Alkoholu za volantem neustupujeme
Jiří Žák

27.05.2010, Lidové noviny


V článku Za pivo řidič body nedostane (LN 24. 5.) je bohužel několik nepřesností, a tak bych je rád uvedl na pravou míru.

Hned v první větě autor píše, že "senátoři chtějí odpustit bodový trest řidičům...". Pro pochopení problému je nutné říci, že záznam bodů dle zák. 361/2000 Sb. je evidencí závažných porušení pravidel a důsledkem může být odebrání řidičského oprávnění při dosažení hranice 12 bodů. Novela výše zmiňovaného zákona se pokouší přesněji definovat, co je závažné porušení platných předpisů, a jako takové se eviduje. Záznam bodů není a ani nemůže být trestem. Kromě jiného by tím byl porušen jeden ze základních principů práva - jedna sankce za jeden čin. V článku je uvedeno: " tito motoristé by tak dostali pouze pokutu". Sankcí z tohoto pohledu je opravdu jen udělení pokuty.

Nepřesná medializace bohužel může u veřejnosti vyvolat pocit, že dochází k vyšší toleranci k alkoholu v silničním provozu. Podle dnes platné praxe za naměření hodnoty do 0,24 promile v zásadě pokutu uložit nelze. Současně je třeba podotknout, že naše právní úprava je jedna z nejpřísnějších v Evropě. Ve většině evropských zemí je limit pro toleranci kolem 0,5 promile. To je i v souladu s doporučením Evropské komise, které hranici 0,5 promile považuje za limitní.

Pro upřesnění je třeba ještě dodat, že v našich zákonech a vyhláškách nikde nenajdete definovanou nulu u alkoholu v krvi. Vždy se vyskytuje věta, která hovoří o množství 0,3 promile a méně. Na základě metodického materiálu, který vypracoval Ústav pro metrologii pro ministerstvo dopravy, se sčítají dvě mezní úchylky při měření, a to 0,2+0,04 promile při dechové zkoušce, a proto správní orgány nezahajují řízení s přestupcem, je-li dechovým analyzátorem naměřena hodnota do 0,24 promile.

Závěrem tedy pouze konstatování, že ČR (a už vůbec ne její senátoři) určitě nechce žádným způsobem změkčovat pravidla při konzumaci alkoholu v dopravě a nejde proti světovému nebo evropskému proudu. Naopak většina evropských zemí se pokouší, a to s nikterak přesvědčivými výsledky, dosáhnout stavu podobného ČR.

Záznam bodů je trestem.

Záznam bodů je trestem. Dokonce tak tvrdým trestem, že v případě odebrání řidičáku pro řidiče z povolání je trestem skoro likvidačním a dá se říci nelidským. Tento řidič, aniž by musel způsobit nehodu, nebo ublížení na zdraví je na ztrátě výdělku po dobu jednoho roku pokutován cca 300.000,- Kč, což může vést k jeho osobní tragédii.

___________________________________________________________________________________