Podporujeme zájem studentů o technické obory
Michaela Bartáková

Počet studentů technických oborů dlouhodobě klesá – tento fakt je veřejnosti dobře známý. Všichni si také uvědomujeme, že nedostatek kvalitních absolventů techniky bude dříve či později pro naši zemi představovat obrovský problém. Prioritou zodpovědných orgánů by proto měla být podpora technického vzdělávání na všech úrovních. Na základních školách to znamená změny v systému výuky matematiky a fyziky – dvou předmětů, které jsou pro techniky nejdůležitější a zároveň patří u dětí mezi nejméně oblíbené. Řešením by podle expertní komise EU mohl být přechod na "Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání" (inquiry-based science education – IBSE). Podle dosavadních zjištění při tomto stylu výuky vzrostl zájem žáků o přírodovědné obory, zlepšily se i jejich dosahované výsledky a současně se podněcovala motivace učitelů. IBSE bylo shledáno efektivní u všech skupin žáků, počínaje těmi nejslabšími, až po ty nejschopnější. Navíc se ISBE ukázalo být prospěšné i při podpoře zájmu a participace dívek v přírodovědných aktivitách. A bez dívek to skutečně nepůjde!

Studentům středních škol je pak potřeba poskytnout pro ně zajímavou a přitažlivou formou dostatek informací k výběru dalšího studia či kariéry. Mlhavé představy o vlastní budoucnosti totiž nemají pouze studenti 9. tříd základních škol. Tento problém řeší nejen řada středoškoláků, ale dokonce někteří vysokoškoláci. Častým důsledkem je pak volba neutrálních oborů jako je management nebo ekonomie. Studenti tak v podstatě odkládají rozhodnutí o vlastní budoucnosti na pozdější dobu. Důvodem tohoto tápaní je právě nedostatek informací. Studentům i jejich rodičům chybí můstek mezi studijním oborem a následným uplatněním. Prezentace a názvy některých oborů jsou vágní a mnohdy je velmi těžké představit si, co po jejich absolvování bude dotyčný dělat.

Ministerstvo školství se tento problém snaží řešit např. v rámci Individuálního plánu národního s názvem "Podpora technických a přírodovědných oborů", který je financován z EU. Tento projekt má tři navzájem provázané části. Prvním pilířem jsou motivační aktivity, které mají ukázat, že technické obory jsou zajímavé. Patří sem např, různé soutěže, přednášky apod. Druhým pilířem je podpora výuky jejíž základem je virtuální informační systém zaměřený nejen na potenciální zájemce o studium, ale také jejich rodiče, pedagogy, potenciální zaměstnavatele i média. Tento portál má informovat o širokých možnostech uplatnění. Posledním pilířem je komunikace vědy. Klademe si za cíl "vyprodukovat" nové popularizátory vědy nebo také např. předat technickým školám know-how, jak se propagovat.

Aby se studium na technických školách znovu stalo prestižní záležitostí pro nadané studenty, to je skutečně běh na dlouhou trať a ministerstvo na něj samo nestačí. Potřebuje podporu nejen ve školách mezi učiteli, ale mezi firmami pro něž technické absolventy vychováváme. Firmy by měly sami pracovat na medializaci klíčových oborů a spolupracovat se školami na tvorbách osnov tak, aby studenti vycházeli ze školy připravení pro praxi. Spolupráce MŠMT s těmito firmami by proto měla být nedílnou součástí všech projektů.

Technické obory jsou

Technické obory jsou náročnější, vyžadují skutečné znalosti a dovednosti, nedají se okecat. Jsem si přitom vědom značného zjednodušení, ale pro vyjádření mé myšlenky to stačí.
Technické obory představují práci, manuální práci, jedinou, která skutečně, hmatatelně tvoří. A naše společnost má k práci, zejména k té manuální velmi přezíravý vztah. Je třeba změnit tohle, jinak půjde jen o plané žvanění.

ještě k drzému hulvátovi

ještě k drzému hulvátovi Gardnesovi. Gardnesova narážka, že "pokud je syn po tatínkovi a dcera po mamince" byla samozřejmě míněna vůči mě. Proto Gardnesovi popíšu moji rodinnou situaci, aby tu příště nepůsobil jako netaktní hloupý hulvát:
náš mladej je synem mojí současné manželky a jejího bývalého manžela, který byl vojenským pilotem a tragicky zahynul v roce 1997 během záchranných akcí při povodních na Moravě. Proto jsem nikdy, když mluvím o našem mladém, nemluvil o synovi, protože to můj syn není. Dcera je ale moje (alespoň podle zákona :-)) ).
Takže pokud o našem mladém mluvím jako o blbci, pak to opravdu mě nezdědil.

Moje skrytá narážka byla

Moje skrytá narážka byla opravdu drsná, proto se omlouvám, ale zlákala mě ona nahrávka na smeč v podobě Vašeho trvání na opravdu hloupém názoru, že souběh práce hejtmana mimo Prahy a poslance je stejně neslučitelná, jako u ministra, což bylo a je běžnou praxí se snahou o řešení klouzavým mandátem. Vaši otevřenost jsem obdivoval, ale takto bych se o nevlastním synovi veřejně nikdy nevyjadřoval.

omluvu přijímám.

omluvu přijímám.

Zase jeden notorický

Zase jeden notorický nesmysl.

Zájem o technické obory pokles ze dvou důvodů:
1. Studium technického oboru je velmi náročné ve srovnání se "studiem" na četných jiných vysokých školách, zejména soukromých.
2. Společnost si necení absolventů technických oborů, což se odráží i v jejich finančním ohodnocení.

Řešením nejsou různé "podporné akce", řešením je trh. Až budou naše podniky a náš stát skutečně potřebovat dobré techniky, tak je budou muset zaplatit. Zatím je nepotřebují, žijí z podstaty vytvořené v posledních třiceti letech. Ta však pomalu mizí.

Konkrétním případem je třeba jaderná energetika. V ČSSR byla vybudována výrobní a výzkumná základna na světové úrovni. Ta postupně mizí a budování a dokonce i provoz nové jaderné energetiky bude ze značné části, včetně lidí, závislý na dovozech.

A konec konců - není to jen věc státu, aby se staral podnikům o zajišťování technicky vzdělaných odborníků. Měly by se o ně postupně postarat z valné části samy, tak jak bylo jednu dobu i zvykem. Ale až nouze je k tomu donutí.

Plánování a různých zbytečných "podpor" tady bylo dost.

"Firmy by měly sami

"Firmy by měly sami pracovat"?? ..... ale, ale. Šefka ministerstva školství a takováto hrubka?
Ale jinak máte pravdu, Vážená modrá političko. Zájem studentů o technické vysoké školství je opravdu potřeba podporovat. Nejlépe zavedením školného.

Demagogicky ctenar

Demagogicky ctenar marxistickych zdropoju zase zaperlil....

Zajem o obor a skolne spolu nemaji skoro nic do cineni. To jsou dve rozidlne veci, ale to vy jako levicak, merici vse pres penize nemuzete pochopYt.

Vážený sp, ano souhlasím s

Vážený sp,
ano souhlasím s Vámi, že zájem o obor a školné spolu nemají nic do činění. Na druhou stranu jistě budete souhlasit, že zavedení školného ještě sníží zájem o technické obory.
Paní ministryně školství by proto měla uvažovat o legislativní podpoře firemních vysokých škol, které si budou své techniky vzdělávat samy. Možností je i vypisování firemních stipendií. To ale už není problém ministerstva, ale blbost českých firem, že nemají zájem o výchovu mladých specialistů.

Nebudu s tim souhlasit,

Nebudu s tim souhlasit, naopak.

Výsledky voleb stále

Výsledky voleb stále frustrovaný Čtenář zdrojů zřejmě není schopen k politicky neutrálním článkům vystupovat věcně, vždy musí vůči autorům pravicového zaměření používat nadbytečných invektiv.
Z celého textu je také patrné, že ona hrubka pochází z nepozornosti, což se Čtenáři asi ještě nikdy nepodařilo virobyt.

čtenář zdrojů si může dělat

čtenář zdrojů si může dělat hrubky jaké chce, protože není ministrem školství a není placen z našich daní.

Odstupňovaného školného,

Odstupňovaného školného, čtenáři altneráckých zdrojů, odstupňovaného školného.

Copak jste nic neslyšel o absolventech ČVUT, kterým bude školné proplaceno státem za předpokladu dosažení určitého prospěchu?

A jen tak mimochodem: vznikne-li v důsledku školného větší tlak na kvalitu pedagogického sboru našich alma mater, bude to jen a jen ku prospěchu věci.

Vážený Koldere, proč má být

Vážený Koldere,

proč má být absolventům ČVUT za předpokladu dosažení určitého prospěchu proplaceno školné?

To je vynikají "tržní" nástroj, kterým daňoví poplatníci financují určitou skupinu studentů, aniž by z toho něco měli. Kdo z toho bude mít zisk? Stát určitě ne.

Protože Vaše oslovováýní

Protože Vaše oslovováýní Vážený pane Hrbku je na úrovni při brblavých reakcích na vše, co je řečeno, budu reciproční. Jinak ovšem nevím, o co Vám jde. I studium na VŠ je sice trhem, takže diferencované školné má charakter netypických pobídek, ale je tu i celospolečenský zájem, takže potřebné obory mohou mít zvýhodnění ve výši školného a jeho úhrady. Zčásti podobná je snaha zvýšit nástupní platy učitelům, aby se tento obor stal lákavějším, jelikož v tomto směru u státem preferovaných oborů je možno trh nahradit pouze státem garantovaného zvýhodnění. Školné na Harvardu je také o "něco" jiné než v zapadlém městečku se státem hrazenými stipendiemi. Pokud si navíc vzpomínám, jste zásadní odpůrce ideje o neomylnosti trhu. Jak kdy , neníliž pravda?

Vážený Gardnesi, pokud to

Vážený Gardnesi,

pokud to nevíte, tak se již desítky let pohybuji v tržním prostředí a jsem jeho racionálním zastáncem. To znamená, že jej skutečně nepovažuji za neomylný a že existují i netržní vztahy.

Jsem zastáncem názoru, že vysokoškolské vzdělání je investice, kterou by měl hradit především zájemce o vysokoškolské vzdělání. A podporu by měli vyplácet ti, kteří o absolventa mají zájem, tedy včetně státu. A podporu vázat na určité podmínky - například dobu setrvání v určité instituci.

Nevím proč by měl stát plošně podporovat některé obory (například technické) a doplácet škole rozdíl mezi normálním a sníženým školném, protože školné bylo deklarováno jako příjem školy.

Pokud chce někdo, včetně státu, zaměstnávat vynikající vysokoškoláky, tak jim může platit stipendium nebo dát motivační platy.

BTW: Jste ochoten dobrovolně zaplatit plné školné za Vaše vysokoškolské vzdělání? Já ano.

S pozdravem

Vážený Hrbku, to už je lepší,

Vážený Hrbku, to už je lepší, dokonce máme stejný názor s výjimkou diferencovaného školného, což by mohl být účinný regulativ pro obsazení oborů méně atraktivních, což třeba stát přímo nepotřebuje, ale ve svých důsledcích společnost ano, jelikož VŠ absolvent je prospěšný i na střední úrovni a společnosti se toto zvýhodnění v převážných případech vrátí.

Co vlastne chcete? aby stat

Co vlastne chcete? aby stat proplacel skolen svem studentum i tem spatnym, nebo je pro vas kazdy krok k lepsimu od soucasneho socialistickeho stavu otravnou zastavkou na revolucni zmene k trhu:-)) Tomu neverim.

Vážený sp, pokud to ještě

Vážený sp,

pokud to ještě nevíte, tak jsem tvrdým zastáncem školného, dokonce bych souhlasil i s jeho retroaktivitou, aby platili i ti, kteří dnes o školném kecají.

Systém odloženého školného s řadou výjimek považuji za další tunel do státní kasy. Školné jedině předem za semestr.

Nevím jak jste přišel na myšlenku, že chci, aby stát proplácel školné i špatným studentům.

Asi si to nepamatujete, ale stát kdysi vyplácel studentům prospěchová stipendia. A vyplácel stipendia nemajetným studentům. Dnes je ale jiná doba.

S pozdravem

Pan Hrbku, asi proto, že je

Pan Hrbku, asi proto, že je zájem na dobrých absolventech techniky. Mám pocit, že jste tento zájem deklaroval i ve svém příspěvku.

Dnes daňoví poplatníci financují všechny studenty bez rozdílu a kupodivu to každý považuje za nejspravedlivější způsob financování vysokoškolského studia.

Vážený Koldere, odpusťte mi

Vážený Koldere,

odpusťte mi to, ale nepochopil jsem Váš výrok "že je zájem na dobrých absolventech techniky". Nevím kdo konkrétně má ten zájem, Vy? Stát?, ČEZ, Auto Škoda? ČNB?

Kdo má zájem, ať platí!

Dále se domnívám, "že je zájem dobrých absolventech lékařství, práv, pedagogiky, atd." Ale to není přece důvod k nesystémovému a netržnímu deformováni trhu práce.

Jak jsem uvedl výše, jsem pro školné, a to neodložené, splatné každý semestr. předem.

S pozdravem

Vážený pane Hrbku, z řetězce

Vážený pane Hrbku,
z řetězce "dobrý absolvent techniky => dobře placený zaměstnanec, případně úspěšný podnikatel => výnosný daňový subjekt" bych odvodil, že je v zájmu státu, aby VŠ produkovaly dobré a dobře zaměstnatelné absolventy.

Připouštím, že dobrý absolvent se může stát daňovým subjektem v jiném státě, to je ale jiná historie.

Koldere, prosím o vysvětlení,

Koldere, prosím o vysvětlení, jakými prostředky důsledek zavedeného školného zvýší tlak na kvalitu pedagogického sboru?

Stejne, tedy obdobne jako,

Stejne, tedy obdobne jako, zvysi tlak vlastnich financi jednotlivcu na sluzby jakekoliv jine. Samozrejme, jista setrvacnost a rozmery "firem" a specifika hraji roli a budou veci zdrzovat, ale posun k lepsimu to je.

Pred lety nikdo neveril, ze se tak muze stat i v nemocnicich...

Sp, Uveďte mi prosím, co se

Sp, Uveďte mi prosím, co se stalo v nemocnicích od chvíle (nebo po jisté setrvačnosti) kdy jednotlivci začali příspívat na jejich služby?

Zlepsila se kvalita sluzeb,

Zlepsila se kvalita sluzeb, vcetne pristupu k pacientum. Nejkrasneji je to videt u zubaru....

Vy jste úplný mimoň,

Vy jste úplný mimoň, Pospíšile !

Je pravdou, že je to složitá

Je pravdou, že je to složitá záležitost a je pravdou, že ani v Německu se po zavedení školného kvalita pedagogického sboru příliš nezvýšila.

Nicméně dobře strukturované školné by mohlo být tím, co přiláká na školy přeci jen víc lidí, jejichž primárním zájmem nebude počet dalších úvazků na různých školách obdobného zaměření.

Mohl by působit i tlak studentů: já platím, tak chci taky za své peníze dostat něco víc, než jen předčítání powerpointové prezentace, ale toto téma je dost tenký led na vysvětlování.

Náš mladej chodí na soukromou

Náš mladej chodí na soukromou vysokou školu, takže školné platíme. A víte proč? Protože náš mladej je blbej a na státní VŠ by se nedostal. Na soukromou ano.
Dcera má IQ výrazně vyšší, takže studuje soukromou univerzitu v UK. Tam ale musela dělat tvrdé přijímací zkoušky. Náš mladej žádné zkoušky dělat nemusel.
To jen k tomu, jak zatím funguje školné v českém školství, pane Koldere.

Souhlas, tak to funguje.

Souhlas, tak to funguje. Otázka je tato: je to dobře nebo špatně.

Já si myslím, že stávající český model financování VŠ není dobrý. A řada soukromých univerzit by mohla po zavedení školného skončit, protože nebudou mít pedagogický sbor, dnes převážně rekrutovaný z "létajících profesorů".

Vážerný vrnku, byly doby, kdy

Vážerný vrnku,

byly doby, kdy se skutečně přihlíželo k tomu, jakou školu někdo absolvoval a v zahraničí k tomu ještě dlouho přihlíželi.
Kdo úspěšně absolvoval Křemencárnu nebo Akademické gymnázium, byl někdo a kdo dokonce Karlovu universitu s doktorským titulem tak už byl hodně někdo.

Uvětomte si však laskavě, že v současné době existuje spolčení tupců a kšeftařů, kteří, se zuby-nehty brání jakémukoliv systému hodnocení. Viz státní maturity. Přitom u každého pořádného zaměstnavatele musí zájemce o zaměstnání projít tvrdými zkouškami a dokládat skutečné vzdělání.

A v cizině mu jakoukoliv vysokou školu neuznají, jen tu, která má alespoň nějakou mezinárodní atestaci. To jen v zemi České uznávají kdejaký hajzlpapír, jen když je tam v nadpisu napsáno něco anglicky.

Harvardské fondy neměly s vlastním Harvardem nic společného, Newton College nemá nic společného s Newtonem.

Ale co chcete dělat, když díky byznysu poklesla úroveň některých vysokých škol na úroveň dřívějších výborných středních škol a za peníze lze beztrestně dostat jakýkoliv papír?

S pozdravem

Jedna věc je dosažené

Jedna věc je dosažené vzdělání a druhá uplatnění. Pokud je syn po tatínkovi a dcera po mamince, tedy blbej a chytrej, aba udělají VŠ, tak ten blbej, když si školu zaplatil a neuplatnil se státu žádnou škodu neudělal, což právě mluví pro prospěch školného. Neschopného žádná firma na odpovědné funkci nezaměstná a tak blbej syn, pokud nemá podporujícího tatíčka, pokud se chce uživit, musí jít makat rukama.

Ve skutečnosti máte pravdu,

Ve skutečnosti máte pravdu, co se státní služby týče.

Vážený vrnku Chce to odbourat

Vážený vrnku

Chce to odbourat jakoukoliv státní podporu soukromým vysokým školám a pro zaměstnání ve státní správě požadovat absolvovaní státní vysoké školy nebo atestaci na státní vysoké škole.

Zatím jsem nepozoroval, že by si někdo otvíral soukromou lékařskou fakultu. Ale pro "vedoucí pracovníky" je několik desítek soukromých "vysokých" škol. Kdo je schopen udělat společnosti větší škodu?

S pozdravem

___________________________________________________________________________________