Co s tím?
Jan Suchánek

Mé texty jsou plny skepse ohledně korupce politiků a justice a fatálních důsledků pro naši ekonomiku. Téměř se zdá, že to nemá řešení. Pro bezbožné asi ne. Ale pokud se na to díváte jako na Boží trest nebo zkoušku, které nás Bůh vystavuje, pak se řešení nabízí sama. Stačí o nápravu usilovat a na zlu se neúčastnit. Z dob bolševika si dobře pamatuji, že za účast na tom zle se bolševici styděli a dokonce i tátovi šéfové se před mladým klukem jako já snažili ospravedlnit. Tohle musí být dodnes ve spoustě soudců, když bolševiky vystřídaly mafie (bývalých bolševiků). A podnikatelé z přirozenosti jejich profese by se raději pohybovali v prostředí, kdy nejsou nuceni prát peníze, aby bylo z čeho platit úplatky, kdy je nevydírají party kryté policajty a prokurátory, a chtěli by, aby jejich vlastnictví bylo chráněno funkčními soudy.

Politiky můžeme vynechat. Ti musí zůstat poplatní svému většinovému volebnímu davu, to znamená, že zůstanou aspoň formálně za blbce. A ti z podstaty sociálního státu zkorumpovaní politici vlastně nakonec ty soudce přinutí, aby se proti nim s podnikateli spolčili. A tomu lze pomoct. Mně už ten stát dluží tolik peněz při zavinění, na kterém není schopen jedinou věc označit za spornou, že to nejde utratit a děti by to zkazilo. A navíc kdysi valná hromada okradených akcionářů mi dala právo dát značnou část jejich finanční satisfakce na bohulibé účely. A tak jsem vymyslel, že když ten sociální stát dělá ze soudců při odchodu do důchodu žebráky, a to se nikdy nezmění, pak je možno založit nadaci pro ekonomické a jazykové vzdělávání, krytí sociálních potřeb a léčebných nákladů těch soudců, kteří se o svobodu, právní stát a tedy hlavně ochranu vlastnických práv zaslouží. Taková nadace by se nějakou miliardou naplnila hned při založení a naši miliardáři by tam určitě taky rádi štědře přisypali
.
Ta beznaděj z politiků vyplývá i z toho, že soudci nemohou politikům nabídnout organizovanou závislost jako policajti, kterých náčelníci za mimořádné úspěšné nevyšetřování Gripenů, Pandurů a všech těch tunelů na naši ekonomiku a obecní rozpočty dostávají statisíce v odměnách a k důchodům mnoho desítek tisíc korun měsíčně výsluh. Nebýt nového koštěte na vnitru, tak se to ani nedovíme. A protože lidé mají u nás rádi rovnost, tak je jasné, že i ostatní policajti a je dohlížející prokurátoři se chtějí jako ti policejní náčelníci zajistit. Obrazem toho je i policií dokumentované, když ten policejní agent co mi s jejich pomocí ukrad fabriku, si odnesl kufr s 36 milióny v hotovosti, aby to mezi ně rozdělil, protože se důsledně vyhnuli tomu, aby se jej zeptali, kam to nesl.

Samozřejmě, že na ty kufry s hotovostí nemá každý soudce žaludek a proto by jim naši noví Baťové, Kolbenové a Škodové měli pomoct. Mnozí soudci jsou také tak inteligentní, aby pochopili, že sociální stát směřuje k ekonomice regulace a pak nedostatku, a přestože politici stát organizují jako sociální zajištění politiků samotných a je chránících elitních vojáků a policistů, na soudce jako celek nakonec stejně nemůže zbýt dost, když navíc nemají jak se bránit. Za to, že soudce vlastně nemusí ani pracovat, když politici mu zajistí výmluvu tím, že není na mzdy soudních zapisovatelek, si soudce nic nekoupí. A když si uvědomíme, že vlády sociálních států koncentrovali ekonomickou politiku do soutěže státních tiskáren peněz v znehodnocování peněz, pak ani soutěž soudců, policajtů, vojáků a dalších o to, kdo bude na sociálním státu víc parazitovat, nemůže k ničemu řádnému vést. Stále je jen možnost budovat svobodnou tržní ekonomiku k blahobytu všech.
 
Ta nadace by sídlila v bezpečné jurisdikci, aby to zkorumpovaní těm nezkorumpovaným nemohli zkazit. Jací soudci by podle mne měli mít nárok na nadační podporu? Soudci, kteří se rozhodnou být nezávislí na státu, to znamená na vůli vlády a státních zástupců, budou uplatňovat zásady sporného řízení, to znamená, že potlačí nutkání vědět víc, než účastníci sporu považují za nutné soudu sdělit, stejně jako potlačí svádění rozhodnout ekonomické spory za stavu své ekonomické negramotnosti, budou uplatňovat logický součin a tím dosáhnou skvělého vedlejšího efektu, že velmi zkrátí průběh řízení, budou respektovat svědky a naopak inicializují trestní stíhání křivých svědků a znalců, budou bránit vlastnická práva a včas, aby nevznikly viníky neuhraditelné škody, budou bránit práva zaměstnavatelů.

Nadace by měla podpořit trestní soudce, kteří přestanou suplovat obžalobu, ať si prokurátoři ty bláboly čtou sami a sami presentují jejich interpretace, čímž je mnohdy sami vyvrátí, soudce, kteří nebudou tolerovat vady přípravného řízení a zneužívání pravomoci vyšetřovateli a prokurátory, což významně souvisí s tím logickým součinem, nebudou akceptovat škody bez poškozených, nebudou trestat vlastní ztráty obviněných, budou respektovat kolektivní odpovědnost a trestat kolektivní neodpovědnost představenstev. Soudci odvolacích soudů by k tomu neměli rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím, která prvostupňovým soudům nařídili. Konkurzní soudci, kteří přinutí správce konkurzní podstatu obratem prodat, zabrání jim s ní podnikat a budou iniciovat trestní stíhání dlužníků, kteří se provinili na věřitelích.

Tohle by mohlo krásně fungovat, dokonce by naši noví Baťové, Kolbenové a Škodové mohli přestat ekonomicky emigrovat. To bychom potom bohatli všichni.  Donátoři nadace, investigativní novináři i elitní soudci ve smyslu výše uvedených kritérií  by sami navrhovali nezkorumpované soudce a jejich příklad by strhával ostatní, protože srovnávání nezkorumpovaných se zkorumpovanými by působilo desinfekčním efektem na tu korupci. Navíc, jak by to začalo, tak by ani tolik peněz nebylo potřeba, protože by to ovlivnilo i společenskou diskusi a nezkorumpovanou justicí ohrožení zkorumpovaní politici by navzdory sociálně závislému davu byli nuceni zavést v důchodech princip zásluhovosti. V tomhle kontextu by se mohli o nadační podporu přihlásit i prokurátoři, například takoví, kteří znemožní policajtům ohrožovat podezřelé jejich právní a ekonomickou negramotností nebo odmítnou rozhodovat o stížnostech na postup vyšetřovatelů, který sami nařídili.
 
Tohle je například problém, který poukazuje na beznaděj, že by s tím mohli udělat něco politici. Tenhle nešvar, že si v trestním řízení stěžujete k tomu prokurátorovi, který to vaše nezákonné stíhání organizuje nebo braní stíhání někoho, kdo vás okradl, a nemá to opravný prostředek, to by mohl vyřešit nejoblíbenější politik sociálně závislého davu, ministr korupce a spravedlnosti z Plzně od Kindla pouhou změnou jeho vyhlášky. Samozřejmě, že on to neudělá, stejně jako jeho strana nemůže s korupcí bojovat tak, že by uplatnila nekorupční model veřejných zakázek, který praktikoval v minulosti některý její ministr, primátor nebo starosta, když se mezi nimi za dvacet let takový nenašel. A reformy chce teď dělat Nečas společně s opozicí, to znamená, že je už odpískal.

Někdo může namítat, proč jsem tak kritický k ministru korupce a spravedlnosti z Plzně od Kindla, když je ze strany, do které jsme za Klause všichni nesocialisté vkládali tolik nadějí. Jenže já jsem konfrontován s opakováním zkušeností po 40 letech. Tehdy jsem nastoupil jako ekonom do nové cihelny a pozoroval, jak se na pokyn strany, někdy až z ÚV, dodávalo někomu zadarmo. Ostatní pak radostně kradli, jak to šlo, asi 20 % produkce. Dnes vidím soudce, kterému ministr korupce a spravedlnosti z Plzně od Kindla nařídil pokrýt nehoráznou korupci. A má to tragikomický obraz, proti kterému by měla mnou vymyšlená nadace bojovat, což by byl vlastně jen velmi positivní vedlejší produkt její existence.

Ten ministrem navedený soudce, po několika marných pokusech zahodit žalobu na rozsáhlou korupci konkurzních kolegů a v konfrontaci s tím, že žalobce má zahraničního vlastníka, začal pod hrozbou mezinárodní arbitráže se zřejmou nevolí provádět důkazy, aby oddálil projednávání odvolání na zamítnutí žaloby. Našel seznam důkazů žalobce a začal diktovat, že čte se důkaz 1, čte se důkaz 2 atd. Nic víc. Žalobce jej upozorní, že tohle je nezákonné a tak soudce požádá žalobce, aby mu vždy řekl, co v tom důkazu je. To je taky nezákonné ale aspoň něco, co prokáže, že o korupci a nezákonnostech skutečně věděl. Pak diktuje, že podle názoru žalobce je v důkazu to a to. Na námitku, že je čten důkaz, kde správce konkurzní podstaty přiznává, že mu soudce nařídil nakládat s několika stovkami miliónů, které nejsou zapsány v konkurzní podstatě a které dle předcházejícího důkazu, pravomocného rozsudku, patří žalobci, tedy mu soudce nařídil jednat nezákonně, což by měl i soudce při znalosti zákonů pochopit, soudce odvětil, že to bude předmětem až hodnocení důkazů. Ať mi někdo vysvětlí, jak to bude hodnotit, když nečetl ani neposlouchal žalobu, nečte důkazy. Navíc při aplikaci logického součinu už byl zločin prokázán a dokazovat by dále nebylo potřeba. Zástupce toho povedeného ministra se k důkazům vůbec nevyjadřuje (v právním státě by to bylo považováno za nespornost tvrzení žaloby), jinak ve prospěch konkurzní mafie lže, jak může, a soudci opakovaně připomíná, že korupcí se nemá zabývat a že má žalobu odmítnout, protože žalobce nic neprokázal. Směšné je, že zástupce toho ministra klidně tvrdí, že zákony znějí jinak, než jsou napsány, a pro soudce jsou tato tvrzení nad zákon. Jak tomuhle čelit?

Další ministrem navedený soudce musel dokonce k zamítnutí žaloby demonstrovat úplnou idiotii. Žalobce chtěl po ministerstvu korupce a spravedlnosti, aby mu zaplatilo miliardovou škodu s desetiprocentním úrokem. Po roce to dal k soudu, že chce miliardu a sto miliónů a další desetiprocentní úrok až do zaplacení. Soudce odmítl vysvětlení, že žalobce pouze dopočítal úrok za tu dobu, co ministerstvo zpracovávalo dopis, že nic nezaplatí. Dokonce ignoroval, že za tu dobu co spor nechal ležet, škoda vzrostla o dalších 300 miliónů, tudíž, že se svými prodlevami na škodě významně podílí osobně. Takže tento ministra poslušný soudce rozhodl, že žalobu zamítá, protože částka na výzvě ministerstvu a na žalobě se liší o těch sto miliónů. V podstatě, kdyby zde bylo vymahatelné právo, platila Ústava, pak ministr, jeho zástupci a jej poslouchající soudci se dopouštějí trestného činu účastenství na bezdůvodném obohacení konkurzní mafie, které v rozporu se zákonem uloženou jim povinností umožňují dokonat a trestné činy mafiánů promlčet. 

A tahle rakovina nezákonnosti se justicí samozřejmě šíří rakovinovou rychlostí a tak přijdete k dalšímu soudu, kde známý akciový vyděrač soudu obhajuje žalobu jeho klientů, kteří se deklarují za akcionáře žalovaného, tím, že tvrdí, že jeho klienti mají jen kopie akcií, protože nikdy originál nedostali, a soudce to považuje za důkaz toho, že jsou akcionáři, když sám před pěti lety tu akciovku vymazal z obchodního rejstříku na základě fůze s jediným, 100% akcionářem, dnes žalovaným. Jak říkal předseda Ústavního soudu, některé věci v naší justici nejdou, protože jsou soudci nekvalifikovaní. V kontextu mého reportování je ale podstatnější, že ten akciový vyděrač získal za klienta bývalého předsedu KSČ toho soudu, který toho soudce a předsedu toho soudu do KSČ před dávnými lety přijímal. Tady se propojují organizované zločiny minulosti s organizovanými zločiny současnosti. A vždy se jedná o korupci zastřešenou až těmi nejvýše postavenými a vždy jde o boj proti kapitalismu.

Ten boj proti kapitalismu je takový, že dokonce nenajdete ve veřejném prostoru nikoho, kdo by přiznal, že ví, co je korupce. Soustředění se na prokazatelný úplatek právě umožňuje korupci, která se tu tak rozmohla. Korupcí je umožnění praní špinavých peněz, to jsou i přeměny nebo převody majetku za účelem zatajení nebo zakrývání nedovoleného původu majetku nebo pomoc jakékoli osobě, která je zapojena do spáchání předmětného trestného činu. Přeložme to do češtiny. Pokud někdo převádí majetek státu či obce do soukromých rukou prostřednictvím předražených, to je neférově zadávaných, zakázek, pak je to korupce. Stejně jako, když někdo dělá, že to nevidí, jako když konkurzní soudce nevidí zkreslování účetnictví správců konkurzních podstat a policejní ředitel vykazování mimořádných výkonů v mzdovém účetnictví policie. A v neposlední řadě i nepřehledné státní rozpočtové účetnictví, kterým se distribuují veřejné peníze na neférově zadávané zakázky. Aby ta korupce mohla dál pokračovat, tak se všichni dirigováni Moravcem z ČT radši dohodnou na znovuzavedení či už jen posílení policejního státu.

___________________________________________________________________________________