SVOBODA A SUVERENITA - HNUTÍ MYSLÍCÍCH - MEMORANDUM


Úvodem několik slov z Ústavy ČR: My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku... Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Jsme společností MYSLÍCÍCH občanů. Nejsme Jakobíni. Nechceme revoluční změnu, nechceme hlavy JINAK myslících občanů. Chceme zachovat suverenitu a podílet se na prosperitě ČR. Jsme individualisté, ale je příjemné vědět, že jsme množinou lidí, kterou sjednocuje společný jmenovatel: Svoboda a suverenita ČR.

Jsme si vědomi, že i v současné době je vážně ohrožována svrchovanost ČR. Na její obranu vznikají četná politická uskupení. My máme jiné ambice. My chceme podchytit občany různých politických názorů, v hnutí, kterému jde především o svobodu a suverenitu. My se nechceme stát konkurenty ve volbách. Uvítali bychom ale zisk přirozené autority a z té pramenicí vliv. Podobně, jak fungují občanské iniciativy na Západě.

Chceme vyjadřovat všemi inteligentními způsoby nesouhlas s kroky UNIE, která hrozí prohlubující se integrací.

Ratifikací Lisabonské smlouvy jsme již ztratili část suverenity. Nechceme ji ztratit celou. Nejsme protievropští, jsme proti všemu negativnímu, co současná UNIE přináší. Podporujeme a rozhodně stojíme za politiky, kteří to nepřijatelné vysvětlují a popisují. Jako MYSLÍCÍ lidé víme, kde hledat ideologickou podporu a prameny. Jsme dobře argumentačně vybaveni. Mnoho dobrého bylo řečeno, stejně tak napsáno.

Dokážeme, že ke vzniku hnutí/společenství není potřeba ani jedna koruna. Věřící nepotřebují registraci k návstěvě kostela. Ani MYSLÍCÍ nemusí vyplňovat členskou přihlášku a platit příspěvky.Nežádáme žádné dotace, tím méně ty UNIJNÍ. INTERNET je to místo, kde se můžeme scházet. Existují blogeři, účastníci diskusí i na FB, YouTube, kteří jasně říkají, co si myslí o snahách federalizace UNIE. A tady jsme u nejdůležitějšího poselství Memoranda: To jsou všechno členové HNUTÍ!

Nebude dlouho trvat, kdy MOBILY se stanou zbraní přímé demokracie. Podobně se z nich stane symbol SVOBODY, jako jsou skutečné zbraně v USA. Jsme jenom krůček od toho, až využití IVR /hlasová služba Interactiv Voice Response/ umožní všem lidem nejen v ČR, ale i v ostatních státech UNIE vyjádřit, co si jako SVOBODNÍ občané MYSLÍME.

Různá hnutí, společenství, sdružení a spolky vznikají jako houby po dešti. Stejně tak i houfně zanikají. Pevně věříme, že myšlenka střízlivého vlastenectví, a všeho, co z toho vyplývá, nezahyne. Ani v době převahy cizácké mediokracie, kdy pro komentátora může být i hymna našeho státu k smíchu. Síla národního státu se vždy znovu potvrzuje ve vypjatých dobách. Vzpomeňme na 28. říjen 1918, mobilizaci v roce 1938, Srpen 1968, Listopad 1989.

Je známé lidové rčení, že víc hlav, víc ví. Každý, kdo má rozumnou připomínku, může ji poslat Petrovi Pokornému na jeho WEB, který s tím souhlasí a myšlenku podporuje.

Je blbé vysvětlovat, co jsem

Je blbé vysvětlovat, co jsem vlastně myslel. Přesto prohlašuji, že Memorandum je pouhá částečná mystifikace. Nejsem padlý na hlavu a navíc jsem sebekritický, abych se domníval, že jsem ten pravý na zakládání nějakého hnutí. Pravda ale je, že /neustále/ hledám HLAVU, která by bez velké námahy koordinovala /dejme tomu, že by soustředila aspoň názvy čehokoliv a kohokoliv v ČR, kdo jsou proti další integraci EU/, pomocí svého už zavedeného webu. Nazvat by tu rubriku mohl jakkoliv, tedy vůbec ne jako SVOBODA a SUVERENITA a hnutí myslících. Sám sebe by se mohl pasovat na KOORDINÁTORA, MLUVČÍHO, PŘEDSEDU. POkud by se styděl, jmenování ode mě bych mu poslal kurýrem okamžitě.
Domnívám se, že by bylo dobré se nějakým způsobem pokusit o to, aby lidé, kteří smýšlejí podobně, se dokonce podivili, kolik jich je. Pomocí INTERNETU ta možnost tady snad je.

I řada renomovaných má pod

I řada renomovaných má pod článkem nulu. Nevypadá to hezky. Musím se tedy postarat sám. Kdyby mě někdo aspoň poslal kamsi. Potvrdilo by se, že to někdo četl. V jednom chatu na NP, jsem se vyjádřil, že při spatření selky Havránkové v televizi, jsem blízko dalšího infarktu. Jedna dokonce celebrita mně odpověděla, že by aspoň byl ode mne pokoj. Sice mě to překvapilo, ale i něco podobného bych tady bral.

Uložit

Uložit