Hrbka s reservou, jelikož velice rád provokuje a když k tomu přidáme jeho vrozený skepticismus, pak je jasné, že velice dobře ví, jak si věci stojí. V tomto případě je jasné, že k zajištění kontinuity chodu centrálních úřadů bylo nutno ponechat rozhodující úředníky na svých místech, zejména těch, co neměli komunistické přesvědčení, ale pouze byli u komunistů, protože zastávali důležité úřady a které soudruzi trpěli, jelikož se bez nich nemohli obejít. Příkladem je Kočárník, Klausova pravá ruka, také bankéř Salzman, Dlouhý , Tošovský a dlouhá řada dalších. Ze všech polistopadových politických stran měla ODS nejnižší počet komunistů, jelikož řada sdružení měla nečlenství v KSČ jako podmínku ke vstupu do ODS. Proč se pohrobci totalitní diktatury dostali záhy do důležitých postů byla zásluha intelektuální fronty na čele s Havlem s heslem "nejsme jako oni", zvláště když i pragmatický Klaus nehoroval pro jejich odstavení, aby neohrozil chod mnoha podniků a institucí. Někteří, jako ministr Vlasák, či Vrba dokázali dovedně využili krátkodobého poklesu ekonomiky v počátku r.1990 a bili na poplach, že nelze se zbavovat zavedených, vesměs komunistických vedení podniků, takže revoluční proces byl zastaven a to na věčné časy. Základní zásada, že všude odstoupí dosavadní vedení a bude nahrazeno konkurzním řízením byla opuštěna.

Vážený Zeolite, v současné

Vážený Zeolite,

v současné době máte pravdu. ale po roce 1990 se v poslanecké sněmovně jen hemžili. Takže očista šla ve dvou etapách 1. z KSČ do ODS 2. z ODS na tučná místa. Příklad za všechny pan Kočárník. Nebo to šlo i složitěji z KSČ do ODS z ODS na tučné místo z tučného místa do Sněmovny. Příklad za všechny pan Salzmann.

Bohužel v ČSSD a v Sněmovně převážně zůstali, i když je snaha je odsunout. Např. pan Palas.

Je zajímavé, že o odsunuté členy s minulostí KSČ má enormní zájem Miloš Zeman.

S pozdravem

pane Hrbku,byl jsem na

pane Hrbku,byl jsem na cestách, takže až nyní. Jak říká Zeolit, máte znalosti a ta dnešní schizofrenie vám není zapotřebí. Schizofrenie proto, že ODS považujete, jako vyssavač komunistů, ale ty pravé gaunery, syny hrdlořezů jaksi tiše zvykově trpíte. Trpíte i 99% komunistických socanů. Pane Hrbku ty postoje, to uvažování a ty projevy z nich dělají echt komunisty. Rudá knížka mně nezajímá. Z jakou radostí bývá přijatá zpráva, že mezi členy ODS se našel bývalý komunista. Tlustý se komunisticky nechoval, Fischer ano. A možná bude tento chameleon, který se prý omluvil za to, že tam vstoupil ale ne za to co komouši spáchali. U tohoto hodného strejčka, který nic nedělá, aby nepokazil jenom maká na svojí karieře je to ještě složitější. Jako žid zradil i to židovství.

Nikoliv priklad za vseccny,

Nikoliv priklad za vseccny, ale jeden priklaf. Nic vic. Dobre to napsal Gardnes. Lzete.

Pan plukovník Benák je

Pan plukovník Benák je především politi ODS. V roce 2008 kandidoval do Senátu ve volebním obvodu č. 48 - Rychnov nad Kněžnou (za ODS).

V letech 1965 – 1990 byl zaměstnán v zemědělství a ve stavebnictví. Spoluzakládal Občanské fórum v Potštejně a v období 1990 – 1991 působil jako manažer OF v Rychnově n. K. V letech 1990 – 1994 byl členem obecního zastupitelstva v Potstejně. Mezi roky 1991 – 1994 působil jako manažer ODS v Rychnově n. K. V letech 1993 – 1995 absolvoval středoškolské vzdělání. Od roku 1994 je vedoucím odboru personální práce a vzdělávání Policie ČR v Hradci Králové, zprvu jako občanský zaměstnanec. V roce 2007 byl za ministra Langera stále jako občanský zaměstnanec ředitelem odboru personální práce a vzdělávání Policejního prezídia. Nyní je zpět jako plukovník a ředitel pro řízení lidských zdrojů Krajského ředitelství policie v Pardubickém kraji. Z občanského zaměstnance se snadno přece stane plukovník. Takových již bylo!

V letech 1995 – 2000 vystudoval sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové (titul Mgr.) Závěrečná práce byla v roce 2005 na téma "Sociální a psychologické působení státní kontroly na prodejce zbraní.". Již od roku 2004 působí jako externí pedagog na Univerzitě Hradec Králové.

Pan Benák má jistě plné oprávnění se vyjadřovat ke kvalitám pana Červíčka, které jsou nepopiratelné. Ovšem s přihlédnutím k osobnímu a politickému zájmu nelze jeho vyjádření považovat za objektivní

" ředitel pro řízení lidských

" ředitel pro řízení lidských zdrojů Krajského ředitelství policie v Pardubickém kraji"

Aha, takže nejvyšší krajský policejní kádrovák?

Pepa Nos: Všechno je úplně jiné, všechno je úplně stejné ...

Pane Benáku, díky za Váš

Pane Benáku, díky za Váš článek. Přál bych si, aby ve vysokých funkcích v našem státě byli takoví "žabáci", rychlokvašky a protekční děti jako Martin Červíček. Divil bych se, kdyby se mezi diskutéry nenašli experti na plivání na dálku. Čest jejich práci.

Ale no tak ...., Zeolite.

Ale no tak ...., Zeolite. Máte blbej den?

Je slušnost odpovědět na

Je slušnost odpovědět na otázku. Kdyby jeden den...

Dobře jste to napsal, pane

Dobře jste to napsal, pane plukovníku. Domnívám se, že pan prezident (policejní) s Vámi bude spokojen.

Jeden z mnoha možných

Jeden z mnoha možných pohledů, který se Vám z nějakých důvodů hodí, ale zda je správný, o tom nevíte zhola nic.
Podobný článek bych mohl napsat dle svého poznání o Langerovi a nechci domýšlet, jaká by byla Vaše reakce.

zato vás to nějak rozhodilo.

zato vás to nějak rozhodilo.

Tesáčku, Gardnesi i pane

Tesáčku, Gardnesi i pane Havránku také o tom vím prd, ale aby policejní personalista - podřízený nadřízeného prezidenta zveřejňoval téměř CV svého nadřízeného, navíc se svými oslavnými ódami mi přijde trochu .... hmm, no jak bych to nazval ... poněkud vlezdoprdelkovské. Kdyby to napsal jeho přítel, soused, milenka nebo kamarádi z hospody s využitím informací od personálního ředitele, tak budiž, ale tohle? Tím ovšem nechci jakkoli zpochybňovat, že Červíček je opravdu skvělý, odpovědný, chytrý, pracovitý, atd... Tak asi tak, no...

Paní Dědečková, máte moje

Paní Dědečková, máte moje svolení tento článek zítra otisknout pod mým jménem (jakože jsem intervjukoval toho kádrováka a von mi todle řek - jo a taky, diktafon jsem měl zapnutý s jeho souhlasem)

Ááá...tak konspirace ... už i

Ááá...tak konspirace ... už i tady... Stanislave, Stanislave to byste neměl...

Toole, já Vás docela chápu, v

Toole, já Vás docela chápu, v Česku se spíše nosí ironie, černý humor, mydlení schodů, mytí ..... Přesně nevím, kdo nás nazval smějícími se bestiemi. Nevím, jestli nepřekračujeme tu pověstnou míru všech věcí.

Jsem asi sentimentální, ale mně se líbí jak Američané /a nejen oni/ jsou hrdí na svou vlajku a dávají to najevo. Před časem jsem v televizi viděl, že Ivan Vyskočil na své chalupě se chová podobně. Říkal jsem si, jestli si toho někdo všimne... Těžko. U nás jsou v módě písničky že jsme v prdeli a tak podobně. Holt jsme takoví jací jsme?

Ta účelová servilnost z toho

Ta účelová servilnost z toho článku se přímo nabízí. Jistě však autor nebude tak naivní, aby si toho nebyl vědom. Pokud přesto článek zveřejnil, lze připustit úpřimnou pohoršenost nad zjevnými nepravdivými tanečky, jak policejního prezidenta poškodit.

___________________________________________________________________________________