Výběr zdravotního pojištění u DPP , děkuji nechci pravicová vládo
Petr Kolman

České ministerstvo zdravotnictví  před pár dny  navrhlo vládě, aby se  zdravotní pojištění muselo odvádět  i z  tzv.  dohod  o provedení práce, tedy z těch ze kterých lidé  vydělají více než dva tisíce korun. A těch je většina.  Připomeňme si , že v souladu s českým pracovním právem lze dohodu   o provedení práce uzavřít jen na 150 hodin ročně .  Mezi zaměstnavateli i zaměstnanci jsou DPP  oblíbené  právě proto, že zdravotní (totožně jako sociální) pojištění se z nich  nemusí legálně platit.

Stejně jako např. Hospodářská komora ČR  či osvícenější část ODS  nebo řada malých a středních podnikatelů s tímto návrhem zásadně nesouhlasím.

Výše zmíněným  počinem  by mj. došlo k smazání  rozdílů mezi dohodou o provedení práce a dohodnou o pracovní činnosti. Institut dohody o provedení práce by se stal stejný či velmi podobný dohodám o pracovní činnosti, což by mohlo mít za velice negativní následek, vystupňování procenta  nezaměstnanosti.
Vidím tu reálné nebezpečí , že by zaměstnavatelé ztratili motivaci zaměstnávat zaměstnance na tyto  krátkodobé zaměstnanecké poměry.  A tento nešťastný návrh posílí trend přemístění dalších „zaměstnanců“  do tzv. šedé ekonomiky.
Ačkoliv jsem nestraník souhlasím zde s názorem poslance ODS a místopředsedy parlamentního  zdravotního výboru M. Šnajdra :  "Pokud zavedeme pro tyto smlouvy zdravotní pojištění, tak už budou úplně zbytečné. Kromě toho to přinese jen pár desítek milionů, což zdravotnictví stejně nespasí,"

Osobně pokládám za největší přínos DPP jejich kladný vliv na flexibilitu pracovního trhu. Proto v každém  jejich omezování  vidím (ne)přímý útok na  tuto společensky prospěšnou pružnost.  Pokud si dobře vzpomínám v programech pravicových stran, které nám nyní vládnou, byla liberalizace zákoníku práce a pracovního práva jako takového. Výše citovaný návrh MZ ČR ( v čele s ministrem, který je  nominantem pravicové strany TOP  O9)  jde zcela jasně proti tomuto předvolebnímu slibu.
Volič si jen může poklepat na hlavu a příště si návštěvu volební místnosti odpustit, vždyť na co volit demokratickou pravici, když ta pak stejně prosazuje levicová opatření, což rozšíření působnosti  „zdravotní daně“ určitě je.

Jo, jo. Musíme si zvykat, že

Jo, jo. Musíme si zvykat, že při každém pokusu o zjednodušení budou kvičet lidi, čo žijí právě z toho, že ty předpisy jsou tak složité.

Při výpočtu mzdy dnes musíte počítat zvlášť základ daně z příjmu, jiné položky vstupují do základu pro sociální pojistné a jiné do základu pro zdravotní pojistné. A protože jsou u posledních dvou zavedené i roční limity, je potřeba znát základ před uplatněním limitu i po něm. Celkem PĚT základů!

Kalouskovým cílem je JEDEN jediný základ - úhrn příjmů. A bez progrese, aby se nemuselo zjišťovat, z kolika různých míst kdo má příjem. Držím Kalouskovi palce, aby si s takovými Kolmany poradil.

Škoda, že jsme tak "hrdý"

Škoda, že jsme tak "hrdý" národ a bráníme se aplikovat některá řešení ze zemí, kde je to vyzkoušené. V BRD dokáže pracovní úřad flexibilně reagovat na potřeby zaměstnavatelů, kteří mají okamžitou a krátkodobou potřebu zaměstnat více pracovníků. Jedná se jednodení, týdení a měsíční kurzarbeit. Z databáze si vyhledám pracovníka, s pracovním úřadem uzavřu ujednání a chlapíka si odvezu. Ti lidé zůstávají v evidenci úřadu, já zaplatím 10% na daních. Pořád lepší pro stát, než práce na černo, z které nemá vůbec nic. Má to i vedlejší účinek. Ten nezaměstnaný je často "obtěžován" a raději si najde trvalé zaměstnání. Máme zimní období a v Německu už je většina "sezoních" pracovníků (stavebnictví) na pracáku. Pro tyto lidi platí zvláštní daňová sazba. Výhoda je v tom, že jsou tito lidé přesně evidováni, náklady jdou na ministerstvo práce a sociálních věcí. Ve státním rozpočtu to mají lehčí o to, že úředníci nemusí odhadovat kolik lidí se v zimě "sekne" marod (s kolenem) a náklady pak zatěžují kapitolu zdravotnictví. Lékařům pak zbude víc na platy.

Hlavně v programech

Hlavně v programech vládnoucích "pravicových" stran bylo nezvyšovat daně - a tak naše vláda od první chvíle daňovou zátěž systematicky zvyšuje.

Jak pana Kalouska jako osobu

Jak pana Kalouska jako osobu nemám rád, musím ocenit jeho, zatím prklamovanou, snahu o vyčištění daňových zákonů a sjednocení předpisů.

Takže zdanění DPP a narovnání u OSVČ vítám.

Jen ale aby to nedopadlo jako Tlustého daňové přizbnání na půl stránky.

pane Hrbek, jaké narovnání u

pane Hrbek, jaké narovnání u OSVČ máte na mysli? To že platí do zdravotního a sociálního méně za sebe, zato je povinen odvádět 2/3 za každého zaměstnance, jelikož si ho dovolil zaměstnat? Myslím, že to odbourání těch 2/3 by podstatně snížilo nezaměstnanost.

Hlavní deformace je v tom, že

Hlavní deformace je v tom, že zaměstnavatel vůbec něco odvádí "za zaměstnance". Doufám, že i toto se Kalouskovi povede - zrušit hrubou mzdu ve starém pojetí a ze "superhrubé" udělat hrubou. Asi by se to slovo mělo vypustit úplně a používat nějaký jiný termín, třeba úhrn příjmů. Mezi OSVČ a "závislými" by neměl být žádný rozdíl. Zaměstnanci by měli mít taky právo vzdát se nemocenského pojištění. Pak by si ho platily jen ženy před porodem.

Vážený pane Mlichu, již

Vážený pane Mlichu,

již dlouhou dobu si třepím ústa za to, že zaměstnavatel by neměl nic odovádět za zaměstnance, protože pojištění (odvody) jsou vztahem mezi státem a zaměstnancem. Takže zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci hrubou mzdu a je na státu, jak od něj pojištění (odvody) vybere.

Stát neoprávněně přesunul své povinnosti a zaměstnavatele a když se při kontrole zjistí, že zaměstnavatel poslal státu o korunu méně, tak je tvrdě pokutován. Za to, že dělá vola.

Pokud by se zaměstnanec nebo stát dohodli, že platby může zasílat zaměstnavatel, tak by měl mít zaměstnavatel minimálně právo na úhradu vzniklých nákladů.

S pozdravem

Vážený Enigmo, A kolik odvádí

Vážený Enigmo,

A kolik odvádí zaměstnavatel, který nezaměstnává zaměstnance jen jednoho ale "dovolil si zaměstnat" 10, 100, 1000 zaměstnanců? Proč má být rozdíl?

A pokud znáte strukturu "zaměstnanců" OSVČ, tak jsou to často rodinní příslušnícj.

pane Hrbek, já se nechci

pane Hrbek, já se nechci hádat. Tu poznámku, "dovolil si zaměstnat" si můžete přeložit i tak, že každý jeho zaměstnanec snižuje statistiku nezaměstnaných. A ten rozdíl mezi klempířem s dvěma pomocníky a velkou stavební firmou je v tom, že ten malý živnostník spoléhá jenom na svoji zručnost a nemá kolem sebe armádu ekonomů, odbytářů a konečně kontaktů, jaké má velká firma. To také souvisí se Švarc systémem. Prostě zákazník si vybere generálního dodavatele a nebude se zabývat koordinací jednotlivých malých OSVČ. A počet zakázek je většinou přímo úměrný zisku. A v neposlední řadě je dosud rozdíl v mnohých výjimkách pro velké a malé. Nechte toho malého žít. A proč mu to neulehčit zjednodušeným zdaněním 25% ze zisku. Má dáti-dal. Materiál, režie včetně platů odečtu od faktury a mám zisk= příjem.K tomu nepotřebuji daňového poradce. Takže OSVČ z tohoto pohledu nemůže být stejný zaměstnavatel jako stát, či velká firma.

___________________________________________________________________________________