Julínkovné za padesát? Nezbláznil se někdo?
Petr Paulczynski

Potenciální trojkoalice se pracně prodírá houštinou šetřícího balíčku. Jeden nápad stíhá druhý. Začínat však zvýšením poplatku u doktora, který ódeesce prohrál jedny krajské volby, ze 30.- na 50.-,  nevidím jako šťastný začátek. Šetřit se má, ale začínat tam kde jsme blbě skončili je nápad hodný poklepání na hlavu.

I když  šetří peníze ze zdravotního pojištění a brání plýtvání.

Málem jsem dnes o OVM, které masochisticky sleduji, ač jsem kdesi napsal: "Souhlasím s prezidentem Klausem, že vysílání takových pořadů je zrůdnost, která nemá nikde obdoby. Vytratil se význam, ztratila se kontinuita, zmizela skutečná veřejná služba. Politici, placení z našich kapes, si na Kavčí Hory chodí akorát honit ega a veřejnoprávní televize jim k tomu za naše peníze vyrábí líbivé kulisy. Vážně tohle chceme? Je čas zrušit OVM."

Ale přesto jsem k tomu znovu zasedl. A uslyšel jsem neuvěřitelnou větu: Prof.Betka vážně pravil: "Samozřejmě, že my ty pojišťovny šidíme a ony šidí nás. Účtujeme jim víc, než jsme udělali a ony nám platím míň. Kdybychom jim účtovali jen to, co jsme vážně udělali, už bychom to dávno zavřeli". Tak a máte to. Zdravotnická kapacita přizná veřejně že špitály švindlují.

Nemělo by pánové z trojkoaly být prioritní kouknout se tomu na zoubek? A místo zvyšování poplatků,  hledat úspory na straně zdravotnických zařízení, ale také pojišťoven? To znamená omezení plýtvání při nákupu zdravotnických prostředků, odpovědné nakupování ve fakultních nemocnicích či dokončení změn ve stanovování cen léčiv?

A jako malý přídavek kam se podívat v rámci šetření já. Doporučoval bych začít u těchto obskurních spolků, které najdete na vládním webu. Možná by to hodilo  víc, než zvyšování poplatků.

Poradní a pracovní orgány jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR:
Národní ekonomická rada vlády
Bezpečnostní rada státu
Legislativní rada vlády
Výbor pro Evropskou unii
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Rada vlády pro lidská práva
Rada vlády pro národnostní menšiny
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Vládní dislokační komise
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Zmocněnec vlády pro lidská práva
Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu
Rada pro výzkum a vývoj
Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů
Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR:
Rada vlády pro udržitelný rozvoj(zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí)
Rada pro zdraví a životní prostředí(zabezpečuje Ministerstvo zdravotnictví)
Rada hospodářské a sociální dohody(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Rada vlády pro seniory a stárnutí populace(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu(zabezpečuje Ministerstvo dopravy)
Národní koordinační skupina pro digitální vysílání(zabezpečuje Ministerstvo vnitra)
Česká komise pro UNESCO(zabezpečuje Ministerstvo zahraničních věcí)
Ústřední povodňová komise(zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí)
Rada České republiky pro jakost(zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Rada vlády pro obnovu území postiženého povodněmi(zabezpečuje Ministerstvo pro místní rozvoj)
Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v České republice(zabezpečuje Ministerstvo zdravotnictví)
Rada vlády pro informační společnost(zabezpečuje Ministerstvo vnitra) Komise pro narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi(zabezpečuje Ministerstvo kultury)
Komise pro rozvoj Brdska(zabezpečuje Ministerstvo financí)

Sice by pár koryfejů přišlo o jistě nemalý obolus, zato byste pánové potěšili obyčejného člověka. A možná i neobyčejného.

Nejsem proti zvýšení

Nejsem proti zvýšení regulačních poplatků. Ale než začnu přidávat do pytle peníze, tak ho nejdřív musím zalátat. Takže zvednout poplatky a říkat tomu reforma zdravotnictví, to je přesně tak na úrovni současných stran, které sami sebe označují za středopravé nebo pravicové a přitom takové nejsou.
Především je problém v jedné věci. Toto NENÍ a nemůže být součástí žádného šetřícího balíčku. Šetření je výhradně věcí výdajů. Zatímco tohle je otázkou příjmů. Takže o žádné šetření primárně nejde. A skutečného šetření se od těchhle tří partají rozhodně nedočkáme, ony jen budou rozhazovat méně než by to dělal Jyrka s Bohušem.

Pane Paulczynski, Julinkovné

Pane Paulczynski,
Julinkovné za 50 je zcela normální. Takže se nikdo nezbláznil. Nakonec už v době zavedení poplatků se tvrdilo, že by to mělo být spíš něco kolem 100 Kč.
To, že pojišťovny ždímají pojištěnce a poté prachy přelévají lékařům za úkony, které mnohdy vůbec neudělali, je známá věc. Jenže ministři-lékaři Julínek, Rath a další, tohle řešit nechtějí. Nechtějí totiž nasrath své kolegy lékaře. A tak se hádají o poplatky, které lékařům přinesly pouze to, že pro udržení svých nadstandardních příjmů od pojišťoven musí fixlovat ještě víc, protože pacientů ubylo. Díky zavedení poplatků zjišťujeme, že máme dnes méně nemocných, ale přibylo nám dlouhodobě nemocných. Dlouhodobě nemocné nám lékaři musí papírově léčit z našeho pojistného, aby si udrželi svůj životní standard.
Přitom by stačila jednodůchá vládní vyhláška nařizující pojišťovnám povinně jednou za rok odeslat svým pojištěncům seznam lékařských úkonů, za které pojišťovny zaplatily. Vyšlo by to pojšťovny levnějí, než úhrady lékařům za zfalšované úkony.

"Přitom by stačila jednodůchá

"Přitom by stačila jednodůchá vládní vyhláška nařizující pojišťovnám ..." -- Ne, TAKHLE jednoduché to není. Ještě by musela být splněna druhá podmínka, a to že by pacient byl nějak zainteresován na tom, aby "pojišťovna" zkrouhla jeho doktora. A to by si politici museli HODNĚ máknout, aby něco takového vymysleli a prosadili! To by totiž byla ta slibovaná reforma zdravotnictví, ke které, jak to vypadá, tahle trojkoalice NEMÁ ZÁJEM dojít stejně jako neměl zájem Julínek, Rath, ..., až po kdysi Dr.Macka - ten jediný tu reformu chtěl rozjet. ////

V současné době a situaci jsem jako pacient na straně svého doktora. Pokud si můj doktor vydělává tím, že obelhává "pojišťovnu", já mu to kazit nebudu. Co je mi do nějaké pojišťovny? Mne léčí můj doktor. Takže, pane čtenáři, kdyby mi "pojišťovna" poslala nějaký seznam výkonů. asi bychom se spolu s mým doktorem nad tím papírem pěkně nasmáli. ////

A ještě pravděpodobnější varianta je - protože můj doktor je velice rozumný člověk - že ještě dříve, než by mi ten seznam výkonů poslala zlodějská "pojišťovna", poslal by mi ten seznam výkonů můj doktor (samozřejmě s tím, že jakékoli moje dotazy mi rád vysvětlí), a já bych mu ten seznam odsouhlasil. ////

Docela by mě zajímalo, pane čtenáři, na čí straně byste stál vy. ////

Tím závěrečným seznamem

Tím závěrečným seznamem nesmyslných institucí, které by se měly zrušit, pan autor zcela a na míle daleko couvnul od tématu, kterým se zprvu zdálo být (vzájemné!) šizení mezi poskytovateli zdravotní péče a tzv. "zdravotními pojišťovnami". Škoda. To šizení mi připadá zajímavé. Trochu jsem doufal, že bude-li pan autor sledovat tu linii šizení, třeba se dobere zjištění, že na šizení je založený celý systém poskytování zdravotní péče. Tzv. "všeobecné zdravotní pojištění" není žádným pojištěním, takzvané "zdravotní pojišťovny" nejsou žádnými pojišťovnami a samozřejmě žádné pojištění neposkytují. Jsou to jen přelakované malé berňáky, které provádí oblíbené české "přerozdělování" peněz, které stát ze zákona za bílého dne krade svým daňovým nevolníkům (kteří samozřejmě nejsou žádnými občany). ////

Mezi vším tím švindlem státních institucí se nějaké to švindlování mediků klidně ztratí. ////

___________________________________________________________________________________