Obchvat Náchoda versus dálnice D11
Libor Mojžíš

V poslední době je veřejnosti podsouván nebezpečný názor z oblasti dopravy. Jednou větou se dá vystihnout  asi takto:  "Dostavme dálnici D11 až na polské hranice a nebude potřeba obchvat Náchoda." 

Celý problém má však několik háčků: Obchvat Náchoda neřeší dopravu jen v Náchodě, ale i v širokém okolí, které je neúměrně přetíženo dopravou zaviněnou situaci v Náchodě. Řidiči si pak vybírají opravdu absurdní objízdné trasy po silnicích  II. a III. tříd. K realizaci stavby je dále třeba několik zákonných kroků, posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA),  územní a stavební rozhodnutí. Ve všech těchto aspektech je stavba náchodského obchvatu v čase rozhodně dál, než dálnice D11, resp. R11. A k tomu vznikají  zcela amatérské, ničím nepodložené názory (např. MFDnes)  typu rozšíření dosavadních komunikací II. a III. tříd. Tím by se problém opět přenesl jen na okolní obce. Nezapomínejme, že se stále pohybujeme v poměrně husté, historicky vzniklé zástavbě, kde často nelze budovat moderní komunikace. A především je nutné zdůraznit, že současná situace zcela jednoznačně ničí soukromý majetek a ohrožuje zdraví obyvatel! Je pak dosti paradoxní, že k těmto amatérským názorům se přidal i současný radní Královéhradeckého kraje odpovědný za dopravu zastupitel Josef Ješina (ČSSD).

Zkrátka dálnice D 11 (R 11) a obchvat Náchoda se nesmí stát žádnou "Sophiinou volbou"! Náš kraj potřebuje oboje. Čím dříve, tím lépe. A všichni politici jsou pro toto povinni udělat maximum.

___________________________________________________________________________________