Kauza Národní galerie: omluva Milanu Kreuzziegerovi
Jana Dědečková

V článku Národní galerie: Notoričtí petenti uprostřed léta jsem v pátek 23. července 2010 uvedla:  „Jeden z podepsaných historiků umění, Milan Kreuzzieger, nedávno definitivně prohrál s Národní galerií v Praze pracovněprávní spor.“ Vzápětí mne pan Milan Kreuzzieger upozornil, že tato informace není pravdivá, neboť soudní spor mezi ním a Národní galerií v Praze dosud nebyl pravomocně rozhodnut. (ZDE)

Nebylo mým záměrem jakkoliv se dotknout profesionální či občanské cti pana Milana Kreuzziegera. Věřím panu Kreuzziegerovi, že v citovaném e-mailu uvedl pravdivé a stále aktuální údaje. Rozhodla jsem se, že si to nebudu žádným způsobem ověřovat, mimo jiné také proto, že okolnosti sporu mezi ním a Národní galerií v Praze nejsou z hlediska mého článku podstatné.

Za nepřesnost, které jsem se na základě neúplných informací nechtíc dopustila, se panu Milanu Kreuzziegerovi omlouvám. Přesná formulace v mém článku měla správně znít: „Jeden z podepsaných historiků umění, Milan Kreuzzieger, je s Národní galerií v Praze v dlouholetém pracovněprávním soudním sporu.“

K nezdařenému výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze a k otázce budoucnosti této instituce se v nejbližších dnech vrátím podrobnější analýzou.

___________________________________________________________________________________