Nejen agent StB Kučera, ale celá KSČM by měla skončit
Jan Ziegler

Zločinnou podstatu komunistického režimu si musíme pořád připomínat. Jihočeské MFDNES se povedl husarský kousek, když odhalila bývalého majora pohraniční stráže, v současnosti jihočeského krajského radního pro venkov a životní prostředí a komunistu Václava Kučeru jako agenta StB. Takový člověk nemá na kraji co dělat.

 

Kučera byl velitelem roty pohraniční stráže v Horní Stropnici nedaleko rakouských hranic. Co to vlastně byla pohraniční stráž? Byla to ozbrojená složka komunistického režimu, která svým způsobem kopírovala jednotky SS, jež střežily koncentrační tábory. Podobnost je tady veliká, protože socialistické Československo se silně blížilo nacistickým vyhlazovacím lágrům. Na hranicích se Západem, tedy se svobodným světem, byly vztyčeny ostnaté dráty a další zátarasy a střílelo se a také se zabíjeli ti, kteří chtěli utéct za svobodou. V tom si esesáčtí strážci a rudí pohraničníci počínali stejně.

Na druhé straně je potřeba rozlišovat mezi těmi, kteří na hranicích trávili nedobrovolně dva roky základní vojenské služby a tzv. vojáky z povolání. Záklaďáci sami byli obětí systému, který je nutil střílet po lidech, kdežto jejich velitelé se rozhodli pro toto zločinné jednání dobrovolně. Výmluva, že se tak dělo v souladu s tehdy platnými zákony neobstojí, na to se nacisté vymlouvali také. A to je i případ Václava Kučery, který se navíc dal do služeb StB (komunistické státní tajné policie, obdoby nacistického gestapa). Podle názoru odborníků a důkazů v archivních materiálech současný jihočeský radní si počínal jako práskač velmi aktivně a v hierarchii pomahačů StB se stal rezidentem. Tedy tím, kdo řídil skupinu udavačů jemu podobných a dokonce za to bral odměny.

Je dobře, že jihočeský hejtman Jiří Zimola, požaduje Kučerovu demisi. Nicméně tato aféra je dalším důkazem toho, že Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) není jinou stranou než KSČ. Mnoho současných komunistů nevidí na zločinech minulého režimu nic špatného a někteří dokonce chodí adorovat na hroby masového vraha Klementa Gottwalda. Důvodů pro zákaz KSČM je opravdu víc než v případě Dělnické strany sociální spravedlnosti.

brekeke, čtenáře našla, díku

brekeke, čtenáře našla, díku tomuto pregnantnímu popisu. Vám se to jako prý pravičákovi nelíbí a mně se nelíbí, že vám se nelíbí. Ty ostnaté dráty tady byly a do lidí se sřílelo. Vojáci byli školeni jak musí střílet. Za každého "diverzanta" dostali opušťák, stejně jako dobře vyšůrovanou chodbu.. To byl vrcfhol cynismu!. A kdo by si dovolil nestřílet do svých spoluobčanů, toho čekal přísný vojenský soud. Takže brekeke nedělejte korektora!. Není to třeba. Poznámka o tom, že by si už tento národ měl přestat hrát na šaška a ty komunisty, kteří jsou jádrem a pokračovatelem KSČ přidáním pímenka M nebudeme pořád omlouvat. Tuto zločineckou organizaci třeba zrušit! A to co leze ven je zatím po krajských volbách. Dovedu si představit, že po konečném vítězství KSČ -m budou u příležitosti výstřelu z aurory udělovány medaile za činnost v STB.

Nevím ve které řece a kdy se

Nevím ve které řece a kdy se brekekekek narodil, ale určitě nezažil padesátá léta, kdy šlo zvlášť o kejhák a to v době neválečné. Hlavní vinu, že u nás uznaný zločinný systém nebyl zlikvidován od základu leží, bohužel, na V.Havlovi a jeho druzích, kteří z revoluce udělali samet s heslem - nejsme jako oni. Ve všech ostatních státech se komunistické strany transformovaly na levicové demokratické strany, jen Češi opět vynalezli české špecifíkum přidáním jednoho M.

Uložit

Uložit