Papež a světskost
Stanislav Balík

LN, 10. listopadu 2010

 

Vytlačování všeho duchovního do sféry privátna neohrožuje církev, ale přímo společnost

Na titulní stránce Lidových novin se v pondělí objevil titulek: Bezbožníci! pokáral Čechy papež. Hlavním smyslem papežovy řeči údajně měla být výzva k obnově víry, tak aby mohla čelit hrozbě světskosti, která existuje ve Francii, v České republice a také ve Španělsku.

Aby mohla být bouře ve sklenici vody dokonalá, muselo se sehnat vyjádření kdekoho – pražským arcibiskupem počínaje a premiérem konče. Příležitost amatérsky si zafilozofovat o chybách církve nepromarnil jako tradičně ani exministr kultury Jandák.

Přitom vše bylo trochu jinak. Benedikt XVI. nedávno založil Papežskou radu pro novou evangelizaci – jde o jakési vatikánské ministerstvo. Jeho vznik byl inspirován především situací západního světa, kde dochází k ostrým střetům mezi náboženstvími (nikoli pouze katolickou církví) a sekularismem s jeho laickostí. Papež v této souvislosti ve Španělsku řekl: „Na Západě mají všechny velké země svůj vlastní způsob prožívání tohoto problému. Podnikli jsme například cesty do Francie, do České republiky, do Spojeného království a tam všude se tentýž problém vyskytuje způsobem specifickým pro každý národ, pro každé dějiny, a totéž velmi silně platí i pro Španělsko.“ Nekárá dále Evropu za bezbožnost, jak se zdá z pondělních novin, vyzývá k něčemu jinému – k setkání mezi vírou a laickostí.

Ten, kdo zná alespoň některé papežovy texty, dobře ví, jak velký důraz tento německý teolog klade na dialog mezi vědou a vírou, mezi postosvícenskou racionalitou a zbožností, mezi moderním pojetím svobody a pravdami křesťanské víry. To se ovšem nevleze do jednoho titulku či dvou vět.

„Civilizační“ vymoženosti Země, jež papež vyjmenoval, nejsou exemplárními příklady střetů mezi náboženstvími a sekularismem – jde o země, které v posledních dvou letech navštívil. Zároveň ale jde o země, které se mezi sebou výrazně liší. Ve Španělsku, kde tradice těchto střetů žije přes sto let a kde vyústila v nesmírně krvavou tříletou občanskou válku a následné čtyři desítky let Frankovy diktatury, je schopen vládní návrh zákona o homosexuálních svazcích dostat do ulic milion odpůrců. V České republice takový zákon platí několik let a v ulicích proti němu demonstrovaly pouze desítky odpůrců.

Celá řada věcí, o něž se v evropských zemích vede střet, jsou u nás dávnou „civilizační“ vymožeností – potraty legálně provádíme přes padesát let, kříže jsme ze škol a úředních budov začali vyhazovat již v roce 1918, abychom to dokončili v roce 1948, církve asistují jen u zlomku svateb a pohřbů. Nezdolána zůstává již jen poslední bariéra – eutanazie; tam jsou v pozici avantgardy jiné země.

Na druhou stranu ale u nás neznáme podobně absurdní rozměr sekularizace, jako si jej v posledním desetiletí prožívá Velká Británie. Prozatím se nepropouští ze zaměstnání kvůli nošení křížku na krku. Nejsou kriminalizováni rodiče dětí neposílající své děti na školní hodiny se speciálním programem u příležitosti měsíce dějin homosexuálů. Z veřejného prostoru tam mizí oslavy Velikonoc a Vánoc. Vánoce se dnes slaví jen v pětině britských škol.

Toto všechno a mnohé další patří k současné evropské realitě, kterou papež vnímá a která mu je impulzem pro některé výroky a kroky. Zdá se totiž, že se sílícím sekularismem a vytlačováním všeho duchovního do sféry přísného privátna dochází k podminování ani ne náboženství, ale společnosti jako takové.

Stačí se podívat, jak vypadají naše české obřady spojené s důležitými životními mezníky – vítání do života, svatba, pohřeb. Když z nich je odstraněn náboženský rozměr, stávají se v lepším případě směšnými. Vede to ovšem k tomu, že nejsou uzavírány sňatky – není se co divit, protože v sekulárním pojetí jde skutečně jenom o ten vysmívaný „papír“. V rámci Evropy neobvyklé je procento pohřbů bez obřadů – ve velkých městech jde až o každý druhý pohřeb. Vysoký je rovněž podíl těch pozůstalých, kteří si ani nevyzvednou urnu s popelem svých blízkých. V tu chvíli jde ale o podobu celé lidské společnosti. Vždyť humanitní vědy potvrzují, že u počátků lidských kultur stála chvíle, kdy lidé začali pietně zacházet se svými zemřelými. My se toho, zbaveni duchovního zakotvení, vzdáváme.

Přitom ale možná netřeba být jenom pesimističtí a jistě takový není ani papež. V Evropě jsme raritou i v tom, že tři státní svátky (nepočítaje v to Vánoce a Velikonoce) máme inspirovány náboženskými postavami – sv. Cyrilem a Metodějem, sv. Václavem a Janem Husem. Ani přístup státních představitelů k těmto svátkům v posledních letech nesvědčí o tom, že by sekularismus navždy zvítězil.

Nalezení nové aliance mezi zdravou laicitou a zdravou náboženskou vírou by bylo ku prospěchu celé společnosti, která by získala nové zakotvení. Zakotvení, které by ji znovu vedlo k úctě k základním charakteristikám lidské důstojnosti.

 

Pana Ratzingera si jako

Pana Ratzingera si jako hluboce vzdělaného a zásadového člověka velmi vážím, i když ne ve vším s ním souhlasím.

Pan Balík ovšem k věcnému problému přibaluje prázdnou slámu.

Brání někdo někomu aby uzavíral sňatek v kostele nebo se nechal pohřbít do hrobu s církevními obřady? Je snad zakázáno v církevních školách mít na stěně kříž?

Jak chceme dosáhnout toho, aby lidé "pietně zacházeli " se svými zemřelými, když jsou cílevědomě některými stranymi vyvolávány štvanice proti starším lidem? Jak chceme dosáhnout toho, aby nejen Velikonoce a Vánoce ale i celý náš život dostaly duchovní zakotvení, když jsme na piedstal postavili zlaté tele a komerci?

Náboženství je skutečně záležitost soukromá a ne státní. Nikomu není ve vyznávání jeho náboženství bráněno, ale mělo by to být za jeho peníze. Státní podpora by měla být poskytována jen pro ty účely, které jsou prospěšny pro všechny, nebo převážnou část občanů naši republiky. A to, že se v naši "neznabožské" republice světí církevní svátky je skutečně rarita.

A, pokud si pamatuji, i prezident Gottwald se zúčastnil "korunovační" mše sloužené arcibiskupem Beranem.

Do zrcadla se musí podívat i církve, zejména církev katolická. Ta ztratila za posledních dvacet let skoro veškerý kredit a soustředila se ne na to, aby se otevřela všem, ale na majetek.

Je přímo příkladné, že ocenění pana Tomáše Halíka, který pro duchovní život našich občanů a jejich seznamování se skutečnou podstatou náboženství udělal nesmírně mnoho, provedl až nový pražský arcibiskup.

Běda vám pokrytci, neboť čistíte číše a mísu povrchu, uvnitř však jsou plny loupeže a nečistoty.

Běda ván pokrytci, neboť se podobáte hrobům obíleným , které zevně se jeví úhlednými, uvnitř však jsou plny kostí umrlčích a všeliké nečistoty.

Milý pane Hrbku, té prázdné

Milý pane Hrbku, té prázdné slámy jste tu namlátil zdaleka nejvíc právě vy.

Neblíží se už svátek jom

Neblíží se už svátek jom kipur?

Máte v tom trochu ice-hockey.

Máte v tom trochu ice-hockey. Jom Kippur byl už před dvěma měsíci. Teď se blíží svátek židovského Krále králů.

Výstižné! Ale jak vidno,

Výstižné! Ale jak vidno, nechává to zavilé diskutéry v klidu, byť jde o problém mnohem podstatnější než jiné.

Také jsem čekal, že se třeba

Také jsem čekal, že se třeba takový Zahradil alespoň omluví, když si tak pěkně naběhl na vidle z ČTK.

Pokud si pamatuji, tak se na

Pokud si pamatuji, tak se na VIrtually neproducíroval pan Jandák, ale pan Zahradil. A pro jistotu také na Neviditelném psu a Aktualne.

___________________________________________________________________________________