Petr Nečas: Neustoupíme od snížení platů, s odbory budeme jednat


Premiér v reakci na dnešní demonstraci odborů řekl, že vláda se zástupci odborových o snižování platů mluví i nadále mluvit bude.

Změny v platových tarifech by podle premiéra neměly být pouhými škrty, ale měly by motivovat zaměstnance k větší výkonnosti. "Vláda neuhne v žádném případě od snížení objemu platových prostředků ve veřejném sektoru o deset procent. O konkrétní formě tohoto snižování jsme připraveni jednat a také jednáme s představiteli příslušných odborových svazů," řekl dnes Petr Nečas.

"Osobně dávám přednost tomu, aby tento krok měl už reformní charakter a ne pouze škrtací. Abychom dali větší důraz na efektivitu a výkonnost a byla více finančně oceněna schopnost a pracovní výkonnost než to, jak dlouho na daném místě zaměstnanec sedí," řekl premiér.

Premiér dále potvrdil, že vláda platy po desetiprocentním snížení zmrazí na další tři roky. Reformní rozpočet s upravenými výdaji státu a daňovými změnami má přijít v roce 2012. Podle Nečase ale nebude jeho kabinet zvyšovat celkovou daňovou zátěž.

Socialistická ekonomika

Socialistická ekonomika zhořela přčedevším na nízké produktivitě práce, kdy umělá přezaměstnanost snižovala její úroveň. Také odměňování npodle výkonu a kvality práce se nikdy neuplatnilo s přežívajícím rovnostářstvím. Přestože po revoluci začaly některé firmy uplatňovat mzdové systémy od předních západních společností formou snižování podílu pevné složky mzdy s osobními platy atd., stejně tento proces nikdy nebyl dokončen. Odhalení rezerv v produktivitě lze nejsnadněji zajistit přes hmotnou zainteresovanost, tj., aby zaměstnanci měli snahu přijít s návrhem na úsporu zaměstnanců, pokud se budou zčásti podílet na mzdovém efektu uspořeného pracovníka. A to je to, co chtěl Nečas i Drábek a čemu se brání odbory. A proč? Protože jim nejde o prosperitu, ale o politické poškození pravicové vlády v očích veřejnosti.

Ten nadpis článku se malinko

Ten nadpis článku se malinko rozchází s přímou řečí premiéra. Snížení platů není totéž jako snížení objemu platových prostředků. A to zřejmě dost dobře nepochopili ani demonstranti.

___________________________________________________________________________________