Roman Joch má radit předsedovi vlády v oblasti lidských práv a to byl signál pro nejrůznější aktivisty, kteří začali organizovaně bít na poplach, že tento „fašista“ přece něco takového dělat nemůže.

Jak už jsem řekl, třeba v otázce registrovaného partnerství mám jiný názor než pan Joch, ale jeho komentáře rád čtu a považuji je za své obohacení. Například jeho rozbor politických postojů amerického prezidenta Franklina Roosevelta je brilantní.

Mám dojem, že na Romanu Jochovi vadí to, že on chce hájit lidská práva všech lidí, bez rozdílu náboženství, barvy pleti, národnosti atd. Jeho zásadou je, že každý člověk má mít nárok na svá individuální práva a neuznává tzv., kolektivní lidská práva, což ve skutečnosti znamená zvýhodnění jedné skupiny nad ostatními.

Nový premiérský poradce má především smůlu v tom, že si dovolil hájit i práva obyčejných slušných lidí, když naznačil, že policisté měli proti rabující lůze v pražských ulicích při zasedání MMF cvakat závěry pušek. Chci jenom podotknout, že používání gumových projektilů proti chuligánům je v mnoha evropských zemích běžné.

Ale Roman John má naprostou pravdu v tom, že společnost musí hájit lidská práva všech slušných lidí, tedy i těch, kteří rádi chodí do amerických provozoven rychlého občerstvení, protože tím nikomu neubližují. Běsnící tlupy, kteří ničí majetky druhých a mlátí lidi v ulicích jenom proto, že nosí oblek a kravatu, se proto musí zpacifikovat i tím nejtvrdším způsobem.

Jejich nebezpečnost je stejná jako nacistů, kteří kdysi zabíjeli Židy a ničili jejich majetky. Je naprosto totožným zločinem, jestliže jsou lidé týráni kvůli své rase či třídnímu původu.

Bohužel někteří tzv. obhájci lidských práv tohle nechtějí brát v potaz. Takže oni de facto podporují násilníky a zločince nejhoršího kalibru.

Oni si totiž počínají v ochraně lidských práv selektivně, takže jim například vadí násilí na Romech, což je samozřejmě správné. Ale už se nevzrušují nad romským rasismem, kdy útočníci nadávají svým obětem do bílých s…í. A pak to dochází až tak daleko, že jistý Rom kdysi vykřikoval, že on si může mlátit koho chce, protože Havel mu stejně odpustí.

Dovoluji si říct, že ti co útočí na Romana Jocha a spojují jej nesmyslně s fašismem, jsou ve skutečnosti tím hlavním nebezpečím pro lidská práva v České republice.