Není nad zlato
Marie Dubanová

Česká republika, malá hustě zalidněná země, uprostřed hustě zalidněné Evropy -  je opět po cca 18 letech, ohrožena těžou zlata, nikoliv tzv. rýžováním, ale kyanidovým loužením.Těžaři opět ohrožují Českou republiku.Není to poprvé,již 30. 9.1994 vypsal ing.Karel Dyba, tehdejší ministr hospodářství ČR, tzv. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na průzkum zlata v ČR jehož cílem bylo získání soukromých investorů geologických praci na průzkum zlatých ložisk v ČR.( Nechápu proč vypsal Karel Dyba  nabídkové řízení, na průzkum zlata v ČR v září 1995, když Český geologický ústav UKONČIL PRŮZKUM ložisek zlata v českém masivu TEPPRVE  v roce 1991) předmětem nabídky K TĚŽBĚ ZLATA -  bylo celé území ČR. A účastníkem tohoto řízení se mohl stát každý kdo prokázal zaplacení -  účastnického poplatku, ve výši 40 000 korun, nebo 1. 380 USD na účet č. 63934 - 011/100 u Komerční banky Praha 1.  a tp od 17.1 do  31.3. 1994, od 9 hod. do 14.00hod. Zajímavé na tom všem byla maličkost, že BYL DŘÍVE OTEVŘEN ÚČET(aniž by bylo určeno k čemu?) A PŘÍSTUP K NĚMU A URČENA VÝŠE POPLATKU, a teprve za půl roku bylo  VYPSÁNO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ..

Pan ministr Dyba se činil, povolil hledání zlata na 19 místech ČR - ohrozil těžbou zlata pomocí kyanidového loužení 87 měst a obcí v ČR. Tzv. MINISTR HOSPODÁŘSTVÍ ČR - Ohrozil malou ČR,  - která ČINÍ asi 1 % Austrálie a 0.7 % Kanady - těžbou zlata pomocí kyanidového loužení a považoval to za samozřejmost. Poskytl časopisu Ekonom  - týdeníku HN č.43 v listopadu 1995, rozhovor, kde se vyjádřil v tom smyslu, že "těžbu zlata musíme chápat,jako jakoukoliv jinou podnikatelskou činnost"!, a že těžba neznamená přínos pro stát ( 5%)ale hlavně pro konkrétní obyvatele, kteří žijí v dotčené oblasti? JAK VYPADÁ DOTČENÁ OBLAST, KDE SE TĚŽÍ ZLATO POMOCÍ KYANIDOVÉHO LOUŽENÍ? Přírodní prostřední vypadá jako pustina. Zbydou mohutné hromady odpadu.. Pokud se kyanidová nádrž protrhne, dostane se odpad všude a nastane destrukce krajiny ve velkém..Protože tyto informace starostové tehdy ohrožených měst a obcí věděli BRÁNILI SE, bránili se i lidi v rámci republiky.. Psali petice a starostové podpořeni velkým odporem lidí založili SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ S NÁZVEM  - ČECHY NA ZLATO!! A před těmi 18 lety se tady nakonec zlato netěžilo!! Ale nyní, po cca 18 letech -  začali těžaři znovu řinčet svými těžebními nástroji, za velké podpory ministra průmyslu pana Kuby - který se domnívá že pomocí vytěženého zlata( zcela pomíjí, že způsob těžby -  kyanidem se rovná likvidace ČR) zlato se hotoví prodat za 400 miliard a tím ZCELA ZLIKVIDOVAT FINANČNÍ KRIZI V ČR? 

Nejsme, pane ministře Kubo ROZVOJOVÁ ZEMĚ, AČ VY MÁTE MOŽNÁ TEN DOJEM - a domnívám se, že tento VÁŠ POKUS o těžbu zlata, POMOCÍ KYANIDOVÉHO LOUŽENÍ - je COSI PODOBNÉHO POKUSU O OBECNÉ OHROŽENÍ

A ve svém důsledku zneužití pravomoci veřejného činitele..

Pokud projde připravovaná

Pokud projde připravovaná novela horního zákona, kde se hovoří i o těžbě zlata a v souvislosti s těžbou i o vyvlastňování pozemků, pak bych si dovolilla jen pro informaci zacitovat z Atlasu nerostných surovin České republiky - místa která jsou ohrožena těžbou zlata kyanidovým loužením : :
a kyanidovým loužením není ohroženo jen Rožmitálsko, ale
kromě severních Čech je ohrožena celá ČR : Jílové u Prahy, Libčice, Čelina, Líšnice, Bytíz, Klínec - Všenory, - Kasejovice, Hartmanicem Voltýřov, Písek, Dobrá voda(část Č.Budějovic), Roudný, Humpolec, Zlaténka, Předín, Zlatý Chlum, Zlaté Hory - západ, Suchá Rudná, Stupná a Svoboda nad Úpou... Pokud novela horního zákona umožní louhování kyanidem - co zůstane z naší země..??

Co znamená český občan pro

Co znamená český občan pro české politiky, kromě toho, že si možná čas od času uvědomí, že jsou občany placeni, a to proto, aby dle Čl.2) odst. 3) Ústavy ČR občanům sloužili) Ale vypadá to zcela opačně..

Pozorně si přečtěte : 27 - 29 března 2013 bude v Mikulově - Jarní setkání těžařů.. O nic závažného by se nejednalo, kdybych si současně neotevřela : Podzimní setkání těžařů ve Frymburku v roce 2012, kde jako první bod programu byl uveden "Horní zákon" a na to jsem si otevřela : - seznam účastníků a přednášejících - kde jsou tito lidé : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sedláčková Vladimíra Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kavina Pavel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kaštovský Vít Ministerstvo vnitra Nouza Richard Ministerstvo životního prostředí Česnek Jaroslav MPO ČR Vlastník Martin Poslanec parlamentu ČR Petr Břetislav Poslankyně Parlamentu ČR Matušovská Květa a tak jsem z tohoto usoudila, že bude za přítomnosti těchto ministerských úředníků a poslanců Parlamentu ČR, ten Horní zákon v březnu v Mikulově, rovnou odsouhlasen a na podzin se nechá jen tak pro pořádek ještě schválit poslancům a senátorům, kteří nebyli jarnímu setkání přítomni...

Ale dovolím se ještě vrátit -

Mezi ministerskými úředníky, vidím i Richarda NOUZU, dříve náměstka ministra Dyby a velkého zastánce těžby zlata kyanidovým loužením, a nyní úředníka ministra vnitra a vida opět se pohybuje v blízkosti těžařů, že by jen náhoda?

Co to tady s námi vláda hraje za "divné hry"??

Kromě severní Čech je těžbou

Kromě severní Čech je těžbou zlata ohrožena celá ČR!!

Příbramský deník :
Hvožďany – Po zhruba dvaceti letech se vrací na Hvožďansko jako zlý sen zlatá horečka. Tehdy se pokoušela britská těžařská společnost získat povolení k průzkumným a přípravným pracím na těžbu zlata v Petráškově hoře u Vacíkova. Neprošlo to. Stálo to ale mnoho času, úsilí a nervů starostů obcí, kterých se to týkalo. Jednalo se tehdy kromě Hvožďanska i o Mokrsko nebo Kašperské Hory.

Společný tah proti zahraničním zlatokopům vyústil ve vznik sdružení obcí Čechy nad zlato. Boj trval řadu let a nakonec měl smysl. Sdružení vzniklo na základě ohrožení životního prostředí v konkrétních místech naší republiky a mimo jiného se mu podařilo prosadit do novely geologického a malého horního zákona zákaz kyanizace při loužení nerostů. Pomohl i tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart, jenž nevydal povolení k průzkumu. Předcházel tomu ale bezpočet hodin jednání sdružení, konzultací s právníky, pomoc nevládních organizací jako je třeba Duha. V té době vznikl dokonce Přírodní park Třemšín, aby se zabránilo ničení krajinného rázu třeba formou statutu tohoto parku.

Obyvatelé jsou proti

Tentokrát jsou zástupci těžařských společností o krok vepředu. Nikdo ze státních orgánů obci Hvožďany oficiálně nepotvrdil, že se něco podobného chystá. Přitom je připravena ke schválení nová surovinová politika státu, která možnou těžbu zlata připouští a Petrášková hora je jedním z nejlukrativnějších a pro těžaře nejzajímavějších lokalit v rámci všech, které znovu vrací do hry vládní návrh. Dokonce v návrhu surovinové politiky je zlatu věnováno takřka stejně prostoru jako uhlí, přičemž se jedná pouze o dobře zpeněžitelnou komoditu, která je pro náš průmysl nepodstatná. Navíc podle starostky obce Markéty Balkové hrozí, že také chystaná velká novela takzvaného horního zákona může zakázané získávání zlata metodou kyanidového louhování znovu povolit.

Ve Hvožďanech a okolních obcích včetně Vacíkova ležícího pod Petráškovo horou stěží najdete člověka, který by o tom, co zdejší krajině hrozí, neměl ponětí, a všichni se těžby zlata obávají, ptají se : kde bychom žili?..

Jsme Evropa, nejsme žádné

Jsme Evropa, nejsme žádné Eldorádo, podívejte se kolik je tady lidí na 1 km čtverečný, koukněte se jak dopadlo Baia Mare, zlatý důl v Rumunsku : Rumunsko oficiálně přiznalo ekologickou katastrofu, která způsobila znečištění řek Somoš, následně pak Tisy a Dunaje. Rozsah škod nemělo v úmyslu skrývat, nebo snižovat. "Poučili jsme se a musíme jednat," prohlásila evropská komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová poté, co si u maďarského města Szölnök na břehu Tisy prohlédla následky kyanidové skvrny - následky těžby zlata, louženého kyanidem..
Komisařka slíbila, že okamžitě zahájí práci na projektu, jenž by v budoucnu podobným katastrofám předcházel.
Kyanid se zřejmě dostal do Tisy rumunským přítokem Somošem protékajícím kolem zlatého dolu v Baia Mare, kde se 30. ledna stala havárie a při tom unikl kyanid do vody. Z Tisy se jed dostal do Dunaje. Jen v maďarské části Tisy kyanid zahubil asi 80 tun ryb a podle ekologů těžce poškodil celý potravinový řetězec v povodí. Ten zcela BEZPEČNÝ KYANID ZASÁHL DVĚ ZEMĚ, RAČTE SI TO PŘEČÍST!!

Australská těžební společnost Esmeralda, která podezřelá ze znečištění rumunské řeky Somos a následně Tisy a Dunaje v jeho jugoslávské části kyanidem, chce pravdu zjistit pomocí odborných testů.(namísto aby Rumunsko a maďarsko odškodnika, budou hledat ODBORNÍKY, KTEŘÍ TĚM DVĚMA POŠKOZENÝM HZEMÍM SDĚLÍ, ŽE TO BYLA JEJICH CHYBA!!
Evropská komisařka Wallströmová ujistila, že Evropská unie pomůže Maďarsku i Rumunsku s odstraněním následků znečištění a mohla by podpořit obě země při vymáhání odškodného. "Kdokoli je odpovědný za zamoření, měl by platit... to je naše výchozí stanovisko," řekla Wallströmová. <<<<>>>>>
POČTĚTE SI PANE MINISTŘE KUBO!!!

Ano tam je hrozba jedů a už v

Ano tam je hrozba jedů a už v samém počátku a to od momentu otevření "zlatého" dolu, při úvahách o rizicích s možnou těžbou a úpravou zlatonosných rud v ČR se nejčastěji objevují dva pojmy ; arzén a kyanid draselný.. Co je příčinou. Jde o chemické složení ložiska i jeho bohatost, respektive obsah zlata v rudě, dovolují ekonomicky přijatelnou jen tuto technologii. Bohužel tyto podmínky jsou stejné pro naprostou většinu ostatních ze zhruba 20 ložisek zlata v ČR..Nechápu lhostejnost lidí,v případě uskutečnění těžby jsme téměř všichni ohroženi nebezpečnými jedy a my jen mlčíme, a co na to vládní činitelé, ti rovněž mlčí - copak je vláda jen ministr Kuba a ten může s ČR naložit jak se mu zlíbí? -

v Čl.2. odst.3) Ústavy ČR se píše, že : "Státní moc SLOUŽÍ VŠEM OBČANŮM", ale nikde se v Ústavě ČR nepíše, že ministři mohou, nebo že vláda může (a je pouze na jejich vůli, učiní-li to) dle Ústavy ČR - ČR zcela zlikvidovat a to beze zbytků?

Hledání zlata (pomocí

Hledání zlata (pomocí kyanidového loužení) na 19 místech ČR zahraničními firmami zní pro mé kolegy z Polska,SRN, Rakouska a Maďarska jeko žert, napsal Prof.Dr. Rudolf Zahradník..a pokračuje, že důvody proti těžbě zlata v ČR, zemi uprostřed Evropy jsou zásadní a neodiskutovatelné.Jde o důvody toxikologické, akustické, krajinně ekologické a existenční..Domnívám se, že ve středu Evropy vládne na počátku třetího tisíciletí převážně rozum, vzdělanost, zodpovědnost a demokracie, a že ti kdo přišli s cetkami, korálky a tričky pro fotbalisty a ohnivou vodou k srdci Evropy s vírou v nové Eldorádo, čeká zklamání (bez ohledu na počet míst, kde míní pátrat po zlatě)..

Pro Vaši informaci, jeden

Pro Vaši informaci, jeden gram zlata je obsažen v jedné tuně kamene, domníváte se, že TĚŽAŘI, kteří mají eminentní zájem zlato vytěžit Vám napíší jak jej budou těžit..Ostatně přečtěte si názor odborníka, na těžbu zlata :

Také já sleduji akce zlatokopů s velkými obavami. Dnešní situace je zcela jiná po mnoha stránkách než dříve, a v mnoha ohledech horší. Pokud jde o těžbu a úpravu, není mi známo, že by bylo k disposici něco jiného než kyanidové loužení.",

píše prof.RNDr.Bedřich Moldan

Hustě zalidněná - MD hustě

Hustě zalidněná - MD hustě zahleděná proti zlatu.

Nechci vám křivdit, paní

Nechci vám křivdit, paní Dubanová, ale mám takový dojem, že, konkrétně v případě těžby v Kašperských Horách, se těžařská firma zavázala, že nebude těžit zlato uvedeným způsobem, tedy kyanidovým loužením.

___________________________________________________________________________________