Nemám zkušenosti s jiným světem než s tím zdejším
Josef Mlejnek

Rozhovor s Jiřím Reynkem o překladech a překládání

Poznámka:
Během necelého měsíce zemřeli bratři Daniel a Jiří Reynkovi, Daniel koncem září, Jiří tento týden z úterka na středu. Od našeho prvního setkání v květnu 1967 jsme se postupně stali přáteli a jejich přátelství pro mne bylo velkou oporou obzvlášť v období normalizace. Jemu vděčím za to, že jsem se s životem a dílem jejich rodičů, francouzské básnířky Suzanne Renaudové a básníka a grafika Bohuslava Reynka, mohl seznamovat nepoměrně přirozenější cestou, než je akademické „bádání“. Jiří byl od mých překladatelských počátků od poloviny sedmdesátých let mým rádcem, ochotným a velice platným. Oba bratři byli hluboce vzděláni klasickou i moderní vážnou hudbou - bez nadsázky v ní byli přímo ukotveni. I zde mohu jen děkovat. Odchází s nimi i část mého života.
Osobnost Jiřího Reynka si dovolím návštěvníkům Virtually přiblížit v rozhovoru o jeho překladech z francouzské literatury pro Týdeník rozhlas pořízený před osmi lety.
***
Jiří Reynek je syn básníka a grafika Bohuslava Reynka, Jeho matkou je francouzská básnířka Suzanne Renaudová. Spolu se svým o rok starším bratrem Danielem a jeho dětmi žijí v prostorném domě tvrzi v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Narodil se 5. července 1929 a celý svůj „výdělečný“ život prožil v místním JZD Lípa. Překládání z francouzštiny, svého mateřského jazyka, se soustavně věnuje v posledních patnácti letech. Petrkovský dům je mimo jiné proslulý také kočkami, z nichž každá má nejen své jméno, ale i hovoří sobě vlastním jazykem. Nějaký dobrodinec patrně vycházel z povědomí o výsadním postavení koček u Reynků, když k dosavadním dvanácti tajně jedné srpnové noci dosídlil dalších dvacet. Zaskočil jsem za Jiřím Reynkem do Petrkova tentokrát proto, abychom si povídali o překládání Henriho Pourrata, od něhož kromě románu Kašpar z hor přeložil dva výbory próz inspirovaných lidovými pohádkami a pověstmi
Poklady z Auvergne (1997) a O řeřavých očích (1997) a nyní vychází třetí: O Půlpánovi a jiné příběhy. Když přišla také řeč na kočky, byla na něm znát rozmrzelost nad čímsi svérázným humanitárním počinem. Vše je však na dobré cestě: dosídlené kočky převezme postupně nějaký zvířecí útulek na druhém konci Čech. Zatím je však s nimi starost navíc…

Josef MLEJNEK


Je kniha
O Půlpánovi a jiné příběhy završením antologie Pourratových pohádek a vyprávění?

Jistě by se našly ještě další, ale nevím, mělo-li by smysl dále něco přidělávat. Zatím je to pro mne ukončené.

Někomu se může zdát, že v případě Pourratových textů jde o anachronické záležitosti. Širší zájem o literaturu je spojován spíše s výrazným příběhem, na krásu jazyka se tolik nedbá Venkovský život, příroda ve Francii v minulém, ne-li předminulém století. Koho tohle dnes zajímá?

Myslím, že o anachronismus nejde už z toho důvodu, Pourratovy texty mají ohromnou atmosféru. Už toto stačí k ospravedlnění. Je v nich často přítomna intenzivní poezie a ¨jazyk sám nestárne, je-li dobrý. Námitka je pochopitelná, ale já v Pourratových prózách žádný anachronismus necítím, protože dobrá poezie a dobrá próza je něco trvalého.

Člověka při četbě Pourratových próz udiví až zarazí, jaký to vlastně byl fenomén, život tzv. prostých venkovských lidí.
Nevyvolává srovnání s tím, co je nyní, spíš smutek?
Neměli bychom si patrně dělat iluze. V minulých generacích jistě byla spousta lidí, kteří neměli smysl pro nic než pro to nejpřízemnější. Jistě je k tomu tlačila chudoba a potom, povahy jsou povahy, ty se rodí ve všech dobách stejné. Nicméně je pravda, že život v tehdejším světě poezii více napomáhal. Je to paradox, že se dnes přečte více tištěné poezie než kdykoli dříve, ale k nějakému obohacení to moc nevede. Věci z minula jsou mnohem náročnější a rodily se mnohem tíž. Napomáhal tomu i tehdejší zcela odlišný životní styl, který poezii buďto potlačoval, nebo ji podporoval, podle toho, jak na koho působila.

Romano Guardini napsal, že kdesi na Sicílii doslova užasnul na tím, jak tamní lidé uměli nazírat a vnímat, když se účastnili nejen liturgického konání, ale i čistě světské slavnosti. Jak se dokázali soustředit. Guardini lituje, že nám podobná schopnost patření už zcela chybí. Myslím, že Pourratovi lidé ji patrně ještě neztratili…

Nemám zkušenosti s jiným světem než s tím zdejším. Je fakt, že ještě v naší generaci se mezi „řadovými“ lidmi občas dalo natrefit na někoho, kdo měl docela bohaté výrazivo nebo trefné nápady. Je pravda, že tohle mizí, a je to škoda, protože právě tohle dává životu nějaký smysl. Nepřicházím tolik mezi lidi, abych mohl tvrdit, že všechno je v úpadku. Ale je pravda, že nevzniká moc nových výstižných slovních spojení. Pokud jsou, tak ještě ze starších dob. Mimo slang toho mezi běžným obyvatelstvem moc není.

U posledního výboru z Pourrata mne překvapila přímo rozvernost až nevázanost některých minipovídek, jejich skvělý humor. Jak se podobná slovní křížení nebo asociace překládají?

Kupodivu si podobné hraní poměrně snadno proráží cestu i do jiné řeči. Je to jako voda, která si vždy najde skulinu, do níž nateče. Mě při tom překládání bavilo a určitě mi to i pomáhalo, že ony absolutní nesmysly se zcela organicky seřadí a vytvoří nakonec půvabnou scénu. Potíž jsem měl při překladu s Veškou a Bleškou, respektive s jejich svatbou, protože veš je ve francouzštině v mužském rodě. Ale nechal jsem je v češtině se vzít i v jejich ženských rodech.

Všechny nesmyslné souvislosti působí u Pourrata zcela přirozeně, přímo bezstarostně…

Vše připadá přirozené, a přitom je to postavené na hlavu. Právě smysl pro tohle se v moderní době vytrácí, protože jsme přece jen trochu moc racionální civilizace a s podobnými tvrzeními by se někdo mohl uplatnit jen těžko. Ale tehdejší generace přijímaly podobné nápady s potěšením. Nikdo vypravěče nezesměšňoval za to, že podobné absurdnosti vykládá.

Jak ses vlastně dostal k překládání Henriho Pourrata?

K jeho textům jsem se dostal už v útlém mládí, neboť u nás doma se z něho hodně četlo a vykládalo. Naši si považovali, kladl se tu velký důraz na celého Pourrata. Léta jsem snil o tom, že bych ho jednou rád překládal, ale za minulého režimu to nemělo nejmenší šanci, protože Pourrat byl ostrakizován. Jednak proto, že se s ním kamarádil Jan Čep, a byl to především křesťansky orientovaný autor. Tak jsem se ke všem dostal až ve svých šedesáti letech a potom šlo najednou všechno samo a stihl jsem toho nakonec přeložit i dost.

A co jsi od něho nepřeložil - o co mohou být čeští čtenáři podle tebe ochuzeni?

Pourrat napsal spoustu věcí a všechny jsou kvalitní, žádná není vyloženě špatná. Ale žádná z nich kvalit Kašpara z hor a některých z přeložených povídek nedosahuje. Povídek je ovšem spousta, celých třináct svazků. Jsou mezi nimi i věci, trochu jako u Kubína, ne podřadné, ale nechají se klidně vynechat. Někdy jde také o příliš vzdálenou tématiku, příliš spjatou s francouzským prostředím, která by si tu obtížně hledala čtenáře.

Kdybys měl Pourrata srovnat s Josefem Štefanem Kubínem, v čem je podle tebe mezi nimi největší rozdíl?

Ve skutečnosti si nejsou moc podobní, protože Kubín především mistrně stenografoval. On zaznamenal pomalu každé kýchnutí. Nevím, jak to dokázal, poněvadž tenkrát nebyly magnetofony. U Pourrata to spíš bylo tak, že si některou povídku nechal vyprávět od více vypravěčů a nakonec udělal syntézu. Vstupoval do textu, ke každé pohádce napsal vlastní úvod, který je lyrický, a nebo líčí prostředí, z něhož vypravěč pochází. Ale dojem věrného zápisu má nakonec člověk u obou.

Připravoval jsi také překlad Vzpomínek na Stravinského od Charlese-Ferdinanda Ramuze, který už měl vyjít. Nesešlo z toho?

Překlad je dávno hotový, hotová není dosud kniha, ale intenzivně se na ní pracuje, možná se stihne do vánoc.

Ramuz vyžaduje při překládání patrně zcela jiný přístup než Pourrat?

Je třeba přejít na jiný rejstřík.

Ale Igor Stravinskij pro tebe není žádný abstraktní pojem…

Určitě ne. Posloucháme ho od mládí. Zajímavé je, no, zajímavé, spíš dost charakteristické pro něho je, že se většinou s nikým moc na dlouho nepohodl. I jeho spolupráce s Ramuzem skončila nakonec na písčině. On byl silná a prudká osobnost. Ramuz byl s jeho pozdějším vývojem nespokojený.

Životním nebo uměleckým?

To se týkalo komponování, takže v muzice. Ale v době jejich spolupráce to byla úplná idyla.

Idyla mezi nimi trvala jak dlouho?

Tak oni se nikdy oficiálně nerozešli, ani se nepohádali. Ramuz měl pocit, že se Stravinskij nechal příliš zlákat intelektuálním leskem, že přestává být původním, instinktivním Stravinským.

Jak došlo ke spolupráci mezi nimi?

Byla nepřímým důsledkem první světové války. Švýcarsko bylo neutrální, obklíčené válčícími mocnostmi, fungovala spousta omezení. Stravinskij najednou nemohl spolupracovat s Ďagilevem a nemohl se ani volně pohybovat, tak si s Ramuzem vymysleli, že by se mohli pokusit o pojízdné, kočovné divadlo s malinkou scénou. Stravinskij zhudebnil Ramuzův text Příběh vojáka. Bylo to původně východisko z nouze, aby byli z něčeho živi. Projekt nakonec nevyšel, protože všechno bylo těžší a složitější, než si představovali. Divadlo se nekonalo, ale zbylo malé arcidílo, které patří k jeho vrcholům.

Tvoje cesta k C.-F. Ramuzovi byla obdobná jako setkání s Pourratem?

O obou rodiče mluvili s velkým obdivem, ale sám jsem ho nikdy nečetl. Nadchl se pro něho až Verunčin přítel Petr Novotný, který za mnou jednou přišel s nedokončeným překladem románu Samuel Belet, abych ho dokončil, ale nechtělo se mi po někom něco předělávat, tak jsem knihu přeložil znovu.

Samuel Belet je Ramuzova autobiografie?

Kniha je hodně autobiografická, neboť v ní stále narážíme na epizody z jeho života, ale o vlastní životopis nejde. Samuel Belet je venkovánek, který celý život manuálně pracoval, v knize jsou dlouhé pasáže o Beletově práci v Paříži, v nichž Ramuz skvěle zachytil dělnické prostředí. Ramuz žil v Paříži, ale ne jako dělník. On se spíše vžíval do lidských osudů.

Co tě k němu nakonec přitáhlo a přinutilo seznámit se s jeho dílem?

Autentičnost, jeho psaní docela mile ukotvené ve všedním životě obyčejných lidí.

Zrcadlí se v Beletovi i ona zvláštní švýcarská křesťanská spiritualita?

Zde jen do jisté míry, křesťanské hugenotsky zabarvené pozadí je v něm zřetelné.

Jaké máš v současnosti další plány?

Už delší dobu se chci pustit do Francise Jammesa, ale nemůžu se k tomu odhodlat.

Prózu?

Verše. Ty se překládaly už za první republiky, určitě něco přeložil Karel Čapek. Později Svatopluk Kadlec.

Jammes je u nás znám především díky Zajícovi…

Ve dvacátých letech se u nás objevil pobožný román Růženec na slunci, který Josef Florian oprávněně vyklidil, a vyšly i básnické prózy Klára d´Ellébeuse čili historie dívky ze zašlých dob. Jammesova poezie je u nás známa nepoměrně méně.

Čím je Jammesova poezie pro tebe zajímavá?

Myslím si, že Jammesova konverze ke katolicismu byla něco, co nestrávil. Jeho náboženské verše jsou často slabší než ty, které napsal před svým obrácením, nebo ty, v nichž nepojednává výslovně náboženská témata. Vyhýbám se jeho „zbožnostním“ veršům, ale i těm milostným, obojí se mi moc nelíbí.

Odrazuje tě od nich nějaká autorova zásadní neupřímnost nebo přílišná exaltovanost?

Ty náboženské věci jsou u něj často těžce sentimentální. Těží z povrchní zbožnosti jeho a následující generace. Někdy je to úplné pámbiíčkářství.

Nejvlastnější Jammesova poloha je podle tebe jaká?

Podle mě je to příroda. Zní to blbě, ale neumím to jinak říct. A ještě k jeho milostné poezii - u ní je nesnesitelné stokrát otřepané a omlácené výrazivo.

Máš už něco přeloženého?

Skoro celou sbírečku, ale potřebuji něco ještě dotáhnout, oddělat. Jsem teď v nějaké krizi, nemohu se k tomu odhodlat. Mám to všechno na takových papírkách…

Jako pan Reynek?

Ano. Asi před dvěma roky jsem se do toho Jammesa pustil, nastěhoval jsem se do altánu a překládal jsem tam právě na ty útržky papíru. Pak jsem se ale dostal do nějakého divného rozpoložení, měl jsem pocit, ne snad že je to zbytečné, ale že se do toho už nevejdu.

To je nepříjemné, mohu-li soudit podle sebe, když se bezdůvodně nechce do něčeho, co by člověk dělal rád.

Je to přímo past.

Nelituješ přece jen toho, že jsi nezačal překládat dřív?

O tom nepřemýšlím. Co bylo, bylo. Možná bych o to dřív skončil. Jak se teď říká: tohle neřeším.

Četl jsem, cos napsal třeba o mamince, o paní Florianové, o Josefu Florianovi i další tvé velice čisté a přesné texty. Nemáš někdy potřebu napsat něco sám ze sebe?

Všechny texty jsem psal z přinucení, když jsem k nim byl nějak dotlačen. Sám od sebe, ani o to mi vůbec nejde.

V Petrkově 13. září 2006

Vyšlo vTýdeníku Rozhlas 40/2006

USA zase uvalily sankce

USA zase uvalily sankce .....tentokrát na Maďarsko....(sic) ....Orbán to má spočítané, protože se nezastal Ukrajiny!!!
A přesto si Sobotka jede do Bílého domu pro "výprask"......prý se s ním nebude asi bavit ani Biden ( nebo snad bidet ??)....n-tsssss

Chlapci (zejména Zeman a

Chlapci (zejména Zeman a Sobotka) se domnívají, že se mohou chovat a pohybovat v politice jako slon v porcelánu, že s ohledem na jejich bezvýznamnost nikdo na ně nedohlédne. Dohlédne a jako naše ostudy jsou také hodnoceni jako nýmandové, se kterými nikdo nepočítá. Bohužel se to přenáší nezaslouženě i na občany, kteří jsou v tom až na výjimky, nevinně. Zřejmě si Zeman najde oběť v osobě velvyslance v USA, zvláště když Gandalovič patřil k čelným členům ODS.

je zřejmé, že dosavadní

je zřejmé, že dosavadní neúspěch údajné "demokratické" revoluce na Ukrajině vede k hysterickým reakcím. Problém je, že je každý vidí na té druhé straně ......

Plácáte a nevíte co. Jaký

Plácáte a nevíte co. Jaký neúspěch, hysterické reakce, atd. Zřejmě jako ruský čelavek Vám je mezinárodní právo a jeho význam a důležitost španělskou vesnicí. Vojenská anexe cizího území je největším lapsusem v oblasti mezinárodního práva, na kterém se dohodl všechen civilizovaný svět.
Jomovi se omlouvám, že zde zaneřáďujeme jeho článek takovými hňupovinami, které ze sebe vypouští ten podivný n-tssssssssss.

jasně...opravuji : ...byl to

jasně...opravuji : ...byl to vlastně úspěch fašistických struktur.....!!!! Minulý týden tam opět a pod vlajkami s hákovým křížem pochodovaly a tloukly poslance tyčemi......
PS. ...Majdan je prostě mejdan .......n-tsss.

Nasi obcane jsou v tom velmi

Nasi obcane jsou v tom velmi vinne, kdyz si takove hovado sami zvolili.

Se smrtí Jiřího a Daniela

Se smrtí Jiřího a Daniela Reynka končí petrkovský příběh

http://archiv.ihned.cz/c1-62957070-jiri-daniel-reynek-petrkov

Nejsem necitlivé hovado,

Nejsem necitlivé hovado, pokusím se krátce reagovat na kritiku. Hodiny trávím na Internetu a tak narážím na řadu, z mého pohledu zajímavých článků. Po určitou dobu k prezentování různých témat posloužily Hlody PP, někdy dokonce hudební koutky Pavla Landy. S jídlem roste chuť. Jsem si vědom, že jsem překročil tu pověstnou hranu a bylo to ode mě svým způsobem tzv. "ramenářství".

Odkazy i diskusi mimo téma lze nalézt i na renomovaném NP a to pod Úvodníkem Astona. Redaktor Wagner tuto praxi toleruje.

Jeden čas jsem chodil na server NP-nezávislá diskuze. Byla tam zřízena rubrika POLITIKON, kde se každý mohl projevovat podle chuti. Zajímavé bylo, že diskuse byla mnohdy daleko "výživnější" než pod jinými články/Úvodníky. Po mém dobrovolném odchodu se POLITIKON zklidnil/znormalizoval.

Paní Dědečkovou ctím a obdivuji za vydávání její Virtually. Nebudu zneužívat její benevolence, ani se nechci dočkat e-mailu, v kterém bych dostal od ní za vyučenou. Pokusím se používat častěji toho "zdravého selského rozumu". Jenom se trochu bojím, že cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly. Bunga bunga!

Zeolite, vy jste mimořádně

Zeolite, vy jste mimořádně hnusné prase. Nevím, proč pod příspěvek, který je zde namísto nekrologu, mastíte své pitominy, které s textem vůbec nesouvisí.. A je jedno, děláte-li to naschvál, nebo proto, že jste už načisto dementní.

1. Škoda, že se PP Hlody

1. Škoda, že se PP Hlody nevyskytují na Virtually i přes víkend. O skutečný nekrolog se nejedná, ale o ukázku Vaší snahy se předvést jako někdo, kdo nemá ve svém oboru konkurenci. 2. Paul Johnson nepsal svou knihu Intelektuálové zbytečně. Někteří "intelektuálové" svým vyjadřováním dokazují, jak se mýlí, když si přisuzují právo vyslovovat morální soudy. Zvláště, když se hlásí k těm správným křesťanům...

Udivuje mě, jaká jste v podstatě nevyrovnaná "osoba". Bunga bunga!

Paul Johnson se ale taky

Paul Johnson se ale taky hlasi "k tem spravnym krestanum", jak to posmesne nazyvate, a vzhledem k tomu, co napsal, jaksi nemuze sam nebyt intelektualem, takze vase povrchni zamilovanost je zhruba stejneho razu jako kajanova zamilovanost do Hayeka.

Obema vam do vascih guru hodne schazi (coz o to, v tom nejste sami a na tom by nebylo nic hrozneho), ale oba zamindrakovite ponafavate po tech lidech, jejich intekt (to neni sproste slovo) a vzdelani je vyssi, a to na zaklade to, ze jste si nekde neco malo precetli a nasledne to zkomolili.

Před časem jsem si uvědomil,

Před časem jsem si uvědomil, že polemika s několika zdejšími uživateli nemá žádný smysl. Jakmile se názorová různost změní v osobní zášť, výsledek stojí za pendrek. Návrat k ignoraci bude asi to nejlepší. Dávám přednost spíše věcem pozitivním.

Nejde o zášť, pane Matuško,

Nejde o zášť, pane Matuško, ale o rozpaky nad vaší směšnou bezpáteřnosti. A dáváte-li přednost věcem pozitivním, sláva, přečtěte si třeba pořádně toho Paula Jahnsona.

Vite co, mne je to uplne

Vite co, mne je to uplne jedno, ty vase opakovane vyhlasovane a zase odvolavana a zase vyhlasovane zavazky, koho ze odmitnete napriste poctit vasimi odpovedmi.
Jeden den si chcete trast rukama na schodech a u Lisky, druhy den zase pravy opak, sup sem, sup tam.
Napisete napisete, nenapisete nenapisete, myslim, ze je to kazdemu fuk, nebo mne tedy ano, kazdej dela jak umi.

...jejichz intelekt... nez se

...jejichz intelekt... nez se toho nekdo potrefenej chytne.

nehrajte si na mentora,

nehrajte si na mentora, blbečku.....resp. blbecku......n-tssss

Vy si, pravda, na nic hrát

Vy si, pravda, na nic hrát nemusíte, odpudivá pavlačová ordinérnosti zn.petrof. Ale i tak byste se neměl montovat do věcí, kterým zjevně nerozumíte ani zbla.

Nechci to zbytečně

Nechci to zbytečně rozmazávat, ale bez nějakého pochybení, až se Vám to zeolite rozleží uznáte, že jste mimo realitu, protože skutečně zde diskutujete, resp. vynášíte jen svoje soudy nad Vámi vymyšleným tématem, které se článkem pana j. nemá lautr nic společného. Pokud nejste ovšem pazúr na entou.
Pozoruhodné je jen to, že se zdvihla ruskoputinovská větev zdejších sympatizantů ODS v kompletní sestavě N. Petrov, mirek, zeolit. Tomu se říká politizace problému..

Milý Gardnesi,nechtěl jsem

Milý Gardnesi,nechtěl jsem nic rozmazávat, ale přišlo mi to od Zeolita jako dětinský naschvál.

Měl jste zapálit virtuální

Měl jste zapálit virtuální svíčku. Jsou teď v módě a ještě nás čekají Dušičky.

A mužete mi vysvětlit,

A mužete mi vysvětlit, virtuální svíčko Mirečku, proč sem Zeolit namastil bez jakéhokoli rozumného důvodu pět nebo šest svých elaborátů, které žádným myslitelným způsobem nesouvisejí s obsahem příspěvku? Nikoho nenutím, aby projevoval úšast, a když ho to nezajímá, což je v pořádku, tak může mlčet. Je to tak pro vás složité?

Nevysvětlím. Ale takových

Nevysvětlím. Ale takových příspěvků mimo téma se zde rodí řada. Někdo je tak nedočkavý s nápadem že to napíše kamkoliv. Vy jste zase dost nevybíravý v urážkách. To Zeolit nedělá. Ostatně soudím, že kvůli Ukrajině ho nesnášíte a dáváte mu to "sežrat".

Zeolite, netuším, kolik je

Zeolite, netuším, kolik je Vám let. Ale až budete trochu starší a zralejší, tak pochopíte, že Vaše nynější chování zde je opravdu nevychované.

Chápu, že se zajímáte o dění kolem sebe. Rozumím tomu, že Vám leccos přijde zajímavé a máte potřebu se o to podělit nebo to přímo okomentovat. Že to někdy člověk přežene a zbytečně se exhibuje tím, že sděluje i hlouposti, není samo o sobě tak strašné. To se prostě může stát. Problém ale je, kam a komu to píšete. Na prezentaci názorů máte v dnešní době řadu možností a nástrojů. Založte si vlastní web. Nebo jenom facebookový účet. Tam Vaše názory budou sledovat PŘESNĚ TI LIDI, KTEŘÍ O TO STOJÍ. Podstrkávat svoje exhibice do prostoru, který Vám nepatří a kde o to nikdo nestojí, je bezohledné a nedospělé.

Kazíte práci paní Dědečkové!! Teď se ozval dokonce i autor článku, kterému jste jeho text znečistil jak chuligán se sprejem.
Co ještě potřebujete slyšet, aby Vám došlo, že Vaše příspěvky naprosto mimo téma jsou neslušné?

Dal jste mu výchovný políček.

Dal jste mu výchovný políček. Na Virtually není napsané žádné Desatero. U p. Mlejnka se nesmíte dotýkati ani drátů na zem spadlých.

Pane Matuško, to je vážná

Pane Matuško, to je vážná věc: odešel můj dlouholetý přítel a blízký člověk. Chtěl jsem čtenářům Virtually připomenout jeho osobnost. První odstavec je malý nekrolog, rozhovor informuje o tom, kdo byl a co dělal Jiří Reynek. Vy jste sem naschvál napatlal věci, které ani v nejmenším nesouvisejí s tématem. Zdá se, že Vámi cloumá nějaký obzvlášť ohavný mindrák. Nechcete si koupit nafukovacího intelektuála? Tímto jsem s Vámi domluvil.

Jom nebude mít právo

Jom nebude mít právo požadovat od ostatních slušnost a ohledy dříve, než se sám přestane chovat (alespoň na Virtually) jako agresivní zmrd. Což u něj bude obtížné, neboť jinak to nejspíš neumí. ////

Jsem též toho názoru, že

Jsem též toho názoru, že nasázet pod zajímavý rozhovor 5 připomínek s obsahem nijak nesouvisícím, je projevem nepochopení smyslu diskuze se stálou snahou ji neustále ohýbat pro své, často podivné názory. Třeba z obavy před měnovou reformou.

když zemře přítel ještě

když zemře přítel ještě neznamená, že budete z piety a na všechny okolo sprostý jak dlaždič .......troubo Mlejnkovic.

Jen pro přesnost : nikoliv na

Jen pro přesnost : nikoliv na všechny, ale jen na tři

Petrofe, nemusíte nám

Petrofe, nemusíte nám dokazovat, že jste ještě větší hlupák, než je zjevné z vašeho zdejšího psaní. Dosáhl jste v tomto ohledu už dna i stropu.

argumentace ad hominem vám

argumentace ad hominem vám jde vskutku dobře. Nadávat, urážet, kecat blbosti....v tom jste vy básníci opravdu zdatní.....pche.

Oni si myslí že zde mají

Oni si myslí že zde mají definitivu.

Článek Pavla Kohouta by neměl

Článek Pavla Kohouta by neměl zapadnout. Stejně tak ani "odpověď" antropoložky Anny Kunové. Osobně věřím, že mentalita národa není pouhým výmyslem. Jak vypadalo např. Německo po 22 letech od konce války? Jak vypadá Ukrajina po 22 letech od získání nezávislosti? Jak vypadají některé malé obce v "našem" pohraničí?

Válka – chudoba – intelekt. Nerozlučná trojice. Pokud by se pronikavě zvýšily intelektové schopnosti obyvatel nestabilních zemí, konkrétně například Afghánistánu, Iráku či Sýrie, přispělo by to k řešení problému chudoby a k omezení válečných rizik. Myšlenka, jak toho dosáhnout poměrně lacino, se v poslední době objevila v několika studiích.
Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/reseni-globalni-chudoby-zvysit-iq-jodem-a-...

Představa biologicky zapříčiněné nerovnosti a konfliktů ve světě vytrhává tyto fenomény z příčinného rámce společenského systému. To je nebezpečná iluze. Připisovat utrpení obyvatel Sýrie, Afghánistánu či Iráku rozumovým schopnostem jejich obyvatel, je nehorázné. S ekonomem Pavlem Kohoutem polemizuje sociální antropoložka Anna Kunová.
Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/reseni-globalni-chudoby-jodem-vede-k-lhost...

Verejné dlhy boli extrémne a

Verejné dlhy boli extrémne a spôsobili krízu eura a je logické, že ak chceme dnes hovoriť o skončení krízy eura, mali by verejné dlhy uvedených krajín byť nižšie. Lenže dnes má Taliansko verejný dlh 140 percent (namiesto 120 pri vypuknutí krízy), verejný dlh Španielska je 100 percent (namiesto 60 pri vypuknutí krízy), Grécko išlo zo 130 na 175 percent (a to napriek 100 miliardám eur odpustených dlhov) a Portugalsko skočilo z 85 na 135 percent.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-krize-eura-skoncila-d09-/p_zahra...
==================
Co je a co není důležité...

Ivoši, zajímal by mě Tvůj

Ivoši, zajímal by mě Tvůj názor na tento hrozivý vývoj. Jsem poslední, který by měl radost z nějakého neřízeného katastrofického vývoje. Nechtěl bych přijít o našetřené peníze. Jak to vypadá, zažil jsem v roce 1953...

Meleš kraviny, to vůbec není

Meleš kraviny, to vůbec není důležité.

Známý sprosťáku, komu tykáte?

Známý sprosťáku, komu tykáte? Z Vás nic jiného než kraviny neleze! Anonyme! Toužíte si popovídat ve Vašem stylu? Dneska zrovna na Vás nejsem zvědavý. Nemá tu správnou tolerantní náladu, kterou normálně přetékám. Bunga bunga!

Mám problémy s myší... Problém vyřešen, dostal jsem jinou. Na vulgarity, sprosťárny apod. neodpovídám. Tu-ááá!

Meleš kraviny, vole.

Meleš kraviny, vole.

...bohaté výrazivo nebo

...bohaté výrazivo nebo trefné nápady. Je pravda, že tohle mizí, a je to škoda, protože právě TOHLE DÁVÁ ŽIVOTU NĚJAKÝ SMYSL.
==================
?

___________________________________________________________________________________