Kruhová obrana a "osoby z příšeří, které nemají jakoukoli politickou odpovědnost."
Tomáš Haas

Svou analýzu 21. Kongresu ODS jsem zakončil konstatováním, že v jeho výsledcích nevidím reformu ODS a nevidím v nich ani první krok k reformě. Vidím v nich jen (a to není v žádném případě málo) nutný předpoklad k tomu, aby první reformní kroky mohly být zahájeny. Doplnil jsem, že mohou být zahájeny jen pokud k tomu bude vůle a odvaha jak ze strany vedení ODS, tak (a to hlavně) členské základny.

Že se ke změnám v ODS bude vedení strany stavět s velkou opatrností, jsem očekával. Přesto jsem byl zklamán, když Petr Nečas velmi důrazně odmítl hovořit o problému "kmotrů" a prohlásil sám pojem "kmotr", jeho formulaci a užívání, za "politický zločin". Vzhledem k tomu, že nejsem členem ODS, nevadí mi, že zůstanu politickým zločincem, a vsadil bych krk na to, že to nebude vadit ani velké většině novinářů, komentátorů a ani velké části občanů. "Nové" ODS pojem "kmotr", jak jsem se obával, vadit bude. Soudě podle kongresových projevů, chce ODS bojovat nikoliv s problémem, ale s pojmem.

Bohužel se záhy po kongresu naplňuje více skeptická část závěrů mé analýzy. Jak jsem se obával, jen týden po skončení kongresu místo o reformě, hovoří vedení ODS o "jednotě a stabilitě". Stranu je podle nich nutno sjednotit a stabilizovat. Že by se měla změnit? Nebo snad dokonce očistit od jí nejvíce poškozujících jevů?

Nový místopředseda ODS, jehož zvolení jsem na kongresu uvítal a který má představovat to, co je v ODS nové a positivní, brněnský Pavel Blažek, vidí jako svůj hlavní úkol komunikaci s členskou základnou:

MF DNES: Když říkáte komunikace s členskou základnou, tak zřejmě právě na vás padne hlavní díl práce na očistě strany, kterou ODS od kongresu avizuje.

"To jsou mediální zkratky, které jsme si vymysleli sami, a to je to nejhorší. Odmítám stranické čistky a slovo čištění se už vůbec do politiky nehodí."

Nicméně máte už nějakou strategii, co byste chtěl v ODS změnit?

"Slovo změna je opět marketingový výraz. ODS musí zareagovat na vývoj a musí se vnitřně vyvíjet. To, co se nejvíce kritizuje, je důsledkem vnitřních poměrů v ODS v minulosti a je zjevné, že po kongresu určité praktiky odumírají, neboť nebudou mít z čeho žít."

Jaké praktiky?

"To, co říkal Petr Nečas na kongresu. Tedy že stranu se snaží řídit různé osoby z příšeří, aniž mají jakoukoli politickou odpovědnost."


O čem bude pan místopředseda komunikovat s členskou základnou? Jistě to nebude problém "kmotrů", používat ten výraz je samo politickým zločinem. Nějaká změna? Na ten výraz je pan místopředseda alergický. A vůbec, je to jen marketingový výraz. Kritizované jevy? Jsou jen důsledkem vnitřních poměrů v minulosti. Po kongresu takové praktiky odumírají, protože nebudou mít z čeho žít. Jaké praktiky? No, jak říkal pan předseda na kongresu, stranu se snaží řídit různé osoby z příšeří, aniž mají jakoukoli politickou odpovědnost.

Dobře, na okamžik tedy nebudu tvrdohlavý a opustím na chvíli ten zakázaný pojem "Kmotři". Konec konců je to jen pojem a pokud hovoříme o téže věci, není tak důležité jak ji pojmenujeme. Budu jim tedy říkat "osoby jež se snaží ODS ovládat aniž mají jakoukoliv politickou odpovědnost". Je to strašně dlouhý, ale budiž. Pokud to vše pan místopředseda pro komunikaci myslel vážně, pak volám EUREKA!!!

Problém je vyřešen. Nebo v blízké budoucnosti bude. Praktiky těch "osob z příšeří, jež se snaží ODS ovládat aniž mají jakoukoliv politickou odpovědnost" už začínají vadit i jim samotným, i oni je pokládají za vývojem překonané jevy minulosti. Někteří z nich, například jeden jehož jméno je shodou okolností rovněž Dlouhý, se nechal zvolit přímo do výkonné rady, aby tak tu politickou odpovědnost získal. A není sám. ODS se zkrátka vnitřně vyvíjí. Vyvíjí se tak rychle, že už týden po kongresu, ve kterém delegáti ukázali, co si o podobných praktikách myslí, se "osoby z příšeří jež se snaží ODS ovládat aniž mají jakoukoliv politickou odpovědnost" staly pro vedení ODS minulostí. Vymírají. Kongres skončil. Dnes už nechceme žádné změny, bylo jich na kongresu dost. Novým heslem nové ODS je "Jednota a stabilita".

Vzhledem k tomu, že bohužel již není úplně pravda, že "osoby jež se snaží ODS ovládat", nemají jakoukoliv politickou odpovědnost, opustím ten dlouhý, ale stále ještě povolený výraz a vrátím se ke zločinnému, ale krátkému a výstižnému výrazu "kmotr".

Kmotři ještě nevymírají. Ani nezačali vymírat. Naopak, prosperují a derou se z příšeří na světlo. Nevím, jak to bude pan místopředseda členské základně vysvětlovat. Asi to neví ani on, a tak se o tom prostě nebude mluvit. Nejen předseda, celé vedení ODS je na to alergické.

V nejsevernějších arktických oblastech Kanady a Grónska žije zajímavé a dnes už vzácné zvíře, jehož osud bych těm, kdo rozhodují o osudu ODS doporučil bedlivě prostudovat. Tím zvířetem je pižmový buvol, který není ve skutečnosti příbuzným turů, ale spíše ovcí. Má hustou, dlouhou téměř k zemi dosahující tvrdou srst a přizpůsobil se životu v extrémních arktických podmínkách. Žije ve stádech čítajících několik desítek jedinců. Jejich jediným nepřítelem jsou vlci a medvědi, ti bílí, lední. A ovšem též nepřítel nejnebezpečnější, ten který téměř způsobil jejich vyhubení - člověk. Muskoxen, to je jejich anglický název, vyvinuli kdysi velmi účinnou obranu proti predátorům. V případě útoku se semknou do kruhu, samice a telata uvnitř, silní pět set kiloví býci na okraji kruhu a .... stojí bez hnutí jako pevná kruhová zeď tvrdých hlav a neprorazitelné srsti. Tato statická obrana byla dlouho velmi efektivní, nepřítel kruh jen velmi těžko prorazil a muskoxen přežili od pleistocénu až dodnes. Ani pro eskymácké lovce vyzbrojené oštěpy a noži nebyli snadnou kořistí, jejich stavy byly stabilní a zdálo by se, že jejich budoucnost je jistá.

Vše se změnilo, když Eskymáci získali nové zbraně, pušky. Nemuseli se již dostávat do nebezpečného střetu s lovenou zvěří. Stáli opodál, v dostřelu svých zbraní a dříve tak nebezpečný lov se změnil na krutou pouťovou střelnici. Když jedno zvíře padlo. ostatní se chovali tak, jak byli zvyklí. Kruh se semkl a stádo stálo na místě. Stáli, mlčky a bez pokusu o obranu nebo o útěk. A tak padali další a další jedinci, další a další stáda, až do doby, kdy se ze dříve početných stád buvolů stala populace několika málo tisíc, jíž hrozilo vyhynutí. Dnes, po tom, co byl zakázán jejich lov a stali se chráněnou zvěří, jejich počet znovu stoupl. Je jich v celé Severní Americe a v Grónsku asi 80 tisíc, z toho 70 tisíc na Banksově ostrově, který se stal jakousi jejich rezervací.

ODS svým přístupem k tomu, co ji nejvíce ohrožuje, je více a více připomíná. Tomu, co ji nejvíce ohrožuje, se odmítá efektivně bránit. Chce stát na místě a mlčet. Kruhová obrana, uvnitř které jeden po druhém odpadají příznivci a voliči je stejně statická. Rozdíl je jen jeden, skutečný nepřítel neútočí zvenku. Obránci se více a více stávají svými vlastními nepřáteli. Dívají ven, stojí na místě, zády k těm, které by si měli chránit a zakazují o problému mluvit. Semknout se, stát a mlčet. To je, jak chtějí přežít. V pomyslném boji o přízeň veřejnosti, o voliče, se nechtějí stát jeho aktivními účastníky. Chtějí zůstat terčem. Mlčícím a statickým terčem. Nechtějí o nemoci, která je ničí zevnitř, hovořit. Nechtějí problémy řešit. Chtějí je "ustát". Vždyť to tak dlouho dobře fungovalo. Nechtějí vidět, že se podmínky změnily a to co stačilo dříve, dnes už nestačí. Nevidí, že sami svou neschopností a nevůlí řešit svou vnitřní slabost, dodávají vnějšímu "nepříteli" nejnebezpečnější zbraně a munici. A že těch "uvnitř", jejich voličů, které by si měli chránit a kultivovat, rychleji a rychleji ubývá. Že jich v krajských volbách před dvěma roky ztratili 80 tisíc a letos již 800 tisíc. Že jich za čtyři roky ztratili téměř polovinu. ODS se k nim obrací zády a stojí. A mlčí. Nechce se měnit. Slovo "změna" považují někteří její vedoucí činitelé za více nebezpečné než zastaralou a neefektivní obranu. Budí to dojem, že nechtějí chránit svou populaci příznivců a voličů, chtějí bránit sami sebe. Nechápou, že bez těch, kdo stáli uvnitř kruhu, těch kdo jí dodávali její bývalou sílu, jsou jen prázdnou a stále se zmenšující, ze všech stran ostřelovanou, kruhovou linií terčů na politické střelnici.

Nepochopili samotný základ demokratické politiky, nepochopili, že politické straně nedává sílu to, kolik vládních postů obsadí, nedává jí sílu to, jak pevně ovládá úřady a jak úzce je napojena na "sponzory". Nedává jí sílu to, že je schopna "oslovit" billboardy a reklamními spoty více voličů než oponenti. Nechápou, že voliče nestačí "oslovit" v kampani, že si je musí znovu a znovu získávat tím, jak se k nim chová mezi volbami a že tím, jak si je získává, čerpá zároveň i novou sílu. Voliče získá tím, že je důvěryhodná, že volič ví, že je v jeho zájmu ji volit. Pokud je o tom nedokáže přesvědčit, znamená více peněz utracených za billboardy a spoty jen to, že více voličů ví o straně, které nevěří a kterou volit nebudou.

Důvěru veřejnosti strana nezíská tím, že si zakáže mluvit o tom, čím voliče ztrácí. Veřejnost ví, že ODS má problém s klientelismem, korupcí a "kmotrovstvím". Nemlčí o tom oponenti, nemlčí o tom media. Jediný kdo chce mlčet, je ODS.
Tolik vzývaná vnitřní "jednota a stabilita" nejen že nepomáhá, voliče spíše odpudí. S kým chce vedení ODS být "jednotné"? S voliči nebo s "kmotry"? Co chtějí "stabilizovat"? Svou posici na hraně propasti? Své vztahy s "osobami z příšeří, které se ji snaží ovládat, aniž mají jakoukoli politickou odpovědnost?" Pokud vedoucí činitelé považují za nebezpečné dokonce slovo "změna" a vyslovení slova "kmotr" prohlašují za "politický zločin", dává tím ODS voličům signál, že chce chránit "kmotry", a ty funkcionáře, kteří z existujícího marasmu profitovali a profitují, kteří tento stav neřešili a řešit nechtějí.

To, že podobný, nebo stejný problém mají i jiné strany, ODS ztracenou důvěru nezíská.

Problém ztráty důvěry se nedá "ustát". To je přesně to, co přivedlo ODS na okraj propasti. Důvěra voličů se vrátí jen tehdy, když bude ODS tento problém řešit - aktivně a viditelně řešit.

 


Jenom malý "otazník". Jak je

Jenom malý "otazník". Jak je možné, že pod článkem M. Bartákové je tak vysoký počet diskutujících? Přitom téma mně připadalo tak úzké... A třeba pod článkem o konc. poplatcích je příspěvek "1". Nakonec ani pod "prací" T.H. to není nijak slavné... Já to prostě nechápu...

Problém kmotrů je druhořadý

Problém kmotrů je druhořadý (a to ani nechci řešit, zda opravdu existují). Ani vnitřní reforma ODS není prvořadým úkolem. Prvořadým úkolem pro Nečase je reforma státu (nebo aspoň podstatné části toho státu). Penze, zdravotnictví, státní rozpočet (jehož naprostá většina padá na nesmyslný a neuskutečnitelný "sociální smír" s cikány), státní dluh. Hic Rhodos, hic salta! ////

Pokud se Nečasovi povede reformy uskutečnit (a dotáhnout do konce, žádné julínkovské "přípravné kroky" na "přípravu refermy" a skutek utek), pak v mých očích uspěl a získá mojí podporu. Do té doby si mohou (fiktivní?) kmotři dělat, co chtějí. ////

A co vlastně ti kmotři chtějí? Státní, krajské a obecní zakázky? S tím se asi stejně nedá nic dělat, kapři si nevypustí rybník a politici nepřestanou tyhle státní, krajské a obecní zakázky vymejšlet a udělovat kamarádům, i kdyby o ničem jiném než o boji proti korupci nemluvili. ////

A s úsudkama o kaprech vypoštějících rybník mohu počkat až na ten krásnej den, kdy Nečasova trojkoalice zruší poslaneckou imunitu. ////

Reformy státních záležitostí

Reformy státních záležitostí jsou prioritou, ale poctiová refoma, která bude udržitelná i za čtyři roky, se nedá dělat s nepoctivými lidmi. Když nejsou ochotni nazvat kmotra kmotrem a podraz na Toplánka podrazem, nejsou důvěryhodní a nemohou dělat dúvěryhodnou politiku. Takový Kalousek to zcela jistě vycítí a včas se jich zbaví. A to nemluvím o socanech a jejich metodách.

Souhlasím s autorem. Nečas

Souhlasím s autorem. Nečas vlastně odmítl existenci "kmotrů" v ODS a rozhodl se proti nim nebojovat. Nedivím se mu, je to náročné a nevděčné. Jenže je to nutné, když chce, abych mu věřil (nejen já), že hodlá "vrátit ODS její důvěryhodnost".

Vážený Gregory, Váš

Vážený Gregory, Váš nekritický obdiv k Topolánkovi vyvracet nějakými argumenty nemíním, stejně by to bylo k ničemu, ale chtěl bych Vás vyzvat, abyste třeba s autorem článku uvedli alespoň jednoho z těch mnoha kmotrů, kteří řádí v ODS. Podle mě je to stejné jako třeba s yettim, všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl. Topolánek byl skutečně odstřelen, ale nikoliv vlastními straníky, ale žurnalisty, kteří si popletli zásady korektní žurnalistiky. Včasným odchodem si mohl Topolánek vysloužit uznání, ale setrváváním až do hořkých konců by velice ublížil nejen sobě, ale celé straně. Copak nechápete, jaká mediální a reklamní smršť byla z Lidového domu i z médií nachystána na jeho dehonestaci až do termínu voleb ? A co si Gregory Topolánek sliboval od toho zničujícího nápadu, že žaloval(komu?) že předsedá straně, kterou místo něho řídí jacísi kmotři? Něco tak katastrofálně debilního snad nevypustil do světa ještě žádný předseda strany 2 měsíce před volbami.

Každý člověk, mající hlavu

Každý člověk, mající hlavu pro přemýšlení a pokud se chce stát "kmotrem",tj. osobou ovlivňující poitiky k obrazu svému, tak se raději zaměří na ovládnutí novinářů, kteří stoporocentně mu zajistí zvolení toho žádaného politika, stejně jako zlikvidují ty nepohodlné.Neznám případ v ODS, kde by vedení místních sdružení bylo podřízeno nějakým asi podnikatelům, zato znám řadu případů v denících, které výrobou umělých spekulativních kauz zlikvidovaly Topolánka, Gandaloviče, Langera, Béma , nakonec i na toho Jančíka je nedostatek argumentů. Proto působí pitoreskně současná podpora zpřátelených žurnalistů nových tváří Bárty, Dobeše, Klasnové. Jakub pokorný z MFD řičí nadšením, jak elegantně a čistě vyřešil Bárta vztah ke své vewlkofirmě, přitom řešení je totožně s býv.mistrem Řebíčkem, který ovšem byl u novinářů za lumpa. Trapné ovšem je, že kmotry přes média zlikvidovaný Topolánek vidí příčiny uvnitř strany formou puče. Příčina je zaměněna s následkem.
Připadá mi, že prezentace ODS od "zpřátelených" novinářů či od analyzátorů typu Haase se už na věky nevyhne klišé o působení kmotrů. Nikdy nebude podle Haase "čistá", stále budou vyžadovány čistky jako za Stalina, a to právě těmi kmotry ovládajícími média. Bude se čistit a na vládnutí, reformy jaksi nezbyde čas.

Gardnesi, já to vidím

Gardnesi, já to vidím naprosto stejně. /Mimochodem, jsem zvědavý, na kolik vyjdou náklady na jednu Openkartu před podzimními volbami./ T.H., pokud má nějaké "interní" informace o rejdech pražských ODS kmotrů /lukrativní změna územního plánu?/. Proč je tedy nepoloží na stůl?

Nejhorší Zeolite na celé

Nejhorší Zeolite na celé fikci je, že se v celé republice nenajde ani jeden žurnalista či tzv."politolog", který by k celé záležitosti nepřistupoval s nekalým úmyslem poškodit magistrát, zejména Béma a nějaká snaha o objektivní přístup neexistuje. Přitom celé rozsáhlé šetření několika audity konstatovalo jedinnou výhradu, že náklady na jednu kartu jsou vysoké. Žádné rozkrádání, žádné obohacování. Přitom firma projekt zajišťující dosud nedokončila vyúčtování a plánované rozšíření pak bude mít za následek přijatelnou cenu, srovnatelnou se všemi metropolemi, kde je tato progresivní forma již zrealizována. To je tak, když onemocní žurnalistika a politickým soupeřům je dovoleno vyrábět soustavně podrazy a umělé kauzy.

1. Čeho je moc, toho je

1. Čeho je moc, toho je příliš. Po přečtení článku si každý může vybrat. Najdou se třeba i tací, kteří si budou myslet, že 'čím víc, tím líp'.
2. Trojka má podporu 118 poslanců. To je něco tak fantastického, že nevyužít toho, by byl zločin. Ale pozor, čas, který je vyměřený, uteče jako voda. /Žádné zbytečné "cány"./
3. Věřím, že Pavel Blažek se ve své funkci pořádně zapotí, ale má příližitost se ukázat, "udělat". Firma s třiceti tisíci zaměstnanci, to je hodně "hokny". Na to je potřeba chytrá "glocna" i "hercna".

___________________________________________________________________________________