Nebuďme sobci - Zachraňme USA!
Josef Havránek

Ohledně návštěvy amerického ministra zahraničí jsem přelouskal několik komentářů, sám jeden přičinil, ale až teď jsem se dostal k jedinému, už z 13. srpna – pánů Klause a Weigla, který opravdu stál za přečtení...

Autoři s potěšením kvitovali ujištění, že nám americký ministr Pompeo přislíbil pomoc při ochraně naši demokracie a svobody, před agresivním Ruskem a stále rozpínavější Čínou. „Ano, tak to má mezi spojenci být!“

Na druhé straně ale také vyslovili důrazné znepokojení, že, alespoň tedy podle dostupných informací, česká strana zřejmě dostatečně zřetelně nevyjádřila reciproční zájem o budoucnost demokracie americké:

Americký činitel by se měl dozvědět z našich nejvyšších míst, že je velká část české společnosti velmi znepokojena americkým vývojem posledních let, že ji trápí útoky na samotné základy americké demokracie i její symboly, že se obává nástupu ultralevicových sil, které odmítají samotné základní hodnoty a principy svobodné společnosti a tržní ekonomiky, že je zneklidněna šířením absurdních genderových a environmentalistických teorií, vytvářením strachu ve společnosti, umlčováním svobody slova a pošlapáváním akademických svobod na univerzitách.“

Amerika byla, pro mnohé z nás, dlouhá léta symbolem demokracie, svobody.Nedá se opominout, že Evropě významně pomáhala v první i v druhé světové válce. Dluhy se sluší platit!

Stejně, jako zmínění autoři, tudíž nevidím jediný dobrý důvod, proč se teď obracet k USA zády..., poč ji nechat napospas potrhlým anarchistům!

Zdroj: https://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=755747

___________________________________________________________________________________