Dopis Jiřího Davida II.


27. července 2010

Paní Jano Dědečková

Diskuse (na odborné bázi) o NG, zde probíhá již několik let (škoda, když teď
tak o ní "bojujete", že jste se o to nezajímala již mnohem dříve!). Bylo opravdu mnoho odborných diskuzi, textu apod., kde se k tomu vyjadřovalo množství odborníků. Stačí se jen odborně orientovat, či se aspoň chtít dozvědět a ne jen jednostranně poslouchat "politická" přání (samozřejmě vždy to bylo bagatelizováno M. Knížákem, jako útok proti jeho osobě, která toho tolik udělala pro české umění a nyní ho zdejší luza, levičáci, neschopní, zneuznaní, závistiví,líní, nemocní umělci apod. chtějí vyměnit atd.).

Je mi líto, ale dosud jste nepochopila, že se samotná Iniciativa Čas na změnu přes dva roky (nikoliv poslední měsíce) nezabývá osobou Milana Knížáka, ale principy demokratické společnosti.

To znamená, aby to nebyla pouhá fráze (na kterou by jste mne mohla snadno "chytit"), že nám nejde o nic jiného, než aby se  po jedenácti letech ve "svobodné, právní" společnosti mohlo uskutečnit svobodné výběrové řízení na funkci (nikoliv na osobu, tak jak se to M. Knížák snaží neustále personifikovat a tato sugesce se mu skvěle daří!) gener. ředitele NG.

Na podobné důležité funkce se všude v civilizovaném světě vypisuji konkursy po pěti letech, aby nemohlo docházet k podobným situacím, jako je tomu u nás v NG (zbytnění, nárůst kultu osobnosti, ztráta soudnosti, netolerantnost, pocit neohroženosti (skrze politickou moc), z které vyplývá mimo jiné neschopnost orientace v hodnotových měřítkách atd. atd.)

Opravdu se domníváte, že to je nevhodné (eufemismus).

Milan Knížák je nám (vlastně podstatným lidem této umělecké scény a ne jeho asistentům podřízeným, studentům a známým), jako umělec, poslední roky zcela lhostejný, avšak respektujeme jeho nespornou uměleckou hodnotu šedesátých let, kterou bohužel tak nepochopitelně devalvuje svou současnou negativní energii (výměnou vlastní umělecké kreativity za politickou) za posledních deset let.

Když už jste kritizovala výběrovou komisi (především její českou sekci), proč jste se fakticky nezmínila, že v této komisi seděli dva lidé z NG, tedy přímo pracovně podřízení M.K., který je do komise nominoval (to, že to pak V. Riedlbauch kostrbatě "přikryl" (vzal na sebe), bylo  úsměvné (ježiši používám Vám blízký Klausův slovník., no musel to V.R. nějak skrýt, neboť původně ty dva lidi do komise z NG odsouhlasil jen proto, že se mu M.K. zaručil , že do konkursu nepůjde (to nám do očí řekl V.R. jako jeho poradnímu grémiu). M.K.  se však, navzdory  jejich dohody, do konkursů přihlásil, pravděpodobně spekuloval (a to je má spekulace, kterou nevydávám za fakta a měla by jste to  prosím činit ve svém případě, aspoň do budoucna i Vy), čekal, že výběrové řízení musí být prohlášeno za zmatečné) .

Není to směšné, hloupé, nemluvě o nefér situaci a střetu zájmu a tím tragické i když tak symptomatické pro zdejší rybník a politickou kulturu.

Proč se o tomto faktu (nesporném, evidentním, průkazném) nezmiňujete, proč Vám to tedy asi připadá správné (možná nepodstatné?!) a jiné věci, o kterých pouze spekulujete, fabulujete, vydáváte za pravdu?

V mé odpovědi Vám oponuji (nikoliv tím že lžete apod., proč opět zkreslujete, či dezinterpretujete?), aspoň v těch konkrétních citovaných pasážích, fakty a to doložitelnými.

Vaše dehonestace zdejší umělecké scény je z Vašich textů až přiliš zjevná, i když ji příjímáte z jiných hlav a úst.

Proč jste v sobě (osobně) dosud nenašla sílu, se například z očí do očí potkat s Jiřím Fajtem a vyslechnout jeho argumenty (když už údajně voláte po objektivní diskusi)?!

Proč používáte doposud proti jeho osobě jen spekulace, dohady a jednostranné podpásové triky?!

Znovu opakuji a zdůrazňuji Milan Knížák je  pro nás nepodstatný (jak výše říkám, už mnoho let), voláme po změně ve vedení NG. Tím však jednoznačně říkáme, že by tam neměl sedět člověk, který pár let bude jen otrocky zametat stopy po současném vedení NG.

Tedy člověk, kterého si zvolí Milan Knížák a de facto ho bude nadále řídit.

Chceme silnou, nebojácnou, politicky nezkorumpovanou osobu s mezinárodním respektem a ne zbabělce v podobě zdejších politických figurek, cyniků, ignorantů snadno manipulovatelných, ovládaných za svou minulost, či současnou neschopnost, neodbornost, neprofesionalitu. Je to opravdu v roce 2010 moc?!?

Toho se celé ministerstvo kultury a NG bojí, proto i Vás tak snadno polapili a využili ve svůj prospěch (nežádám, aby jste to přiznávala).

Děkuji

Jiří David

___________________________________________________________________________________