Židobolševici? Klérofašisté?
Roman Joch

blog.idnes

 

Jednou z mnoha cen, jež musí zaplatit člověk za ten nemalý požitek zabývat se politikou a politickým myšlením, je ta smutná skutečnost, že velice brzy narazí na nejrůznější exoty, pošuky a maniaky všeho druhu. Vskutku, neexistuje sebe-bizarnější politický názor či konspirační teorie, kterou by někdo někde zcela vážně nezastával; a nejspíš ten člověk na nějaké univerzitě i učí.

Kdo se v této politické ZOO pohybuje a zkoumá její chovance, dříve či později zjistí, že někteří křesťané mají za to, že komunismus byl židovský fenomén, že za komunismus mohou židé, že židé by se vlastně měli za komunismus „omluvit“. Tito lidé na důkaz svého přesvědčení uvádějí disproporcionálně vysoký počet Židů mezi bolševiky, komunisty a komisaři.

Politický „zoolog“ ale rovněž časem zjistí, že někteří Židé se domnívají, že holocaust byl produktem křesťanství, že za holocaust může křesťanství, že křesťané by se vlastně měli za holocaust „omluvit“. Tito lidé na důkaz svého přesvědčení uvádějí historii křesťanského anti-judaismu, pogromy křesťanů vůči židům a antisemitismus křesťanské lůzy v dějinách.

Oba názory jsou však fatálně mylné - i když (či právě proto, že) jsou falešným, pokřiveným obrazem reality. Nacismus totiž nebyl fenomén křesťanský, nýbrž ex-křesťanský, stejně jako komunismus nebyl fenomén židovský, nýbrž ex-židovský (a taky ex - křesťanský).

Co tím míním?

Jen dvě náboženství znají koncept Mesiáše – judaismus a křesťanství. Tato monoteistická náboženství říkají, že Bůh–Hospodin stvořil svět i člověka a zjevil mu Zákon, podle kterého má člověk žít. Člověk je povinen poslušností vůči Bohu, ale jde tady i o něco víc: nejen o poslušnost člověka vůči Bohu, ale i o přátelství Boha vůči člověku a člověka vůči Bohu. Bůh ve svém přátelství vůči člověku mu přislíbil i zvláštní pomoc, Mesiáše, který zásadním způsobem člověku pomůže.

Žádné jiné náboženství koncept Mesiáše nezná. Např. islám, který je mechanicky a často přidáván k judaismu a křesťanství jako třetí monoteistické náboženství, žádného Mesiáše nezná a proto ani nezvěstuje. Hlásá jen slepou poslušnost člověka vůči Bohu, nikoli přátelství mezi člověkem a Bohem; toto přátelství je pro islám nepředstavitelné (co se má co člověk přátelit s Bohem, má ho přece poslouchat!).

Samozřejmě, mezi judaismem a křesťanstvím je rozdíl v identifikaci Mesiáše. Podle ortodoxního křesťanství Mesiáš již přišel, byl to Ježíš Nazaretský, a přijde i podruhé, na konci věků. Podle ortodoxního judaismu pravý Mesiáš ještě nepřišel, stále jsme jen ve fázi čekání, ale nakonec přijde. (Hypoteticky židovské a křesťanské očekávání Mesiáše může být slučitelné: ortodoxní židé čekají na příchod Mesiáše, ortodoxní křesťané čekají na druhý příchod Krista; pokud přijde Mesiáš, jak čekají židé, a bude to Kristus, jak čekají křesťané, obě očekávání nebudou marná a budou naplněna; jen s tím, že křesťané po celou tu dobu měli pravdu.)

Tolik ortodoxie. Malér nastává, když žid nebo křesťan odpadne od víry. Ztratí svou ortodoxní víru, ale zachová si – či podrží – koncept Mesiáše. Začne si myslet, že Mesiášem je – ať již individuálně či kolektivně – on. Zbožští sám sebe a své snažení, to sekularizuje a zpolitizuje, a propadne domněnce, že oním Mesiášem je on sám a stát, kterému on vládne a který bude jednat jako Bůh, totálně překope nedokonalé lidi a nedokonalou společnost ke své vlastní vizi dokonalosti, kterou všem lidem vnutí politicky, totalitní mocí. Stane se utopistou a totalitářem. Nacistou nebo komunistou.

Lidé, kteří neznají koncept Mesiáše, tj. nežidé a nekřesťané, když ztratí svou náboženskou víru, nejsou tak nebezpeční, jako židé a křesťané, když tito ztratí svou náboženskou víru. Ti první neznají koncept Mesiáše, tudíž nejsou v pokušení si na něj hrát. Ti druzí jej znají, tudíž když ztratí svou ortodoxní víru, mohou být v pokušení si na něj zahrát. To byla podstata nacismu a komunismu. Právě proto se tyto totalitní ideologie objevily u ex-židů a ex-křesťanů, tj. u lidí, kteří odpadli od ortodoxní židovské či křesťanské víry.

Proto taky bylo u komunistů tak mnoho Židů (a Rusů a Ukrajinců a Lotyšů a Čechů a Němců, atd.), ale ani jediný žid (či křesťan). Proto bylo u nacistů tak mnoho Němců a Rakušanů atd., ale ani jeden žid či křesťan. Tj. ortodoxní žid či křesťan.

Žid (jako příslušník etnika, stejně jako Rus, či Němec, či Čech) může být komunistou, ale ortodoxní žid (vyznavač náboženství judaismu) či křesťan jim být nemůže. Post-křesťanský a novopohanský Němec či Rakušan může být nacistou, ale ortodoxní německý či rakouský křesťan (nebo žid) nikoli.

Marx, Trockij, Kameněv, Zinovjev, Radek, Slánský – to byli všechno Židé, ale nikoli už židé. Byli to Židé, kteří odpadli od židovské víry svých předků, přestali být židy, začali se domnívat, že Mesiášem jsou oni, a proto se stali komunisty. Ale pozor, to samé se stalo i ne-Židům, kteří odpadli od víry křesťanské! Není náhodou, že Stalin – Josif Džugašvili – byl předtím, než se stal komunistou, křesťanským bohoslovcem, který studoval kněžský seminář! Když od své křesťanské víry odpadl, na koncept Mesiáše nezapomněl, pouze si pyšně namlouval, že jím bude on.

Stejně tak není náhodou, že Hitler byl odpadlíkem od katolického křesťanství, jako není náhodou, že někteří nacisté byli syny protestantských pastorů. Křesťanství znali dokonale, byli v něm vychováni, ale v dospělosti je odvrhli. Podrželi si však z něho koncept Mesiáše – ale pyšně a domýšlivě si vsugerovali, že tím Mesiášem jsou oni. Že mají „božské“ právo zahrát si na bohy a s lidmi jednat jako bohové - z jedněch vyšlechtit „nadčlověka“ (Übermensch), a jiné odsoudit do záhuby.

Hráli si na Mesiáše, a přitom nimi lomcovala pýcha satanská. To byli komunisté a nacisté.

Takže příště, až narazíte na ten rozšířený blud, že komunismus je židovským výtvorem a holocaust byl produktem křesťanství, vězte, že je to přesně naopak. Komunismus a nacismus byly ex- a post-židovské a ex- a post-křesťanské hereze, záměrná to odvržení ortodoxního judaismu a křesťanství; byla to novopohanská mesianistická politická náboženství, jež jsou vlastně druhou nejstarší vírou lidstva - jsou hlasem hada nabízejícího lidem jablko a syčícího: „Jezte, budete jako bohové...“

A jak vědí ortodoxní židé a křesťané, tím hadem byl Satan.

Jsem bezvýhradný ateista, až

Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pánbůh potrestá. Říkal Jára Cimrman. :-))

"Hitler byl odpadlíkem od

"Hitler byl odpadlíkem od katolického křesťanství" -- Článek obsahuje tvrzení, která by mohla být velice zajímavá, pokud by existovaly důvody k domněnce, že jsou nebo mohou být PRAVDIVÁ. Třeba ty výroky o tom, kdo je či není křesťanem, resp. katolíkem. Jak se takováhle věc pozná? Nejméně dvakrát v evropských dějinách probíhala "přesvědčovací" kampaň, aby se obyvatelstvo stalo křesťanským/katolickým. Za vlády Karla Velikého (Charlemagne) bylo pokřtěno a pokřesťanštěno Německo, v době pobělohorského Temna byly katolicizovány Čechy. Předpokládám, že v obou případech existovalo nějaké jednoduché kriterium, podle kterého mohl příslušný dráb rozhodnout, zda ten který poddaný je či není dostatečně "dobrým" křesťanem či katolíkem. ////

No a teď ta moje pointa: Hitler by jistě tato kritéria (ať už byla jakákoli) hravě SPLNIL. Jaké oprávnění má tedy pan autor ke svému tvrzení, že prý Hitler (nebo libovolný jiný nacista či komunista) byl odpadlíkem od té pravé katolické víry? ////

Hitler byl přesně to, co píše

Hitler byl přesně to, co píše autor: odpadlík. V každé knihovně najdete řadu knih, které uvádějí fakta (i spekulace, většinou ale podložené) o skutečné víře nacistů a Hitlera. Křesťanství to rozhodně nebylo, jak dokazuje i chování nacistů k církvím.

"jak dokazuje i chování

"jak dokazuje i chování nacistů k církvím" -- A co dokazuje chování nacistů k církvím? A jaké chování? Poslali snad papeže do lochu? Zrušili katolickou církev? Zavřeli katolické kostely (hahaha) ? ////

Nebo jinak - byl císař Josef II odpadlíkem od katolické víry? ////

"fakta ... o skutečné víře" -- Pardon, pane Gregory, asi nemluvíme stejným jazykem. ////

Udělám ještě jeden pokus, ten

Udělám ještě jeden pokus, ten snad nejjednodušší: najděte si informace o skupině Bílá růže. Byli to studenti, ale jejich činnost vychzela z jistých premis. A nebyli zdaleka jediní.

No, pane Gregory, děkuju vám

No, pane Gregory, děkuju vám za odkaz a za náhled do vašich myšlenkových pochodů. Takže podle vás likvidace jedné protistátní skupinky studentů (kteří možná vycházeli z nějakých církevních zdrojů a z Bible, ale taky z Aristotela, Goetha a Schillera) dokazuje negativní vztah nacistického režimu k CELÉ katolické církvi? A co takhle že by to dokazovalo negativní vztah režimu ke studentům? Ke studentkám? Co takhle negativní vztah nacistického režimu k Hitlerjugend? ////

BTW, nevíte něco o osudu toho biskupa, jehož kázání ta protistátní skupina šíříla? Odhaduju, že po něm neštěknul pes. ////

Když dám dohromady vaši argumentaci, tvrzení autora článku a jisté historické okolnosti, vychází mi z toho, že Hitler byl odpadlíkem od víry katolické, protestantské, židovské, jakož i odpadlíkem od ateismu a agnosticismu, a samozřejmě byl i renegátem sociálnědemokratickým a komunistickým. Jistě by se vyšťouralo i něco ke vztahu nacistů ke šlechtě, k buržoazii, k dělníkům, ba i k zemědělcům. A samozřejmě k německým nacionalistúm, ti nacistům pili krev ze všeho nejvíc ... ////

Máte pravdu, nemluvíme týmž

Máte pravdu, nemluvíme týmž jazykem. Až si zajdete do knihovně, jak jsem vám doporučil, pak se možná přiblížíme, do té doby jen ztrácím čas.

Na první přečtení mi tenhle

Na první přečtení mi tenhle koncept "modifikovaného" mesiáše připadal trochu naivní, ale když si uvědomím, jak hluboce poznamenají člověka koncepty přijaté v dětství, pak je docela pochopitelné, že po odpadnutí od víry zůstane v paradigmatu dospělce jedno "neobsazené" místo: spasitel. A protože člověk potřebuje naději (a taky víru, ač to popírá, ne nadarmo říkávají ateisté "já VĚŘÍM vědě"!), stane se "sám sobě bohem".

___________________________________________________________________________________