Vládo bacha!
Jan Suchánek

    To je jednoduchý a jednoznačný vzkaz nově se tvořící vládě, které by snad chtěla bojovat s korupcí. Umí si někdo představit jednoznačnější varování než, když mafie dokáže, aby se ministerstvo zdravotnictví chlubilo, že dokáže zaštítit nebo možná dokonce objednat podvržený a antidatovaný dokument jednání mezinárodní arbitráže v medializovaném případě, kdy poškozeného Švýcara zastupuje bývalý ministr spravedlnosti? Nebo dokáže, že ministerstvo spravedlnosti zaštítí útok konkurzní mafie na vlastnická práva třetí největší banky u nás, která je samozřejmě také v zahraničním vlastnictví. Je možné, že si nikdo neuvědomuje důsledky toho, že justice označí bankovního věřitele insolventního dlužníka za ovládající osobu dlužníka a zbaví jí práv konkurzního věřitele? Uvědomují si to ale mezinárodní advokátní kanceláře a samozřejmě téhle české korupci ve vlastním zájmu udělají mezi zahraničními investory pořádnou reklamu.

    A co udělá tahle banka a všechny banky ostatní. Bankéři si nemohou dovolit být hloupí jako naši politici a soudci. Banky nebudou v téhle zemi do podnikání půjčovat za stavu tohohle ohrožení justiční konkurzní mafií! Není méně vhodná doba než teď. Nezvratné stamiliardové škody. Ekonomičtí negramoti nechápou. To nepůjčování už tu jednou bylo! Stálo to také stovky miliard, které nakonec zaplatili občané jako daňoví poplatníci, na kolapsu dlužníků bank. Tenkrát proto, že stát chránil zadlužené podniky kvůli sociálním ohledům na jejich zaměstnance, aby se dlužníci vyhnuli konkurzům a jejich zaměstnanci propouštění. Dnes je to přesně opačně, jde jen o prospěch justiční konkurzní mafie. Jak bude tedy tahle vznikající vláda čelit zadlužování, když tu jiné podnikání než podnikání justiční mafie vlastně není možné? A justiční mafie ze svých zisků žádné daně neplatí. A to už je letos rozpočtová sekyra o desítky miliard větší než se čekalo. A takhle bude hůř! Nová vláda bude hned od počátku spoluviník, a to ji ve prospěch justiční mafie zaváže.

    Teď jsem dostal od jednoho soudu, že končí konkurz jednoho dlužníka, který byl prohlášen v roce 1994. Věřitelé dostali asi 5 % tehdejších pohledávek, což je v časové hodnotě míň než jedno procento! Tohle je důkaz toho, že justice se zcela vymkla svému účelu. Ten výtěžek mnohaletého konkurzu je míň než přirozené ztratné a stát na tuhle marnost vynaložil mnoho miliónů nákladů soudního řízení, aby ty milióny byly v celku miliardami, justicí pro justici a tedy rakovinou snětí naší justice, prostě náklady daňových poplatníků na provozování justice ve prospěch organizovaného zločinu.

    Zkušení politici se tohohle bojí, proto taky Pospíšil, když v Senátu Parlamentu ČR dne 12.4.2007 vědomost řádění justiční konkurzní mafie přiznal a potom nic proti tomu nikdy neudělal, se dnes soustředí na školství. Je jasné, že ani BISka, přestože justiční mafii monitoruje, není schopna s tím nic dělat. Neexistují v našem neprávním státě mechanismy, jak se zkorumpovanému soudci bránit. Teď mi psal jeden významný soudní funkcionář, u jehož soudu byly dokumentovatelné miliardy z konkurzní podstaty defraudovány, že je nesmysl se odvolávat na evropské úmluvy o korupci, protože ty „nejsou tzv. samovykonatelné, tzn. nezakládají nikomu práva, jejichž ochrany by se mohl kdokoliv před soudy domáhat“.

    Takže si pamatujte, Ústava neplatí a Evropské právo taky ne! Tedy neplatí pro justiční mafii a tím vlastně ani pro tento stát a ani pro vznikající vládu. Pan významný funkcionář justice si dokonce písemně posteskl, že je škoda, že není možno uplatnit sankce proti tomu, kdo se úmluv o korupci dovolává. Jen ještě připomenu co prý není (samo)vykonavatelné. Čl. 17 občanskoprávní úmluvy o korupci, že „vůči žádnému ustanovení této úmluvy nelze činit výhrady“, a například Čl. 4, že náš stát „zajistí, aby byly splněny předpoklady pro náhradu škody“, když náš stát „neučinil přiměřené kroky k zabránění korupčního jednání“, a Čl. 11, že náš stát „upraví ve svém vnitrostátním právu účinné postupy pro získávání důkazů v občanskoprávním řízení, vedeném z důvodu korupčního jednání“. Zkorumpovaná justice a ministerstvo spravedlnosti tohle všechno popře, předložené důkazy odmítne vzít na vědomí. Nepřipomíná vám to rozkradení bank, kdy prokurátoři nevěděli, že úvěrový podvod lze stíhat jako podvod? A kolik stovek miliard tohle nechápání stálo?

    V takhle zkorumpovaném prostředí si dovolí mladý soudce korupci obhajovat dokonce tak, že zcela určitě poučen svým předsedou soudu se vykašle i na občanský soudní řád. Tam je napsáno, že podle § 118 odst. (1) se přečte žaloba a vyjádření žalovaného a pak § 118 odst. (2) stanoví, že „po provedení úkonů podle odstavce 1 předseda senátu sdělí výsledky přípravy jednání a podle dosavadních výsledků řízení uvede, která právně významná skutková tvrzení účastníků lze považovat za shodná, která právně významná skutková tvrzení zůstala sporná a které z dosud navržených důkazů budou provedeny, popřípadě které důkazy soud provede, i když je účastníci nenavrhli.“ Ani náhodou. V přečtené žalobě soud odkážete, že už Nejvyšší správní soud konstatoval, že správce konkurzní podstaty dlužníka s majetkem věřitele, který je žalobcem nakládal nezákonně. Na to soud se na § 118 odst. (2) zcela vykašle, i když to protokolárně urgujete, a konstatuje, že žalobě nerozumí po dvou letech přípravného řízení a že žalobce má doplnit další důkazy, když soud žádný dosud neprovedl.

    Takže váš zákonný soudce je buď úplně blbý nebo totálně zkorumpovaný. Jiná možnost mne nenapadá, čtenář nechť si vybere. Mnozí stále tvrdí, že v justici musí dojít ke generační obměně. Ani náhodou. Pamatuji si, jak od soudu odcházeli soudci do advokacie inkasovat úplatky, o které se dělili se svými kolegy, kteří zůstali na obchodním rejstříku. Tak se připojili k mafiím bývalých prokurátorů, kteří se rozdělili na soudy a do advokacie. To nepočítám mafie řídících důstojníků STB a řízených soudců, které zůstaly zachovány. Myslíte, že tohle změní generační obměna. V žádném případě. Kindlové vychovávají nové právníky tak, že dochází k zakládání mafií spolužáků rovnou na škole, aby svá projásaná studia společně kapitalizovali v na právu nezávislé justici. A pro organizovaný zločin není žádný problém tyhle malé mafie integrovat, že pro konkurzní mafii vlastně dělají zadarmo ze solidarity.

    Když jsem připomněl ten víc než patnáctiletý konkurz a toho soudce, co nerozuměl konstatování nezákonnosti ze strany Nejvyššího správního soudu, pak tohle je ten nástroj, který s asistencí ministerstva spravedlnosti justiční konkurzní mafie používá k obhajobě svých miliardových zisků. V těch vlekoucích se konkurzech se všechny nezákonnosti promlčí. Protože mezi prohlášením konkurzu a schválením závěrečné zprávy není proti jakékoliv nezákonnosti možnost opravného prostředku před soudem, je to jen nekontrolovatelný úřední proces. Potom soudy brání za ně samotné odpovědný stát v žalobách na tímhle úředním procesem způsobené škody žádostí, aby bylo definováno přesně kdy a čím byla způsobena škoda.

    Jak máte z desítek dlouhá léta trvajících dílčích nezákonností vybrat tu, kterou bude ochotno ministerstvo spravedlnosti a soudce pochopit a stejně i soudci soudu odvolacího? Je to ta dokumentovaná skutečnost, že úpadce nebyl úpadce ale byl nesmírně ziskovou společností, měl dvacetkrát víc majetku než dluhů, nebo to, že úpadce se vůbec konkurzu neúčastnil, protože jeho zástupce nezákonně stíhali, nebo to, že správce na pokyn soudce začal nakládat s majetkem konkurzních věřitelů, nebo to, že soud upřel konkurzním věřitelům jejich práva, nebo to, že správce nakládal s majetkem nezapsaným v konkurzní podstatě nebo majetkem, u kterého to zákon zakazuje, nebo to, že dle účetnictví se ztratilo 700 miliónů a mimo účetnictví dvě miliardy? Právě tohle je důvod, proč je vše prý v souladu se zákonem, protože se ministerstvo spravedlnosti a justice nejsou schopni rozhodnout, proč by to mělo být nezákonné.

    Česká justice odmítá pojem multikauzální škoda. To se u nás asi ani neučí a určitě ve prospěch mafií nepraktikuje. Paradoxem je, že nesprávným úředním postupem je, že stát za celou tu dobu neudělal vůbec nic na ochranu vlastnických práv konkurzních věřitelů. Chtějte ale, aby tohle zkorumpovaná justice přiznala! Najděte politika, na kterého justiční mafie něco nemá, aby se jí nemusel bát. Najděte politika, který by chápal, že ochrana vlastnických práv je ochranou svobody a kdyby náhodou tady takový byl, pak by už určitě nechápal, že to je taky podmínka našeho blahobytu. Omlouvám se panu presidentu, ten to určitě ví a proto jej tolik levicoví intelektuálové nenávidí.

    Všichni by si měli uvědomit, že tahle korupční deformace myšlení našich soudců a právníků ministerstev se může infekčně šířit i mimo justici. Může se vám stát, že váš lékař bude tak dlouho čekat, že pochopíte, že to, aby se zabýval multikauzálním původem vaší nemoci, musíte řádně připlatit, že už nezvratně umřete. Proto odpovím jednomu komentátorovi, který pochyboval o mé inteligenci, že věřím Radku Johnovi. Věřím i když vím, že ještě nepřišel na to, že policajti nic s korupcí nezmůžou, protože musí poslouchat prokurátory a ti jsou absolutně nekontrolovatelní a tudíž s pravděpodobností hraničící s jistotou jsou tou baštou té nejhorší korupce. Vždyť jen to, že konkurzy nejsou vůbec doprovázeny stíháním trestných činů poškozování věřitele nebo předlužení, prokurátory usvědčuje z viny. John byl ale jediný, kdo tehdy chtěl psát o mém poukazu na zneužívání kupónové privatizace. Jediný zadarmo. Dokonce tam má bývalého senátora Novotného, který jediný z našich politiků proti justiční konkurzní mafii zvedl hlas.

    Ještě víc věřím těm, co do těch VV investovali. To určitě neudělali jako jednorázovou investici a pak si musí VV svoji tržní protikorupční image zachovat, protože to je skutečná hodnota. Poslední volby odstartovali novou éru v které konflikt o zisky mafií s občanskou nevolí, která je s nimi spojena, bude charakterizována tím, že politici, kteří budou chtít být zvoleni, budou muset o tom přesvědčit dost lidí k tomu, aby je zakroužkovali. Navíc v době, kdy Sociální demokrati budou moci vládu kritizovat za socialistické plýtvání. Jako ODS nemá žádné ekonomy, tak nikdo z vyjednávačů nemá ani nemarxistu. Jak v neděli vyjednavači veřejně přiznali, se to projevilo v tom, že koaliční strany se chtějí podrobně dohodnout. Jak tohle je možné v turbulentním chaosu, kdy budoucnost bude vždy jiná než dohodnutá? To jen věřící marxisti nevědí. 
 
    Přesto VV mohou zafungovat stejně jako ozdravné působení nepřizpůsobivého jedince v byrokratické organizaci, jak to konstatoval profesor Parkinson ve svých zákonech. Jen bych Johnovi doporučil, že na korupční spojení ministerský úředník, soudce a advokát jsou provokatéři zcela bezzubí. Dokud se nevymýtí korupce v justici samotné, nejdo to ani nikde jinde, protože jen vznikne další prostor pro uplatnění justiční mafie. Na takovou korupci by stačilo se v parlamentu ptát příslušných ministrů, jak mohou dodneška obhajovat nevybrání daně z příjmu ze soudem vykázaného zisku po zdanění ve výši 480 miliónů korun za úpadce. Dokud tohle někdo nedokáže dotáhnout do konce, tak je každá vláda buď úplně blbá nebo v moci organizovaného zločinu. Když to nedokáží VV, tak přijdou jiní.
 
    A pokud jde o ty evropské úmluvy o korupci, které „nejsou tzv. samovykonatelné, tzn. nezakládají nikomu práva, jejichž ochrany by se mohl kdokoliv před soudy domáhat“, pak jsem přesvědčen, že s nimi je to stejné jako a právem na spravedlivý proces dle Úmluvy o ochraně základních práv a stejně jako s Listinou základních práv a svobod. Ty práva taky podle Husáka, který se zavázal je respektovat byla nesamovykonatelná. Jenže demokratickým ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. vznikla povinnost soudců všechny zákony vykládat ne ve smyslu Stalinova a Husákova třídního práva ale ve smyslu Listiny základních práv a svobod. Stejně je to dle čl. 10 Ústavy i s evropskými úmluvami o korupci. A co tak, aby se vládní koalice rychle dohodla na ústavním zákonu, že Senát bude mít kárnou pravomoc vylučovat z justice soudce, kteří nectí naši Ústavu? Tenhle zkorumpovaný předseda krajského soudu dokáže, než odejde do důchodu ovlivnit k neúctě k právnímu státu stovky soudců a korupci učiní normou nad Ústavou.

Na rozdíl od autora tvrdím,

Na rozdíl od autora tvrdím, že strana VV je na korupci postavená. Jestli se něco změní, pak jen korupční okruhy, místo těch dosavadních - vlastně spíš vedle nich - budou působit ty dvojvéčkové.
V tomto státě vím jen o dvou lidech, jimž jsem bych ochoten skutečně věřit, že s korupcí dokáží něco udělat. Ani jeden teď nemá šanci.

___________________________________________________________________________________