Božský svět?
Josef Havránek

Asi každý myslící člověk občas uvažuje nad smyslem života. Zda jde o důmyslný, nesnadno pochopitelný plán - projekt, nebo jen o shluk jakýchsi náhod.

Jako člověku, který to má rád v životě všechno pěkně srovnaný, by se mi jednoznačně líbila ta první varianta - zásluhová, něco ve stylu: Nebe - Očistec - Peklo. Ovšem s jistými výhradami! Pokud by se tam nahoru dostávali v zásadě opravdu  dobří lidé a to zcela bez ohledu, jak intenzivně praktikují nějaké náboženské rituály. Bylo by to skutečně  krásné -  například těch 27, či kolik, čistých panen - to by tedy byl vpravdě nebeský jackpot…

Tuším, že Erich Fromm přišel s myšlenkou, že víra je pro značnou část populace jen takovou berličkou, která lidstvu pomáhá žít ve slušnějším, kultivovanějším rámci,  v tom lidsky pochopitelném, trochu kramářském  - něco za něco!

Přestože nesrovnatelně chytřejší lidé nemají tak úplně jasno, už nějakou dobu se začínám jednoznačně přiklánět k názoru, že přece jenom žijeme v jakémsi vyšším - nadpřirozeném systému.

Vždyť na světě pořád existuje, tolik tak mimořádně, nepochopitelně  zlých lidí, stejně jako, nezanedbatelné množství těch, kteří, obětavě, nezištně - přímo  andělsky  pomáhají ostatním! Nemohu si pomoci - ale v tom našem světě - současně - cítím cosi ďábelského i božského…

___________________________________________________________________________________