Nežádoucí vlajka Konfederace
Jefim Fištejn

rozhlas.cz/plus

Poté, co guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haley, sama dcera indických přistěhovalců, nařídila odstranit vlajku Jižní konfederace ze stožáru před budovou místního zákonodárného sboru, osud bojové korouhve jižanů se zdá být zpečetěn.

Dnes s jižanskou symbolikou neobchodují ani supermarkety ani internetová zasilatelství. Náhlá nemilost vůči vlajce souvisí s tragickou událostí ve městě Charleston, kde jedenadvacetiletý Dylann Roof z rasistických pohnutek zastřelil v kostele devět černošských farníků. A že na sociálních sítích vyvěšoval vrah své fotky vždy na pozadí jižanských symbolů, prohlásil prezident Obama tuto vlajku za nejvlastnější symbol otrokářství.

Po celé Americe se rozpoutala vášnivá diskuze o ideálech země, o politické symbolice a mezích snášenlivosti. Nabízí se otázka, proč vůbec armádní symbolika jižních států, které rozpoutaly a prohrály bratrovražednou řež, zůstávala po dalších 150 let uctívána větší částí americké společnosti?

Jih sice prohrál občanskou válku, leč vyhrál mír. Severní státy se nikdy neodhodlaly použít drakonická opatření, jimiž by byl zlomen jižanský duch odporu. Příliš velká byla snaha federálních vlád domluvit se s poraženými po dobrém.

Ve výsledku mezi obyvateli amerického jihu se vyvinula nová mytologie, jež oslavovala jejich hrdinství v obraně ústavou zaručených práv jednotlivých států před rozpínavostí ústřední moci. Svým způsobem tomu napomáhaly vrcholné umělecké vzory, jako byly filmy Zrození národa či Odváté větrem. Ty utvrzovaly diváky v myšlence, že občanská válka nebyla soubojem mezi Dobrem a Zlem, nýbrž mezi různými ideály Dobra, kde oba dva tábory měly vlastní pravdu.

Celé generace zákona poslušných jižanů mohly existovat, aniž by si všimly rozporu mezi vlajkami federálů a konfederátů. První vlajka byla pro ně symbolem celostátního vlastenectví, zatímco druhá byla emblémem lásky k „rodné hroudě“.

Zhruba od poloviny 60. let, poté co v Americe byly schváleny zákony o občanských právech, vlajka Konfederace přestala být vnímána jako symbol rasismu, jenž byl v té době údělem marginálů – spíše jako symbol oddanosti jižních států zásadám federalismu, právu na vlastní volbu sociálně-ekonomické cesty nezávislé na módních pokrokářských představách o silné ústřední moci vnucující všem, v co mají věřit a čemu se klanět.

V dnešní době jižní státy jsou baštou republikánů, kteří vyznávají individualismus a podnikatelské svobody. Ve vědomí mnoha jižanů se oddanost federalismu paradoxně prolnula s úctou k bojové korouhvi konfederátů, jež skutečně vzdorovali zrušení otrokářství.

Většina politologů má však za to, že oficiální zákaz konfederační symboliky se nedá očekávat. Nebudou-li zdobit oficiální budovy, zmizí z veřejného prostoru samovolně, asi tak jako zmizely kdysi pravidelné pochody Ku-klux-klanu.

černý otec Obama navštívil

černý otec Obama navštívil dnes africkou Keňu .....rodiště svého otce...(sic)
PS ....zlí jazykové tvrdí, že jeho otcem byl známý křovák Xixao, z proslulého filmu Bohové musejí být šílení ..........Obama tuto informaci nepotvrdil, ani nevyvrátil .....zamumlal si jenom něco tím typickým, mlaskavým, křováckým jazykem ??!! .........n-tsss

A pojedl se svojí nevlastní

A pojedl se svojí nevlastní babičkou ... agentury nesdělily podrobnosti, menu, ani zdroj masa ja.

Přehled Křovákova vzdělání

Přehled Křovákova vzdělání pro srovnání s komunistickou rychlokvaškou inteligentem s abnormálním technickým talentem Kuckinem :
Ročníky Roky Škola Místo Typ Poznámky
mateřská škola 1966–1967 obecná škola Noelani Honolulu, Havaj veřejná
1. až 3. třída 1968–1970 škola sv. Františka z Assisi Jakarta, Indonésie soukromá, katolická
4. třída 1970–1971 státní obecná škola Menteng 01 Jakarta, Indonésie veřejná
5.-12. třída 1971–1979 škola Punahou Honolulu, Havaj soukromá středoškolský diplom, 1979
1.–2. ročník 1979–1981 Occidental College Los Angeles, Kalifornie soukromá přestup na Columbia University
3.–4. ročník 1981–1983 Columbia College of Columbia University New York City soukromá B.A. (Bachelor of Arts), politologie se zaměřením na mezinárodní vztahy
1L-3L 1988–1991 Harvardova univerzita, Harvard Law School Cambridge, Massachusetts soukromá studium práv, J.D., magna cum laude, prezident časopisu Harvard Law Review
Vysokoškolské studium:
Po absolvování Punahou School v roce 1979 si Obama pro další studium překvapivě vybral Occidental College v Los Angeles. Při pobytu v Kalifornii si vyjasnil svoji rasově smíšenou identitu. V roce 1981 přestoupil na známou Columbia University, kde v roce 1983 získal titul bakaláře při studiu politologie. Během studií se zajímal např. o jaderné odzbrojování. Jeho studijní průměr byl 2,6.

Po studiích se přestěhoval do New Yorku, kde pracoval jako komunitní pracovník. V roce 1985 přijal nabídku práce v Chicagu jako terénní pracovník v tamější velké chudinské čtvrti Far South Side s převážně černošským obyvatelstvem. Po smrti prvního afroamerického starosty Chicaga Harolda Washingtona, který díky svému právnickému vzdělání dokázal prosadit mnoho opatření ve prospěch menšin, se Obama rozhodl studovat na Právnické fakultě (Law School) Harvardovy univerzity v Bostonu. Zde byl brzy zvolen prvním afroamerickým šéfredaktorem prestižního školního časopisu Harvard Law Review. Právnickou fakultu této univerzity ukončil roku 1991 s vyznamenáním.

V průběhu studií v žádostech

V průběhu studií v žádostech o stipendium Obama vesměs uváděl, že se narodil v Africe. Dnes tvrdí cosi jiného. Lhář a podvodník. ////

Dnešní U.S.A. si správně vybraly do čela hodně reprezentativní figurku. Otcové zakladatelé, Richard Nixon a Ronald Reagan se musí otáčet v hrobech. ////

a já myslel, že jsem psal o

a já myslel, že jsem psal o jeho otci ??? ......Blik !!!

Zvonka to vyzerá, že Otcův

Zvonka to vyzerá, že Otcův otec byl současně i jeho dědečkem ... vlastním či nevlastním?

Abychom tady neměli "za pár" novinku - až odejde s ostudou - nové postdemokratické rčení
Mater incerta est, pater certus, Aphricanus.

Off topic - jazykový koutek:

Off topic - jazykový koutek: existují (nejméně) dvě latinská adjektiva odvozená od Afriky, a to "afer" a "africanus". Za příklady poslouží historické osobnosti Publius Terentius Afer, dramatik, a Scipio Africanus, státník a vojevůdce. ////

Z hlediska češtiny znamenají obě adjektiva přibližně totéž, "africký", ale Latina jedním označovala osobu původem z Afriky (zde tedy Kartagince) a druhým označovala osobu v Africe se proslavivší, tedy jakýsi čestný predikát, asi jako byl Lawrence "of Arabia" a admirál Fraser "of the North Cape". ////

Soudím, že kdokoli z Obamovic rodiny může být (zatím) jedině afer. Leda až by afričtí černoušci stavěli pomník osobě, která se zasloužila o likvidaci západní civilizace, mohli by na sokl vytesat Obama Americanus. ////

Pěkný koutek, pane

Pěkný koutek, pane Kocourku.

Děkuji za poučení i za námět pro černoušky.

A kohopak jste vašnosto

A kohopak jste vašnosto hodlal urazit či ponížit otcem, o kterém z Vaší strany také si nikdo nevymýšlí, hulváte.

A co Ukrajina? Jak si vede?

A co Ukrajina? Jak si vede?

Otevřeli bojovou východní

Otevřeli bojovou východní frontu. Zatím autobusem v Polsku.

Hvězdný okamžik lháře

Hvězdný okamžik lháře Fištejna

Asi se hnedka neseberu a nepoletím se podívat, jak je to s prodejem vlajky Konfederace v supermarketech, ale že "s jižanskou symbolikou OBCHODUJÍ internetová zasilatelství" se může každý snadno přesvědčit. Proč dvorní lhář českého demokratického režimu Fištejn tvrdí takovéto snadno vyvratitelné hovadiny? Je mu už lhaní natolik vlastní, že nic jiného než lež z něj nemůže vypadnout? ////

A Fištejnovo lhaní pokračuje ve velkém stylu:
"Jih sice prohrál občanskou válku, leč vyhrál mír." -- Hovno! Jih prohrál válku a jižanské státy byly okradeny o svoji státnost, a valná většina občanů jižanských států byla okradena o občanská práva. ////

"Severní státy se nikdy neodhodlaly použít drakonická opatření, jimiž by byl zlomen jižanský duch odporu." -- Ale jistěže se k tomu seveřané odhodlali. Není možné, aby lhář Fištejn nevěděl, co to byla "Rekonstrukce". Ale je možné, že režimní zmrd Fištejn neví, kdo byli "carpetbaggers". Tak tedy, milé děti, poslouchejte: Když byla většina jižanů zbavena občanských práv (zejména pasivního volebního práva), ukázalo se, že nemůže fungovat státní správa. Obrovské množství seveřanů, jejichž JEDINOU kvalifikací bylo "čisté lustrační osvědčení", zamířilo do podrobených jižanských států, kde se zmocnili míst ve státní správě. ////

"Občanská válka nebyla soubojem mezi Dobrem a Zlem, nýbrž mezi různými ideály Dobra, kde oba dva tábory měly vlastní pravdu." -- Hovno! Ta "vlastní pravda" seveřanů byla totéž, co dnešní Fištejnova lež. Jižané bojovali za nezávislost a suverenitu svých států. Seveřané - pod záminkou osvobození černoušků - bojovali za porobení jižanů. Kdyby seveřané chtěli osvobodit černoušky, pročpak je neosvobodili a VŠECHNY si je neodvezli na Sever, kde by si je mohli ubytovat, živit a šatit? Pročpak ve jménu osvobození černoušků museli zbavit jižany občanských práv? ////

"Vlajka Konfederace přestala být vnímána jako symbol rasismu" -- To je silně diskutabilní výrok. Termín "rasismus" je v pojetí dnešních (amerických, ale i celosvětových, evropských a českých) dobroserů a sluníčkových zmrdů GUMOVÝ a vejde se do něj cokoli. Vlajka konfederace je symbolem občanských svobod jednotlivců a nezávislosti jednotlivých států na washingtonské ústřední vládě. Ale pokud se nezávislost států projevuje třeba odporem k nucené desegregaci ve školách (někdejší "busing"), dobroserové prohlásí za rasismus právě toto. ////

"Zhruba od poloviny 60. let,

"Zhruba od poloviny 60. let, poté co v Americe byly schváleny zákony o občanských právech, vlajka Konfederace přestala být vnímána jako symbol rasismu"

Zvonka to vyzerá, Fistein, že v USA latentně bouří rasismus a - jak známo - dobroserové, kteří se orientují vždy podle nasliněného prstu, reagují s předstihem: Zakázat, trestat, odklonit pozornost ke "svatbám" buserantů, nasadit Třetí světovou válku - holt ta nejvyspělejší demokracie a tahoun světového pokroku, jak praví Zarathustra Ka al jan.

Uložit

Uložit