Jiří David: Lžete, lžete, lžete


Pani Jano Dědečková,

nechci, ačkoliv bych mohl, hned na úvod použít rétoriku pánů Klause a jeho alter Ega pana Knížáka(jež  zjevně nekriticky obdivujete), kteří by na mém místě řekli asi toto:
kdo jste, Vás neznám, nebudu se s Vami vůbec bavit.

Pravdou je, že Vás skutečně neznám, ale lze si Vás stále  ještě najít na Googlu.

Nechci Vás ani podezírat, ačkoliv to lze snadno odvodit, odkud,  jaké a proč  čerpáte „své informace“(fotografie z kongresu ODS jsou výmluvné, bez komentáře).

Netuším rovněž jaké je Vaše vzdělání a erudice(v oblasti kultury a umění), jelikož ani Rada České televize, kde jste působila(zvláště Vaše vystupovaní při obhajobě pana Hodače apod.), či Váš 

fotolab v okolí Příbrami, není rozhodně  zárukou něčeho podstatného v tomto kontextu. Prostě o ničem relevantně nevypovídá.

Proto bych Vás požádal, aby jste neznevažovala(i kdyby Vám to diktoval do pera(po mailu) M.Knížák?!) české umělce a teoretiky, kteří podepsali Otevřený dopis ministru kultury Jiřímu Besserovi.
 

Chcete snad svým, vyfabulovaným,  arogantním textem(( http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/170807.aspx ), zpochybňovat například: Jiřího Šetlíka (doc. PhDr, CSc.,

historik umění), Zdeňka Felixe (Dr., historik umění, kurátor a bývalý ředitel Deichtorhallen Hamburk), Radka Horáčka (prof., PaedDr., Ph.D., teoretik a vysokoškolský pedagog),
 

Danu Kyndrovou (PhDr., fotografka),Tomáše Pospiszyla (kurátor, vysokoškolský pedagog FAMU Praha), Ivana Pinkavu (fotograf), Jaroslava Rónu (ak.mal., vedoucí ateliéru 

sochařství I, AVU Praha), Petra Nikla (ak.mal., umělec, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého), Josef Bolfa (Mgr., ak.mal., umělec), Tomáše Vaňka (Mgr., akad.mal., umělec, 

laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého), Aleše Najbrta (ak.mal., umělec), Rostislava Koryčánka (Mgr., ředitel Domu umění Brno), Vladimíra Birguse (fotograf, vysokoškolský

pedagog Slezské univerzity v Opavě), Václav Marhoul (MgA., režisér), Michala Pěchoučka (umělec), Miloše Vojtěchovského (Mgr., kurátor, odborný asistent FAMU Praha), 

Tomaše Fassatiho (ředitel Muzea umění a designu Benešov), Marii Bergmanovou (Mgr., historička umění GASK Kutná Hora), Martina Dostála (režisér a kurátor), Jana Pištěka

(ak.mal, umělec), Romana Brychtu (Ing. arch., architekt) a desítky dalších.?!

Nezpochybňujete kulturní elévy, novice, či studenty uměleckých škol, ale renomované osobnosti české kultury, kteří svou prací, energií vytvářejí po desetiletí nezpochybnitelné kulturní hodnoty.

Kde v sobě hledáte oprávnění, když nás o mnohé další nazýváte chorobnými vypisovateli petic?!

Mimochodem to žádná petice nebyla, ale  deklarovaně Otevřený dopis.

Kde jste byla a co jste dělala pro české umění a kulturu, když převážná většina podepsaných(signatářů), české umění drželo nad vodou  již před rokem 1989 a  samozřejmě i po roce 1989, tedy do současnosti?!

Jak si dovolujete manipulovat s naprosto nepravdivými informacemi(tedy informacemi bez sebemenšího důkazu!) a tím ovlivňovat, například neznalé politiky, případně media?! 

Namátkou cituji:

Právě v kruhu kolem VŠUP a její správní rady se přitom zrodil pokus zmanipulovat toto výběrové řízení ve prospěch předem vybraného kandidáta
(kde máte  sebemenší důkaz tohoto Vašeho tvrzení, jen spoléháte na to, že už v Čechách nikdo nedůvěřuje soudům a tak Vás nikdo žalovat nebude, ačkoliv by snadno v normální právní společnosti mohl).

Nebo: „Pane ministře, zařiďte, ať Národní galerie nakupuje více současného umění a ať do jeho výběru máme my, níže podepsaní, co mluvit," respektive v případě výkonných umělců a soukromých galeristů: „Pane ministře, zařiďte, ať Národní galerie nakupuje naše díla v hojném počtu a za vysoké ceny."(urážet můžete, ale řekněte to všem podepsaným umělcům do očí a ne takto alibisticky ve Vašem textu. Nebo snad znáte jejich umělecký význam, aniž by Vás dezinformoval pan M.Knížák. Myslím(jsem si naprosto jistý!), že neznáte a znát nemůžete, takže  to co Vám zbývá jsou právě tyto „vtipné“ urážky)

Dále: Doslova každý, kdo se o tuto problematiku zajímá, totiž už dnes ví, že Jiří Fajt byl v letech 1995-1998 zplnomocněným zástupcem generálního ředitele Národní galerie v Praze, 

která se v tomto období vinou ekonomicky nekompetentního rozhodování dostala do zásadních hospodářských problémů, a že měl tehdy na jejím řízení významný podíl.

(myslím, že podaná žaloba, vůči těmto lžím od právníků pana J.Fajta, jež byla i mediálně zveřejněna, hovoří jednoznačně. 

Jen co pozbude M.Knížák ochrany prezidenta republiky  V.Klause, vyjdou opravdové skutečnosti hospodaření NG za M.Knížáka napovrch.

Tedy aspoň ty co nepodaří  dnešnímu vvedení NG zamést urychleně pod práh)
 

Nebo:

 Po totální blamáži Noemi Smolíkové přestali Fajtovi příznivci mluvit a psát o riziku mezinárodní ostudy. V dopise místo toho hovoří o „znevážení práce členů mezinárodní odborné

komise." Přesnější formulace by ovšem zněla: znevážení usilovné zákulisní práce pěti českých členů mezinárodní odborné komise.(opět jen bez důkazů urážíte(v přesné dikci Vašeho

chráněnce M.Knížáka, zkuste od něj méně opisovat. Ční to z celého Vašeho textu jako pověstná sláma z bot) a přitom nesaháte ani jednomu těchto členů komise, co se kultury a 

umění tyká po kolena. Je těžké si to samozřejmě přiznat. Sebelepší falešná rétorika to nedokáže zakrýt).

Což dokládá i poslední citace z Vašeho „textu“: Jeden z podepsaných historiků umění, Milan Kreuzzieger, nedávno definitivně prohrál s Národní galerií v Praze pracovněprávní spor.

(zase evidentni lež: pan M.Kreuzzieger, pokud vím, Vás veřejně, skrze šéfredaktora (m.blaha@parlamentnilisty.cz) žádá o omluvu za nepravdivé informace).

Pravděpodobně bych  ale mohl ocitovat, celý Váš vyfabulovaný text a bez problému v něm dokázat, jak moc je v něm polopravd i doslovných lží a pomluv.

Prý se nemá na podobné jevy(jako je Váš text, či Vaše osobnost) vůbec reagovat, neboť se jim přiznává jistý druh legitimity.

Ale tolik lži spojených s pomluvami se nedá jen tak snadno a to ani po zdejších  parlamentních volbách, obejít bez reakce.

Nenutím Vás k zamyšlení, nežádám Vás o pochopení, ale žádám Vás, aby jste, pokud ještě můžete, nelhala.

Jen v jednom, jste měla  častečně pravdu(ironickou?!): nezájem médií.

Snad se to dá již  pochopit jistou únavou, kdy všichni vědí co je za NG a jsou z toho znechuceni.

Vědí  totiž jak je marné s odborností, vzdělaností, či intelektuálním fundamentem bojovat vůči politické zvůli, či vůči podobným zlým pomluvám, které jste opět(po Kaplickém) předvedla. 


Děkuji

Jiří David

----------------------------------------------------------------------------
Odpověď

Pane Jiří Davide,
děkuji za Váš dopis, který zveřejním v zítřejším vydání Virtually. Je mi líto, že umělec Vašeho formátu se zmohl pouze na argumenty typu " lžete" a řečičky o politické zvůli. Diskuse je uměním a pokud v sobě objevíte tyto vlohy, ráda s Vámi o problému Národní galérie budu diskutovat. Neboť  právě  rozpoutání diskuse o žádoucím charakteru a odpovědném řízení Národní galerie v Praze, nikoli dehonestace umělců a odborníků,  byl záměr mého textu.
 
S pozdravem JD

 

PS. Dopis pana Milana Kreuzziegera, který je v textu J. Davida zmiňován  a který má zcela jinou úroveň, zveřejním ihned, jakmile si ověřím jeho tvrzení. Pokud se bude zakládat na pravdě, samozřejmě tak učiním i s patřičnou omluvou.(JD)

Pane Jiří Davide! Váš výplod

Pane Jiří Davide!
Váš výplod působí mnohem arogantněji než ten, který vyčítáte paní Dědečkové. O jeho literární a gramatické úrovni lépe nemluvit.
K meritu věci jen tolik: neznám zdale všechny podrobnosti, ale znám výsledky (aspoň některé) pánů, o něž jde především, tedy Knížáka a Fajta a ty mluví jasně proti Vám i proti Vámi obhajované petici. Na tom nic nezmění ani kdyby se pod ní podepsal třeba sám Kristus. (Jsem ale přesvědčen, že on by to neudělal, myslelo mu to.)

Autor veledíla "Hambinec na

Autor veledíla "Hambinec na Hradě" (peníze nesmrdí, že, tak proč za ně nevytvořit požadovaný kýč) je ten pravý arbitr, který se má rozhodovat o tak odpovědném postu. A ještě se nestydí vyčíst obhajobu Hodače, dlouholetého zaměstnance BBC, jehož nelidská štvanice vedla k současnému tristnímu stavu v ČT, vedenou bývalými komunisty a odboráři!
Ještě by mohl objasnit, jak asi prezident může zabraňovat nějaké kritice, či snad dokonce vyšetřování Knížáka...

Paní Dědečková, já jsem Vás v

Paní Dědečková, já jsem Vás v poslední době několikrát kritizoval. A párkrát i docela ostře (možná přehnaně, to jsem schopný a ochotný připustit - vždycky jsem to myslel v podstatě v dobrém)...

Teďko bych Vám chtěl vyjádřit jakousi LIDSKOU podporu. Lidskou proto, že o NG vlastně nevím nic a nechce se mi po tom pídit. Lidskou proto, že to celé vnímám spíš intuitivně. Vidím pár vět Vašeho textu, pár vět dopisu Jiřího Davida a do očí mě bije ten rozdíl. Už jen ta jeho gramatická zdatnost. Umělci mají asi dojem, že taková formalita jako pravopis je pod jejich úroveň. Kultura jazyka je přece sto pater pod "kulturou ducha a srdce".

Možná to zní hloupě a pateticky, ale nenechte se otrávit. Myslím, že se o Vás dá směle říct, že co do kulturnosti Jiřího Davida převyšujete jak Goliáš. Jednoduše proto, že jste NORMÁLNÍ a ne namyšlený vztekloun.

Vyznavači Pravdy a Lásky?

Vyznavači Pravdy a Lásky? "Jen co pozbude M.Knížák ochrany prezidenta republiky V.Klause, vyjdou opravdové skutečnosti hospodaření NG za M.Knížáka napovrch."

Vizuální umělec Jiří David by se měl smířit se skutečností, že existují lidé, kteří mají jiné vidění světa. A rozčilení s jakým reaguje na články Jany Dědečkové by mohlo potvrdit rčení, že lidé se nejvíce zlobí právě pro pravdu.

Ani Jarmila Šťastná na iDNES nebyla nadšená artefaktem Srdce na Hradě /http://zpravy.idnes.cz/srdce-na-hrade-0dq-/nazory.asp?c=A021118_110710_nazory_slu

Jestliže brání p. Fajta někdo

Jestliže brání p. Fajta někdo David nebo Černý, je to stejné, jako když svobodu slova v ČT bránil Jan Kraus, případně pí Jiřičná Kaplického knihovnu.

Nejde o umění, architekturu, svobodu slova, ale o vlastní kšefty.

Bývá pravidelně docela směšné

Bývá pravidelně docela směšné když se umělci pouští do politiky. Možná že zvláště výtvarné umění je do značné míry jen způsob zkresleného vnímání reality, což se pak v reálném životě projevuje určitou popleteností, o to větší však zaujatostí. Pana Jiřího Davida si celkem vážím, ale není to jeho první úlet.

"Proto bych Vás požádal, aby

"Proto bych Vás požádal, aby jste neznevažovala..." -- Vzpomínám si, že mnoho umělců se holedbá, kterak jsou nedotčeni matematickým vzděláním. V případě "umělce Vašeho formátu" se toto nedotčení evidentně vztahuje i na češtinu. ////

"pánů Klause a jeho alter Ega pana Knížáka (jež zjevně nekriticky obdivujete)" -- a máme tu vtip týdne! Těžko může být paní JD nekritickou obdivovatelkou pana Topolánka a současně ještě někoho jiného. Inu, asi nejde vše vygooglovat ... ////

___________________________________________________________________________________