Kdo vzkřísí uhynulé kořínky ODS?
Jan Frank

Volební kongres ODS bude o nadcházejícím víkendu bránit její dvoucifernou politickou identitu, po léta branou coby samozřejmost a základ sebevědomí průměrného člena ODS.

Ještě teď jsou v ODS mnozí, dokonce i vysoce postavení politikové, kteří se s propadem v nedávných volbách mentálně nevyrovnali, nevěří, že jde o trend, a myslí si, že stačí vyměnit lidi. Další nemalou skupinu představují v ODS lidé, kteří jsou vcelku ochotni „skromné časy" připustit, jako by dno už nemohlo být hlubší. To, co se s ODS stalo od roku 2002, kdy se jí ujal expředseda Topolánek (či spíše, kdy přestal být předsedou Václav Klaus), není otázkou „neúspěšné strategie", jíž je možné jednoduše změnit, ani otázkou stejně prosté personální obměny. Pravou příčinou pádu ODS je to, že nechala zpustnout chrám konzervativní moudrosti. Ideologie mají kořínky citlivé, a když se léta nezalévají (což se stalo), hynou.

Více víry, méně feudálů

Hledá se tedy tým, který se chrámu nebude štítit, nebude se mu posmívat, tvrdit, že nepatří do naší doby, a především bude chápat jeho smysl. Těm, kdo se pokusí odemknout jeho zrezivělý zámek a opravit ho, komentátoři přisuzují těžký, skoro až krvavý úkol. Výsledek kongresu přitom jeho perspektivu nemusí určit s jistotou. ODS bude jako vládní strana nadále v pokušení. Hlavní vnitřní politickou překážkou procesu legitimizace politiky ODS bude existenční odpor těch členů, kteří z různých důvodů neodolali a zapojili se vědomě do těžko postřehnutelných mocenských řetězců sloužících udržení moci samé nebo „externím subjektům". Nejvíce ze všeho to připomíná původní princip středověkého feudalismu. Aby „přežili", slouží, další slouží jim, a tak kolem sebe všechno pohlcují. Hlavní neznámou je, o kolik takových členů ODS se jedná.

Střet s feudály nemá být banální naivní agresí, mnohdy neupřímnou a přinášející vysoké riziko války v ODS. Posílit ji do budoucna může jen přiměřené zpracování korupčního traumatu. Věc se stala, vyvíjí se celá, dlouhá léta komunismem pustošená společnost. ODS nabízela nejvíce cukrátek, protože kladla důraz na roli podnikání a jeho ochranu, tj. myšlenky, které lze lépe zneužít než pochopit. Uvést vlastní ideologii do objektivních souvislostí, vysvětlit ji vlastním členům, je v podstatě hlavním úkolem nové garnitury ODS. Důvodem pro prozíravý postup je i to, že určité procento lidí není v ODS kvůli politice, a tlaku na své pozice se mohou bránit bez jakýchkoliv ohledů. Politická strategie, jak očekávaný odpor překonat, by proto měla být graduální - a radikální jen v nutných případech.

Myšlení: repelent proti škrtičům

Nejrůznější vnější (pracující pro podnikatele) a vnitřní (úředníci) „zařizovači" věcí, kterými se to na českých radnicích, krajských úřadech a ministerstvech jen hemží, musí v čele těchto institucí, nejlépe i v malých městech a obcích, narážet na intelektuály nebo alespoň na lidi s určitým zaujetím o politiku samotnou. Pokud budou úředníci disponovat názory, politika je bude bavit a motivovat, odolají spíše nabídce výhod, které mají toliko hmotný podtext. Být v ODS by mělo znamenat alespoň minimální orientaci v politologii, ekonomii a historii, nestačí jen „být napravo" nebo vyjít vstříc šéfovi, protože je také v ODS. Ideové konference jednou za pět let jsou málo, chybí ne-mocenský alternativní prostor pro využití potenciálu mladých členů. Pohled na předčasně zestárlé pětadvacetileté rutinéry z radnic je v lecčems dosti smutný.

Jestli se ODS nepovede povznést nad prázdný kult praxe, její nahlodaný základ zůstane týž jako dosud. Půjde slepě, bez kompasu, kamsi doprava, obtočená škrtiči, až se pod jejich stiskem zcela rozplyne. A strany jako TOP 09 ji postupně v souladu s přírodními zákony rozcupují. Škrtiči se pak bez sentimentu přesunou jinam. Odvrátit to lze na prvním místě tradicí strany. Bude to znít legračně, ale podpořit ji mohou konkrétní projekty zaměřené na legitimizaci zdroje moci v ODS upevňující její vnitřní demokracii. Může jít například o aktivizaci mladých členů, systém debat a práce na úrovni místních sdružení, soutěžení talentů ODS, volební kampaně v ODS a další nápady upevňující stranickou kulturu. Takové impulsy budou motivovat všechny členy, musí zaujmout a přivést akademiky. Ideová „výztuž" doma znudí lobbisty a v zahraničí se prosadí proti dalšímu škrtiči: EU.

Volby 2010 znamenaly pro ODS debakl. Díky Bohu ale prokázaly jednu úžasnou skutečnost, kvůli které stojí za to bojovat dál: že existuje spojitost mezi tradicí, korupcí a voličkou přízní.

V řadě otázek mám obdobný

V řadě otázek mám obdobný názor jako autor. Letošní volby znamenají změnu dosavadního trendu, který spíše směřoval v posilování velkých stran po vzoru vyspělých zemí s demokratickou zkušeností. Bohužel ústup od ideového obsahu stranického programu jak v teorii, tak i praxi snížil pouta sympatizantů, zvláště když v jinde nebývalé míře se sdělovací prostředky rozhodly vytvářet politiku, přímo využily politické nevyzrálosti(myšlení ) občanů s vlastním názorem. Lidé uvěřili, že co psáno(opakovaně řečeno) je pravda, co říká politik je nedůvěryhodné, neexistuje. Zmasírovaní občané nakonec uvěřili, že velkíé strany dospěly do úpadku, že malé, byť zcela ideově neznámé strany budou znamenat obrodu politiky. Zřejmě si naše společnost bude muset projít vývojem, kdy většina dospěje k poznání, že nikoliv název, historie hrají roli, ale důležité je úroveň jejího vedení, jak se vrátí ke kořenům(fuj) a ideovému programu i v praxi. Čas je ten činitel, kdy země s krátkou demokratickou tradicí se dosatanou i v politologii na přijatelnější úroveň s existencí jen minima stran, zvláště při většinovém vol.systému. Příkladů je celá řada, tak např. Japonsku vládne převážně Liberální strana(sporadicky socialisté), přitom téměř každá vláda skončí předčasně skandálem, ale zakládání dalších stran není řešení, jelikož by dopadly stejně, náprava spočívá ve změně stranického vedení. Opouštět přízeň straně se neděje pro název, ale vždy je tlak na změnu vedení. Charakter stran určuje kvalita vůdců, strany se nemění, mění se vůdci. Někde i předčasně k volebnímu termínu. Škoda že největší překážkou k těmto tendencím jsou ti, kteří by měli být hnací silou ke zkvalitnění politického myšlení, tedy žurnalisté. Snad i zde čas bude kladným elementem.

Historik a člen ODS, má

Historik a člen ODS, má zvláštní způsob vyjadřování. Vybral jsem pár vět, které mě zaujaly:

"Pravou příčinou pádu ODS je to, že nechala zpustnout chrám konzervativní moudrosti."

"...určité procento lidí není v ODS kvůli politice..."
"Politická strategie, jak očekávaný odpor překonat, by proto měla být graduální - a radikální jen v nutných případech."

"Pokud budou úředníci disponovat názory, politika je bude bavit a motivovat, odolají spíše nabídce výhod, které mají toliko hmotný podtext."

Na Wiki jsem si zadal heslo konservatismus: Konzervativci upozorňují, že socialisté a liberálové nejsou při formulování svých tezí připraveni na „možnost nechtěných důsledků“. A tak jsem si připomněl, jak s konzervatismem jde třeba dohromady změna zůsobu volby prezidenta...

Když se "zdravé jádro" ODS

Když se "zdravé jádro" ODS přidá k čiperným kořínkům "skutečné pravice" SSO pana Macha, k nim pan Bátora a DOST jeho příznivců, a dají se k Suverenitě paní Bobošíkové, kandidátky na prezidenta za KSČM (u ní již pan Bátora kandiduje za senátora) a ti všichni se přidají ke komunistům, to vše pod dohledem moudrého vůdce, tč. v "nejvyšší ústavní funkci", bude to pořádná síla a nemůže to špatně dopadnout.

Ano, pane ivoši, bylo by

Ano, pane ivoši, bylo by pěkné, kdyby hradní vůdce dodal zbrusu nový punc českým komunistům, v mnoha ohledech si jsou blízko, blizoučko, blížeji to dokonce už ani nejde. Vzpomeňme jen vyhrocený nacionalismus, Benešovy dekrety, vztah k sudetským Němcům, vlastně prakticky vůbec celou oblast zahraniční politiky, vlažný poměr k NATO, církevní (i jiné) restituce a vůbec vztah k majetku (připomeňme na tomto místě squeeze-out), dalo by se i pokračovat dál, vůbec toho není málo, komunisté to vědí moc dobře a pan prezident samosebou taky. Jenže, víte co ? Na začátku 90. let se na pravicovou rétoriku (a levicovou praktickou politiku) dala nachytat obrovská spousta lidí, vůbec to nebylo špatně vymyšleno. Obávám se, že teď už by to ale nešlo. Jak jsem napsala před dvěma dny : budou si muset na Hradě ještě trochu lámat hlavu.

Silně přehnaný a neobjektivní

Silně přehnaný a neobjektivní posudek na hradního vůdce, kterému jistě nevěří ani pí.S.Š, zvláště pokud jde o absurdní myšlenku, že V.K. je tak blízko k bolševikům, že už blíže to nejde, což má již ráz ubohého pamfletu mající původ v osobní averzi, a to včetně náznaků jakéhosi konspirativního jednání a taktiky.
Z mnoha Klausových knih, projevů, článků z cest je nepochybné, že jde o dlouhodobého amerikánofila, na čemž nemůže nic změnit ani jeho snaha o vyváženější a objektivnější pohled na demokratizující se Rusko. Zcela mimo, v poloze až jakési báchorky je pak zmínka o jeho vlažném postoji k NATO, což mimo mnoha argumentů potvrzuje i jeho postoj k radaru v Brdech či k zahraničním misiím, Pokud jde o hloupé bombardování Srbska není jedinný euroatlantický stoupenec, který měl kritický názor a pokud jde o Irák, měl jeho názor blízko k dnešnímu hodnocení. Tím netvrdím, že jeho stanoviska nemají slabiny, mě osobně nejvíce vadí, že změnil svoji dřívější prioritu v odporu k levici na odpor k LS. Také pokládám za licoměrné, že stanisko ODS k LS,tedy Topolánka, bylo důvodem k ideovému rozchodu a k demonstrativnímu příklonu k Paroubkovi a pak zejména podíl na vládní krizi se 3mi poslanci pod palcem, jakož i rychlost tvorby prozatimní papírové vlády, která na více než rok umrtvila politiku v době krize. Nejsem si jist, ale jistě mohl sehrát důstojnější roli ve snahách o předčasné volby na podzim 09.
Opravuji....euroatlantický stoupenec, který by NEMĚL kritický.....

Tyto povidacky o blizkosti

Tyto povidacky o blizkosti Klause komunistum jsou uz obehrane, existuji v nezmenene podobe jiz nekolik let. Najdete si neco noveho.

Nemusite si vymyslet neco o vyhrocenem nacionalismu. Vsadim se ze na toto tema nenajdete pri sve hledaci manii ani jeden clanecek.

To ostatni jsou take jen takova obehrana klise. jak trapne, zhrzena milenka nadava na sveho ex...

Nemohu jinak, protože je

Nemohu jinak, protože je stejně přirozené odpovědět na pozdrav dobrý den. V deseti řádcích lze na toho raději ani nejmenovaného nakupit tolik obvinění, že by bylo nejlepší pro toho předem odsouzeného zřídit rovnou lidový soud.

O pravicové rétorice, ale levicové praktické politice, bylo napsáno a řečeno mnoho. Všichni jsme četli noviny, poslouchali televizi, rádio atd. Probojovat zákony o malé, velké privatizaci a mnoho dalších, nebyla žádná legrace. Zastánci třetí cesty ve federální vládě a všude jinde byli četní a měli velký vliv /o roli Václava Havla vědí jiní více/. To, co se povedlo Václavu Klausovi /a samozřejmě, že sám by na to nestačil/ byl heroický čin.

Cena, kterou za transformaci nejen ekonomickou platíme je vysoká. Ne tak vysoká, jak se traduje, což potvrdilo MF za ministrování Sobotky. A rozhodně to není srovnatelné s 30 000 000 000 000 Kč, které platí neuvěřitelně trpěliví Němci.

Musím poděkovat, že jsem si osvěžil paměť, na squeeze-out jsem se musel podívat. V devadesátých letech se hovořilo o pouhém zmírnění křivd. Zákony podle toho byly i napsány /většina restituentů si zase tak stěžovat snad nemůže/. Ale když se podíváme opět do bývalé NDR, jak se tam se stejným problémem vyrovnali?

O minulosti se mi ani nechce moc psát. Zajímavá je přítomnost a docela slibná budoucnost. Doufám, že TROJKA během čtyř let prokáže, že si dokážeme vládnout bez "protektorátu"...

Zdravím, Ivoši. Zkusím se

Zdravím, Ivoši.
Zkusím se jenom maličko "vytáhnout". Jinak to ani snad neumím, budu osobní. Desítky let jsem byl abstinent, asi od roku 2000 jsem opět začal mírně konzumovat. Vypracoval jsem se tak daleko, že v jedné malé žižkovské vinárničce o mně pan vedoucí říkával: Když to víno chutná panu Matuškovi, musí chutnat všem.
A pointa? Vzhledem k tomu, že nemám žádné aspirace, "politika" mě pouze baví, tvrdím: Pokud ve volbách dávám hlas ODS, je to pořád ještě strana, které ty "hrůzy" tebou popisované, nehrozí. Na výsledky kongresu se docela těším. Přeju delegátům, aby hlavně naslouchaly projevům, které už svým "jazykem" dokáží, že přednášející to má v hlavě pořádně srovnané. Alespoň tak jako KUBERA...

Rovněž zdravím Jaroslave.

Rovněž zdravím Jaroslave. Nejsem si ovšem jist, jestli když "ta" strana vyhovuje Tobě, musí vyhovovat všem (jeden můj kamarád - mimochodem v pátek se žení a to se rozmýšlel opravdu důkladně, pár desítek let - o sobě kdysi prohásil, že je "znalcem vína", poté se ukázalo že má pravdu, že skutečně rozezná bílé od červeného). Včera(?) voliče Tvého typu popsal pan Kocourek, volí stále jednu stranu, ať je tam Klaus, Topolánek nebo Nečas (a nevěděl, pan EK, proč, pro okamžité výhody jistě ne).

Ale to nemusí být tak špatné, těžko si vybrat, určitě je Tvá volba podstatně lepší než ta, kterou jsem popsal výše (i když pan Kubera - podle mě - patří k onomu "zdravému jádru" atd.).

Ivoši, díky za reakci. Jestli

Ivoši, díky za reakci. Jestli to vyznělo, že jsem znalcem vína, tak to je špatně. Buď mi chutná, nebo ne. I jako příklad jsem to neměl použít a to slůvko "všem" je zavádějící. Se "světonázorem" je to "trochu" složitější.
Jefim Fištejn kdysi tvrdil, že ODS není stranou na jedno použití. Různí experti předpovídali, že kvůli neúspěšným volbám přijde o voliče, kteří partaj považují jenom jako výtah ke korytu, k moci. Pro víc jak milion lidí ani tolik koryt neexistuje. Tedy jde o trochu hlubší důvody, proč lidé dávají hlas té své, jediné. A proto není pro volbu rozhodující, kdo je v čele strany. Ale jinak platí, že ryba smrdí od hlavy, a na předsedovi partaje secsakra záleží. Snad jsem to moc nepomotal.
A senátora a primátora Kuberu považuji za člověka s poučeným zdravým selským rozumem, který to právě s tou ideologizací nepřehání. Všeho moc totiž škodí...

Nebýt sameťáku, tento člověk

Nebýt sameťáku, tento člověk mohl dělat hlavního ideologa Strany. Mlácení prázdné slámy mu jde ohromně.

___________________________________________________________________________________