Řekové krizi nezavinili!
Jan Suchánek

Minule jsem psal o zahájení devalvační války a hned strach z důsledků, to je z dražší ropy, plynu a čínského zboží vedl k zahození Lisabonské smlouvy, když Litvě a Maďarsku EU nepomohla a EUROvému Řecku pomůže, protože tak jako tak Němci a Francouzi a taky Holanďané, Rakušáci, Dánové, Švédové a Finové budou muset všechny EUROvé dluhy zaplatit. Jak ta EU se dnes socialisticky zpotvořila z původního EHS, tak tomu socialismu bude muset čelit v oprávněné námitce Řeků, kteří nechtějí omezit své sociální práva a odkazují se na to, že oni krizi nezavinili.
  
 Kdo tedy tu krizi zavinil? Dnes se dostáváme od českého poukazu na to, že ji zavinili polistopadoví zbohatlíci, k tomu, že to má nacionální náboj a od toho je už jen krátká cesta k řešení, které socialisti aplikovali v minulém století v Evropě dvakrát. Jednou ruští a podruhé němečtí. Teď už ztratí na významu národní diskuse, jak to vše zavinil kapitalismus a globalizace. A zase v tom budou nejvíc namočeni Němci, protože mají sami sociální stát, takže jej nemůžou popřít v souvislostech EUROzóny a musejí dát řeckým pracujícím zapravdu. Nadruhou stranu už mají sami plné zuby toho, kolik je stál bankrot východoněmeckého socialismu a dotace sociálních práv východních Němců a finálně je společné EURO nutí zaplatit jejich zbožím za ničím nekrytá řecká EURA.

Tahle situace vymaže jako již v minulosti mockrát proletářskou solidaritu, když je jasné, že litevští a maďarští a asi ani rumunští a bulharští pracující nebudou moci a nebudou ani ochotni solidarizovat nejdřív s řeckými, potom portugalskými, španělskými, italskými a irskými pracujícími, kteří tu krizi taky nezavinili. Ta krize způsobí, že se stane nelogickým zdanění vlastních bohatých k solidární internacionální pomoci, když v krajním případě to znamená zdanění německých bohatých k pomoci všem evropským chudým včetně miliónů mohamedánů. Tahle vize zcela jasně poukazuje, jak je levicová vize sociálního tátu naprosto historicky a aktuálně neudržitelná. A Němci to tak nenechají! Pokud mi někdo nevěří, tak ať najde někoho, kdo drahým a rozsáhlými právy vybaveným Řekům dá nějakou práci, když ji nikdo nemá pro nešťastné a laciné Haiťany, a ta co na Řeky zbyla, jim stejně vezmou Turci.

Celý tenhle fatální levicový idiotismus sociálně citlivé ekonomiky stimulované poptávkou za nesplatitelný dluh se projevuje i v poukazech na to, jak kapitalismus produkuje nezaměstnanost. Když na tohle při brouzdání po internetu narážím stále častěji, napadá mne, jak v rámci blahobytu sociálního státu vyprodukovaného kapitalistickou nadvýrobou se stali nevzdělanci rovni vzdělaným a stejně tak bezcharakterní charakterním a jak ti četnější ty vzácnější v tom informačním šumu přehluší a ve volbách přehlasují. Co může mít kapitalismus společného s nezaměstnanými, když už mezi našimi opičími předky byl produkován nadbytek sběračů ovoce, který bitvy o teritoria řešily jejich likvidací, aby to pokračovalo v prvobytných společenstvích nadbytkem lovců atd.? Stále až do kapitalistické vědeckotechnické revoluce konce minulého století jen válečná nebo pandemická likvidace nadbytečných.

Dnes je třeba dovolat se moudrosti českého sedláka. Ten by nepřežil, kdyby spoléhal na mírné zimy. My jako malý národ se musíme osvobodit od idejí levicového scestí. Obrazem toho socialistického úpadku je, když vysokoškolsky vzdělaní soudci a prokurátoři jsou přesvědčeni, že jejich sociální práva jsou dána Ústavou odtrženě od ekonomických souvislostí. Bude státní tiskárnu peněz řídit Ústavní soud? Co pak chudák na duchu i majetku, volič socialistů! Ani praktiky protibolševické rezistence nám teď nepomůžou. Musíme být chytřejší a pracovitější a musíme se těm postbolševickým socialistům bránit. Musíme se taky v prvé řadě zbavit volebního systému, který produkuje korupci sám o sobě, když za celých dvacet let nevyprodukoval jediného politika, který by za sebou měl důkaz, že něco umí nebo dokonce, že se dokázal úspěšně postavit korupci. Dokonce nevyprodukoval žádného nového, jen do popředí postrčil dnes už ty třetí kategorie. Jak je možné, že v prokázané superkorupční aféře s Gripeny se Tvrdíkův náměstek, socialistické vlády zmocněnec právě pro Gripeny a současně v Moskvě školený superkomunista, stane za nás eurokomisařem? Copak jsme takoví blbci, abychom si v jednomandátových obvodech volili takové politiky?

Musíme přestat fandit zlodějům, jako fandíme proti ČEZu zlodějům elektriky, a současně musíme přestat být podělanými, což lze právě na příkladu našeho odsudku komand ČEZu vnikajících na nemovitosti zlodějů elektřiny dobře ilustrovat. Tohle fandění zlodějům elektriky není výsledkem vědomí jejich práva na nedotknutelnost obydlí. Je to jen jakási jánošíkovská sympatie. Současně totiž trpíme našim právníkům, kteří opojeni jejich úspěšným ovládnutím naší země, části z nich v roli exekutorů současně dovolují nezákonně vnikat do bytů osob, které třeba jen dlužníkům někdy dovolili na svou adresu nechat posílat jejich poštu, a zcela ty bez viny ožebračovat. Tyhle osoby nemají žádné dovolání a naši levicovou zkaženost demonstruje nepoměr jejich práv s právy zlodějů elektriky.

My už nemáme ani, kdo by nám poradil. Žádné poučení z kauzy IPB, žádné z Gripenů. Teď jsem slyšel, jak významný moderátor zpráv v ČT vede řeč s poradcem vlády pro odměňování ve státem ovládaných akciovkách. Kvalifikací toho poradce bylo, že si jej globální velkopodnik najal jako figurku k utišení národního smutku nad ztrátou v tehdejším žargonu průmyslového „národního stříbra“. Podstatné je, že ještě dnes tam komunikovali nesmysly o významu členství v představenstvu a dozorčí radě. Nelze se divit, že organizovaný zločin může využívat stejné nekvalifikovanosti naší justice k omilostnění jakéhokoliv hospodářského zločinu, vydírání výpalného na nevinných a v důsledku i k přímému ovládnutí justice, protože společný zločin sbratřuje.

Dodnes se drží iluze, že je možno někoho v orgánech akciové společnosti zastupovat. To je totální nesmysl, členové orgánu jakékoliv společnosti podle obchodního zákoníku zastupují jen a jen tuto společnost. Tak, jak se traduje, že někdo zastupuje stát, znamená, že se nechává státem ovlivňovat, a to má důsledek v zákonné odpovědnosti státu za tuto společnost. Dokonce se lukrativní odměny členů dozorčích rad zdůvodňují tím, že oni za něco odpovídají. To je jen korupční lež. Stejně je korupční podvod manažerská smlouva členů představenstva, která slouží jen k tomu, aby se zbavili odpovědnosti dle obchodního zákoníku ve prospěch neodpovědnosti podle zákoníku práce a ještě lukrativnější odměny jim zůstaly. V té televizní diskusi zaznělo konstatování toho, že zástupci státu v dozorčích radách ničemu nerozumějí. Poradce to řešil tím, že si mají nechat poradit. Další korupční nesmysl. Mají mít sílu si vynutit, aby jim všechno představenstvo vyložilo tak, že tomu budou rozumět, nebo od toho čestně odejít.

Při tomto pravidlu, že nekvalifikovaní by měli odejít, by se nám vylidnil i Parlament, kde předseda ústavněprávního výboru Sněmovny místo práva ovládá jen dělání velkých mezer mezi řádky v MSWordu a podobný právník a současně stínový ministr umí investovat do nemovitostí uspořené milióny náhrad výdajů, když Scotland Yard v dalším státě EU trestně stíhá poslance tamního parlamentu za totéž. U nás to je ta smířlivost k bolševické minulosti, kdy slušně odmítáme upozornit bolševické ekonomy a právníky, že pro ekonomiku a právo svobodné země nemají žádnou kvalifikaci, která vedla k tomu, že celý veřejný prostor je ovládnut právem nekvalifikovaných na ztotožnění se s dalšími nekvalifikovanými.

V tomhle celým povídání je skryto, že ten problém je v tom, že pokud jsme věřili v Boha, tak jsme krizi nebo chudobu mohli akceptovat jako boží trest. Místo abychom se modlili k Bohu, aby nám pomohl čelit nepřízni osudu, věříme, že delegací takového trouby, jako je Špidla do Bruselu, se z něj stane génius schopný řešit naše problémy. Vůdčím motivem rozhodování většiny voličů je, aby jim k důchodu něco přidali, aby mohli pomoci jejich vnoučatům. Tihle voliči nemají na to, aby pochopili, že jejich volení politici za tím účelem okradou jejich děti, rodiče těch vnuků, vezmou si z toho tučné provize, zaplatí trafiky ve státní správě spolustraníkům a k důchodům svým voličům přidají jen malý zbyteček. Navíc ta v očích většinového voliče tolik potřebná vnoučata zatíží neuvěřitelnými dluhy.

Jako bezvěrci jsme ve výsledné frustraci volili socialisty, kteří začali regulovat naši svobodu, aby ty krize učinily ničivější, stejně jako ten, který učinil povodně ničivější narovnáním řek. Obrazem socialistů šílenosti je, že nás v ceně elektřiny zdaňují ve prospěch větrníků a solárních panelů. Ti socialisti navíc ještě dnes krizi dusí dalšími dluhy, aby ji ještě prohloubili, dokud nepochopíme, že žití na dluh se musíme vzdát. Jediným řešením je návrat k co nejsvobodnější soutěži a osobní odpovědnosti. Pokud k tomu najdeme odvahu dřív než naši konkurenti, snadněji tu krizi překonáme. Musíme se jako dobrý sedlák připravit na tuhou zimu a nesežrat osivo na jaro. Nesežrat v zimě osivo na jaro je příměr a výzva k nezdanění kapitálu a k přeměně vysokých příjmů v kapitál. Variantou je, aby Paroubek a spol. urychlily naše národní prozření, nechali nás prožít státní bankrot, protože my svými dluhy nemůžeme Němce vydírat stejně jako Řekové.
 

Vymysli se krkolomne

Vymysli se krkolomne konstrukce upravy volebniho systemu, ktere stejne nikdy parlamentem neprojdou, a kdyz tak je zrusi akcni vybor soudruha Rychetskeho.

I ve stavajicim volebnim systemu by slo politickou scenu radne procistit, kdyby system "preferencnich" hlasu byl nahrazen systemem "znechucenych" hlasu. Ne mit mocnost postrcit dopredu tri oblibence, ale za stejnych ci podobnych podminek postrcit dozadu tri neoblibence.

Protoze by se nejednalo o zmenu volebniho systemu a ani by yo nevyzadovalo zvlastni upravy sw (plus zamenim za minus), melo by to byt schudne.

Jsem presvedcen, ze takove opatreni by vyznamne zvetsilo volebni ucast a silne procistilo stavajici politicke spicky. To je take duvod, proc to nikdo nenavrhne a neprojde to. Viz kapri a rybnik.

Možná by stálo za úvahu, mít

Možná by stálo za úvahu, mít v kotlince pouze jeden volební obvod, celou kotlinku. Naprosto souhlasím s Vaším nápadem se "znechucenými" hlasy ( malý soukromý ohlušující potlesk ).
Ale jestliže se nabízejí politické varianty v podobě hysterického Johna, jeho neuvěřitelně pitomé nápady jak zabránit korupci, tak nás nečeká nic jiného, jen svrab a neštovice.
Ještě jsem nezaslechl z masmédií zvučný hlas, který by jasně řekl - snížit státní agendu, tím snížit rozhodovací pravomoce, prostor pro korupci ( mimochodem, která ani vymýtit nejde ). A už vůbec si nedokážu někoho představit, jak veřejně prohlásí: pokud chceme eliminovat korupci, eliminujme socialismus ! Ale fantastické by to bylo.

Ad Zeolit v 10:16 - správný

Ad Zeolit v 10:16 - správný postřeh, proti excesům není žádný systém imunní, ovšem tento systém vykazuje nejmenší stupeň chybovosti. V dalším termínu byla i cestovka out :-)

Trojkombinace "

Trojkombinace " kvalifikovaných " politiků, "kvalifikovaných " žurnalistů" a "kvalifikovaných" lobbistů a šéfů polostátních akciovek, je pro každý národ smrtelný kokteil státního bankrotu.

Na rozdíl od pana Suchánka

Na rozdíl od pana Suchánka budu stručnější a "vypíchnu" toto: "Copak jsme takoví blbci, abychom si v jednomandátových obvodech volili takové politiky?" Jako odpověď na otázku si dovolím zavzpomínat na senátorské volby na Praze 1, kde Fischer C.K. vyhrál vysoko už v prvním kole...

Království za to, vidět

Království za to, vidět Dluhoslava Socbotku v teplákách.

Je pozoruhodné, že kauza Kvapil je v našich sdělovacích prezentována málem jako příčina státního krachu, zatímco rozkrádání náhrad Dluhoslavem Zlatoústým naše sdělovací prostředky popsaly jako záležitost sice politováníhodnou, nicméně marginální.

Království za to, vidět

Království za to, vidět Dluhoslava Socbotku v teplákách.

Je pozoruhodné, že kauza Kvapil je v našich sdělovacích prezentována málem jako příčina státního krachu, zatímco rozkrádání náhrad Dluhoslavem Zlatoústým naše sdělovací prostředky popsaly jako záležitost sice politováníhodnou, nicméně marginální.

Inu, kradou všichni a někteří

Inu, kradou všichni a někteří trochu více. Nedávno vyšel přehled komunálních politiků v kontextu korupce, pravomocně odsouzených a pozoruhodné je, že jejich společným jmenovatelem byla příslušnost k ODS...

na tom není nic zas až tolik

na tom není nic zas až tolik divného. Rozhodně to nevypovídá o tom, že oranžoví jsou mravnější, ale pouze o tom, že téměř všechny komunální posty ještě donedávna zastávali politici ODS.

___________________________________________________________________________________