Volba prezidenta by mohla být povinná!?
Iveta Chmielová Dalajková

Posledních čtrnáct dní se v televizi a jiných médiích hodnotí právě skončené komunální a senátní volby. Přední politologové komentují průběh, analyzují průběžné výsledky, výsledky, hledají chyby, důvody proč ta či ona strana nezabodovala. Proč ten či jiný kandidát neuspěl, či uspěl.

Často se skloňuje volební účast, zejména v druhém kole senátních voleb. Pro ČSSD se najednou Senát stal nesmírně důležitý, právě proto, že v něm nikdy neměla silné zastoupení. To, že ČSSD získala nyní silnou pozici v Senátu, je jasné.

Zaměřím se na volby jako takové. Již účast tolik zmiňovaná mě dovedla k jakési úvaze, zdali by česká společnost uvítala povinné volby. Je zhruba třicet zemí světa, které mají povinné některé volby nebo všechny, i když je to fenomén hlavně Jižní Ameriky a Austrálie, ale povinná účast ve volbách je např. i v Belgii. V Československu za první republiky byla také účast ve volbách povinná s drobnými výjimkami. V jednom z průzkumů belgického deníku o spokojenosti s povinnou volební účastí byli pro povinné volby lidé do 35 let a obyvatelé velkých měst.

Po těch čtyřiceti letech, kdy v ČSSR byly volby povinné, sledované, a neúčast ve volbách byla považována jako nepřátelský akt proti vládnoucí KSČ a nevoliči byli různým způsobem perzekuováni, se domnívám, že u nás lidé budou trochu citliví na připuštění myšlenky o povinných volbách.

Na druhou stranu má generace, která takto povinně-nepovinně nevolila a nemá tuto negativní osobní zkušenost, by mohla snáze pochopit koncept povinné volby. Vím, že poslední měsíce, kdy jsme všichni žili v permanentní předvolební kampani, kterou svým kazisvětstvím nastartovala ČSSD občany dost vyčerpala. Protože to, co jsme prožili od svržení vlády ČSSD za podpory KSČM bylo dílem sociálních demokratů a je zcela jedno, zdali Jiří Paroubek stojí v čele či ne – protože Bohuslav Sobotka a celé nynější vedení ČSSD u toho stálo rovněž.

Nyní existuje systém, kdy obě komory Parlamentu volí prezidenta. V podstatě všichni z nás předpokládají, že tito volení naši zástupci se stoprocentně zúčastní této volby, bylo to patrné ve všech volebních "táborech" zejména při poslední volbě prezidenta republiky. Pak si myslím, že pokud je nyní žhavé téma způsobu volby prezidenta, mohla by povinnost ve volbách v přímé volbě prezidenta být rovněž vzata v potaz.

Když se zamyslíme nad důvody občanů, proč nechodí k volbám, často je důvodem krásné počasí, odjezd na víkend, znechucenost nebo aférami zmanipulovaná veřejnost – toto všechno a mnohé další přeci nemůže být bráno jako hlas lidu. Naopak je očividná pravidelná účast ve volbách přívrženců jednotlivých stran či hnutí. Věřím, že by odpadlo také podbízivé "vábení" voličů k tomu, aby se "laskavě" zúčastnili voleb. Věřím také, že by se voliči více začali do hloubky zaobírat politikou a byli by sami zainteresováni ve věcech společenských. Rovněž si stojím za názorem, že záměrně časované mediální aféry by nemohly účelově odrazovat voliče od účasti ve volbách a sebevyjádření se.

Účast v českých volbách je dle mého názoru trapně nízká. Ovšem nespokojenost s volebními výsledky pak trapně vysoká. Můžeme být opravdu nespokojeni s politiky, za tak nízkých volebních účastí? Máme nárok na to si stěžovat? Kdo nese odpovědnost? Říkáme, že voliči, ale nejsme to my všichni, jsou to pouze účastníci voleb, kteří hlasovali.

Prezidenta by měli volit všichni lidé, pokud by byla přímá volba prezidenta. Nemůžeme přeci spoléhat, že volbu českého prezidenta bude ovlivňovat počasí, nálada, nechutenství, emoce, nebo třeba i jen zajímavý televizní pořad…Osobně si myslím, že povinná účast v přímé volbě prezidenta je změna správným směrem.

Domněnka, že čím více voleb,

Domněnka, že čím více voleb, tím větší demokracie by měla platnost, pokud vy veřejnost byla politicky angažovaná a rozumněla politickým souvislostem.Jelikož tomu tak není, bylo by nesmyslem uzákonit povinnou účast ve volbách. Systém parlamentní zastupitelské demokracie je funkční a volat po zajištění vyšší účasti ve volbách je kontraproduktivní, protože požadovat názor od lidí, kterým je šumafuk politická angažovanost by ještě více zkreslovala mínění veřejnosti.Problém je i s přímou volbou prezidenta. V tuto chvíli, zdá se, je většina pool.stran rozhodnuta podporovat volbu přímou, jelikož se domnívají, že si tak přeje i veřejnost. Jenže názory veřejnosti jsou plýtké, povrchní a nestabilní a skutečná volební účast bývá zklamáním s postupným růstem počtu voleb(stejně jako u referend).Pro přímou volbu prezidenta v zastupitelské demokracii není žádný rozumný důvod, pokud by se nezvýšily jeho pravomoci, zvláště pokud by se zrušil nadbytečný senát, kam odcházejí na důchod za dorý příjem unavení poslanci z dolní komory. Pro také nečiní potíže kumulace funkcí senátora s hejtmanem a pod.

Pitomý nápad! Zvlášť, když

Pitomý nápad! Zvlášť, když uvážíme, že v této chvíli není osobnost, kterou by bylo možné volit.

Sankce za neúčast by mohla

Sankce za neúčast by mohla být trestní oznámení, popřípadě zákaz studia dětí provinilce.

U některých voleb, které by

U některých voleb, které by klidně mohly být, jako například zamýšlená (?) přímá volba prezidenta, pro občany povinné, by musela být kromě volby některé z osob také možnost odevzdat prázdný lístek. Obzvlášť ve finále, kdy by proti sobě stáli dva nejúspěšnější z prvního kola. I ten ne-hlas by měl potom větší výpovědní hodnotu než to nechození k volbám a následné pitomé brblání a remcání českých mamrdů napříč politickým spektrem.

Typický příklad

Typický příklad komunistického myšlení - "povinnost". A ani v reálném socialismu nebyla účast na volbách povinná, jen se vynucovala.

Co takhle zavést pro platnost volby minimální procento účasti? A když nebude, tak šmytec a žádné opakování. Bude o jednoho příživníka méně.

Zajímavá úvaha, ale logika je

Zajímavá úvaha, ale logika je postavená úplně na hlavu. Pokud nejdu k volbám, tak to znamená, že nepovažuji volební výsledek za důležitou věc. Já chci mít právo nejít k volbám. Je to také vyjádření demokratického postoje. A nehraje v tom vůbec roli, jaké je zrovna počasí nebo co dávají v televizi. Nehlasovat znanená - vzdávám se dobrovolně svého práva ovlivnit politiku a přenechávám rozhodnutí na svých spoluobčanech.
Senátních voleb se tradičně účastní méně voličů, protože pravomoc senátu ovlivnit legislativu je téměř nulová.

Zavedení povinné volby snižujeme prostor pro SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ dospělého jedince. A proto je potřeba myšlenku na povinnou účast ve volbách jednoznačně odmítnout.

___________________________________________________________________________________