Zpráva o stavu unie aneb co Barosso neřekl
Luboš Zálom


José Barroso, kdysi maoistický studentský vůdce, dnes předseda Evropské komise, si náležitě vychutnává svou roli faktického vládce Evropské unie a rozhodl se napodobit svého amerického soudruha. Stejně jako on přednesl svou “zprávu o stavu unie”. Pravda, takovou zprávu by měl sice přednést prezident EU Herman van Rompuy, ale alespoň je jasné, kdo je ve skutečnosti tím nejdůležitějším z důležitých. Zatímco na chudáka van Rompuye si nikdo ani nevzpomněl, pan Barosso zatím rozehrál za řečnickým pultíkem velkolepé představení, za nějž by se nemohl stydět žádný komunistický aparátčík z normalizačního období.

Evropané, kteří znají, ať už z vlastních vzpomínek nebo alespoň zprostředkovaně, realitu socialistického ráje 70. nebo 80. let, musejí při pohledu na řečnícího Barossa zažívat silný pocit déja vu. Ne už tak občané západní Evropy, které první zkušenost se socialistickou totalitou teprve čeká.

Pan Barosso, ač mluvil celou hodinu, neřekl o stavu Evropské unie vůbec nic konkrétního, ale zato se jeho řeč hemžila frázemi typu “zajistit růst”, “reagovat na výzvy”, “investice do budoucnosti”, “společně pracovat”, “myslet evropsky”, “prohloubení vnitřního trhu”... Tu skutečnou “zprávu o stavu unie” je třeba hledat mezi řádky.
Není pochyb o tom, že Evropská unie zmutovala v kolektivistickou ideologií živený byrokratický moloch, který nemůže vést k ničemu jinému než k šedivé diktatuře normalizačního typu s miliony ekonomicky i morálně zbídačených občanů, a která se, stejně jako sovětský blok, musí jednoho dne rozpadnout.
 
Paralela mezi panem Barossem a normalizačními politiky vyplouvá na povrch i v neustálém upozorňování na růst byrokracie v EU. I komunističtí představitelé neustále upozorňovali na nutnost snižování byrokracie, aniž si uvědomovali, že právě oni sami a jejich myšlení je tou skutečnou živnou půdou pro její bujení.

Celým Barossovým projevem se jako červená nit táhne snaha zdůraznit, že vládci Evropy nesedí jen tak nečinně s rukama v klíně, ale mají připravenou celou řadu skvělých a dokonalých opatření, aby Evropská unie fungovala lépe a radostněji. Chystají se bezvadné regulace, které zvýší státní dohled nad bankami a ochrání vklady bankovních střadatelů. Regulace derivátních finančních instrumentů jistě, alespoň podle představ pana Barossa a jeho soudruhů, přinese konečně zkrocení hospodářského cyklu a už nikdy se nebudeme muset bát finančních krizí. A hlavně nesmíme zapomenout na udržitelný růst!

A ty úplně nejlepší regulace konečně přinesou tu vytouženou plnou zaměstnanost! Pan Barosso pronesl, že jeho úřady zjistily, že v EU je ohromná spousta neobsazených pracovních míst. Je tedy nutné začít tuto situaci monitorovat, dozvědět se, proč jsou tato místa neobsazena, a zajistit, aby obsazena byla. Jakými mechanismy je hodlá obsadit, to se posluchač nedozvěděl. Možná je ale lépe nevědět...

Žádný z těchto ambiciózních plánů nemůže přinést nic dobrého. Regulace, kromě toho, že jsou násilným zásahem do přirozených práv jednotlivce, nemohou fungovat tak, jak je jejich autoři zamýšleli. Každý zásah do svobodného tržního prostředí způsobí nesoulad, který se může projevit ničivě tam, kde by to nikdo z “vševědoucích” regulátorů nečekal. Růst cen energií a bublina na regulovaném trhu s elektrickou energií vyráběnou slunečními elektrárnami je jen jedním z mnoha příkladů.
Regulace mají sklon se na sebe stále nabalovat. Byrokraté si nemohou jednoho dne říct, že mají hotovo, všechno je krásně zregulováno, vše hladce šlape, a tak mohou své úřady s klidem zavřít a jít si hledat nějakou slušnou práci, kde by pro změnu dělali něco užitečného. Jistěže ne. Je daleko pohodlnější ospravedlnit svou existenci, navrhovat politiku ve prospěch “veřejného blaha”, vymýšlet další, “lepší” regulace toho, co již bylo předtím třikrát zregulováno. Myslí si snad někdo, že zákazem žárovek to končí?

Žádnými mlhavými frázemi nemůže pan Barosso zakrýt nedostatek sebereflexe a naprosté nepochopení situace, které je společné takřka všem vrcholný europolitikům. Jestliže se domnívají, že stačí jen nastavovat další a další regulace, které mají zakrýt očividnou nefunkčnost evropského projektu, vkrádá se neodbytný skepticismus vůči možnost reformovat EU zevnitř a změnit cestu, po níž se ubírá. Na jejím konci čeká Evropu kolektivistická totalitní vláda.
Existuje snad alespoň mizivá šance, že si europolitici uvědomí, že stále větší snaha po regulaci tržního prostředí i omezování životů občanů prostě nemůže vést k ničemu jinému, než ke zničení toho, co zde bylo vybudováno ve svobodnějších časech? Existuje šance, že by evropští politici začali regulace rušit a uvolňovat integraci tam, kde se jeví jako nefunkční a škodlivá? Určitě ne. Kapři si nikdy nevypustí svůj vlastní rybník.

Místo toho se budou vynakládat síly a peníze na zavádění přísnějších regulací a další zpevňování integrace jednotlivých členských států. Tam, kde se zeď evropské integrace začne rozpadat, stačí zaplácnout díru čímkoliv, co je zrovna po ruce - jakýmkoliv velkolepé pojmenovaným “akčním plánem” - jen aby se konečný nevyhnutelný kolaps o chvíli oddálil. Bude se lhát a vyhrožovat (jako tomu bylo v Irsku při druhém referendu o Lisabonské smlouvě), bude se exemplárně trestat jakýkoliv projev nesouhlasu (momentálně má EU spadeno na Slovensko, za jeho nesouhlas s podporou marnotratnému Řecku) s tou či onou evropskou politikou. Budou se utrácet další a další sumy na dezinformační a propagandistické kampaně. Však už se europolitici třesou na to, až bude schválena historicky první celoevropská daň - stavidlo dalšímu a stále masivnějšímu okrádání občanů a přesunu jejich peněz do evropské pokladny se nakonec otevře naplno.

Tento scénář je daleko pravděpodobnější, než představa, že by si evropští politici uvědomili, že jakékoliv centrální řízení společnosti nemůže fungovat dnes, stejně jako nefungovalo v Sovětském svazu nebo kdekoliv jinde.

Naděje, že by snad bylo možné dočkat se na evropském politickém kolbišti opravdu viditelné, masově podporované racionální opozice hájící svobodu, je velmi mlhavá. I když samozřejmě taková opozice existuje, její hlas je systematicky a cílevědomě umlčován, a tak se s názory politiků jako jsou např. europoslanci Nigel Farage nebo Daniel Hannan setká spíše ten, kdo už je dávno o prohnilosti Evropské unie přesvědčen. Průměrný volič je krmen dezinformační propagandou, hrazenou z peněz daňových poplatníků, a bude hlasem pro tu či onu stranu volit spíše status quo. Na úrovni národních států snad jsou vyhlídky o něco optimističtější, ale i zde platí, že strana, která do svého programu navrhne revizi členství v Evropské unii a případné vystoupení (a třeba vstup do svobodnějšího svazku, jakým je EFTA), se patrně setká spíše s nezájmem a nebo štvavou a lživou propagandou eurofanatiků. Nicméně, dokud je dovolena svobodná, logická kritika, nemusí být nic ztraceno, a alternativa vystoupení z Evropské unie se může významné části voličů nakonec jevit jako perspektivní. Taková opozice však bude muset bojovat s nesmírnou indoktrinační silou státního vzdělávacího systému, který je stále více spíše továrnou na obětavé a poslušné kolektivisty, a u nějž lze očekávat, že se jeho řízení postupně, stejně jako jiné politiky, přesune na úroveň evropských úřadů - a začne plně sloužit idejím europeismu.
Racionální evropská politika by měla především apelovat na nutnost omezení integrace jen na volný pohyb zboží a kapitálu. Znovuobjevení volného trhu je naprosto klíčovým požadavkem, má-li být Evropa zachráněna.
 
Koncept tzv. vnitřního trhu musí být opuštěn a navždy zapomenut. Principiálně je totiž s ideou volného trhu v příkrém rozporu. Vnitřní trh tak, jak o něj usilují dnešní představitelé EU, totiž musí být unifikovaný, a tedy velmi silně regulovaný. Nesmí být rozmanitý, nesmí v něm být prostor pro iniciativu jednotlivců a firem, protože iniciativa přináší konkurenci, a konkurence přináší nerovnost. Nesmí v něm být dovoleno projevovat jakékoliv komparativní výhody, a musí být pevně uzavřen pomocí vnější celní politiky - protože se kvůli regulacím nutně musí stát nekonkurenceschopným, a otevřenost vnějšímu světu by tuto nekonkurenceschopnost jen zdůraznila. Vnitřní trh je rovnostářským konceptem, ideou glajchšaltované průměrnosti a násilné stejnosti, ne nepodobné šedivému kultu šlendriánu a neschopnosti, který panoval ve východním bloku v 70. a 80. letech. RVHP byl vnitřní trh par excellence, naprostý ideál dnešních špiček evropské politiky.
 
Nositel takových názorů se však dnes v Evropském parlamentu dočká jen bučení a zcela jistě takovéto postoje nikdy nezazní při čtení jakékoliv z příštích “zpráv o stavu unie” - ať už ji bude přednášet jakýkoliv předseda Evropské komise.

Mohou si toto uvědomit lidé jako jsou pánové Barosso, Kohn-Bendit, Špidla nebo šéf socialistických europoslanců Schulz? Nejhorší je, že oni si to patrně do značné míry uvědomují. Nemohou být zas tak krátkozrací a nevidět, kam EU pod jejich vládou míří. Evropa podobná normalizačnímu marasmu, nudná a ubíjející unifikovanost, hra na prosperitu a růst, jíž stejně nebude v Evropě nikdo věřit, a jíž se za pár let budou skutečně produktivní a bohatí Číňané nebo Indové od srdce smát (podobně jako se Britové kdysi smáli Škodovkám), je očividným cílem těchto politických elit, které spojuje šílená nenávist vůči svobodě, trhu a kapitalismu. Nebo jsou skutečně tak hloupí, a věří, že zákazem žárovek a dotováním neproduktivního zemědělství se Evropané stanou bohatšími? Možná něco mezi tím...

Každý mnohonárodnostní stát držený pohromadě silou a regulacemi, propagandou a lhaním, dal vzniknout násilnému odporu a separatistickým silám. Narozdíl od pokojné a přirozené konkurence jednotlivých národních států, která přináší užitek všem zúčastněným stranám, se EU ubírá cestou balkanizace. Snahy mnoha lidí vymanit se z novodobého “žaláře národů”, přiživované soustavným chudnutím široké veřejnosti (toto chudnutí bude přímo úměrné růstu státních zásahů do ekonomiky), povedou k násilným nepokojům, které se nutně stanou důvodem pro soustavné potlačování kritiky. Proto chce EU společnou obrannou a bezpečnostní politiku. Eurozatykač je jen prvním krokem k ustanovení euro-ideozločinů a jejich trestání, a jedním z dalších kroků budou zcela jistě evropské policejní síly a podřízení jednotlivých ministerstev vnitra centrálnímu evropskému úřadu.
 
Je ovšem zřejmé, že takový stav Evropské unie bude přesně tím, co bude panu Barossovi a jeho následovníkům vyhovovat.

"...vkrádá se neodbytný

"...vkrádá se neodbytný skepticismus vůči možnost reformovat EU zevnitř a změnit cestu, po níž se ubírá." Dlouho jsem se ztotožňoval s heslem "EU ANO, LS NE". Dneska jsem nakloněný k vystoupení z EU. Pro voliče ODS to není ten nejsnadnější postoj.

Výjimečně s p.Zeolůitem

Výjimečně s p.Zeolůitem nesouhlasím, přestože výhrady chápu. Jenže dílčími neduhy nelze argumentovat pro zásadní cestu k izolaci státu a obyvatel s deůsledky morálními, politickými a zejména ekonomickými. Těžko by stát s 40letou tradicí komunistické diktatury, se 2%ním podílem obyvatel, se zaostalou infrastrukturou by mohl mít z izolace prospěch, když ani evropská velmoc Velké Británie nepodlehla tomuto nesmyslu, jelikož bojovat s německofrancouzskou nadvládou lze spíše v rámci EU, než štěkat na měsíc z povzdálí. Hloupé zákony nejsou doménou jen EU, jak víme ze současné šlamastiky se zdraženou eletřinou i od středopravé vlády(i té minulé) když přistupuje liknavě k nápravě a sní o nějakých drobcích přes zisky ČEZu, či uzákoněním totálního nesmyslu odchodné policistů či vojáků nedanit. Proč ne třeba hrobníkům? Řešit dílčí neduhy totálním kolapsem nebude to nejlepší.

Nevýhoda příspěvků je, že

Nevýhoda příspěvků je, že neobratné vyjádření zkreslí myšlenku. Chodím na blog Matějky. Svobodní by chtěli vystupit z EU co nejdříve. Při čtení jeho článků jsem si uvědomil, že jsem dost konservativní. Matějku pasuju na Jakobína, sebe na Girondistu /snad se nemýlím - matně si něco pamatuji z fr. historie/. LS se stala pro mě zlou můrou. Uvažoval jsem o volbě SSO /to označení někteří hodně nemají rádi/, ale nerad marním hlas, takže jsem zůstal věrný. Dlouho jsem souhlasil s heslem Bobo: LS NE, EU ANO! V chatech jsem propagoval změny před Nice, Maastricht. Matějka v odpovědi mě upozornil, že to už by nebyla UNIE. Zamyslel jsem se a musel jsem mu přiznat, že má pravdu. Návrat "PŘED" bych bral... Jsem realista a pragmatik, takže chápu a podporuji Nečasovu vládu a tak vlastně souhlasím s Vaším názorem, že štěkat na měsíc z povzdálí je na nic. Přiznám se, že ale i pouhé štěkání na EU mně dělá škodolibou radost. A tak bych dokonce dával lidi dohromady. Vymyslel jsem ANTI eU HNUTÍ. Vzniklo by ve všech státech EU. Vtip by byl v tom, že by tam byli lidé, kteří majíi různé politické názory, ale na tom jednom by se shodovali /nechuť k federalizaci/. HNUTÍ by se nezúčastňovalo voleb atd., mělo by ale autoritu a vliv - pokud by nás bylo hodně...Všechno by se dělo zadarmo přes Internet. Ten nejvyšší by byl MLUVČÍ /jako u CH77/. Ještě sehnat tu hlavu. Zdravím!

pane Zeolit, myslím, že každý

pane Zeolit, myslím, že každý z nás si už prošel pochybnostmi a nadějemi ve vztahu k EU. Možná, že mám jako bývalý emigrant jistou výhodu v chápání EU. Jako občan žijící a dýchající německou atmosféru jsem měl větší pocit, že jsem Evropanem než tady zpátky doma v Česku. Musíme rozlišovat mezi A/ základní myšlenkou EU, jejím významem v globalizovaném světě a pod tímto zorným úhlem rolí jednotlivých států a B/ personálním obsazením ve vedení EU.
EU nese obecně všechny atributy demokracie. Má volený parlament, volené představitele orgánů atd. Tady není problém. Problémem ale je personální obsazení na všech úrovních. Bohužel, nepsaným pravidlem je fakt, že jsou do Bruselu delegováni (uklizeni) jednotlivými státy druhořadí politici a to skoro bez výjimky. Tito trafikanti pak dělají politiku, která se tváří, že je nadřazená politice jednotlivých států. Už jenom ten obrovský počet poslanců, těch výborů a pod. Tato valící se masa má svoji dlouhou setrvačnost, která nekopíruje politické změny v jednotlivých státech. V EU tedy sedí právě lidé, nominovaní socialisty, kteří do nedávna vládli téměř ve všech státech. Ta Vaše myšlenka o utvoření občanské platformy není špatná, ale domnívám se, že by tuto kontrolní a kritickou činnost měla konat oficielní politická representace. Konečně máme na to úřad. Jenže všude vládne jistá schizofrenie. Každý stát je zahleděný příliš do svých problému a to evropanství jaksi neřeší. Ozýváme se vždycky až je pozdě. Reagujeme pouze na zmetky a nařízení, která se nám nelíbí. A to je ten začarovaný kruh. Odtrhnout se od EU je horší, než do EU nikdy nevstoupit. Je to stejné jako rozvod a námluvy.

Pane Enigmo, ještě

Pane Enigmo, ještě poznámečka. Před časem jsem Vás žádal o kontakl. Chtěl jsem Vás požádat o názor na využití IVR v politice a nechtěl jsem zneužít Virtually. Jako k člověku/autoritě, který pracoval pro časopis Enigma /snad se nepletu/ mám přirozenou úctu...

pane Zeolit, musím Vás

pane Zeolit, musím Vás zklamat,, nebo potěšit. Ten časopis Enigma znám, ale s mým nickem nemá nic společného. Přísahám že volba nicku nebyla krádež, pouze náhoda. Pokud se se mnou chcete přesto spojit , můžete klidně Virtually zneužít. Pokud jsem Vás zklamal, je mně to líto. Snad si vystačíme i tak.

Pane Enigmo, jsem takový

Pane Enigmo, jsem takový názorový mix.Říkám o sobě, že jsem "klausovec", ale pléduji pro občanské akce, které jsou vlastně synonymem Havlovy nepolitické politiky. Z mého pohledu i to je složitější, protože já vidím politiku ve všem. Sám nevěřím, že by během několika desetiletí /co si budeme povídat, oba víme, jak deset let utíká/, mohlo dojít ke obecnému konsensu o vstoupení z EU. To HNUTÍ by mělo být spíš takovým antizrychlovačem. Zatím jsem se tím nezabýval detailněji, takže vím, že v několika zemích existují lidé, kteří jsou proti federalizaci. Jestli lze najít podobné množiny ve všech 27 státech, nevím. Velkou výhodu bych viděl v tom, že toto HNUTÍ by nelezlo do zelí ostatním politickým stranám. Realisticky chápu, i kdyby ten můj nápad měl racionální základ, že nemám tu "osobní" sílu, někoho pro tu věc zapálit. Najít tu českou hlavu by byl zázrak a ty se málokdy dějí. Takže to beru jak hru, která mě dokonce i baví. Před časem jsem četl /už nevím na čem to bylo/ zkrácené teze politiků, které přispívali k idejím jednotné Evropy. Jako červená nit byl antiamerikanismus, snaha oslabit dolar atd. A to je pro mě snad to nejméně přijatelné. Jinak moc děkuji za Vaše názory, vážím si jich, protože vycházejí z hodně bohaté zkušenosti.

pane Zeolit, ten

pane Zeolit, ten antiamerikanismus je skutečně projev silné schizofrenie evropských politiků. Na jedné straně USA potřebují, aby jim kryli záda a tahali z ohně horké kaštany evropské zbabělosti a alibismu, na straně druhé z pouhé žárlivosti na světovou autoritu USA jim nemohou přijít na jméno. U socialisty Schroedra to došlo dokonce na osobní výpady, které musela Angela Merkel dlouho žehlit. Buhužel tento socan má akcie v tom Nord Streamu a ještě se možná budeme divit. Co srdíčko, lepší?

Věřím v postupnou náporavu,

Věřím v postupnou náporavu, kterou v čase ani nezaregistrujeme, ale bude pokračovat s rozvojem evropanství(které neexistuje) a také s kritičtějším pohledem obyvatel západoevropských států na byrokracii funkcionářů EU. Oni ti zápaďáci se tolik neobávají omezování svobod a demokracie, protože ji dlouhou dobu nepoznali.

Byl by zázrak, kdybychom měli

Byl by zázrak, kdybychom měli na všechno totožný názor. Vy věříte v postupnou nápravu, já naopak pozoruji faktické negativní signály, které mě štvou. Představa, kolik třeba bude stát budování diplomatické vnější služby EU a řada jiných věcí, mě sbližuje se Svobodnými. Hlas bych jim snad dokonce i dal /upozorňuji na kondicionál/. Vzhledem k jejich neviditelnosti, potvrzené průzkumy, to není reálné. Můj pohled je zkreslený tím, že jsem důchodce. Skutečný život tak trochu jde mimo, ten virtuální /Klaus atd./ na mě působí víc. Je docela pravděpodobné, že vzhledem k Vaši profesi, blahodárnost EU poznáváte v realitě...

"Nebo jsou skutečně tak

"Nebo jsou skutečně tak hloupí, a věří, že zákazem žárovek a dotováním neproduktivního zemědělství se Evropané stanou bohatšími? Možná něco mezi tím..."

Podle mě je to jedno. S Barossem, Kohn-Benditem, Špidlou nebo Schulzem NELZE VÉST JAKOUKOLIV KONSTRUKTIVNÍ DISKUSI.
Mnohem víc mě trápí lidí jako třeba paní Dědečková. (Tím proboha nechci říct, že bych ji neměl rád a že by mi byla vzdálenější než Barosso, Kohn-Bendit, Špidla nebo Schulz) S nimi totiž diskuse možná je. Ale z nějakého důvodu nevidí, co se děje. Nebo nechtějí vidět? Možnost, že by "byli tak hloupí" vylučuji.

Přesto to, co popisuje autor, možná uznávají, ale nepokládají za důležité. Jak si vysvětlit, že paní Dědečkové vadí, že vůči Mirku Topolánkovi se kolegové nezachovali kolegiálně či loajálně, ale to že Topolánek kolaboroval se zosobněním socialismu I ZA CENU BEZPŘÍKLADNÉHO PORUŠENÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU, jí nevadí? Nebo nevadí tolik?

Paní vydavatelce slouží ke ctí, že články pana Záloma publikuje. (Nebo třeba že mě nechává tady vykecávat se.) Ale...

___________________________________________________________________________________