Zamezme manipulacím s panem Havlem
Jozef Kochan

14.09.2010, Lidové noviny

Vztah bývalého prezidenta Václava Havla k Trutnovu chtějí zdejší zastupitelé ocenit udělením městské Kulturní ceny a čestného občanství, a to v letošním jubilejním roce u příležitosti 750. výročí města. Rozhodli o tom na základě jeho přínosu české a světové kultuře a propagace města Trutnova již 19. dubna 2010. Samotný akt předání cen Václavu Havlovi jsme chtěli pojmout slavnostně, jedna z možností bylo i provedením jeho hry Audience v nově postaveném společenském centru UFFO či přímo v trutnovském pivovaru.

Vzhledem k časovému zaneprázdnění Václava Havla došlo k předběžné dohodě, že se vše uskuteční až na přelomu srpna a září. Jeho kancelář sice v závěru července navrhla místo k převzetí cen trutnovský Open Air Music festival v termínu 21. 8., ovšem ani tam se letos Václav Havel z výše uvedených důvodů nemohl dostavit. Navíc byli starosta Ivan Adamec i další členové zastupitelstva přesvědčeni, že návrhy města k uspořádání slavnostního aktu jsou k významu těchto cen jistě důstojnější. Čestné občanství města Trutnova má svou váhu a mezi jehož držitele patří například dr. Edvard Beneš nebo první porevoluční starosta města Trutnova Ing. Gustav Hillebrand.

Pro trutnovský festival má osobnost Václava Havla nesporně svůj obrovský význam a všichni víme, že i pan Havel má osobní vztah k festivalu. Čestné občanství města Trutnova a Kulturní cena však se spojením Václava Havla a Trutnov Open Air Festivalu souvislost nemají.

Václavu Havlovi jsme nabídli libovolný termín až do konce tohoto roku, neboť oslavy výročí našeho města trvají po celý rok 2010. Podle informací z jeho kanceláře se jako pravděpodobná jeví druhá polovina října. Věřím, že slavnostní akt v režii města proběhne důstojně a pro všechny příjemně, tak jak byl od počátku zamýšlen zastupiteli města.

Poslední mediální výpady pořadatele trutnovského festivalu Martina Věcheta vůči trutnovské radnici měly jediný cíl - obratně využít Václava Havla a pocty, které mu udělilo zastupitelstvo, ve prospěch propagace festivalu, jemuž naše radnice dle Věcheta nepřeje. Což samozřejmě není pravda, ze strany města rozhodně pořádání dalších ročníků festivalu není v ohrožení.

Dneska jsem nějak zbloudil.

Dneska jsem nějak zbloudil. Na tomto URL bývalo vždycky virtually! Nebo se to má psát s jedním "l"?

___________________________________________________________________________________