Výroky strany Zelených k jezům na Labi jsou asociální a hanebné


Vyjádření z jednání předsednictva Sekce vodní dopravy při Svazu průmyslu a dopravy ČR ke stanovisku politiků strany Zelených k tripartitou schválenému plánu stavby jezů na Labi:

„Co mají jezy na Labi společného s krizí?“, tuto otázku pokládá strana Zelených.

Předsednictvo Sekce vodní dopravy prohlašuje, že po splavnění Labe by se přeprava po Labi zvýšila střednědobě na 5ti násobek, to znamená minimálně na 2 miliony tun ročně, dlouhodobě pak na nejméně 8 milionů tun.

Vodní doprava je jedná doprava schopná přepravovat investiční celky a nadrozměrné kusy, pro některé průmysly v ČR je nezastupitelná, neboť zboží nelze přepravovat jinak.

Stabilizace vodní cesty umožní plynulé vývozy a dovozy do ČR a zlevní je: vodní cesta slouží všude na světě jako cenový regulátor. Příkladem oboru, který těží z přepravy po vodě je zemědělství, což se promítá do koncové ceny potravin. Jedna loď naloží 40 kamionů.

Stavba jezů na Labi se do 10ti let vrátí sama, neboť vedlejším důsledkem je výroba jediné skutečně obnovitelná energie. Vodní doprava je nejvíce ekologická, podle studie EU má nejnižší vedlejší důsledky (externality - hluk, prašnost, dopad na zdraví a prostředí).

Vodní doprava je v ČR jediná doprava, která dosud nemá vůbec žádnou infrastrukturu na rozdíl od dopravy železniční nebo silniční (koridory, dálnice). A to i přesto, že české Labe je dávno plně kanalizovaný vodní tok (není „přírodní“ vodní tok).

Splavnění vodní cesty by otevřelo další příležitosti podél cesty od logistických center až po rozvoj školství.

K urážlivému stanovisku strany Zelených, že „stavba jezů je pokusem ždímat ze státního rozpočtu další finance ve prospěch plavebních společností“, prohlašují plavební společnosti, že v souvislosti s výstavbou jezů nedostávají a nedostanou žádné dotace, podpory ani zakázky. Situace českých plaveních společností je naprosto opačná a v kontextu EU zcela výjimečná, což konstatovala i Evropská komise. ČR je jedinou zemí, která má strategické spojení s mořem, ale brání se využití této cesty.

Vodní dopravci dále prohlašují, že jsou to právě plavební společnosti, které v současnosti nesou  vysokou společenskou odpovědnost vůči svým zaměstnancům. Tyto společnosti  musí předstupovat před své zaměstnance a řešit velmi citlivé sociální problémy, přičemž například v okresu Děčín je nyní 175 čekatelů na jedno pracovní místo.

Z výše uvedených důvodů považují vodní dopravci stanovisko strany Zelených za doslova asociální a nestoudné.

Za Sekci vodní dopravy při Svazu dopravy
Ing. Jiří Aster, předseda
Ing. Milan Raba, tajemník

___________________________________________________________________________________