Kájínek charakterizuje naší justici
Jan Suchánek


    Snad každý čtenář detektivek ví, že pořádný Sherlock Holmes vždy pátrá po motivu vraždy. Ne tak v zemi zkorumpované policie a justice a vystrašených politiků. S tou premiérou filmu o Kájínkovi se čtenář i nechtě dověděl, že nikomu žádnou objednávku vraždy u Kájinka neprokázali. Proč tedy Kajínek vraždil? Proč nikomu nevadí, že to policie a prokurátor nevysvětlili a že se soud na to neptal? Proč nikomu nevadí, že soudce může v jednom rozsudku současně motiv, nájemnou vraždu, neprokázat i prokázat. Mne osobně o nevině Kájínka přesvědčil už dávno ten plzeňský policejní šéf, co ho za to povýšili na náměstka policejního presidenta, co mnoho dnů čekal s mnoha střelci (utrácel rozpočtový peníze), až Kájínek po útěku vyleze z toho bytu, kde se schovával, aby ho mohli zastřelit a tím celou kauzu konečně pěkně po bolševicku definitivně uzavřít.

    Když už toho bylo tolik k přečtení, tak ještě jedna veřejná informace vylučuje Kájínkovu vinu. Když ten policejní šéf zrušil páteční zatýkání zavražděných, které vylučovalo vraždění, jak se ten vydíraný a neusvědčený objednatel vraždy mohl rozhodnout na policii nespoléhat a jak mohl vše zorganizovat na neděli, když policie to organizovala na pondělí (jak vůbec mohla bez přímé účasti?), a jak vůbec mohl být Kájínek tak rychle označen za spolehlivějšího likvidátora vydírání než policie, tak rychle objednán a být vůbec k disposici? Tohle je prostě přetrvávání bolševických praktik, kdy soudy jsou stále jen vykonavateli prokurátorské zvůle a osvobození některých obviněných je jen hrdinnou výjimkou z pravidla u vydíraných nebo projevem nehorázné lemploviny těch, co měli usvědčovat, v případě skutečných viníků.
 
    Když jsem viděl ten film, tak mi bylo blivno, kam mne justiční (konkurzní) mafie chtěla na dvanáct let poslat. Ale v tom filmu mi chybělo to nejpodstatnější, co je pro korupci justice nejpodstatnější. Všichni účastníci jsou korupčního zločinu jsou sbratřeni ze socialismu a motorem jejich korupčního snažení jsou peníze. Aby ti koordinátoři zločinu a korupce mohli pracovat tak, jak ten film naznačil, pak se musí vyšetřování zločinů a všechny soudní spory nekonečně vléct. Vše se musí oběhat a domluvit bez rizika odposlechů a převody úplatků odbýt v zahraničí nebo realizovat v bezplatných návštěvách bordelů.
 
    Ten marasmus je obecnější, protože například jeden prokurátor se odvolal (utrácel rozpočtový peníze), když soudce měl odvahu osvobodit obžalovaného, že nedal účetnictví konkurznímu správci v účtárně, kde seděl ten správce a kam obžalovaného už nepustil. Odůvodněním osvobození bylo, že dokonce dva angažovaní konkurzní správci již byli ve vězení a prokurátor neprokázal, že by ti správci udělali cokoliv legitimního. O to teď ale nejde. Ten prokurátor, kterého nikdo nikdy nebude volat k odpovědnosti, měl odvahu se  odvolat, setrvat na obvinění ze zločinu proti konkurzu (konkurzní mafii), když Vrchní soud už před dvěma roky ten konkurz zrušil od samotného počátku. A přesto je možno v tomhle zkorumpovaným státě pokračovat v tom nezákonném trestním stíhání (utrácení rozpočtových peněz) pro neexistující trestný čin na neexistujícím subjektu.
 
    Mám o té mafiánské degradaci justice podobné svědectví jako Kájínek, jen s lepším koncem. Mé dlouholeté trestní stíhání bylo založeno na tom, že jsem organizoval zločiny již zemřelého advokáta v roli předsedy představenstva. Jeho trestné činy nebyly v důsledku jeho úmrtí vůbec prokazovány a dlouhá léta se jen prokazovalo, že jsem jej organizující zločinec. Pominu to, že mezitím s asistencí prokurátorů korunní svědek a policejní agent kradli můj a konkurzních věřitelů majetek po stamiliónech. Nakonec, když kontrolorka z finančního úřadu, u které si prokuratura objednala lživé trestní oznámení, před soudem přiznala, že nevěděla (uvěřila prokurátorům), že obligace není akcie ale dluhopis, čímž se obvinění z krácení daně zcela zhroutilo, prokurátor změnil obvinění, že všech sedm spoluobviněných jsou zproštěni viny, ale já mám jít do basy za to, že jsem organizoval (asi prostřednictvím toho, že jsem k třídní nenávisti dráždil soudruhy prokurátory) okradení sama sebe. Soud se mému prokurátorovi, jehož bratr pomáhal beztrestně Koženému s těmi miliardami, naštěstí omluvil ze své nezpochybňované podřízenosti, že neví, jak by mé odsouzení zdůvodnil.
 
    Dalším příkladem je, jak mne stále ta justiční (konkurzní) mafie chce dostat, tak nějakému kriminálníkovi vydali duplikát mého občanského průkazu, aby si za mne nakoupil na úvěr a mne mohli konečně zavřít za úvěrové podvody. Když neinformovaný policista někde na venkově toho kriminálníka obvinil, když jej hrdinný prodavač či úvěrář při činu udal, tak u mne zjišťovali, zda jsem průkaz ztratil. To jsem vyvrátil a hned se přihlásil jako poškozený. K potvrzení toho, že jde o mafii, kriminálníka bez jednání, to je bez výslechu u soudu, podmíněně odsoudili aniž se někdo zajímal, kde k tomu padělku přišel a prokurátoři asi padělek mé občanky poslali znovu do běhu, aby mne konečně už mohli zavřít pro ty úvěrové podvody.

    Podstatné je, že ten deset let pečlivě dokumentovaný útok na má Ústavou zaručená práva všem zúčastněným policistům, prokurátorům včetně paní nejvyšší a pana vrchního, soudcům, politikům včetně premiéra a paní parlamentní předsedkyně a daňových poradců připadal legitimní a ministerstvo spravedlnosti to dodnes obhajuje. Tím jsem se dostal k tomu ministerstvu, co vede ten Kindlův (a televizního Moravce) plzeňský oblíbenec, co v době, kdy byl odborníkem na školství, neuměl ani napsat výpověď podvodným právníkům, svým universitním kolegům. On tam je vlastně kvůli tomu, že vláda se korupce v justici bojí tak, že se bude ve svém protikukorupčním snažení soustředit jen na honění úředníky uplácejících lobistů. Prostě, jak Kájínkův příklad dokumentuje, bolševikem naklonovaný stav totálního právního bezvědomí trvá dál.

    Justice panu ministrovi oznámila, že jakékoliv šetření znamená další prodloužení soudních sporů a pan ministr povzdechl, že úspory znamenají konec s elektronizací justice. Justice si výsledně vymůže víc nezávislosti. Dokonalý příklad jak dochází k synergickým efektům totálního střetu absencí kvalifikace. Justice nám již neposkytne ani náznak spravedlnosti, rozpočtový peníze si sama rozdělí jako sociální dávky. Zahraniční kapitál bude své spory řešit v cizích jurisdikcích nebo v arbitrážích, český kapitál už to dávno vzdal, prostý lid bude dělat na exekutory nebo skončí v bezdomoveckých táborech, které jim politici postaví. Kdo státu půjčí na ty politiky, soudce a prokurátory, to opravdu nevím.

    Abych nebyl jen tak obecný. V mnoha sporech jsem již soudům poslal přes datový schránky mnoho gigabytů důkazů a oni nesoudí, protože asi nemají na to, aby si to vytiskli. Taky jsem se ptal soudní úřednice z kanceláře našeho soudce, co to jsou za nesmysly na portálu justice. Ona mi odpověděla, že ona to tam nedala, že to někdo jiný. To znamená, že si na elektronizaci justice najala jiný lidi, aby nekvalifikovanou, počítačově negramotnou starou partu nikdo v jejich rituálech nerušil. Abyste pochopili, co to znamená, dostal jsem například usnesení, že mám doplnit soudu potřebný počet kopií odvolání, které soud dostal do datové schránky. To v rámci zákonné možnosti digitální korespondence znamená, že mám asi to odvolání soudu emailovat dokonce 18 x, protože v té věci žaluje celá, prokurátory poštvaná skupina akcionářů celé představenstvo i dozorčí radu. Neuvěřitelný Kocourkov. 

    Kdyby si pan ministr přiznal, že soudci mají o právu stejně malý ponětí, jako on v Plzni od Kindla získal, tak by mu možná došlo, že by náklady na justici snížilo to, že by se soudci mohli v soudní síni dovědět, jak zákony znějí, když si je nejde všechny pamatovat. K tomu by stačilo, kdyby před každého soudce dali jeden netbook a pak by se soudce mohl dovědět, co v těch zákonech vlastně vůbec je a nemusel by jim to prostřednictvím odvolacího soudu připomínat advokát. Dokonce jsou části občanského soudního řádu, které jsem ještě neviděl žádného soudce respektovat ani když je na to písemně upozorníte. Museli by totiž pracovat. Máme zkušenost s takovou skvělou hvězdu soudcovské unie, která nezákonně už čtyři roky obhajuje žalovaného zločince, který kradl s právní pomocí syna jejího kolegy soudce, tím, že se nechává od Ústavního a Vrchního soudu přesvědčovat, že zákony jsou napsány jinak, než ona si myslí, aby se tím vyhnula možnosti projednat nespornou žalobu. Dostupnost zákonů v soudní síni by mohla náklady na justici snížit na polovinu, protože by ještě radikálněji ubyly počty jednání.

    Další úsporou by mohlo být zastavit plýtvání na konkurzy! Teď jsme dostali pár šupů, promile našich pohledávek z konkurzu našich dlužníků, které začaly v roce 1992. Miliónové zisky správců, miliónové náklady soudů a téměř nic pro věřitele. To je zločin to takhle dlouho soudit a s takovým výsledkem. Jen v případě mnou dokumentovaného zločinného konkurzu je počet podání konkurzních věřitelů, protokolů, rozhodnutí a usnesení větší než sedm tisíc.  To by byly úspory! Jedním důvodem vedle zkorumpované nekompetentnosti je, aby se promlčela trestnost toho, jak soudci se správci kradou, a stát nemusel kvůli promlčení za justiční (konkurzní) mafii platit škody! Jenže, když advokát, co zbohatl na konkurzním správcování, posílil vedení ODS a sám ministr konkurzní mafii přihrál insolvenčním zákonem nové možnosti k zbohatnutí, tak tohle řešit asi nepůjde. Vzhledem k tomu, že justiční (konkurzní) mafie je neléčitelná rakovina naší společnosti, pak mají pravdu ti politici, soudci a prokurátoři, kteří se nechávají zkorumpovat, dokud ještě z téhle země lze něco nakrást.

    Formálně bude výsledkem protikorupčního tažení téhle vlády v justici jen to, že bude ještě víc nezávislosti soudců a prokurátorů, těch, kteří už dvacet let nedokáží nezávislost k ničemu pozitivnímu využít a jde jen o to zachovat jejich nezávislost na zákonech, absolutní nadvládu jejich solidarity nad právy občanů této země, jejich právo na mzdu jako sociální dávku a zachování feudálních poměrů v justici, kdy předsedové soudů, žijící v nedotknutelném hájemství residuí třídního práva, to jako státní úředníci mají nadosmrti. Stejně jako ignorujeme zkorumpovanost justice v případě Kájínka, tak ignorujeme schopnost mafie využít feudální moci předsedů soudů. Mafie už dávno ví, co ta nezávislá moc znamená a dokonale toho využívá, a ministerstvo, které nechce platit škody tou justiční mafií způsobené, se místo politicky prosazené vlády práva stává součástí toho bezpráví.

    Ještě větší nezávislost justice bude realizována v tom, že bude posílena její samospráva. To nám jen soudci řeknou, kolik jim máme z rozpočtu přisypat. A jako obvykle se nikdo nezeptá, co soudcovská samospráva kdy positivního udělala. Neslyšel jsem o vyloučení jediného soudce za lpění na třídním právu, i když jich potkávám spousty a mají i mladé následovníky. Co je však nejmarkantnější, že nejsou z justice vylučováni ani soudci, jejichž rozsudky jsou rušeny, protože se soudce dopustil trestného činu, kradou, lžou organizují okradení konkurzních věřitelů, jak o tom sám pan ministr, když byl minule ve funkci, přednášel senátorům. Mafie je vlastně taky samospráva, ale těm originálním mafiím žádná vláda nepomáhala, tedy v civilizovaným světě.
  
    Politici jsou tak vyděšený z výsledku voleb, demonstrace nevůle voličů trpět korupci, že mají strach, aby jejich vlastní zkorumpovanost nebyla justicí potrestána, že nemají odvahu vzít na vědomí varování ze strany soudců, že rozpočtové škrty znamenají další zpomalení justice. To znamená zintenzivnění paralyzace české účasti na zde provozované ekonomice. To tyhle ekonomicky negramotné politiky a marxistické právníky vůbec nezajímá. Ilustrující je, že když se komunista Filip před ministrem Johnem chlubil tím, že je právník, nedokázal se mu John vysmát, že být bolševickým právníkem má k právu stejně daleko, jako Mičurin k biologii. Synergie ekonomické negramotnosti s bolševickou právní kvalifikací má nedozírné efekty ve fatálních následcích.

    Protože už dávno se justice rozhodla, že nemám žádná ústavou zaručená občanská práva, mohu vám, protože na tom již nemůžu být hůř, sdělit některé příklady, kam až sahá úpadek justice. Jednou přijdeme k soudu, který se nekoná pro omluvu žalobce a soud nemohl jednání zrušit předem, protože soudkyně tam prý chodí jen jednou týdně a to až na jednání, takže se nemohla o omluvě dovědět předem. Druhý příklad je z rodiny známých, kteří se hádali kvůli vztahům s téměř dementní ale panovačnou tchyní, aby to vyřešili tak, že se jí bude věnovat jen její vlastní dítě a kvůli vlastním dětem se nerozvedou. Na dotaz, proč ji nedají do domova důchodců, přišla odpověď, že to nejde, protože stále ještě dělá soudce. A taky jsem slyšel jednoho zločince si stěžovat, že s tím soudcem se blbě dělá, když je každý den už v deset nalitej. A taky jsme měli slečnu, kterou nebavilo poslouchat kapitalisty a dělat na ně, a tak šla úřadovat k soudu za polovinu a pochvaluje si, že nemusí dělat nic a stihne si melouchy.

    Na potvrzení mých slov předseda Městského soudu v Praze v pátek na Primě prohlásil, že důchody soudců na úrovni 90 % platu umožní, aby z justice odešli soudci, kteří nemůžou soudit. Takže přiznal, že tam takoví jsou a přiznal, že neexistuje žádný očistný mechanismus justice. Takže ti soudci, co už nemůžou soudit, mají teď důchod ve výši 100 % platu, v práci se ohřejí, něco si přečtou a ještě těch škod, nejen na mrhání rozpočtových prostředků, co nadělají. A kolik je soudců, co nemohou soudit?

To jsou tak vážná obvinění,

To jsou tak vážná obvinění, že by jejich autor měl být bez prodlení žalován.
Pak je tu druhá varianta, že by se případu chopila policie a všechno řádně vyšetřila. Jenže to je velmi nepravděpodobné vzhledem k výše popsané prohnilosti orgánů "činných" v trestním řízení.
Takže se pravděpodobně nic nestane a vzhledm k tomu nezbývá než věřit autorovi.

Uložit

Uložit