Petr Nečas: Vyhrocené návrhy trhu práce nepomohou


06.08.2010, zpravy.ods.cz

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek v rozhovorech pro média zmínil, že uvažuje o odebrání následné podpory v nezaměstnanosti všem, kteří o výpověď z práce sami požádají. Pokládám to za nešťastné a nesprávné.

Koaliční smlouva hovoří o úpravách zákoníku práce, které mají směřovat k větší flexibilitě trhu práce. Návrh pana ministra Drábka se ale vydává opačným směrem. Rozumné je zavést nižší podporu pro ty, kteří podají výpověď ze svého rozhodnutí.

Mezi nižší podporou a žádnou je z hlediska očekávaného efektu velký rozdíl. Nižší podpora je adekvátní reakcí systému na vlastní iniciativu zaměstnance, který výpověď podává. V případě úplného odejmutí podpory ale převáží u zaměstnanců nežádoucí efekt strachu z možných komplikací a riziko finančního problému. To bohužel pohyb na trhu práce nežádoucím způsobem omezí.

Opatření, které na první pohled vypadá atraktivně pravicově, se ve skutečnosti stane brzdou pro rozvoj trhu práce a povede k jeho zamrznutí. Nepotřebujeme lidi odrazovat od odchodu z neperspektivních odvětví, podniků či míst.

Usilujeme o zpružnění trhu práce, protože taková změna se přímo promítne do rozvoje hospodářství. Firmy budou mít snazší přístup k pracovní síle a dojde ke snížení nezaměstnanosti. To přirozeně uleví i státním výdajům. Každý krok ovlivňují pracovní trh musí být proto pečlivě promyšlený.

Za správné považuji

Za správné považuji stanovisko premiéra, zvláště když příčiny vlastní výpovědi mohou mít objektivní příčiny.

Uložit

Uložit