Vážení čtenáři, provoz serveru byl ukončen, ale nadále bude sloužit jako archiv publikovaných textů, komentářů a autorů, kteří svými texty pomáhali virtually.cz tvořit.


Vážení přátele, rozhodla jsem se ukončit provoz serveru Virtually.cz. Tuto stránku uvidíte do  24. 4. 2018, potom provoz ukončím. Děkuji čtenářům za osmnáctiletou přízeň a přeji vše dobré. JD


Přemysl Sobotka: Nejsem podrazák


Poražený nejsem. Bohužel Mirek Topolánek má jiný způsob myšlení, než mám já, a on se přes diskusi, která proběhla na grémiu, rozhodl zůstat. Jediné, co mohu říct, je, že mě to mrzí. Ale je to jeho výsostné právo. Akceptuji to. Zároveň to ovšem je pro mě jasný signál, že má stoprocentní zodpovědnost za výsledek voleb.

Tak co je s těmi poplatky, pane Pecino?

Petr Paulczynski

Není to tak dávno, co Ministerstvo vnitra ústy svého nezávislého šéfa (který  je čistě náhodou jednička na kandidátce oranžových hochů) vyhlašoval ještě nedávno hromovým hlasem, jak zatočí s nezákonnou praxí krajů, které vracejí poplatky všem třicetikorunovým škudlilům. Zřejmě aby dal pokoj, dostal slíbený pašalík ve sněmovně. A bylo vymalováno.

Podrazáctví a nedostatek loajality

Jana Dědečková

Podrazáctví a nedostatek loajality je odvěký problém ODS. Nemám čas napsat článek, protože mám hodně práce, která je přednostní, neboť mě živí. Můj názor je však zcela totožný s komentářem pana Doležala, na který uvádím odkaz.

 

ODS musí ihned odejít do opozice!

Hynek Fajmon

Nejdůležitější aktuální událostí na naší politické scéně nejsou výroky Mirka Topolánka, ale tichá a rychlá instalace sociálního demokrata Šebesty do funkce ministra životního prostředí. Toto jmenování jasně ukazuje, že skutečná moc se v této zemi od krajských voleb 2008 trvale a soustavně přesouvá do rukou ČSSD. Zároveň ale tato strana vytváří před veřejností dojem, že za nic nenese odpovědnost a představuje jakousi "opoziční naději". Tento dojem ale neodpovídá realitě. V této zemi již nyní s výjimkou několika málo radnic vládne ČSSD a toto musí veřejnost vědět. Proto musí ODS okamžitě odejít do opozice.

Školy a školičky

Pavel Kopecký

České vysoké školství je v dlouhodobé, ne-li permanentní krizi. Naposledy na ni upozornil bývalý akademik, t. č. prezident České republiky, Václav Klaus. Nepoznamenal však nic nového. Vcelku obecně se tento fakt připouští, například ruku v ruce s tendencí nadějných intelektuálů ihned po doktorátu z akademické sféry odejít. Přitom nefluktuujících nutně z peněžních důvodů, jak by se na první pohled díky některým médiím zdálo.

Brigitte Riebeová: Čarodějnice a vévoda


Mladá kuchařka Lena, která je už delší dobu na stopě ožehavému rodinnému tajemství, sotva může uvěřit svému štěstí, když dostane místo v zámecké kuchyni na dvoře vévody Zikmunda, a navíc získá mimořádnou důvěru mladé vévodkyně. Brzy ale pochopí, že prostopášným životem pověstný Zikmund má spadeno i na ni. Nic z toho nezůstane utajeno před bývalou vévodovou milenkou Almou, která touží po pomstě.

Kniha, která by měla vyvolat skandál

Josef Mlejnek

Smysl i obsah knihy nejlépe vystihuje její podtitul: „Can Europe be the same with different people in it?“ (Může Evropa zůstat stále táž i tehdy, budou-li v ní žít odlišné populace?) Pokud je mi známo, tak Caldwell je první, kdo si tuto otázku dokázal položit v celém rozsahu a v celé její složitosti. Odvážil se totiž otevřít složku, kterou se Evropané už po desetiletí snaží raději nechat zavřenou, ale koneckonců ji ani nemusejí otvírat, neboť je jim dokonale znám její obsah. Caldwellova kniha by měla vyvolat skandál.

Zpravodajský zmetek ČTK aneb Nabídne Milan Stibral rezignaci?

Petr Štěpánek

České tiskové kanceláři se podařilo vyrobit zpravodajský zmetek, kterým neuvěřitelným způsobem poškodila druhého muže české ústavní hierarchie, předsedu Senátu Přemysla Sobotku (ODS). V úterý večer po zasedání grémia ODS, které jednalo o setrvání Mirka Topolánka ve funkci předsedy, rozšířila ČTK zprávu, ve které Přemyslu Sobotkovi vložila do úst nechutnou větu, kterou ovšem ve skutečnosti pronesl jeho potměšilý jmenovec, místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Zprávu ČTK pak přebrala prakticky všechna média.

ČSSD: Marketingoví geniové, ale političtí podvodníci

Petr Paulczynski

ODS představila další část své kampaně. Myslím, že tohle téma je docela zajímavé, proti mohou být pouze ty pijavice, které na tomto systému parazitují. Bohužel se tak stalo den po kamenování Emila Držkatého, jak se dneska Mirek nazval poté co se bleskurychle otřepal.

Presidium nejvyššího sovětu

Tomáš Haas

Senátor Oberfalzer:       Topolánek měl podle jeho názoru odstoupit po fatální prohře v krajských a senátních volbách v roce 2008. "To je standardní krok slušných a vyspělých předsedů stran. Od této chvíle se problémy občanských demokratů odvíjejí," myslí si Oberfalzer. Topolánkovo další setrvání v čele ODS je podle jeho názoru jen odklad Topolánkova politického konce.

Standardní by především bylo, kdyby z politiky odešli hejtmané, předsedové a jiní krajští pohlaváři ODS, kteří nedokázali reagovat na taktiku ČSSD a ve svých  jejich krajích  nechali ČSSD ovládnout témata voleb.

Syndikovat obsah

Uložit

Uložit