Zvýší se daňová zátěž?
Ivan Fuksa

14.06.2010, Hospodářské noviny

Středeční Hospodářské noviny přinesly na titulní straně článek se sugestivním titulkem "Musíme zvýšit daně". Ten je postaven na tvrzení, že zatímco před volbami se Občanská demokratická strana bránila zvýšení daní, nyní už tuto možnost poprvé připustila. Jedná se o podporu návrhu Bezděkovy komise sjednotit sazby DPH na 19 %, kterou vyjádřil budoucí premiér a místopředseda ODS Petr Nečas.

Obávám se, že titulek i vyznění článku poněkud neodpovídá skutečnosti. ODS se vždy bránila úmyslnému zvyšování daňové zátěže, kterou nejlépe reprezentuje ukazatel s názvem "složená daňová kvóta". Bez ohledu na různé názory na nedávný rozsudek Ústavního soudu si musíme uvědomit, že i sociální pojištění patří do této kvóty. To znamená, že změny ve struktuře složené daňové kvóty nesmíme zaměňovat s jejím růstem, což evokuje nadpis "musíme zvýšit daně." Bezděkova expertní skupina totiž navrhuje zvýšeným výnosem z DPH pokrýt výpadek sociálního pojištění, které by se mělo snížit o pět procentních bodů. V této souvislosti musíme připomenout, že právě sociální pojištění je u nás jedno z nejvyšších v Evropě, kde můžeme směle soutěžit i se skandinávskými státy. Na nevhodnou strukturu naší daňové kvóty dlouhodobě poukazovali nejen ekonomové, ale i renomované mezinárodní instituce. Na tyto výtky brala ohled již Topolánkova vláda, která kladla důraz na zdanění spotřeby a naopak snížila zdanění pracovní aktivity.

Není proto důvod, aby ODS pokračování v tomto trendu nadále neprosazovala. Celkové daňové zatížení by se podle modelových výpočtů zvýšit nemělo, ale měla by se změnit jeho struktura směrem ke zvýšení konkurenceschopnosti české pracovní síly i zaměstnavatelů. O těchto opatřeních nás však ještě čeká důkladná diskuse.

Je otázka, co udělá s výběrem

Je otázka, co udělá s výběrem daní sjednocení DPH. Z mé zkušenosti bych řekl, že tím zmizí černá díra, umožňující existenci řadě firem, profitujících z vratek DPH.

Že kolem sjednocení DPH proběhne mnoho rituálních tanců, je naprosto evidentní.

Nicméně na rozdělení sazeb DPH po eventuálním vítězství dnešní (zaplaťpanbu) opozice, bych nevsadil ani legendární zlámanou grešli.

Vážený Koldere, pan Tlustý

Vážený Koldere,

pan Tlustý měl celkem rozumnou představu jednotné DPH ve výši 15%. A také k tomu zvýšení DPH z 5% nahoru a snižování z 23% k tomu směřovalo. Tím by se skutečně poněkud snížil podíl machinací s DPH z titulu rozdílné sazby, i když pořád by zůstaly machinace mezi vstupy a výstupy.

Podobný problém je i u spotřebních daní, zejména u lihu, kde by zvýšení daňové sazby z nuly snížilo počet lihových afér.

Současný návrh na jednotnou 19% DPH nás posouvá zpět od Evropy k východu. V té Evropě mají dokonce tu drzost, že řada základních produktů má nulovou DPH.

Jen tak mimochodem - daň z "přidané hodnoty" se pro množství výjimek posouvá směrem ke spotřební dani.

S pozdravem

V roce 2006 byly sazby DPH 5

V roce 2006 byly sazby DPH 5 a 19%.

Sazby DPH se vyvíjely

Sazby DPH se vyvíjely následovně:

1.1.93 23/5
1.1.95 22/5
1.5.04 19/5
1.1.08 19/9
1.1.10 20/5

Nejnižší daňová zátěž u DPH byla od roku 1.5.2004 do 31.12.2007

S pozdravem

Pane Hrbku, dolní sazba DPH

Pane Hrbku,
dolní sazba DPH je dnes 10% a nikoli 5%.

Sorry, překlep Děkuji a

Sorry, překlep

Děkuji a zdravím

Vážený pane Fukso, Bezděkova

Vážený pane Fukso,

Bezděkova komise navrhla snížení sazby sociálního pojistného z 28 na 25 % a poloviční snížení stropů na odvod.

Vzniklý výpadek daňových příjmů ve výši 50 mld. navrhla kompenzovat zvýšením DPH z 10 na 19%, čímž by se skutečně složená daňová kvóta nezměnila.

Zapomenul jste ale dodat, že současně navrhla jako jednu variantu povinný opt-out do privátních fondů ve výši 3%, čímž se daňová kvóta výrazně zvýší.

Stát se má současně zavázat k dalšímu podpoře tohoto opt-outu nejen garancí, ale i příspěvkem dalších 3%. Tím se zvýší deficit státního rozpočtu o cca 25 až 30 mld.

___________________________________________________________________________________