Jsem veliká obdivovatelka Polanského filmů, to však neznamená, že musím jejich režiséra omlouvat za jeho poklesky. Nechci si zde však zbytečně hrát na hlídače morálky, či ho soudit bez detailní znalosti jeho případu. Na celé cause mě pouze zaráží to, jak v ní měly evropské kulturní a společenské elity  jasno od jejího počátku. Tento názor se dá shrnout do věty: "Nekulturní Američané, nechte Polanského na pokoji, je to velký umělec, který má sice své mouchy, ale jeho celoživotní dílo omlouvá jeho případné excesy..."

Takovýto postoj je však stěží přijatelný a omluvitelný. Zajímalo by mě, zda by společenské a politické elity byly také tak velkorysé k sexuálnímu zneužití třináctileté dívky, pokud by se na místě Samanthy Geimerové objevila dcera někoho z nich a Polanského nahradil v jeho tehdejší neslavné roli nějaký obyčejný Polák, či Čech, bez světové známosti.

Silně pochybuji, že by světoznámé osobnosti sepisovaly petice a prohlášení požadující konec trestního stíhání a svobodu pro neznámého Jana Nováka, či Leszka Kowalského, nedejbože kdyby pachatel navíc vypadal jako nekulturní analfabetické individum.  Tipnu si, že politické elity by si na takovémto případu "přihřály polívčičku" i v takovémto případě, ale zcela v opačném gardu. Určitě by se našla řada politiků, kteří by začali mluvit o zpřísnění imigrační politiky, která zamezí přílivu nebezpečných pedofilů z divokého Východu, či zpřísnění trestů za pedofilní zločiny. O Novákovi, či Kowalském by se mluvilo jako o "nebezpečném pedofilovi", a ne jako o "světoznámém režisérovi" a rozhořčená veřejnost by sepisovala petice za znovuobnovení trestu smrti.

Nevolám konkrétně po tvrdém potrestání Polanského, chtěla bych pouze, aby každému bylo měřeno stejně, ať již je to světoznámý režisér, nebo český, či polský instalatér. Proto se vůbec nedivím tomu, když herec Michael Douglas odmítl podepsat petici ve prospěch Polaského s tím, že by považoval za "nefér, kdyby podepsal petici pro někoho, kdo porušil zákon". Přesně tím vystihl i můj osobní názor.