Dělnickou stranu rozpustíme, komsomolce ne. A co ČSSD?

Petr Paulczynski

Zakázali jsme správně nácíčky. Proč však ne komunisty a jejich nastupující generaci, když na oba platí stejný zákon? Partaj v níž je určitě jisté procento hnědikošiláčů zakážeme. Mezitím mladí komunisti s hvězdami, srpy a kladivy zpívají vítězně Internacionálu. Při jejich akcích vlají rudé prapory  s podobiznami revolucionáře Che Guevary nebo lstivého syfilitického ploskolebého Asiata Vladimíra Uljanova.

Vrah o morálce káže...

Josef Havránek

Ne, tentokrát to zcela výjimečně nebude o těch zlých, nechutných politicích, jen takový obyčejný příběh ze života…

Když jsem se před časem chystal stěhovat, vzpomněl jsem si na zajímavou zkušenost mého šéfa - ředitele společnosti, nekritického obdivovatele Václava Havla - zapáleného pravdoláskaře, jehož podpis nescházel pod žádnou z těch tehdejších vznosných petic umělecké fronty.

KSČM musí být rovněž soudně zakázána

Jan Ziegler

Nejvyšší správní soud rozpustil Dělnickou stranu a to je dobře. Avšak ctihodní soudci v talárech musí měřit všem stejným metrem. Mezi komunisty a „dělníky“, není rozdílu a proto bolševická partaj patří rovněž mimo zákon.

Stát tentokrát odvedl dobrou práci a jeho zástupce advokát Tomáš Sokol přesvědčivě doložil, že Dělnická strana je xenofobní a rasistická a jako taková nemá místo v politickém systému České republiky.

Má se poskytnout pomoc automobilce OPEL? NE!

Hynek Fajmon

Pokračující hospodářská krize těžce dolehla na automobilový trh především v USA, ale také v EU. Velká část automobilek se potýká s prudkým poklesem poptávky. Jediný velký trh s auty, který roste, je trh čínský. Ti, kdo tam včas investovali, nyní sklízejí první velké zisky. V minulém roce se v EU prodej nových automobilů částečně podařilo "zachránit" aplikací tzv. šrotovného. Letos ale již vlády do tohoto programu lít peníze daňových poplatníků odmítají. Lednové údaje o prodejích se proto opět propadají a opět slyšíme žádosti o státní pomoc pro některé automobilky. Nejvíce se mluví o OPELU. Nás by to mělo velmi zajímat.

Soudci už na Listopad zapomněli

Martin Stín

Listopadový převrat v r.1989 zapůsobil na justici a prokuraturu (později kosmeticky upravenou do podoby státního zastupitelství) podobně jako první jarní deštík na zablácenou vesnickou ulici, který odnese prach a drobné smetí, ale hutná přischlá lejna nechá na místě a ta poněkud méně vzdorná přenese o kousek dál.

Nastupující demokratická moc se pokusila očistit zmíněné orgány prostřednictvím občanských komisí od soudců a prokurátorů, kteří si nejvíce zadali s předlistopadovým kolaborantským režimem.

Mirek Topolánek: Vítáme rozpuštění Dělnické strany


Vítáme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o rozpuštění Dělnické strany. Je jasné, že jde o krajní zásah do demokratické soutěže politických stran. Demokracie ale nesmí být bezzubá v případech, kdy dochází k porušování základních ústavních principů. V zájmu obrany demokracie je účinně postihovat protiprávní chování politických subjektů.

Velmi drahé zelené omyly

Tomáš Jirsa

Zásadní zlom ve vnímání nových ekologických norem nastal, když se Strana zelených dostala do vládní koalice a začala prosazovat svoji "zelenou a čistou politiku". Aktivisté nejrůznějších NGO obsadili posty náměstků ministrů a celé ministerstvo životního prostředí a začali prosazovat své aktivistické ideály. A také rozdělovat peníze. MF Dnes nedávno odhalila, že jen za loňský rok ministerstvo školství rozdělilo aktivistům Strany zelených asi 200 milionů Kč na nejrůznější "výukové" programy. Investigativní novináři by se měli podívat na podobné rozdělování prostředků z MŽP.

Příliš mnoho psů zajícova smrt nebo Mnoho povyku pro nic?

Oldřich Vlasák

Korupce je fenoménem, o kterém se velmi mluví, ale málo se o něm ve skutečnosti ví. Pokusy o systematické analytické podchycení korupce v obecní samosprávě jsou spíše sporadické. Skutečností je, že neexistují spolehlivá data a jsou mapovány jen jednotlivé zachycené případy.

Mezinárodní srovnávání mají vždy omezenou vypovídající schopnost. Je proto zapotřebí pozorně sledovat, jaké ukazatele žebříčky hodnotí, jak byla data sesbírána apod.

Události uplynulého týdne v médiích

Martin Kupka

Případ Aleše Kvapila znovu ukázal, že je velmi těžké nebo spíš zcela nemožné držet v mediích a v politické diskusi presumpci neviny jako nepřekročitelný princip. Troufnu si také tvrdit, že by v tuto chvíli pro české prostředí, důvěru veřejnosti v politiku i pro samotnou ODS bylo lepší, kdyby se případ podařilo rychle uzavřít s jasným koncem. Horší by naopak bylo, kdyby se i tento případ měl rozplynout do neurčita. ODS musí v každém případě počítat, že ani tato kauza její situaci před volbami nezlepšuje.

Ideologie třetí cesty, národní socialismus

Martin Mařák

Než se pustíte do četby, rád bych vás upozornil na skutečnost, že se v žádném případě nejedná o obhajobu politického systému, jenž vedl k nelidské totalitě, II.světové válce a plánovitému vyhlazování určitých etnických skupin obyvatelstva. Pouze bych se rád pozastavil nad jedním zvláštním jevem, který si nedokáži nějak racionálně vysvětlit, a zároveň přispěl k jeho objasnění, nebo k diskuzi, která by tím mohla vzniknout. Není mi jasné, proč všechna masová média označují Dělnickou stranu za jakousi ultrapravici a dokazují to tím, že vychází z ideologického odkazu německého národního socialismu.

Syndikovat obsah

Uložit

Uložit