Regulace nájemného a přiměřená cena
Luboš Zálom


Příštího roku má být konečně odstraněna nehorázná nespravedlnost, soustavné zespolečenšťování soukromého majetku- regulace nájemného. I když se po odstranění regulace očekává lavina soudních tahanic a pří, nakonec se snad konečně zbavíme socialistického nesmyslu, který ukládá majitelům bytů a domů povinnost poskytovat vyvoleným lidem bydlení za cenu až několikanásobně nižší, než jaká je jeho skutečná tržní hodnota.

Majitelé jsou nuceni soustavně obětovávat svoje cíle ve prospěch “sociálního smíru”, ve prospěch lidí, kteří mají údajně nárok platit směšných patnáct stovek za rozlehlý byt v Praze v Ječné ulici. Musejí čelit nenávistné propagandě socialistů, údajných lidumilů, jenž si vymýšlejí nehorázné báchorky o nemravné hamižnosti pánů domácích, které jako by vypadly ze sociálních románů Charlese Dickense. Poslanec Křeček, sám privilegovaný obyvatel bytu, na nějž je uvalena regulace, je zářným příkladem takového nenávistného socialisty, který vidí majitele bytů jen jako ponížené služebníky “obecného blaha” a “sociálních nároků”.

Teď však bude regulacím nájemného konec, ale jeho zastánci se s tím samozřejmě nehodlají smířit. Socialističtí politici mají početný zástup příznivců v řadách nájemníků, kteří se strachují, že budou muset od Nového roku platit až dvakrát tolik, co doposud. Ukázkovým příkladem může být, kromě bezpočtu článků a blogů, které se předhánějí v hlouposti a ekonomické ignoranci, pořad Máte slovo odvysílaný 11. listopadu. I když je pořad Máte slovo spíše politickým bulvárem, než diskuzí, je hezkou, někdy úsměvnou, sondou do myšlení tzv. “obyčejných lidí” (těch, o nichž píší socialisté hesla na svých billboardech).

Mantrou, kterou opakují jak levicoví politici, tak nájemníci obdaření privilegiem regulovaného nájemného, je stále stejná. Majitelé prý chtějí nájemníky stáhnout z kůže. Nájem, který za obývání jejich bytu požadují, je prý nepřiměřený. “Klidně se s majitelem dohodnu na vyšší ceně,” tvrdí v televizním pořadu rozhořčená paní občanka. “Ale pan majitel chce nepřiměřenou částku, a dům vůbec neopravuje, chce jen zbohatnout a nic víc!”

Naprostá nehoráznost takového výroku, a jim podobných, snad musí být jasná každému, kdo má v hlavě něco víc než jen zmuchlané Rudé právo. Na svobodném trhu přece neexistuje nic jako nepřiměřená cena! Každý smluvní vztah je založený na ceně, kterou obě strany považují za přiměřenou, a při níž se jim zvýší jejich osobní užitek. To je zásadní tržní vztah nabídky a poptávky, který se snad učí na každé střední škole! Platí všude, kde je prodávajícímu i kupujícímu dopřána svoboda rozhodování a konání. Platí v každé oblasti ekonomiky, ať už při prodeji auta nebo rohlíků, nebo prodeji práva používat nějaký byt k bydlení.

Jestliže by si pan domácí stanovil nájemné tak vysoké, že by si žádný potenciální nájemník nemohl dovolit tak velké peníze platit, žádná smlouva prostě nebude uzavřena - a tečka. Žádná “nepřiměřená cena” placena nebude. Jestliže se však najde alespoň jeden zájemce, který bude ochotný vysoké nájemné platit, smlouva bude podepsána a cena je zákonitě a logicky “přiměřená”.
On totiž celý koncept tzv. přiměřené ceny, jak o ni zastánci regulovaných nájmů mluví, stojí na vodě a není možné jej jakkoliv racionálně uchopit. Znamená předpokládat, že hodnota není vztahem hodnotící osoby k danému objektu, ale že je něčím přímo obsaženým ve věci, nezávisle na hodnotící osobě.

Taková teorie hodnoty je však nesprávná, o čemž se můžeme i bez velkého filozofování a přemýšlení přesvědčit dnes a denně. Sami si volíme naše hodnoty podle vlastních preferencí, přání, dlouhodobých vyšších cílů, podle toho, jakou roli v realitě hrajeme nebo chceme hrát. Podle toho si také určujeme, čeho se hodláme výměnou za tyto hodnoty vzdát - čím za ně chceme zaplatit. A preference a cíle různých osob se mohou velmi radikálně lišit. Cena přijatelná pro jednoho nemusí být přijatelnou pro druhého - a naopak. Neexistuje nic jako hodnota pevně a navždy spjatá s objektem. Aby existovala hodnota, musí existovat osoba hodnotitele. Stejně tak neexistuje nájemné, které by snad bylo “nepřiměřené” pro každého a vždy. Existuje “nepřiměřené” nájemné pro určitého zájemce nebo nájemníka. Ale pak musí následovat otázka, proč by měl někdo majitele nutit poskytovat bydlení za nižší cenu jen proto, aby bylo splněno přání jednoho nespokojeného člověka. Jestliže existuje nájemné nepřiměřené pro nájemníka, proč by měla být tolerována existence nájemného, které je nepřiměřené pro majitele?

Na jakém základě by chtěli zastánci regulací určovat onu mýtickou “přiměřenou cenu”? Neexistuje jiné měřítko, než svobodný tržní vztah. Proč by se měl majitel ohlížet např. na úroveň mezd nebo nezaměstnanosti v dané lokalitě? Měl by snad podle takových měřítek nastavovat, o kolik si smí dovolit nájemné zvýšit lidem, kteří dosud platili regulované ceny a žili si, de facto, nad poměry a cizopasili na majiteli?

Pokud bude zvýšení nájmů připadat dosavadním nájemníkům “nepřiměřené”, nedá se nic dělat, budou muset jít o dům dál. Koneckonců, o deregulaci se hovoří už mnoho let, a oni přece museli vědět, že jim ten sladký a bezstarostný život, vedený na náklady majitele, jednoho dne skončí! Měli a mají plnou volnost najít si levnější bydlení, pokud se jim zvýšení zdá “nepřiměřené”. A pan majitel jistě najde někoho, kdo bude ochotný platit skutečné, tržní nájemné. Jestliže by totiž nikoho nenašel, pak samozřejmě nemá smysl, aby nájemné zvedal.

Není to spíše tak, že to jsou dosavadní regulovaní nájemníci, kterým bylo státním privilegiem umožněno platit “nepřiměřenou cenu”? Za normálních, svobodných tržních podmínek nemůže dojít k uzavření smlouvy, která by se zdála jedné ze stran být nepřiměřenou. Avšak státní regulace toto umožňují. Stát donutil majitele prodávat bydlení za cenu, která by byla bez státního násilí nemožná. Nájemníci tak platili cenu, na níž by majitel nikdy dobrovolně nepřistoupil.

Zastánci regulací však tvrdí, že tržní cena “funguje” v případě automobilů nebo pečiva, ale ne v případě takových vztahů, které se vyznačují nepružnou cenou. Kromě cen nájemného je tak podle nich nutné regulovat například cenu práce. Tento argument je samozřejmě mylný. Dejme tomu, že může být problematické změnit bydlení, a ceny nájmů se tak nepohybují přesně podle změn na straně poptávky. Nic takového však nemůže být důvodem pro to, abychom mohli morálně obhájit donucení jedné ze smluvních stran. A co víc - jsou to spíše opět regulace, které nepružnost cen způsobují. Regulace nájmů např. demotivuje investory od staveb nových bytů, regulace práce způsobují nezaměstnanost, vysoké zdanění odčerpává lidem velkou část jejich financí... To vše může v tak složitém stroji, jakým je ekonomika, někde způsobit nesoulad - například horší dostupnost levnějšího bydlení.
Ale i kdyby byl výše uvedený argument pravdivý, není morálně obhajitelné znásilnit jednotlivce ve jménu “veřejného prospěchu”, nebo ve jménu údajných nároků chudých nájemníků. Majitel má naopak morální právo pokusit se žádat tak vysokou cenu, jakou mu trh umožní. Dokonce nikoliv jen právo - je to vlastně jeho morální povinnost vůči jemu samotnému, pokud si sám sebe váží. Je naprosto ničemné snažit se mu v tom jakkoliv bránit a jeho zájmy urážet.

Snad každému by připadalo absurdní, kdyby se měly takto regulovat ceny potravin; kdyby se mělo prodejnám a supermarketům přikázat, aby prodávaly bochník chleba hluboko pod tržní cenou. Proč toto lidem nedochází, když přijde řeč na regulaci nájemného? Snad každému by připadalo směšné přijít do hospody, objednat si pivo, a ačkoliv pan hospodský požaduje zaplatit 30 korun, dát mu jen 15 Kč, protože 30 Kč se nám zdá být poněkud nepřiměřenou cenou za jeden půllitr zlatavého moku. Ale kdoví, možná takto vypadají hospodské tahy pana poslance Křečka... Jak si mohou socialisté a jejich ovečky dovolit plivat na majitele a nadávat jim do vydřiduchů a vyprávět pohádky o nepřiměřené ceně? Vždyť to jsou právě oni, kdo se pro sebe snaží, pomocí násilí, získat nefér výhody, nepřiměřenou cenu, která by byla na trhu nemyslitelná. Takové jednání zaslouží nejhorší opovržení.

V podstatě ani nelze nazvat ty, kteří si vychutnávají ovoce regulovaného nájemného, skutečnými nájemníky. Oni přece neplatí nájemné. Nájemné je cena, a cena předpokládá svobodný tržní vztah. Oni platí regulovanou položku - podobně jako ceny zboží před rokem 1989 nebyly skutečnými cenami, ale jen regulovanými částkami. Skutečný nájemník se s majitelem na ceně svobodně dohodl, ku prospěchu obou. Nájemník a majitel si při uzavření smlouvy mohou přátelsky podat ruce - protože ani jeden z nich zde není k ničemu donucen. Státní zásahy však jakoukoliv harmonii mezi smluvními stranami ničí. Bezpochyby jsou to státní zásahy, co často nutí lidi vstupovat do nepřijatelných a nevýhodných vztahů a co působí mezi lidmi skrytou zášť a nenávist. Takovou zášť, jaká často panuje mezi regulovanými nájemníky a majiteli bytů, kteří museli regulace dlouhá léta mlčky trpět. Heslo “člověk člověku vlkem” se hodí daleko lépe na systém státních zásahů, než na svobodné tržní prostředí, v němž jakékoliv kořistnictví a parazitismus vyloučeno.

Tak či onak, zastáncům regulace nájmů snad konečně sklaplo. Snad alespoň do té chvíle, než kolektivisty napadne napravit “nespravedlnost a nelidskost” tržního nájemného nějakou prima regulací. Třeba speciální zdanění příjmů z nájemného a sociální dávka pro chudé nájemníky - to by mohlo mnohé voliče socialistů potěšit, a levicoví politici už mají možná takový zákon připravený v šuplíku. Mýtus o nepřiměřené ceně je totiž v hlavách občanů pevně zakořeněn, a odstranění jedné regulace je z jejich nesmyslných představ jistě nevyléčí.

Tak jak je deregulace

Tak jak je deregulace připravována, jde o další tunel, tak trochu podobný fotoelektrickým elektrárnám.

Pronajímatel vytáhne nájemné kam až může (stále je v některých oblastech nedostatek bytů a kapitalistický trh funguje jen při mírné převaze nabídky). Nájemnické socky požádají o podporu od státu, dostanou ji a odevzdají pronajímateli.

Ekonomicky je to totéž, jakoby stát přímo dotoval (zvýhodňoval) pronajímatele a zaručoval mu zisk. Takže ekonomický nesystémový kočkopes

Totální deregulace nájemného má význam jen ve třech případech:
1. existuje výrazná nabídka bytů
2. není žádné vyrovnávání nájemného ze strany státu (ale to by politické strany přišly o voliče)
3. komunální sféra se postará o sociální byty pro stávající obyvatele.

Podobné ekonomické perpetum mobile vymyslel pan Kalousek u důchodového zabezpečení. Sníží se platby na důchodové zabezpečení. Všem, tedy i důchodcům se zvýší DPH a zvýšení životních nákladů se bude důchodcům kompenzovat valorizací důchodů. Je to opět ekonomický nesystémový kočkopes.

pane Hrbek, vy si to nějak

pane Hrbek, vy si to nějak patláte, aby vám to vycházelo. Ten majitel nabídne cernu bytu přiměřenou lokalitě a kvalitě bytu. Smlouvu uzavře s tím, kdo na tu cenu přistoupí. Socky do toho už nepleťte. Ty tu smlouvu nedostanou, protože nikdo nebude spoléhat na to jestli stát dá podporu. A pokud ji stát dá, tak to rozhodně nebude plošně jako doposud. Každopádně to levné bydlení nebude dotovat majitel. V čem je problém? Tím je bod 1) vyřešen. bod2) bude-li deregulace uzákoněná, nemá smysl slibovat nesplnitelné. To už nejsou Rathovy poplatky. Bod 3) byl vyřešen v dobách, kdy se komunální sféra bytů zbavila odprodejem nájemníkům.
Nesníží se pouze platby na důchodové zabezpečení. Budou v tom i další režijní náklady firem na odvodech, tím se mírně sníží ceny, Vyrovnané DPH se bude týkat pouze některých komodit, jejichž ceny budou v soutěži prodejců lehce kompenzovány marží a celkové mírné zvýšení ceny. pokud dosáhne zákonné hranice, teprve dojde na valorizaci. To už nebude paroubkův třinástý důchod.

Vážený Enigmo, Co je to cena

Vážený Enigmo,

Co je to cena přiměřená lokalitě a kvalitě bytu? Kdo to bude stanovovat? Nějaký byrokrat? To je další regulace jenom pod jiným jménem. Proč není připuštěna úplná liberalizace trhu s byty?

Proč se úplně neodstraní dotace těm, kterým náklady na byt přesáhnou např. 40 % příjmů? Jaký úřednický aparát bude posuzovat zda má někdo na dotaci nárok? Bude i cenová mapa příjmů, které jsou v každé oblasti jiné?

Sociální byty nevznikly tím, že se komunální byty odprodaly nájemníkům. Ony se především odprodávaly družstvům a z odprodeje družstevních podílů se stal další černý trh. Skutečné sociální byty naopak vlastní komunální správa.

Nějak nepozoruji, že by se měly režijní náklady podnikatelů snižovaly. Podnikatelé budou stále více platit nemocenské a to bez jakékoliv kompenzace. Odčitatelné paušály se budou snižovat, sociální a nemocenské odvody u OSVČ zvyšovat. A o nějakém "snižování" cen a marží se Vám asi jen zdá. Valorizace důchodů je již dnes vázána na inflaci, takže o nic nového nejde. Jak budou po zvýšení DPH "valorizovány" mateřské dávky? Jak dávky v nezaměstnanosti? Atd.

Již několikráte jsem Vám uváděl, že dokonalost závisí na maličkostech. A ze strany pana Kalouska slyším jen neodpovědné plácání. Kdy konkrétně bude odstraněno cca 120 výjimek u DPFO? Kdy budou daňové zákony na několika stránkách? Vzpomene si ještě někdo na daňové přiznání na půl stránky?

S přátelským pozdravem.

Škoda, že se nepodařilo

Škoda, že se nepodařilo deregulovat nájemné spolu s ostatními cenami už začátkem 90. let. Byl by to šok, ale během dvou roků by se problémy vyřešily a zůstaly by hlavně pozitivní vlivy.

Mám skromný dotaz. Mohl by

Mám skromný dotaz. Mohl by někdo znalý popsat situaci v sousedním Rakousku a Německu? V debatě na chodníku jsem vyslechl tvrzení jak to funguje v Rakousku. Jednalo se o konkrétní příklad, kdy důchodce dostává příplatek k nájemnému a to za nadměrný byt.
Platím vysoký nájem za velký byt. Dobře mi tak. Chápu, že majitel potřebuje už jenom na údržbu obrovské peníze. Kde je má brát. Do problémů jsme spadli díky Hitlerovi, později bolševikům. Za 1. republiky si každý najímal byt na který měl. Bytová deregulace je jedna z posledních věcí v transformaci. Je to bolestivé a ne jednoduché. Relativně v krátké době se vyřeší i toto. My starší uvolníme prostor, mladší se za chvíli budou ptát, co to vlastně ta deregulace byla. Na závěr: kdybych to věděl, šel bych do družstevní výstavby jako sestra. Ta je za vodou...

Pane Zeolit v Německu

Pane Zeolit v Německu existují tzv. Socialwohnungy, pro lidi, kteří se dostali, či jsou v sociální tísni. Pro správné pochopení následujícího textu je třeba si uvědomit, že Němec se do sociální sítě zaplete velmi nerad a je to pro něho potupné. Po obdržení asylu a možnosti pracovat, jsem se jako emigrant do té sítě také zákonitě zamotal. Z počítačem řízeného programu pořadí na byty jsem oddržel byt v sociální čtvrti s nízkým nájmem. Bydlel jsem tam asi dva roky. Vzhledem k tomu, že tam jsou všechny úřady vzájemně propojeny, v okamžiku, kdy jsem začal podnikat, dostal jsem blahopřejný dopis s Wohnungsamtu, ve kterém ocenili moje zařazení do produktivního života a tím vymanění se z té sociální sítě. Od tohoto okamžiku jsem neměl žádné slevy na nájemném a bylo mi přátelsky doporučeno, abych si hledal bydlení někde v dobré čtvrti. Ač na rozpacích, poslechl jsem a sehnal si bydlení u soukromníka v domku se zahradou a garáží. To se projevilo na nárustu zakázek okamžitě a já jsem dodatečně pochopil, jak to v tom Německu funguje. To bylo před třiceti lety.

Mohl byste popsat, Zeolite,

Mohl byste popsat, Zeolite, jak byt vypadal? Prosím, neberte to jako nějakou invektivu. Já bych to skutečně ráda věděla. Díky

Vážená Olino, rád se Vám

Vážená Olino, rád se Vám pokusím odpovědět, ale otázce moc nerozumím. Do bytu na Vinohradech jsme se nastěhovali někdy kolem roku 1955. Byl v hodně mizerném stavu. Nutný byl rozvod plynu, vody, bourání starých kamen atd. Jinak se jedná o 3+1 /127 m/ v 3.p. s výtahem. Penzi mám 11000 Kč, nájem od příštího roku 14500 Kč.

114 Kč/m2 mi na Vinohrady

114 Kč/m2 mi na Vinohrady nepřipadá nepřiměřené.

Potíž je v tom, že jsme byli bolševikem zbaveni možnosti zajistit si důstojné stáří jiným způsobem než kolaborací s jeho odporným režimem.

Zeolite, omlouvám se. Ten můj

Zeolite, omlouvám se. Ten můj dotaz měl směřovat Enigmovi. Chtěla jsem vědět jak vypadají sociální byty v Německu. Ale ten nájem Vám tedy nazávidím.

Paní Olino. Abych byl

Paní Olino. Abych byl konkretní. Ten byt byl v Haaru, předměstí Mnichova. Vchod na chodbu, rovně do kuchyně, vpravo obývací pokoj, vlevo ložnice. Ze všech místností francouzská okna na balkon. Sociální zařízení s koupelnou z chodby. Byt pěkný, moderní. Ty byty se tam nestaví jako vyloženě sociální, pouze 10% z výstavby musí dát developer k dispozici pro sociální účely. Jestli po mém odchodu ten byt byl volný, k pronajmutí, nevím.

___________________________________________________________________________________