Kongres a opatrná naděje
Pavel Bárta


Asi to nemohlo skončit lépe. Otázkou je, zda to skončilo dostatečně dobře. Vítězem kongresu je Petr Nečas. Nikoli díky svému zvolení předsedou, pokud by nebyl zvolen, o tom nikdo nepochyboval, ale díky tomu, že se mu podařilo ovládnout volbu místopředsedů a v kongresovém usnesení se neobjevil žádný z nesmyslných příkazů nebo zákazů, kterými v uplynulých letech mydlila stranická opozice Topolánkovi schody.

Optimista by řekl, že Nečas vyhrál všechno, co vyhrát mohl, dostal od kongresu silný mandát a jen na něm záleží, co s tím udělá. Není to pravda. Kongres skončil, jeho euforie odezní a Petr Nečas  bude bojovat s těmi samými problémy, které vedly ke konci Topolánkovy éry.
Proč vůbec kongres mohl dopadnout tak, jak dopadl? Prvním důvodem je způsob volby delegátů. Přestože se na kongresu sedí po krajích, delegáti jsou voleni v okresech. Tím volba daleko více odráží momentální stav mysli v členské základně a na kongres se dostává spousta lidí, kteří jsou připraveni podlehnout obecné náladě. Tento jev byl podpořen změnou, kterou ještě Topolánek prosadil do volebního klíče. Tím bylo celkové navýšení počtu delegátů z okresů a významné posílení okresů, jejichž základna nebyla uměle navýšena na tisícíhlavé počty. Navíc, svolání kongresu a všech přípravných sněmů se uskutečnilo v tak krátkém čase, že na politické manévry na okresní úrovni prostě nezbyl.

Poslanci, europoslanci a senátoři na kongres chodí s osobním mandátem. Volební výprask výrazně omezil právě poslanecký klub a kroužkování do něj navíc přivedlo řadu lidí, kteří rovněž dosud nejsou usazeni v krajské, či celostátní struktuře. Výsledkem bylo plénum, jehož nálady šlo ovlivnit mnohem více a který byl hlasovacím dohodám přístupný mnohem méně, než kdy předtím. Pocit, že takhle to dál nejde, byl tak intenzivně nejspíše přítomen naposledy na kongresu, který zvolil předsedou OF Václava Klause a transformoval OF na ODS. Proč to připomínám? Po transformačním kongresu si do té doby vládnoucí prohavlovské struktury OF vynutily revizi kongresu. Rozdělení OF na ODS a OH prostřednictvím zvláštních dohod rozhodnutí nejvyššího orgánu nerespektovalo a řídilo tehdy reálným politickým rozdělením moci. Stejně tak nyní zůstává zachována struktura, která ODS dovedla k hanebné volební porážce a nijak zvlášť jí to nemrzí, má to pojištěno na více stranách. Neboli – tehdy všechno bylo jinak, dneska ještě uvidíme.

Mnohem více než krajské dohody fungovalo rozhořčení vůči dvěma regionům, které celé ODS nadělaly nejvíce ostudy – Praze a Ústí nad Labem. Alexandr Vondra, který sám je senátorem v Ústeckém kraji při své spanilé jízdě za nominacemi velmi důsledně zdůrazňoval distanci od svého vlastního kraje a žádal v cizích krajích o podporu proti nim.
Petr Nečas mohl ovlivnit především část složení grémia, úzkého vedení ODS, které se skládá z předsedy, místopředsedů a předsedů tří poslaneckých klubů, kteří jsou přímo voleni poslaneckým frakcemi.

Pochopitelně, nejzřetelněji lze sledovat dlouholeté spojence Otce Zakladatele. Miroslava Němcová se stala první místopředsedkyní, Jan Zahradil je členem grémia jako předseda europoslanců. Co se dalších týče, Alexandr Vondra patří k lidem, které do ODS přivedlo Topolánkovo úspěšné nafukování měkkého obalu, Petr Tluchoř, předseda poslaneckého klubu, patřil k Topolánkovým nejbližším. Jiří Pospíšil je mladý selfmademan z Plzně, Tomáš Julínek, předseda modrých senátorů, se s bývalým předsedou nerozešel nejlépe poté, co pod tlakem okolností padl jako ministr. O zbývajících členech grémia nedokážu s odpuštěním říci vůbec nic.

Jinou kávou je ovšem složení nejdůležitějšího orgánu ODS mezi kongresy, kterým je výkonná rada. V ní zasedají zástupci, které regiony navrhují a kongres pouze potvrzuje. Tyto nominace si krajští bossové nepochybně pohlídali a výkonná rada bude to místo, kde to Petr Nečas vůbec nebude mít lehké.

Zdá se, že Petr Nečas cítí závazek především ke klausovskému křídlu. Lze pouze souhlasit s názorem, který vyslovil president (sic), že úsilí zajistit Miroslavě Němcové post  předsedy sněmovny zaplatí ODS velmi výrazně při vyjednávání o postech méně prestižních, zato věcně mnohem důležitějších.

Dalším významným momentem kongresu byla oficiální snaha zapomenout na Topolánka. Je to pochopitelné, mezi organizátory kongresu je příliš mnoho lidí se zadostiučiněním z dobře vykonané práce, příliš mnoho jiných pak s černým svědomím. Způsob, který byl k tomu zvolen, nepochybně přispěl k hladkému kongresování, otázkou je, zda se tento bumerang v budoucnu nevrátí. Na rozdíl od komentátorů, kteří Topolánkův dopis (i Topolánka) předem znectili, aniž cokoli četli, jej považuji za vyvážený, dobře napsaný a také poučný. Domnívám se, že měl zaznít veřejně přímo z Topolánkových úst.

Kongres skončil, jedeme dál! Petr Nečas se nejspíš stane premiérem vlády s nejsilnější parlamentní podporou v dějinách ČR. Stejně jako premiér Topolánek bude řešit zásadní problémy zeměkoule, Evropy, Česka i koalice a na nic jiného mu příliš času nezbude.
Struktury ODS, stejně jako struktury všech stran, jsou slabé a nemocné. Je to problém kulatého čtverce, jde o zachování otevřenosti strany a budování silných a schopných regionálních organizací, současně však je nutná efektivní obrana před různými nájezdy nakoupeného členstva. O to se nebude starat předseda strany, bohužel, ani jeho statutární zástupce, ale pouhý řadový místopředseda, bez jakékoli dosavadní autority a zkušenosti. Vymyslet slabší mandát opravdu nešlo.

Kongres ODS, lidé, kteří tam přišli z místních sdružení, dali najevo, že si přejí jinou ODS. Nepochybně byli tací, kterým se stýská po nezpochybnitelné autoritě Václava Klause, aniž si uvědomují, že doba takového typu strany je pryč. Jistě tam byli takoví, kteří hlasovali s nadějí, že Jiní to budou dělat lépe. Určitě k obrazu kongresu přispěli i tací, kteří v oslabení stávajících šedých vazeb vidí šanci pro vlastní šedé zájmy. Neboli – po změně toužila většina, představy o změně však byly velmi různé a je na novém vedení, aby je naplnilo. Dopředu lze říci pouze jedno. Nebude to mít lehké!

S mnoha věcmi v článku bych

S mnoha věcmi v článku bych polemizoval, vidím to pesimističtěji než autor, ale v jedné věci souhlasím: teprve budoucnost ukáže.
To, že poslední kongres "vyhrál" Nečas, není ukazatelem žádné zásadní změny ODS. Chápu to právě jen jako posun ke zlepšení obrazu ODS, jakémusi "zesympatičtění", ale skutečné změny Nečas prosazovat nebude, nejen proto, že na ně nemá sílu a nemá Topolánkovu povahu bojovníka, ale proto, že je s většinou svého vedení zakotven hluboko v minulosti. Nějací "kmotři", kteří dělali (právem!) těžkou hlavu Topolánkovi, jsou pro Nečase jen skvrnou, kterou Topolánek zhyzdil tvář ODS. Nečasova slova o vztahu mezi ODS a médii jsou dvojznačná. Mohou znamenat jak větší otevřenost a zároveň větší sebevědomí ODS vůči nim, tak větší podléhání mediálním hrám, jako tomu bylo v případě odstranění Topolánka. Tehdy totiž mediální šíbři vyrobili lež a vedoucí představitelé ODS (zejména pak Sobotka a co je horšího také nová první místopředsedkyně Němcová) tuto lež buď spolkli i s navijákem nebo ji záměrně využili k odstranění Topolánka. Obojí - hloupost i nemravnost - je u politika neprominutelné.
Věc "Topolánek" je největší největší problém nového Nečasova vedení. Vyhýbá se mu velkým obloukem a dává najevo, že nemorálnost svého postupu buď nevnímá nebo nechce vnímat.

Po mediálním skandálu, který

Po mediálním skandálu, který vyrobili *slizouni*(jak je nazval Neff) z časopisu Rolling Stones, se musel klidit i velitel amerických vojsk v Afghanistanu. Tak to prostě v politice chodí.
Není známo, že by pana Topolánka do redakce časopisu Leo odvlekli v železech, šel tam sám a dobrovolně, stejně dobrovolně vypovídal o svých intimních záležitostech
( půjčování si bytu pro milostné hrátky!!!). Politik své cti dbalý si na takové věci dává pozor, jinak škodí nejen sobě, ale i straně, kterou vede. O *kmotry* se MT začal zajímat teprve po prohraných krajských volbách, do té doby mu nevadili, naopak se s nimi kamarádil ( Řebíček). Pro jejich eliminaci kromě slov neučinil nic.
ODS je v hluboké krizi a zaplatí účet v každém případě,Odpustit jí lze pouze, přičiní-li se o prosazení nezbytných reforem. Vysoký účet za ně zaplatí volební porážkou všechny strany rodící se trojkoalice, to přece musí být každému jasné.

Píšete o něčem jiném než já.

Píšete o něčem jiném než já. Nejde o to, co řekl nebo neřekl Topolánek a jestli měl nebo neměl být opatrnější (je ovšem otázkou, co jsme to za spolek, který na jedné straně volá po otevřenosti a když se politik otevře, tak to sprostě zneužijí?).
Problém je v tom, že vedoucí představitelé ODS na této mediálně vyknstruované lži o údajném Topolánkově antisemitismu a homofobii postavili svůj útok proti němu. To je ten problém, s nímž se musí Nečas, ale především Němcová a Sobotka popasovat. Ti dva si ani neověřili fakta a hned se nechali slyšet, jaký že je ten Topolánek prasák. A když se vzápětí provalilo, že jde o lež, ani se nezačervenali. V tom je jejich nemorálnost a taky nemorálnost celého dnešního vedení ODS, které se tváří, že Topolánek neexistuje. Obroda strany nemůže začínat podrazem a pokrytectvím.
K tomu si dovolím připomenout, že Němcová napadala Topolánka dávno předtím s argumentací, která by neobstála snad ani v první třídě základní školy.
Pokud jde o kmotry, doporučuji studium materiálů ODS z doby před komunálními volbami (pokud je ovšem ODS neuklidila daleko do ústraní, jako to udělala s Topolánkovým rozborem).

To jste napsal velmi dobře,

To jste napsal velmi dobře, pane Gregory (týká se obou Vašich příspěvků). Výpady Němcové (též Páralové, Dundáčkové a dalších) proti Topolánkovi by se daly počítat na léta. Paní Němcová má na Vysočině trvale mizerné výsledky, přesto - jako představitelka klausovské ODS - významně posílila a dnes se tváří jako nová tvář strany. Nejde ale jen o nechutné chování vedení ODS k Topolánkovi, člověku, jemuž vděčí za nejlepší volební výsledek v historii strany. Je tady ještě další chování nového vedení, hrajícího hru na mrtvého brouka (o tom píše velmi dobře pan Haas). To se ODS samosebou vymstí, to je pštrosí politika, totiž politika velmi krátkozraká, amatérská, dětinská, až hloupá.
Souhlasím ale s názorem autora, že Topolánek se měl dostavit na kongres a osobně přednést zprávu předsedy. Jistě měl důvod, proč to neudělal, považuji to nicméně za pochybení.

Gregory nezlobte se, alke

Gregory nezlobte se, alke podle mého jste nepochopil základní podstatu jeho odvolání. Stal se prostě pro většinu občanů (mimo pár obdivovatelů) nedůvěryhodnou osobou s nedobrou pověstí tolik škodící politikovi a je úplně lhostejné, že se převážně jednalo o vykonstruované kauzy či zveličování prohřešků. Navíc se proti pomluvám médií či opozice nijak nestavěl, což dodnes nemohu pochopit, zda šlo o jeho pověstnou přezíravost, fanfaronství, které si ovšem politik, má-li být deůvěryhodný u veřejnosti nemůže dovolit. Příkladně Paroubek se skutečným podezřením vč. svědeckých podání ohledně gripenů a pandurů se rázně postavil, tiskovka srtíhala triskovku a dnes o tomto problému nikdo ani nešpitne. A Toskánsko? 90 % občanů i dnes uvěřilo, že jel na dovolenou s lobisty a lidmi kolem byznysu a kuli tam pikle. Nikdo sice neví jaké, ale to je pro veřejnost vedlejší. Přece to bylo v novinách a to je svaté.

Ale pane Gardnesi, tohle je

Ale pane Gardnesi, tohle je dětinské vysvětlení. ODS měla dost času na to, aby Topolánka odvolala řádně, už to tady bylo x-krát řečeno. Ostatní je mlácení prázdné slámy.

Ale paní Šauerová, Vaše

Ale paní Šauerová, Vaše vysvětlení dospěláka kulhá na obě nohy, jelikož nutnost odstoupit měl pochopit sám před kongresem. Chcete snad tvrdit, že se nestal u veřejnosti nositelem nedůvěry? Také nesouhlasím s fikcí, že nějak skvěle dotáhl ODS v r.2006 k vítězství. Startovací čára po odstoupení Grosse vykazovala u ČSSD preference 11 %, u ODS téměř 40 %. Pokud by se volby konaly o něco později, resp. bez Kubiceho zprávy, nebylo by co slavit. Je to bohužel objektivní pravda, kterou jsem musel akceptovat, přestože do poslední chvíle jsem Topolánka omlouval a doufal, že situaci pochopí sám. Nejen že nepochopil, ale vršil stále většíchyby, takže byl pro volební výsledek nehoráznou přítěží a nemělo smysl riskovat katastrofu, až by byla spuštěna protitopolánkovská konečná fáze kampaně. Konečně jde o neověřitelný názor a dnes navíc bez významu, pokud se Nečasovi začnou hned v zárodku mydlit schody s pláčem nad křivdou k Topolánkovi s obhajobou jeho nářku o kmotrech, kterým předsedal.

___________________________________________________________________________________