Skutečně boj na pravici?
Aleksandra Udženija

18.11.2010, Reflex

V období mezi sněmovními a komunálními volbami pronikl do vyjadřování některých lidí z TOP 09 v čele s Miroslavem Kalouskem válečnický slovník. Heslo znělo: ZÍSKAT DOMINANCI NA PRAVICI. Nejde o přetlačování na pravici, ale o pravici jako takovou.

PŘESTOŽE KRÁTCE po komunálních a senátních volbách, jež skončily pro TOP 09 neúspěchem, místopředseda Kalousek své válečnické tažení odvolal, jeho teze je stále mezi mnoha lidmi živá. ODS a vůbec pravicová veřejnost by si měly položit tři základní otázky: S kým se tento střet vede, jaký má charakter a jakou zvolit strategii?

OTÁZKA PRVNÍ

Dlouholeté vnitřní problémy ODS, a hlavně topolánkovsko-dalíkovská strategie "tvrdé jádro, měkký obal" skončila ve stylu "měkké jádro a ještě měkčí obal", což vyprázdnilo ideovou podstatu ODS ve prospěch byznysových zájmů. Vytvořilo to mimořádně příznivou atmosféru pro nový projekt typu TOP 09. Představitelé "topky" chtěli nejdříve – ve shodě s Mirkem Topolánkem – brát hlasy nalevo od ODS, ale nakonec se rozhodli oslovit a převzít naše kmenové voliče. Ve sněmovních volbách se to zčásti podařilo, v komunálních a senátních už výrazně méně. TOP 09 však ve skutečnosti není klasická pravicová strana, ale marketingově propracovaný politický projekt, jenž vyšel vstříc poptávce zklamaných voličů ODS z roku 2006. Základem jsou staří a ostřílení politici z KDU-ČSL, kteří organizačně ovládají většinu krajských organizací.

Mohutné podpory se TOP 09 dostává také od intelektuálních osobností a médií. Není náhodou, že mnohé z nich byly páteří různých iniciativ z devadesátých let typu Impuls 99 či Děkujeme, odejděte! U stoupenců těchto iniciativ politické zaměření vždy definoval nepřítel, hlavně ODS, nikoliv pozitivní program. Tohoto zmatení veřejnosti se podařilo dosáhnout díky maskotu v podobě Karla Schwarzenberga, jehož renomé zakrylo podstatu TOP 09. I když i jeho putování od strany ke straně je věrnou ilustrací podstaty TOP 09: někdejší člen ODA, v roce 2004 na senátora navržen US-DEU, o dva roky později se stává ministrem zahraničí nominovaným Stranou zelených, aby skončil jako předseda TOP 09. Spojujícím momentem všech jeho aktivit je pravdolásková orientace a vazby na lidi z tohoto tábora, kteří vytvářejí uvnitř současných stran svou "vlastní" stranu.

OTÁZKA DRUHÁ

Jaký je charakter souboje mezi ODS a TOP 09? Je to klasický střet o pojetí charakteru české politiky vůbec, a té pravicové zvláště. Tento boj ODS vede od svého vzniku, kdy se zrodila z OF a stoupenci nepolitické politiky založili tzv. Občanské hnutí – právě to, k němuž měli vždycky blízko lidé z pravdoláskového tábora. Ačkoliv OH ve volbách neuspělo, jeho stoupenci v politice zůstali a v různých obdobích naší politiky představovali vždy zásadního soupeře ODS. V dobách ideově i personálně silné ODS představovali marginální sílu české politiky, a naopak triumfovali tehdy, když byla ODS vnitřně oslabena – krize v letech 1997–1998 či období tzv. opoziční smlouvy. Systémově začala tato skupina sílit po odchodu Václava Klause a od nástupu strategie "měkký obal, tvrdé jádro", jež vycházela z chybné premisy, že tzv. politický střed je daná politická entita, kterou je možné oslovit tím, že se jí částečně přizpůsobíme.

OTÁZKA TŘETÍ

A jakou strategii by měla ODS zvolit? TOP 09 je sice náš koaliční vládní partner a momentálně – do značné míry díky našemu oslabení a osobnosti Miroslava Kalouska – zastává v některých oblastech programové cíle blízké ODS, ale to nás nesmí ukolébat v přesvědčení, že tomu tak bude vždy. Podstata a zadání, jež TOP 09 má, je marginalizace a odsunutí ODS na politickou periférii.

TOP 09 je strana "two men show" (Schwarzenberg vs. Kalousek), kdy si při prvním vnitrostranickém problému (vyjednávání koalice na pražském magistrátu) pánové dokazují, kdo je silnější a schopnější. Zde by se ODS měla poučit a prokouknout, jaký partner je vlastně TOP 09. Na základě dvacetileté tradice a zkušeností ODS by ho měla vnímat jako další z pravdoláskovských projektů, který dříve či později skončí, tak jako skončily i ty předchozí. Strategie ODS je jednoznačná: definitivně se odpoutat od teze "tvrdého jádro, měkký obal" a vrátit se ke svým tradičním pravicovým ideám. Síla ODS jako jediné pravicové strany je v její minulosti, tradici, chybách a úspěších.

Ve většině tvrzení má autorka

Ve většině tvrzení má autorka pravdu, ale pokud jde o její hodnocení Topolánka, jenom papouškuje "obecně oblíbené omyly". Když je nazvu pravým jménem - totiž konstrukty mediálních šíbrů nepříznivě naladěných vůči ODS - bude si autorka muset dávat velký pozor, aby neskončila mezi oněmi pravdoláskovými kamarády, kteří toto negativní hodnocení úspěšného Topolánka tak ochotně přijali a šířili.

Tak negativní hodnocení

Tak negativní hodnocení Topolánka ochotně přijali a šířili "pravdoláskoví kamarádi" ? Tak to by se pánové Janyška, Ševeček, Jindra, Ondra a zejména paní Varadinková těžce urazili, řekla bych, že to by pro ně mohla být ta nejhorší představitelná nadávka ... :-)
A nebojte se, Gregory, mezi "pravdoláskovými kamarády" rozhodně autorka neskončí. A říkáte, že papouškuje ? Nejen pokud jde o Topolánka, nýbrž od prvního do posledního písmenka. Řekněte, Gregory, našel jste v článku jednu jedinou větu, kterou byste už, a to nejednou, nečetl někde jinde ? Je to přece stranická agitka ... a agitka dost mizerná. Řekla bych, že tahle nová tvář se pražské ODS velmi povedla, hodí se k ní jako ... viz Jandák :-)

___________________________________________________________________________________