Milí čtenáři,

omlouvám se, ale odcházím na delší zdravotní dovolenou a virtually.cz budou nadále sloužit jako archiv dosud vydaných textů.

Přeji všem čtenářům pevné zdraví a pevné nervy.

Srdečně JD

Jaroslav Plachý

poslanec PČR

Nebezpečná hra ekologů

Tomáš Jirsa

Splouvání Teplé Vltavy není novým problémem. Již před dvěma lety prohlásil předseda vědecké sekce Rady NPŠ Jakub Hruška, že "vzhledem k tomu, že Teplá Vltava protéká I. zónou národního parku, by bylo legitimní žádat, aby se nesplouvalo vůbec." Současný spor o návštěvní řád byl vyvolán stížností poslanou do Bruselu jednou ekologickou aktivistkou. Opravdu si myslíte, že když do Bruselu dorazí dopis ze Zdíkova, Evropská komise zasedne a začíná jednat?

Promarněné poledne

Jana Dědečková

Musím dát za pravdu čtenáři, který pod mým článkem z minulého týdne napsal, že můj nápad sledovat každý týden OVM, bude sebetrýznění. Je to tak. Přestože včera měl Václav Moravec ve studiu premiéra Fischera a dva renomované ekonomy profesory Švejnara a Mejstříka, nedokázal z kyselého citronu, který pořad už dlouhou připomíná,  vymačkat  žádnou šťávu. Hovor klouzal v obecné rovině a po povrchu, zaznělo mnohem více pronášených přání a představ jak by hospodaření státu mělo vypadat, než konkrétních návodů jak na to.

Devalvační válka

Jan Suchánek

Jako starší osoba jsem devastován pedagogickým dohledem na alpských svazích týden sledoval odevzdaně jediný mně srozumitelný program v hotelové televizní nabídce. Jednalo se o americký CNBC. Zrovna se minulý týden věnovali Davosu, Obamovu návrhu na nový schodek rozpočtu a úrokům na portugalské EURO dluhopisy. Vše co z toho plynulo je, že dochází v severoatlantické civilizaci k šílené sebedestrukci dobrovolným znehodnocováním peněz. Protože se ani dolar ani EURO k ničemu neváží, nejde formálně o devalvace ale o faktické znehodnocování.

Letěly bacily

Jaromír Nohavica

Je pondělí a my tady máme druhou Virtuálku, kterými nám bude Jarek Nohavica zpříjemňovat všední dny až do 21. června tohoto roku, než se rozjedeme na dovolené.  Už název napovídá, čím žila naše média v minulém týdnu. (JD)

Deepak Chopra: Ježíš - Příběh osvícení


Autor ve své mimořádné knize líčí Ježíšův život po skromném příchodu na svět v Betlémě až po pokušení satanem a Jidášovu zradu. Jeho záměrem bylo popsat „ztracené“ roky života, o nichž v Novém zákoně není zmínka. Představuje nám svůj pohled na cestu Ježíše, který se z člověka plného pochyb duchovně probudil, stal se osvíceným a konal zázraky.

Začíná laciné kupčení s hlasy

Jiří Vambera

Na jednání Krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje  28. ledna 2010 byl odsouhlasen rozpočet kraje, ve kterém na provoz zdravotnického holdingu bylo pamatováno šesti miliony korun a další velkou částkou na dary pacientům v krajských nemocnicích a lékárnách.

Víme my vůbec, koho dotujeme?!

Petr Kuřík

České dráhy jsou odjakživa svět sám pro sebe, ovšem bez státních a krajských finančních injekcí je neživotaschopný! Trochu mi připomíná některé komunity, které si žily, žijí a budou žít po svém, ovšem s neustále nataženou rukou pro sociální podpory...
Neberte moji úvahu jako útok proti Českým drahám, ale jen jakousi rekapitulaci událostí na dráze v období  posledních měsíců, která je pro laika naprosto nepochopitelná. Jako pro krajského zastupitele a člena dopravního výboru Královéhradeckého kraje  je pro mne tento stav nepřijatelný, nicméně ozvat se proti hospodaření, praktikám a dění za "oponou" našich železnic je pro mne povinností - alespoň touto cestou...

Obama uvízl na Guantánamu

Roman Joch

Zítra to bude rok, co Barack Obama slavnostně slíbil, že do 12 měsíců uzavře Guantánamo, které označil za skvrnu na tváři americké justice. 365 dnů uplynulo - a věznice pořád funguje.

Jen se v ní nesmějí používat zostřené metody výslechu, které Obama zakázal hned po nástupu do úřadu.

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________