Vážení čtenáři, provoz serveru byl ukončen, ale nadále bude sloužit jako archiv publikovaných textů, komentářů a autorů, kteří svými texty pomáhali virtually.cz tvořit.


Vážení přátele, rozhodla jsem se ukončit provoz serveru Virtually.cz. Tuto stránku uvidíte do  24. 4. 2018, potom provoz ukončím. Děkuji čtenářům za osmnáctiletou přízeň a přeji vše dobré. JD


Hejtman Rath vyhrožuje ředitelům škol


Středočeský hejtman David Rath se rozhodl, že studentům ve školách znemožní účast v projektu Volby nanečisto. Ten organizuje společnost Člověk v tísni za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské unie. Hejtman Rath dokonce poslal na konci března všem ředitelům škol výhružný dopis, kde je vyzývá, aby se Voleb nanečisto jejich studenti nezúčastňovali.

Obama a Medveděv v Praze

Hynek Fajmon

Je neuvěřitelné, co vše se dá v těchto dnech přečíst v českých médiích o pražském setkání prezidentů USA a RF. Přitom se jedná jednoznačně o mimořádnou a velmi důležitou událost nejen pro nás samotné, ale skutečně pro celý svět. Pro velkou část našich novinářů a komentátorů je to ale naopak špatná zpráva, která ukazuje, že jsme se údajně stali "mostem mezi Východem a Západem". Je proto nutné říci, že toto hodnocení je naprostým a navíc záměrně šířeným omylem.

Jiří Pernes - kozel zahradníkem, nebo trojský kůň?

Marek Šnajdr

Nový šéf Ústavu pro studium totalitních režimů, Jiří Pernes, se v minulých dnech ujal své funkce. Jeho první kroky – čistka ve vedení Ústavu - potvrzují pochyby, které se objevily již při jeho volbě před několika měsíci. Veřejnost se oprávněně táže, zda nebyl příslovečný kozel učiněn zahradníkem.

JUDr.Zdeněk Altner : Otevřený dopis prezidentu USA Baracku Obamovi před podpisem smlouvy START II. v Praze


V České republice je veřejným tajemstvím, že v rámci „privatizace“ se majetek státu dostal do rukou osob, které čelí podezření, že byly nastrčeny ruskými tajnými službami.
Obdobná situace je v politice, médiích, orgánech státní moci, včetně justice, a řadě dalších oblastí, klíčových pro fungování demokracie.


Dominance vlivu ruských tajných služeb v ekonomice (a to často i přes nastrčené firmy, formálně domicilem v demokratickém světě), politice, médiích, včetně veřejnoprávních médií, orgánech státní moci, advokacii atd., je nejlogičtějším důvodem, proč ani v jednom případě česká justice nevyvodila pravomocně trestněprávní odpovědnost za korupci vůči osobě podezřelé, že za ní stojí ruské tajné služby.

Co voličům připomíná ODS?

Tomáš Haas

Petrovi Nečasovi jeho ODS připomíná spolek padlých andělů. Co připomíná veřejnosti, voličům a prostým řadovým členům, nevím. Po dramatickém propadu volebních preferencí naznačeném prvním průzkumem po tom, co krajští funkcionáři ve Výkonné radě ODS za asistence členů gremia podřízli svého volebního leadra a předsedu, mně osobně vedení ODS připomíná spolek politických diletantů.

Nesehnutí (klonovaní Zelení) už zase prudí

Petr Paulczynski

Od včerejška mi chodí desítky stejných mailů. Neznámí lidé mne coby zastupitele vyzývají  prefabrikovaným textem abych pomohl zabránit další výstavbě (nekontrolované expanzi píší)supermarketů  a podporoval rozvoj malých obchůdků, kterých prý zkrachovalo v uplynulých třech letech pět stovek.

Nesmazatelnost mediální špíny

Martin Stín

„Rozklad významných institucí je význačným rysem úpadku civilizace“ pravil 7.dubna 2010 Eric Best v Závěrečném slově (Final Word) deníku Fleet sheet.

Publicista Bohumil Doležal v úvaze o mediokracii z 3.dubna na svém blogu uvedl, že „zatímco vztahy mezi exekutivou, legislativou a soudní mocí jsou jakž takž vyvážené, v mediální sféře neexistuje vyváženost mezi svobodou a závazky a právo veřejnosti na informaci je svázáno s účastí na politickém zápase… list funguje jako samostatná politická síla, která je v postavení politické strany, ale nemá nepříjemná omezení a povinnosti, které straně svazují ruce…“

Ohrožená prosperita

Vladimír Tomšík

Česká ekonomika se dostává do nejnebezpečnější fáze za celé období od počátku transformace. Tato situace není zapříčiněna finanční krizí, ale stavem veřejných financí a stále rostoucí mírou regulace. Obojí omezuje svobodné rozhodování ekonomických subjektů, potlačuje fungování trhu, a činí tak ekonomiku zranitelnou. A to jsou velmi závažné věci.

Odpad opět tématem voleb?

Vladimír Dlouhý

Na úvod dovolte několik strohých čísel: Češi vyhodí cca 306 kg odpadu za rok. Průměr EU je 524, Dánové s 802 kg vedou, ale Česko je na jednom z posledních míst ve využití a společně s Bulhary a Rumuny ukládají nejvíce tun na skládky. Občané Plzeňského kraje jsou s vytříděnými 42,19 kg odpadu na 2. místě republikového žebříčku. Celkem se v kraji vyprodukuje cca 200 tisíc tun komunálních odpadů.

Syndikovat obsah

Uložit

Uložit