Efektivněji předcházet leteckým nehodám
Oldřich Vlasák

Objem letecké dopravy se již několik let soustavně zvětšuje a přes některá zásadní zlepšení v oblasti bezpečnosti tento nárůst zvyšuje nebezpečí leteckých nehod. V této souvislosti je důležité, aby byly nehody předmětem nezávislých vyšetřování, která by odhalila nedostatky v oblasti bezpečnosti a umožnila přijetí nápravných opatření.

Videozáznam europarltv vystoupení Oldřicha Vlasáka v EP: čas 12.36. ZDE

Evropským právním předpisem, který v současnosti upravuje vyšetřování nehod, je směrnice z roku 1994 a od doby přijetí tohoto textu se letecký trh velmi změnil a je složitější. Je tedy nezbytné se problematikou letecké dopravy zabývat i na půdě Evropského parlamentu. Důvodem potřeby předložit nové právní předpisy je mimo jiné i působení nových subjektů, jakým je např. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) odpovědná za osvědčování letadel na úrovni EU a zjištěné rozdíly ve vyšetřovacích kapacitách členských států.

Víme, že stávající systém Společenství pro vyšetřování nehod v civilním letectví není zcela optimální. Za posledních několik let došlo k výraznému nárůstu dopravy, rozšíření Evropské unie o další státy a existují dokonalejší vyšetřovatelské metody. Cílem navrhovaného nařízení je proto reagovat na vzniklou situaci a zajistit efektivnější předcházení leteckým nehodám. Návrh předložený Evropskému parlamentu umožňuje zapojení agentury EASA, která existuje od roku 2002 a je odpovědná za certifikaci letadel, do procesu vyšetřování nehod, vytvoření evropské sítě orgánů pro vyšetřování bezpečnosti civilního letectví, navrhuje změny v charakteru a rozsahu předávání zpráv z šetření, včetně zajištění požadavku na dostupnost seznamu cestujících na palubě havarovaného letadla.

Projednávaný text je výsledkem kompromisu Evropského parlamentu s Radou Evropy. Česká republika v Radě s kompromisem vyjádřila souhlas. Zpráva, kterou jsme projednávali v parlamentu (plenární zasedání EP 20. 23. 9. 2010), má technický charakter a přispěje k větší bezpečnosti v letectví. Proto jsem tuto zprávu podpořil.

Co chcete od instituce, která

Co chcete od instituce, která vážně uvažuje o udělení povolení provozovat letiště Vodochody jako mezinárodní veřejné, ačkoliv:
1) žádné takové není potřeba
2) majitelem je velmi podezřelá firma
3) v okolí je chemička, zásobníky tekutých plynů, rafinérie, jaderný reaktor, zimoviště havranů a spousta obyvatel
4) tady kdyby nastala havárie, tak vymaže z povrchu vše v okruhu 20 km?
Vrána vránu meje. Dzep.

Uložit

Uložit