Povodně? Pokora především
Pavel Sušický

V minulém týdnu jsme v Senátu PČR schválili další dluhopisy ve výši tří miliard, jež by měly pomoci při likvidaci povodňových škod. Zásadně jsem proti vydávání dalších dluhopisů, ale tady jsem přeci jen nedokázal říci ne a nemrzí mě to. Jen se zcela nemohu zbavit jisté obavy, zda peníze budou účelně a hospodárně využity.

V souvislosti s letošními povodněmi bychom se měli znovu zamyslet, co jako občané máme od dobře fungujícího státu čekat a kdy vlastně by nám měl pomáhat. Na prvním místě by měl podle mého názoru nám garantovat bezpečí a jistotu. A právě při takovýchto přírodních katastrofách se ukazuje, že naše bezpečí není dané počtem vojenských letadel a transportérů, ale především stálým pocitem bezpečí a jistoty ve městě nebo obci, kde žiji. Abych se nebál pustit dítě nebo vnoučka samotné do školy, abych večer, kdy zamykám byt či firmu, neusínal s obavami, zda v noci bude klid. K tomu dobrému pocitu patří samozřejmě i ochrana před povodněmi. A tady se stále nemohu ubránit pocitu, že pomine-li akutní nebezpečí, je stát stále poněkud schovaný a jeho priority se opět změní.

Buďme ale spravedliví a řekněme, že k pomalému provádění prací také přispěli lidé čerpající neoprávněně sociální dávky a tyto peníze chybí. Anebo ti, kteří za pozemky, nutné pro protipovodňová opatření, požadovali nehorázné sumy. K tomu přidejme laxnost některých úředníků a pomalu se blížíme ke kořenům problému. Nejde ovšem pouze o peníze, ale také a hlavně o koncepčnost řešení. Vycházejme při ní z určité pokory a návratu k přírodnímu řádu. Vždyť před lety jsme se tak nechovali. Napřímili a vybetonovali jsme koryta, jimiž se voda obrovskou rychlostí valila a valí, pak se někde nekontrolovaně rozlije. Likvidací lesů průmyslovými exhalacemi jsme výrazně omezili největší přirozené vsakoviště nadbytečné vody. A teď to prostě musíme zaplatit. To asi není dobrá zpráva. Dobrá zpráva ale je, že tato investice, na rozdíl od peněz do vojenské techniky, nezastará a vrátí se nám právě v podobě bezpečí občanů a jejich majetku.

A vážení čtenáři, co by pro politiky vedle zdraví měla být nejvyšší hodnota?

___________________________________________________________________________________