Otevřený dopis ministru kultury Jiřímu Besserovi


Vážený pane ministře,

před dvěma a půl lety jsme založili Iniciativu Čas na změnu a napsali otevřený dopis tehdejšímu ministru kultury týkající se velmi nízké aktivity naší přední sbírkotvorné instituce – Národní galerie. Na kritickou situaci v tomto významném kulturním zařízení zaviněnou dlouhodobým dogmatickým vedením upozorňovala odborná veřejnost již řadu let. K naší výzvě na vyhlášení mezinárodního konkurzu na místo generálního ředitele se tenkrát přidali mnozí odborníci a ústavy jako například Uměleckohistorická společnost sdružující české historiky umění, kurátory a výtvarné kritiky.

Reakce jsme se však dočkali až o dva roky později, kdy do čela ministerstva nastoupil Václav Riedlbauch, který sice konkurz na místo generálního ředitele Národní galerie vyhlásil, ale ze zcela neznámých a veřejnosti neprůhledných důvodů jej neuzavřel. Zpochybnil tak bez jakéhokoli vysvětlení celý konkurz a rozhodnutí o obsazení místa generálního ředitele odsunul na svého nástupce. Mimo jiné tím znevážil práci členů mezinárodní odborné komise.

Tímto dopisem Vás chceme o naší neformální iniciativě informovat. Očekáváme, že řešení situace v Národní galerii patří mezi Vaše priority, a proces výběru nového generálního ředitele NG dokončíte co nejrychleji s ohledem na doporučení mezinárodní výběrové komise.

Vážený pane ministře, byl jste nominován politickou stranou TOP 09, kterou podpořilo v parlamentních volbách mnoho lidí z kulturní a umělecké veřejnosti s nadějí, že svou novou politikou přispěje k pozitivnímu obratu ve vnímání role kultury v životě české společnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že tuto důvěru nezklamete a nebudete se ve věci budoucího vedení Národní galerie řídit účelově překroucenými informacemi, jejichž jediným smyslem je udržení Milana Knížáka ve vedení současné Národní galerie a zakonzervování stavu, který se začal za ministra Václava Riedlbaucha slibně otevírat demokratické proměně.

Naše postoje jsme samozřejmě kdykoliv připraveni obhájit při osobním setkání.

Děkujeme Vám předem za odpověď na naši výzvu a v nové funkci Vám přejeme dostatek rozhodnosti a občanské odvahy.

Za Iniciativu Čas na změnu

Lenka LINDAUROVÁ, výtvarná kritička, kurátorka a výkonná ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Doc. ak. mal. Jiří DAVID, umělec a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové

___________________________________________________________________________________