Co nám říkají dnešní komunisté?
Žaloudek Petr

V nástěnce KSČM je zveřejněn leták, který „vychvaluje“, co bylo před rokem 1989 a naopak zvýrazňuje „bolesti“ doby posledních 20ti let současně s označením „viníků“ - samozřejmě všech ostatních politických stran. Zveřejnění takového materiálu je umožněno jen díky demokracii. Takovýto materiál není ale možné nechat bez odezvy, protože zakrývá skutečné kořeny problémů dnešní doby. Zejména to, že dnes sklízíme ovoce z doby minulé, si už autoři tohoto letáku nehodlají připustit a chtějí opět svými nesplnitelnými sliby  ovlivnit ty, kteří jim zase rádi uvěří, protože se zejména svým nezodpovědným chováním dostali do svízelných situací a hledají jakoukoliv záchranu.

Možná, že si tyto řádky přečetl málokdo, protože informací kolem nás je opravdu hodně a už je ani nevnímáme. Toto ale bylo umístěno na veřejném, poměrně frekventovaném prostranství a je třeba se nad tím zamyslet.

Jednak je vhodné se zeptat, kdo takovýto text píše. Je zřejmé, že jsou lidé, kteří takto smýšlí a nostalgicky pohlížejí na dobu socializmu, protože se v ní měli dobře (proč asi?). Ale co by takovému textu řekli ti,


-kteří byli šikanováni za to, že za války bojovali ve fašistickém odboji a jen proto, že po roce 1948 odmítli vstoupit do KSČ byli degradováni, propuštěni z práce, vězněni nebo donuceni k vystěhování ?


-kteří sice souhlasili s některými myšlenkami komunistů, ale protože s jinými nesouhlasili, byli také vězněni nebo šikanováni ?


-kteří byli přímo označeni za třídní nepřátele a jejichž děti jen z tohoto důvodu nemohly studovat na žádných školách? Těmto dětem byl zakázán i jakýkoliv učební obor. A to bez ohledu na nadání, dobré vysvědčení, slušnou výchovu a předpoklady školy řádně dokončit.


-kteří chtěli vyjádřit své náboženské přesvědčení? Přitom Československo bylo před komunistickým pučem v roce 1948 katolickou zemí, plnou kněžských seminářů, řeholních klášterů a jiných církevních institucí, které šmahem po zásahu státní bezpečnosti v dubnu 1950 přestaly existovat. Kněží a řeholníci byli internováni, mnoho z nich vězněno v nelidských podmínkách a likvidováno v zinscenovaných procesech. Zabrané budovy byly přebudovány na fabriky, státní statky, JZD a postupně devastovány.

 
-kteří  chtěli normálně volně cestovat? V této oblasti nejzákladnějších lidských práv se
      lidé mohli podívat jen do mála zemí socialistického bloku.


-kteří normální cestou chtěli opustit tuto zemi a při pokusu byli zastřeleni nebo dlouhodobě vězněni? Naše zem byla obehnána drátěným plotem a tím izolována od vývoje v ostatních vyspělých zemích světa.

Kolik duchovní a duševní energie se vytratilo do neznáma, když  byli vzdělaní a kultivovaní lidé nuceni vykonávat kvůli svému přesvědčení, postojům a „buržoaznímu“ původu pouze podřadné, mechanické práce...
Kolik duševní bolesti a utrpení bylo způsobeno, když se lidé nutili žít jednotným, všechny „oblažujícím“, zářným zítřkům vstříc kráčejícím způsobem! Kolik jich bylo nepřímo zlikvidováno a zlomeno na těle i na duchu!     
     V naší zemi bylo s násilnou kolektivizací zcela zdevastováno zemědělství. Půda, na které hospodařili po staletí řádní hospodáři a dědila se z generace na generaci, začali intenzivně  obhospodařovat po vzoru Sovětského svazu ti, kterým vůbec nezáleželo, jaké důsledky bude jejich hospodaření mít. Dnes se divíme, co nám příroda za toto „hospodaření“ vrací.
      A velice těžce se navazuje na staré tradice, které byly násilně likvidovány v souvislosti s budováním nového ráje na zemi.
      Kdybychom dali na misky vah na jednu stranu ty, kterým socialismus schází a ty, kteří jsou rádi, že je již tato doba nesvobody za námi, možná by v některých oblastech České republiky převážila miska těch, co minulou dobu postrádají. Jedním z nosných pilířů demokracie je však tolerance a respektování menšin a to jakýchkoliv. Politických, náboženských, jinak smýšlejících atd. Dnes je již historicky dokázáno a žádný soudný člověk o tom nepochybuje, že za komunismu bylo násilně vystěhováno, zbaveno majetku - okradeno -, zbaveno titulu – degradováno a poníženo -  miliony lidí a že zásluhou tvrdé bolševizace trpělo a bylo vyvražděno mnohem víc lidí, než tomu bylo v důsledku 2. světové války. Oběti komunistického totalitního systému tedy nebyli jedinci, ale miliony lidí. Člověk potřebuje k životu opravdu málo: trochu jídla, vody, vzduch – ale člověk k tomu, aby se vyvinul ve zralou, inteligentní a slušnou bytost potřebuje mnohem víc než jen toto – potřebuje atmosféru svobody, tolerance a lásky. A tyto duchovní hodnoty žádný totalitní systém nikde na světe neměl a nemá ve svém repertoáru nejvyšších hodnot. Neměl je ani systém Gottwalda, Zápotockého, Novotného a Husáka. A ten, komu takový systém schází, ať se podívá na Kubu, Severní Koreu a zváží, jestli by v takových státech chtěl žít...

Peter Žaloudek/ Jiřina Nohavičková

Nástěnka KSČM Uničov

.....lidé demokracii

.....lidé demokracii kultivují a cizelují, bolševci jen zneužívají a je jedno v jaké jsou partaji, komu straní. Vždycky a všude.

Domněnka některých lidí(mimo

Domněnka některých lidí(mimo patologických remcalů), že se měli před rokem 1989 lépe je fikce založená na srovnávání jejich tuzemských podmínek v té době s ostatními s přihlédnutím na realnou úroveň jejich schopností. To po materiální stránce, přitom je zcela opomíjeno porovnávání stejných sociálních skupin ve svobodných demokratických státech.
Po stráncemorálních a duchovních hodnot bohužel těmto lidem nechybí potřeba demokracie a svobod, jejich nedostatek nijak nepociťují. Zarážející je pouze výjimečnost tohoto vztahu v Česku, že na rozdíl od všech evropských, tedy vyspělých států zde přetrvává strana s preferenci marxistické filozofie s nosnou myšlenkou třídního boje, třídní nenávistí, revolucí s nastolením diktatury, kterou je ochoten sdílet každý 7. občan volebního věku.

lež je běžná rekvizita

lež je běžná rekvizita komoušova. Ano vyhovovalo to lemplům, kteří se jen flákali.

Pane Tesáku, lež je běžná

Pane Tesáku, lež je běžná rekvizita všech politiků napříč politickým spektrem. Existují vyjímky - třeba takový Topolánek těžko mohl lhát, když ani nechápal, co vlastně říká - ale já osobně spíš dávám přednost prolhanému Kalouskovi před nějakým takovýmhle "poctivým". ////

Asi existují rozdíly mezi politiky sockomoušskými a ostatními, ale doporučuji tyto rozdíly hledat jinde, než zrovna v pravdomluvnosti. Zejména pokud vaše politické přesvědčení je ZALOŽENO na tom, že ty rozdíly existují. ////

___________________________________________________________________________________