Tlustý chtěl do Kazachstánu
Jan Bartoň

Jak píše server iHned.cz, Václav Klaus navrhl ministru zahraničí Kohoutovi, aby bývalého poslance Tlustého jmenoval velvyslancem v Kazachstánu. Kohout přání Klause splnil, ale vláda se nakonec rozhodla bod jmenování nových velvyslanců odložit. Tentýž zdroj píše, že se zástupci rodící se trojkoalice již domlouvali na tom, jak jmenování Tlustého zabránit, pokud by ho dosluhující vláda Jana Fischera přeci jenom do pozice velvyslance navrhla.

Tato zpráva má zcela zřejmé poselství. Zdá se být po ní mnohem jasnější, že Klaus výrazně asistoval při pádu české vlády během předsednictví. Nečas dokonce považoval za nutné označit případně jmenování Tlustého velvyslancem za korupční, protože by mohlo být právě chápáno jako akt „odměny“ Tlustému za to, jak hlasoval o Topolánkově vládě loni na jaře. Ministři, kteří by o dalším angažmá Tlustého rozhodovali, tam sedí právě a jenom díku tomu, že adept na velvyslance Tlustý hlasoval proti vládě Mirka Topolánka.

Je v této souvislosti zajímavé i to, že poté, co Tlustý nebyl jmenován ministrem do koaliční Topolánkovy vlády, řada zkušených politiků ODS radila Topolánkovi, aby ho vyslal do diplomatických služeb. Velmi se totiž obávali toho, co se potom také skutečně stalo. Tlustý se postavil razantně proti vládě i Topolánkovi samotnému a kauza Novy a MfD s fotografiemi ve vířivce byla motivována pomstou. Topolánek potom ve svém dopisu delegátům 21. kongresu ODS mezi své největší chyby označil i jmenování Tlustého ministrem ve své menšinové vládě.

Jmenování velvyslanců má za cíl využít i zkušeností bývalých politiků. Je to ostatně běžná praxe na celém světě. V případě Vlastimila Tlustého se však přeci jenom nejedná o standardní záležitost. Právě díky jeho aktivitám utrpěla mezinárodní prestiž Česka. Nikdo v EU nechápal, jak si může předsednická země zlikvidovat vlastní vládu. Politické reputaci našeho státu tak byl zasazen úder, na který nesmí být zapomenuto. Dát potom „za odměnu“ post velvyslance člověku, který se na ztrátě prestiže Česka nejen v diplomatických službách podílel, je přinejmenším nezasloužené.

Doufejme, že nová vláda na půdorysu rodící se trojkoalice ODS, TOP 09 a VV se vyvaruje podobných problémů. Má k tomu výborné výchozí podmínky. Bude disponovat výraznou většinou ve sněmovně a nebude tak případnou rebélií jednoho či dvou poslanců ohrožena. To je myslím si to největší plus výsledku letošních voleb. Jak podotknul předpokládaný premiér Nečas, bylo by krajně nezodpovědné, pokud by problémy při obsazování ministerských křesel měly podobně devastující vliv na vládní projekt jako v případě vlády Mirka Topolánka.

Celá zorganizovaná provokace

Celá zorganizovaná provokace MFD, Kroupy a Vlasty Vířivky se zneužitím skryté kamery do soukromí poslance měla mít úplně jiné pokračování, než se stalo, tedy do ztracena. Jednoznačně vše mělo končit trestním oznámením býv.poslance Moravy na neznámé osoby(lehce zjistitelné i naší policií a potrestané naší justicí) pro nárušení základních práv a svobod jednotlivce s morální ztrátou na dobré pověsti i hmotnou ztrátou v podobě ztráty poslaneckého platu. Jednak by byla zcela poprávu přistřižena křídélka médiím, jejichž sebevědomí již překročilo vše přijatelné, že si mohou libovolně narušovat ve světě chráněné práva jednotlivce formou organizování provokací se skrytou kamerou snímající osobní život bez jeho vědomí a dále by došlo ke správnému posuzování tzv.náhubkového zákona, kde Čásenský prosazoval, aby novináři a nikoliv soud, byli ti, co stanovují, co je ve veřejném zájmu. Škoda, že jim senátoři z ODS tak spontáně naskakovali.

Celý text, celá ta úvaha je

Celý text, celá ta úvaha je založená na tvrzení, které je v rozporu s tím, co říká Klaus. Klaus samozřejmě může lhát, až se z něho kouří. Jenže ona je v rozporu i s ústavou. Velvyslance prezident nenavrhuje. On je pouze na závěr formálně jmenuje. Prezident není na začátku výběru ale až na konci. Takhle to určuje ústava.
Takže jak tohle Bartoň vysvětluje? Klaus zneužil nějaký svůj neformální vliv? Jaký? Jak? Klaus zavolal Kohoutovi a řekl mu, že si přeje Tlustého? Proč ho Kohout poslechl? Kohout není ani Klausův poskok, ani jeho fanoušek. Proč Klause poslechl???
Takovýmhle vysvětlením přeci měla Bartoňova úvaha začít!!!

Václav Klaus jednoznačně

Václav Klaus jednoznačně popřel v neděli v televizi,že by něco takováho navrhoval,že to ani není v jeho kompetenci.To je zase ta novinářská virtuální realita,kteou ovlivňují veřejné mínění podle svého a ne podle skutečnosti.Je to nechutné,ale bohužel účinné.Hodně lidí těm novinářským lžím naletí

___________________________________________________________________________________