Strana, která není bez chyby
Vít Šlechta

Poprvé v historii našeho předvolebního boje se objevily plakáty, v nichž jedna politická strana hlásala, že není bez chyby. Kde se vzala ta nečekaná sebereflexe a pokora? Byla to ODS, která v předzvěsti politické katarze vsadila na správnou kartu pokání.

Pokání je vlastnost, které komunisté nejsou schopni, kdyby popravili a uvěznili sebevíce politických vězňů. Proč? Protože komunisté to vždy dělali a budou dělat „pro dobro lidí“.

Pokora je vlastnost, které sociální demokraté nejsou schopni, kdyby stokrát zdvihli výši státního dluhu. Proč? Protože socialisté to vždy dělali a budou dělat „pro dobro lidí“.

Prohlášení, že „nejsme bez chyby“, nemůže dnes udělat ani strana TOP 09. Proč? Protože tato strana ještě žádnou chybu neudělala. Nemá totiž žádnou historii, žádnou minulost.

Prohlášení, že „nejsme bez chyby“, dnes nemůže udělat ani strana Věci veřejné. Proč? Ze stejného důvodu. Nemá žádnou historii, žádnou chybu tato strana doposud nestihla udělat. Tyto dvě strany (TOP 09 a VV) sice vkročily razantně do sněmovny, ale všechny své chyby mají teprve před sebou. Voliči v naivním očekávání něčeho nového dali šanci buď „starým“ nebo „nezkušeným“ politikům a pustili je do sněmovny. Tyto dvě nové strany se však ve všem opírají o ODS – o její program, integritu, historickou zkušenost. Z jedné strany mohou křičet, že ODS je „málo pravicová“, z druhé strany mohou křičet, že ODS je „málo sociální“ a obojí bude pravda. Ani jedna z těchto stran není schopna v současnosti ani v budoucnosti nést „břímě odpovědnosti“, která spočívá v každodenní trpělivé přípravě státního rozpočtu a zalepování děr. Zodpovědná ODS samozřejmě také také slízne největší kritiku za nepopulární protikrizová opatření.

Možná těmto dvěma novým pravostředovým stranám křivdím. Nejbližší dny ukážou, nakolik jsou tyto strany státotvorné a nakolik pouze parazitují na zodpovědnosti svého silnějšího politického partnera.

Autore, vidím to podobně.

Autore, vidím to podobně. Proto jsem voličem ODS. Ty panenské, nově vzniklé strany tvoří lidé. A ti už mají svou historii. Hlídací psi demokracie pilně studují, kupují kompro materiály. Bez špatných zpráv by noviny zahynuly. Bulvár už se nemůže dočkat na nevěry, rozvody. Někteří noví poslanci se dočkají umně vytvořených nicků a těch se tžko budou zbavovat. Íčko by mohl vyprávět. Doufám, že JUDr.Vít Bárta bude mít dost energie, aby hokusy pokusy likvidoval. Ten si ještě užije...

___________________________________________________________________________________