Problémy s ne tak zcela jednotným eurotrhem
Martin Kocourek

16.11.2010, Hospodářské noviny

Eurokomisař Michel Barnier pokračoval návštěvou České republiky ve své evropské "tour" na obhajobu svého Aktu o jednotném trhu Evropské unie. Ten představuje 50 nových konkrétních opatření, která mají dokončit sjednocení evropského vnitřního trhu. Jsou to ale právě tato opatření, jež polarizují Evropskou unii na dva tábory.

Na jedné straně stojí takzvané jižní křídlo Evropské unie, které v čele s Francií prosazuje sociální rozměr jednotného trhu. Na straně druhé to jsou liberální státy, kam patří i Česká republika. Pro nás je prioritou dokončit praktické projekty, které nebudou znamenat jenom společný evropský trh, ale hlavně trh svobodný a otevřený.

Příkladem je směrnice o službách. Ta otevírá přístup na vnitřní trh unie podnikatelům ze všech členských zemí. Česká republika směrnici přijala jako jedna z prvních. A přestože už měla dávno platit ve všech státech, řada zemí s jejím praktickým naplněním stále otálí. Myšlenka nepustit na vlastní trh konkurenci ze zahraničí tak někde převažuje nad tím, že pouze pomocí této směrnice by EU jako celek mohla vydělat v přepočtu až 3,5 bilionu korun, což je asi 1,5 procenta unijního HDP.

Podobně důležitým nástrojem je pro nás vytvoření co nejjednoduššího systému evropského patentu, na němž se unie ve středu večer opět nedokázala shodnout. Jednotný systém by byl snadno přístupný podnikatelům z celé Evropy, tedy včetně těch českých, a výrazně by tak pomohl inovačním aktivitám v celé EU.

Bez takovýchto opatření si nedokážu představit, že by mohla evropská ekonomika v dlouhodobé perspektivě uspět v globálním měřítku.

Ke svému příjezdu si Michel Barnier zvolil poměrně symbolické datum. Jeho návštěva připadla na den výročí konce první světové války. Zatímco předchozí generace pokládaly své životy na frontě a státy bojovaly proti sobě navzájem, my dnes máme to štěstí, že už (společně) bojujeme "pouze" proti překážkám na vnitřním trhu. I přes jednoznačný přínos Evropské unie nebyla původní ambice jednotného trhu zatím naplněna.

V současné době není možné podporovat ekonomický růst fiskálními stimuly, a proto je fungující jednotný trh jediným efektivním nástrojem k překonání následků hospodářské krize. Na trhu Unie stále existuje řada oblastí, kde spotřebitelé i podnikatelé narazí na překážky, které brání skutečnému uplatňování čtyř deklarovaných svobod - volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu.

Otevřením diskuse kolem padesátky návrhů, jež komise předkládá široké veřejnosti, se tak otvírá Evropě nová šance k posílení konkurenceschopnosti.

Uložit

Uložit