Nevíme si rady
Marie Dubanová

Nevíme si rady, bydlíme v domě, který snad ani nemá právo se nazývat "nájemním", přesto my hrdinní nájemníci v něm přes veškerou hrůzu a vysoké nájemné "bydlíme". Dům má mokré a plesnivé sklepy a samozřejmě veškeré ostatní sklepní prostory (na vině jsou nefunkční okapy, voda namísto do nějakého odpadu teče pod dům, přímo do sklepů a to již od roku 2011).

U bývalé sušárny (nyní je to jen další plesnivějící prostor), v červnu vypadla z mokré zdi vyhnilá okna, takže dům je nejen mokrý, ale nyní i otevřený již připravujícím se mrazům.

Tato situace  (kromě vyhnilých oken, ta jsou novinkou) trvá již od léta 2011. Ale nikoho to nezajímá.

Obraceli jsme se na "správcovskou" firmu (která by se měla STARAT, ale nestará se), na úřednici Městské části Praha 4, paní Šefelínovou, která se ne to všechno byla podívat, (a upřímně se tomu divila), na pana Ing. Vaška, stavební odbor , který byl pohoršen, že jsem jej volala dvakrát a naposledy jsem psala na kontrolní odbor Městské části, ale to už je cca měsíc, stále se nic neděje, a máme říjen a mrazy "na krku".

Pokud má Radnice v úmyslu dům Pelhřimovská 1033/5 ZBOURAT, což by vysvětlovalo jeho dnešnímu stavu a zájmu radnice, slušelo by se minimálně, aby to nájemníkům dal někdo předem vědět.

Včera jsem poslala starostovi Městské části Praha 4 zoufalý mejl, ale ani dnes, přestože je pan starosta v úřadě, žádná odezva...

Dnes byl na radnici nešťastný soused, Stanislav John, který bydlí v přízemí právě nad sklepem, kde chybí ta vyhnilá okna. Marně se pokoušel ke starostovi dostat, aby jej požádal o pomoc, aby z pozice starosty učinil pořádek - protože tento neutěšený a stále se zhoršující stav stav trvá již tři roky, ale nikoho to nezajímá..

Panu Johnovi  bylo bohužel NĚKÝM řečeno, že ke starostovi se jen tak nemůže, že se musí objednat. Ačkoliv tomu někomu, pan John řekl, že budou mrazy a jemu je v bytě zima a pokud zatopí, tak vytápí (těmi ve sklepě vypadlými okny) dvorek, a tudíž na nějaké dlouhé čekání na starostu - nemá čas. Nikdo se s ním ale nebavil. Nechtěl by nám laskavě, pan starosta sdělit co máme dělat? Platíme nájemné z bytu ale dle stavu domu bydlíme de facto ve stanu?

Nevíme kam se máme obrátit, abychom bydleli jako LIDI?

Nechápu. Jaké další informace

Nechápu. Jaké další informace potřebují tihle nájemníci, aby si našli bydlení jinde? Je v Praze málo volných bytů? Nelíbí se jim tam, kde jsou, tak půjdou jinam - co by jim k tomu radnice ještě měla sdělovat? ////

Nebo je to celé nějaký vtip? Nějaká hádanka či alegorie? ////

___________________________________________________________________________________